artykuly-Przys?owia wigilijne
Losowe zdj?cie
Pielgrzymka z Go?cicina
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Przys?owia wigilijne
Author: Czôpiewsczi (bwp6 at wp dot pl)
Published: 25.12.2004
Rating 3.86
Votes: 380
Read: 27980 times
Article Size: 3.35 KB

Discuss Przys?owia wigilijne in the forums Printer Friendly Page Tell a Friend

Przys?owia wigilijne

** Je?li nie odlec? ptaszki do Micha?a, do Wigilii zima nie nast?pi trwa?a.

** od ?ucji do wigilii patrz na dni o przysz?ym roku powiedz? Ci

** ?wi?ta Barbara po wodzie, Bo?e Narodzenie po lodzie

** ?wi?ta Barbara po lodzie, Bo?e Narodzenie po wodzie

** Jak w Wigili? z dachu ciecze, jeszcze si? zima d?ugo si? powlecze.

** Gdy w Narodzenie pogodnie, b?dzie tak cztery tygodnie.

** Bo?e Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie

** Gdy w dzie? Adama i Ewy mróz i pi?knie, zima wcze?nie p?knie.

** W dzie? Adama i Ewy daruj bli?niemu gniewy

** Jaki? w Wigili?, taki? ca?y rok.

** Zielone Bo?e Narodzenie, bia?a Wielkanoc.

** Na Bo?e Narodzenie weseli si? wszystko stworzenie.

** W Bo?e Narodzenie s?onko ?wieci, tak i tydzie? zleci

** Pogoda na wigili? Narodzenia, do Nowego Roku si? nie zmienia.

** Wigilia jasna, ?wi?ty Jan ciemny, obiecuj? rok przyjemny.

** Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, b?dzie tak cztery tygodnie.

** Gdy w Bo?e Narodzenie pola s? zielone, na Wielkanoc b?d? ?niegiem przywalone.

** Jak si? Adam z Ew? zg?osi, tak si? koniec grudnia nosi.

** Na Adama i Ewy, dobre byd?u i plewy.

** S?ota w dzie? Adama i Ewy, zabezpiecz od zimna cholewy.

** Adam i Ewa pokazuj?, jaki stycze? i luty po nich nast?puj?.

** Gdy w dzie? Adama i Ewy mróz i pi?knie, zima wcze?nie p?knie.

** Na Pasterk? po wodzie, Alleluja po lodzie.

** Ko?o Ewy, no? d?ugie cholewy.

** Je?li w pierwszy dzie? po Narodzeniu dopieka?o, b?dzie zima d?ugo bia??.

** Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy si? po lodzie.

** Gdy pola zielone, jak si? Chrystus rodzi, Wielkanocnym ?wi?tom ?nieg pewnie zaszkodzi.

** Jaka pogoda w dzie? Bo?ego Narodzenia, taka te? b?dzie od Ignacego (01.02) po Szymona um?czonego (18.02).

** W jakim blasku Bóg si? rodzi, w takim ca?y stycze? chodzi.

** Bo?e Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie.

** Gdy na Gody bardzo bia?o, wiosn? ?niegu jest niema?o.

** Gdy na Gody le?y ?nieg srogi, to na Wielkanoc zielone od?ogi.

** Gdy w pe?ni ksi??yca Gody przypadaj?, ?agodn? resztk? zimy z tego wysnuwaj?.

** Gdy w Bo?e Narodzenie pola s? zielone, na Wielkanoc b?d? ?niegiem przywalone.

** Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, b?dzie tak cztery tygodnie.

** Je?li pola zielone, gdy si? Chrystus rodzi, Zmartwychwstaniu ?nieg z deszczem przeszkodzi.

** Na Bo?e Narodzenie masz lutego widzenie.

** W Bo?e Narodzenie bardzo bia?o, wiosn? ?niegu jest niema?o.

** W Gody s?onko ?wieci, tak i tydzie? zleci.

** Z których stron w Gody wiatry si? g?osz?, stamt?d do Jana (27.12) deszcze przynosz?.

** W Bo?e Narodzenie dnia przybywa na kurze st?pienie.

** Je?li w polu czarno, gdy si? Chrystus rodzi, to b?dzie bia?o na lanie, kiedy Chrystus zmartwychwstanie

** Je?li w Gody zielono, to na Wielkanoc ?niegu b?dzie za kolano

** Je?li dzie? wigilijny pogodny, roczek b?dzie urodny

** Jak w Wilij? gwiazdy ?wiec?, kury dobrze jajka nies?

** Jaka Wigilia, taki stycze?

** W jakim blasku Bóg si? rodzi, w takim ca?y stycze? chodzi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
m:)
Wysłano:: 30.11.2008 19:27  Zaktualizowany: 30.11.2008 19:27
 elo
super

Wysłane przez: Wątek
abracham linkoln
Wysłano:: 6.12.2007 19:05  Zaktualizowany: 6.12.2007 19:05
 noob
spoko przys?owia ;pp elo elo
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002