artykuly-Lorentz Friedrich (1870-1937)
Losowe zdjęcie
Psalm - solistka choru Choranko
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Lorentz Friedrich (1870-1937)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 18.06.2006
Rating 4.24
Votes: 17
Read: 10392 times
Article Size: 2.72 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Urodził się 18 grudnia 1870 roku w Gustrow w Meklemburgii. Językoznawstwo indoeuropejskie i szczególnie slawistykę studiował w Heidelbergu i Lipsku. Doktoryzował się w 1894 r. Po uzyskaniu stypendiów
(księcia meklemburskiego Friedricha Franza III oraz hrabiego von Zitzewitza z Budowa w pow. słupskim) osiadł w Gdańsku, skąd wyprawiał się do powiatów słupskiego i lęborskiego.

Pierwsze trzy pomnikowe prace Lorentza ukazały się w Rosji: Slovinzische Grammatik (1903), Slovinzische Texte (1905) i Slovinzisches Worterbuch (1908-1912). Wiele artykułów o Kaszubach i Słowińcach umieszczał w czasopismach polskich, rosyjskich i niemieckich.

Po zakończeniu badań u Słowińców, zamieszkał w Wejherowie, potem w Kartuzach i wreszcie na stałe w Sopocie.

W 1907 r. wraz z Izydorem Gulgowskim założył w Kartuzach Verein fur Kaschubische Volkskunde (Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze), do którego należeli m.in. A. Majkowski, J. Łęgowski, W. Kętrzyński, F. Kręcki. Organem Towarzystwa był „Mitteilungen” (1908-1913). W latach 1911-1912 Lorentz współpracował z „Gryfem”. Na prośbę Młodokaszubów opracował Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-kaszubskiej (1911).

W 1920 r. Lorentz został członkiem Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego w Poznaniu, a w 1925 r. członkiem korespondentem Akademii Nauk w Leningradzie. Po 1920 r. głównymi wydawcami jego dzieł były instytucje polskie. W Poznaniu ogłosił Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim (1923) i Gramatykę pomorską (1927-1937, wznowione przez Ossolineum w latach 1958-1962). W Krakowie ukazały się Teksty pomorskie (kaszubskie) (1924), a Instytut Bałtycki opublikował jego Zarys etnografii kaszubskiej w pracy zbiorowej Kaszubi, kultura ludowa i język (1934). W Berlinie ukazały się Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache (1926) i propagandową Geschichte der Kaschuben (1926), którą Jan Karnowski nazwał „historią germanizacji Kaszubów”.

Niektórzy badacze, a zwłaszcza politycy, zarzucali Lorentzowi działalność germanizacyjną na Kaszubach. Wiązali ją z patronowaniem takim wydawnictwom, jak „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” (1928-1929); 1936-1938), „Bene e Buten” (1930) i kalendarz Vjerni Naszinc (1930). Wydawnictwa te nie wyrządziły Kaszubom szkody, nie mogły jej wyrządzić, bo nie były ani antypolskie, ani proniemieckie. Po prostu kaszubskie.

Friedrich Lorentz zmarł 29 marca 1937 r. w Sopocie. Pochowany jest na tamtejszym Cmentarzu Komunalnym (grób znajduje się za kościołem NSPJ, w pobliżu ul. Malczewskiego).

Wg: Tadeusz Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski, Gdańsk 19971 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002