artykuly-Kaszubska wersja edytora TAG. Pierwszy kaszubski tekst techniczny
Losowe zdjęcie
06.08.19 pielgrzymka na Giewont. Krzeptówki 18
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszubska wersja edytora TAG. Pierwszy kaszubski tekst techniczny
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 08.03.2005
Rating 9.86
Votes: 7
Read: 15417 times
Article Size: 4.22 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Poniższy tekst został dodany do samouczka edytora TAG, najpopularniejszego w I połowie lat 90. edytora tekstowego polskiej produkcji. Prace nad wprowadzaniem pisowni kaszubskiej do programów pracujących pod systemem operacyjnym DOS prowadziłem w 1993 r. Katalog ze "skaszubionym" edytorem nosi w moim archiwum datę 11.10.1993 r. Według mojej wiedzy poniższy tekst jest pierwszym dokumentem technicznym zapisanym w języku kaszubskim. Zachowałem oryginalną pisownię.

BELFER
InfoService

W e r s j a s k a s z u b i o n a

Kaszëbszczé lëterë mòżna ùzëskac nacëskając klawjisze:
à - Alt-Q
Ë - Alt-W
É - Alt-R
Ò - Alt-I
Ô - Alt-P
Ù - Alt-U
Pôrã ùwag technjicznëch ò kaszëbszczéch znakach je na kùńcu BELFRA.

(...)

Ùwadżi ò znakach kaszëbszczich

1. Kòdowónje

Znaczi kaszëbszczi ùmjeszczóne są w górnim dzélu tôblécë ASCII.
Przëjãte jich rozmjeszczenje wënjikô z dwóch przesłanków:

- kòdë znaków kaszëbszczéch pòwjinnë ùzupełnjiwôc standardë Mazovia i Latin2

- znaczi ze standardowéj tôblëcë ASCII pòwjinnë bëc mòżlëwje pòdobné do
znaków kaszebszczéch.

W efekce przëjãto kòdë:

à - 142 ã - 132
Ë - 131 ë - 137
É - 138 é - 130
Ò - 153 ò - 148
Ô - 150 ô - 147
Ù - 154 ù - 129


2. Klawjatura

Célã négò "skaszëbjénja" tôblëcë ASCII je ùmjészczénjé razem, w jednim zestawje, znaków kaszëbszczéch i pòlszczich. Tak sã stało dzãka òdpowjednjému jich zakodowanju.

Nastãpną rzeczą je ùziskiwanje na klawjaturze znaków kaszëbszczich analogjcznie jak pòlszczich, tzn. przez kombinacjã Alt-lëtëra. Njestetë nje je mòżlëwé wëkorzistanje "naturalnich" klawjszów A,E,O, bò są òne ju "zajãte" przez znaczi pòlszczé (Alt-A - ą itd.). Dlôte znaczi kaszëbszczi òstałë ùmjeszczone pòd klawjszami sąsëdnjmi: Q,W,R,I,P. Blôs znak "ù" mòże bëc ùmjeszczoni pòd klawjszem U.

I tak kaszëbszczi lëterë mòżna ùzëskac nacëskając klawjisze:

à - Alt-Q
Ë - Alt-W
É - Alt-R
Ò - Alt-I
Ô - Alt-P
Ù - Alt-U

3. Mòdëfjikacje edydora TAG

Skaszëbjenje TAG-a wimaga:

- zastąpjenja dotëchczasowégò sterownjika klawjaturë (.kbd) sterownjikiem KL_KASZ.KBD
- zastąpjenja czconek ekranowéch (.h&e, .cga) czconką zawjerającą znaczi kaszëbszczi - zastąpjenja czconek do drëkarczi (.9, .24, .40) czconkama zawjerającima znaczi kaszëbszczi.

Dotëchczas zmjenjone òstałë czconczi COURIER i SANSERIF (.h&e, .9, .24). Jinsze czconci mòżna zmjenjic we własnim zakresu przë pomòcë programu TAGER.

Za ùwadżi i sugestie bãdze wdzãczni

Stanisław GeppertWprowadzony wówczas układ klawiatury zakładał uzyskiwanie znaku "Ù" poprzez kombinację klawiszy Alt-U. W trakcie prac nad wzorcowym edytorem KaszEd zmieniono tę kombinację na Alt-J ze względu na przypisanie klawiszowi U symbolu euro.Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w języku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w języku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w języku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w języku kaszubskim


Related Articles:
 • Edytor TAG z kaszubskim dodatkiem
  Hits: 1939 File Size: 1.21 MB
  Plik samorozpakowujący. Edytor działa w systemie DOS, można go też uruchomić w systemie Windows - uruchomoć należy plik TAG.EXE. Powyższy opis znajduje się w dokumencie BELFER.TAG
  Uploaded: 2004/4/9

  Kaszubskie rozszerzenie edytora TAG. Ekran 4
  Hits: 1928 File Size: 112.67 KB
  No description for file.
  Uploaded: 2004/4/9

  Kaszubskie rozszerzenie edytora TAG. Ekran 3
  Hits: 3149 File Size: 124.61 KB
  No description for file.
  Uploaded: 2004/4/9

  Kaszubskie rozszerzenie edytora TAG. Ekran 2
  Hits: 2191 File Size: 103.07 KB
  No description for file.
  Uploaded: 2004/4/9

  Kaszubskie rozszerzenie edytora TAG. Ekran 1
  Hits: 3341 File Size: 111.43 KB
  No description for file.
  Uploaded: 2004/4/9


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

  Wysłane przez: Wątek
  adamrad
  Wysłano:: 30.3.2005 11:14  Zaktualizowany: 30.3.2005 11:14
  Zarejestrowany użytkownik
  Zarejestrowany: 30.3.2005
  z:
  Wiadomości: 2
   programy z kaszubskim alfabetem
  Program (mojego autorstwa) obsługi firmy MAGPX też ma wbudowaną obsługę kaszubskich znaków (od Alt+D do Alt+K) .
  Na jakiej licencji można używać kaszubskiego "Tag'a?"

  Wysłane przez: Wątek
  sgeppert
  Wysłano:: 30.3.2005 14:55  Zaktualizowany: 30.3.2005 14:55
  Dobrzińc Najich Kaszëb
  Zarejestrowany: 17.6.2003
  z: 索波特
  Wiadomości: 1608
   Re: programy z kaszubskim alfabetem
  Cytat:
  Program (mojego autorstwa) obsługi firmy MAGPX też ma wbudowaną obsługę kaszubskich znaków (od Alt+D do Alt+K) .

  Proszę o więcej informacji - co to za program, kiedy powstał, skąd pomysł uwzględnienia w nim kaszubskich czcionek, czemu akurat taki układ klawiszy?
  Cytat:
  Na jakiej licencji można używać kaszubskiego "Tag'a?"

  Dobre pytanie... Z całą pewnością mogę odpowiedzieć, że to co sam stworzyłem, to udostępniam jako freeware. Jeśli chodzi o sam program, to pewnie należałoby kupić na niego licencję w firmie Infoserwis lub jej następcy prawnym. Dziś TAG ma wartość zabytku i dlatego liczę, że jego rozpowszechnianie na tej stronie zostanie potraktowane po prostu jako przypomnienie dawnych czasów rozwoju polskiej informatyki.
  Wyróżnienia
  Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002