artykuly-Kaszuby w encyklopediach
Losowe zdjęcie
Łowy...
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszuby w encyklopediach
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 21.09.2004
Rating 3.36
Votes: 11
Read: 5647 times
Article Size: 2.25 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Encyklopedja Powszechna Wydawnictwa Gutenberga

Kaszubi, potomkowie dawnych Pomorzan, zajmują wybrzeża Bałtyku od Gdańska po granice zach. Pomorza, przyczem większe skupienia ich znajdują się w okolicach Pucka, Kartuz, Wejherowa i Chojnic (razem ok. 140.000). Język ich zajmuje miejsce pośrednie między polskim a połabskim, przyczem mowę dzisiejszą K. większość uczonych uważa za na rzecze polskie ze szzcątkami mowy wymarłych Pomorzan. Wzrostu średniego, szatyni o jasnych oczach, są krótkogłowcami; czaszki mają wysokie, czoło i nos wąski, twarz niską Wyróżbnić wśród nich można dwa typy niższy, bardziej krępy, mocniejszej budowy, przypominający więcyej typy ludzności Polski płd. i wyższy, o budowie wiotkiej, jasniejszych włosach, mniej krótkogłowy, o twarzy dłuższej i węższym nosie, wykazujący pierwiastki rasy płn. K. zajmują się przeważnie rybactwem i rolnictwem; stary ich strój (kobiety nosiły fałdziste suknie w kwiaty, bluzki, barwne chustki i czepki, męzczyźni czapki futrzane, długie kapoty i buty), dziś już zanikł. Przechowały się jednak stare zwyczaje, zdobnictwo, charakterystyczne szczytowe zakończenia dachów chat. Za czasów zaboru pruskiego K. ulegli silnym wpływom germanizacji. Dziś ślady jej powoli zanikają, a wraca poczucie przynależności narodowej do Polski.

(Kaszubi, t. 7 s. 209)

-----

Grupa pomorska jest produktem wiekowej polonizacji dawnej ludności pomorskiej, a więc ludności słowiańskiej, stanowiącej pod względem językowo-etnicznym przejście pomiędzy ludnością polską, a grupami zachodniosłowiańskiemi, niegdyś zajmującemi szerokie przestrzenie dzisiejszych [1931 r.] Niemiec wschodnich, w ciągu wieków zupełnie wytępionemi. Wpływy polskie, idące czy to od Wielkopolski, czy też drogą Wisły z Polski centralnej, doprowadziły do włączenia tych ziem w ogólno-polski organizm; ślady dawnej odrębności plemiennej zachowali jeszcze Kaszubi i wymierający doszczętnie w naszych czasach Słowińcy (nad Jeziorem Łebskiem).

Pomorzanie. 1. Słowińcy - 2. Kaszubi (Kabatkowie. Rybacy. Kaszubi północni. Kaszubi południowi). - 3. Grupy posrednie (Kociewiacy. Chełminiacy. Dobrzyniacy. Lubawiacy. Malborzanie. Warmijacy. Grupy lesne: Borowiacy Tucholscy, Lasacy).

(tom 13 Polska - Etnografja, s. 28-29)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002