artykuly-Pomerania - spis treści 1967 - 1969
Losowe zdjęcie
Grobowiec Ł2-4
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Pomerania - spis treści 1967 - 1969
Author: Andrzej Busler (anej13 at wp dot pl)
Published: 05.11.2006
Rating 5.82
Votes: 11
Read: 5280 times
Article Size: 10.95 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Spis treści miesięcznika "Pomerania" za lata 1967 - 1969

L.P Autor Tytuł Strona

Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, 1967 rok, nr 2

ARTYKUŁY, POLEMIKI, DYSKUSJE
1. W. Błaszkowski Ks. Dr Bernard Sychta 3
2. W. Jankie Stolemowcy 14
3. J. Trepczyk Moje wspomnienia o dr. A. Majkowskim 20
4 E. Puzdrowski Powroty 29
PRZYCZYNKI, MATERIAŁY, ARCHIWALIA
5. Z hitlerowskich planów wobec Polski 37
6. J. Karnowski Moja droga kaszubska (13) 43
7. W. Szulist Rozwój Skarszew 48
8. M. Baran Śpiewacza pasja A. Rutkiewicza 53
PROZA, POEZJA
9. A. Nagel Stegne; Mir 56
10. E. Puzdrowski W Kartuzach; Każda rzecz ropieje; Refren syna 56
11. J. Trepczyk Wanoga 58
KRONIKA ZRZESZENIA 60
RECENZJE, NOTY
12. W. Kiedrowski Biblioteka działacza pomorskiego 62
13. T. Bolduan Problematyka kaszubsko – pomorska w czasopiśmiennictwie 65
POCZTA BIULETYNU 66
Wpłaty na fundusz „Biuletynu” 67

Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, 1967 rok, nr 4

ARTYKUŁY, POLEMIKI, DYSKUSJE
1. W. Jankie Kilka uwag o „Stolemie” 5
2. A. Nagel Kilka uwag o „Stolemie” 8
3. M. Łukowicz Powroty i równowaga 9
4. E. Puzdrowski Kilka uwag do „listów polemicznych” 11
5. Cz. Skonka Karczma Sobieskiego w Wieżycy 13
6. Z. Prószyński Film z Pucka rodem 15
PRZYCZYNKI, MATERIAŁY, ARCHIWALIA
7. J. Karnowski Moja droga kaszubska (15) 18
8. J. Kiedrowski Z dziejów gimnazjum wejherowskiego 26
PROZA, POEZJA, PIOSENKA
9. A. Nagel Dziewiąta; Nad grobem 30
10. E. Puzdrowski Piaśnica II 31
11. Kuba z Pińczyna Moja włóczanga 33
KRONIKA ZRZESZENIA 36
RECENZJE, NOTY
12. L. Roppel Wydanie dwóch kaszubskich zabytków językowych 60
13. Biblioteka działacza pomorskiego 64
14. Problematyka kaszubsko – pomorska w czasopiśmiennictwie 69
POCZTA BIULETYNU 73
Wpłaty na fundusz Biuletynu 75

Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, 1968 rok, nr 6

ARTYKUŁY, PRZYCZYNKI, DYSKUSJE
1. I. Trojanowska „Kaszebsko jeseń” i nasze Zrzeszenie 5
2. T. Bolduan Herby Pomorza i Kaszub 10
3. W. Jankie Toast szczególny 20
PRZYCZYNKI, MATERIAŁY, ARCHIWALIA
4. J. Pobłocki Na Kaszubach przed 100 laty (dokończenie) 25
5. A. K. Hirsz Przyroda na tle kultury ludowej w „Remusie” Majkowskiego (1) 31
6. Ponownie zaczynamy 39
7. Majkowski do Karnowskiego (list nr 12) 39
8. W. Aleksandrowicz Zabytkowy eksponat z Dzierżązna 42
PROZA, POEZJA
9. J. Piepka Czerwienny król (fragment powieści) 45
10. Naczków Władk Jadą, jadą ju galopem 49
11. Kuba z Pińczyna Jak żem sztudyrował łacina 52
12. Maciej Wanoga Na ostatk roku 55
13. A. Nagel Grób tatka 57
14. K. Derc, A. Sutowski Kolęda Swôrzewskô 58
KRONIKA ZRZESZENIA 60
15. Aktualności pomorskie 61
RECENZJE, NOTY
16. S. Pestka Krajobraz otoczony słowem 62
17. Biblioteka działacza pomorskiego 66
18. Problematyka kaszubsko – pomorska w czasopośmiennictwie 69
POCZTA BIULETYNU
19. Wpłaty na fundusz „Biuletynu” 70

Pomerania, 1969 rok, nr 3/4

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Jan Drzeżdżon Trzy pokolenia pisarzy kaszubskich 3
2. Bogusław Kreja O łacińskiej nazwie Pomorza: Pomorania 11
3. K. Piewca urody morza 16
4. St. P. Jeszcze o placówce wejherowskiej 21
5. Klemens Derc Amatorski ruch teatralny w Wejherowie 25
6. Leon Roppel W przymierzu z wyobraźnią i przyrodą 31
7. Klemens Szczepański Przyczynek do działalności Straży Ludowej i OWP w pow. chojnickim 35
8. Kazimierz Ostrowski Ośrodek Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach 39
9. Tadeusz Raciborski Impreza na medal 43
10. Łucjan Czyżewski W sprawie tworzenia izb regionalnych 47
11. Czesław Skonka Spopularyzował piękno Pobrzeża Kaszubskiego 51
12. Jerzy Treder Nazwy miejscowości powiatu wejherowskiego w „Spisie Miejscowości PRL” 55
13. K.D. Wzór i przykład patriotyzmu 61
PROZA, POEZJA
14. Bolesław Fac Z bajek kaszubskich 66
15. Alojzy Nagel Słëchôj mulku, Zamkły żecy 72
16. Marek Skwarnicki Kaszub z Winona 74
17. Staszków Jan Jesz bëm gdze mioł 75
18. Stefan Fikus Kuele naszi chëczi, Królewsci las! 77
19. Jan Zbrzyca Nad Wdzydzciém 79
20. Leon Heyke Legenda o śpiącym wojsku, Przëjazń, Król kaszëbsczi 80
21. Kuba z Pinczyna Jak żam sia nie łożanił 85
22. Macej Wanoga Pępoczk ë miesąc 89
DOMOCY NÔRCËK
23. Jan Trepczyk Lubòtny Drësze, Wiłòz 91
24. Z księgi „Havamal” 96
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
25. Izabella Trojanowska Z wanogi po Kociewiu 99
26. Tadeusz Gleinert Zaczęliśmy od historii, Zadania nie tylko na dziś 108
27. A.W. Setna rocznica urodzin A. Abrahama 115
POCZTA POMERANII
28. Eryk Januszewski Nie wystarcza śpiewać 117
29. K. Kończewski Czekamy na Jana z Kolna 119
30. Edward Breza W sprawie etymologii wsi Łubiana 122
31. B. Żak Hafty z Borów 129
RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
32. Stanisław Pestka Saga o Wenedach 132
33. Leon Roppel Praca o języku Krofeya 135
34. Z. Bro. Z nowych publikacji o wyrazach kaszubskich 139
35. Alfons Wysocki O Kaszubach w „Mickiewicz – Blaetter” 141
PROBLEMATYKA KASZUBSKO – POMORSKA W CZASOPIŚMIENNICTWIE 146
WPŁATY NA FUNDUSZ BIULETYNU 1521 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002