artykuly-Pomerania - spis treści 1970 - 1974
Losowe zdjęcie
Kościół w Borowym Młynie
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Pomerania - spis treści 1970 - 1974
Author: Andrzej Busler (anej13 at wp dot pl)
Published: 05.11.2006
Rating 5.15
Votes: 13
Read: 9343 times
Article Size: 50.96 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Spis treści miesięcznika "Pomerania" za lata 1970 - 1974

L.P Autor Tytuł Strona

Pomerania, 1970 rok, nr 1

1. Mikołaj Rudnicki W sprawie nazwy Veneti 1
2. Stefan Rafiński Portret zapomnianego 7
3. Feliks Marszałkowski Przed 50 – ciu laty 20
4. Jan Karnowski Ojcowizna 21
5. Bolesław Fac Stolem z Kartuz 23
6. Edward Breza O etymologii, historii i gwarze wsi Karsin 27
7. Bogdan Zakrzewski Ekspozycje z pól torfowych 33
8. Konstanty Bączkowski Koty czy kotły? 37
9. Jerzy Treder Nazwy miejscowości pow. wejherowskiego 40
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
10. Tadeusz Gleinert Projekty i pomysły 48
11. Tadeusz Bolduan Jan Rompski 52
12. Konstanty Bączkowski Odszedł „w porénk” 53
13. Józef Borzyszkowski Sprawozdanie z pracy klubu „Pomorania” 56
14. T. Na widnokręgu Chmielno 62
15. M.M. Wieczór poezji Heykego 62
DOMOCY NÔRCËK
16. Jan Trepczyk Lubòtny Drësze 64
17. Jan Trepczyk 14 śpiewów kaszebszczich 67
PROZJA, POEZJA
18. Stefan Fikus Z pustków do Gduńska 81
19. Jan Piepka Spotkanie 92
20. Klemens Derc Porę powiôstk 102
21. Anna Sakse Pòdsnieżnik 107
22. Janis Rainis Złòmóny chójczy 111
23. Franciszek Rutkowski Górka Kochanki, Lipy z Kranga 112
24. Stefan Fikus Gdze te Janie! 115
25. Alojzy Nagel Poezja 116
26. Jerzy Grupiński Elegia na wyjazd ze Słupska, Deszcz 117
27. Agnieszka Osiecka Szwajcaria Kaszubska 119
POLEMIKI, NOTY
28. Edward Breza Kaszubskie darga „droga” 122
RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
29. Tadeusz Bolduan O pomorskim ruchu oporu 129
30. Czesław Skonka O przewodniku „Gdynia” bez turystyki 132
31. B. Żak Pałucki skansen 134
32. Klemens Derc Z dziejów ruchu śpiewaczego 141
PROBLEMATYKA KASZUBSKO – POMORSKA W CZASOPIŚMIENNICTWIE
33. Tadeusz Bolduan I część 146
34. Edmund Kamiński II część 153

Pomerania, 1970 rok, nr 3

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Marek Arpad Kowalski Kaszubskie ślady w Danii 3
2. Jan Drzeżdżon Sylwetka literacka Bernarda Sychty 13
3. Romuald Gojżewski Pomerania cantat 32
4. Ryszard Kukier Z ławy akademickiej Jana Rompskiego 40
5. Walenty Aleksandrowicz Geneza i początki spółdzielczości w Wejherowie 47
6. Romuald Gojżewski Juliusz Łuciuk – kompozytor kantaty „Kaszëbe” 54
7. Władysław Szulist Z rozwoju historyczno – urbanistycznego Wejherowa 57
PROZA, POEZJA
8. Aleksander Majkowski U grobowisk 64
9. Alojzy Nagel Kaszëbsko mòja 70
10. Józef Ceynowa Deszcz majowy, Radosny dzeń, Zorenko żëtko 71
11. Mieczysław Czechowski Pejzaż, Prośba, Plaża, Do matki 73
12. Klemens Derc Czemu Wdzydzanie nie łowią ryb 77
13. Krëban z Milachowa Sztołtny przëtroftk 79
Z ŻYCIA KOCIEWIA
14. Barbara Skuratowicz O Kociewiu głośno 81
DOMOCY NÔRCËK
15. Jan Trepczyk Lubòtny Drësze 87
RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
16. Jerzy Samp Skandynawia romańska 102
17. Tadeusz Woźniak Jantarowe szlaki 106
18. Z. Bro. Z nowych publikacji o wyrazach kaszubskich 108
19. Lar Prace magisterskie z etnografii (wykaz) 110
20. Fridhelm Hinze Pamięć o dwóch Ceynowach 112
21. Klemens Derc Wiadomości o Kaszubach w encyklopediach i słownikach 116
22. Czesław Stankiewicz Przeprowadzka 119
23. Jan Stachura Poczciwina, Chwalinoga, Wierna Góra 121
24. Irena Kostka Interesująca wystawa 122
25. Wyróżnienie 123
26. Stefan Fikus Stare dzieje 124

Pomerania, 1970 rok, nr 5/6

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Romuald Śmiech Przy granicy województw 1
2. Krystyna Orska Ludowy teatr kaszubski 9
3. Jan Drzeżdżon Ruch regionalny 27
4. Józef Bruski O przeróbce lnu 42
5. Wolimir Bożek Kaszubski słownik biogr. 46
6. Bolesław Fac Johannes Bobrowski 58
7. Stefan Fikus Legenda i rzeczywistość 71
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
8. L.R. Raport w sprawie muzeów 79
9. Tadeusz Gleinert Wnioski z dyskusji 83
10. J.B. Nowe władze Pomoranii 86
11. W.B. Kaszubszczyzna w „Lastadii” 88
DOMOCY NÔRCËK
12. Jan Trepczyk Lubòtny Drësze 90
13. Jan Trepczyk Méstrowi Snożôte 95
14. Jan Zbrzyca Pómion czasów 97
15. Kamil Kantak Kiedyś z Sopotu 98
16. Edmund Puzdrowski Wiersze 99
17. Mieczysław Czychowski Z cyklu pejzaże 101
18. Guczów Mack Felieton 105
19. Alfons Wysocki Legenda o wyspie 109
LISTY DO POMERANII
20. Kazimierz Dopke Klub studentów Kaszubów 113
21. Jerzy Burchardt Kaszubskie nazwy pól 116
RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
22. Leon Roppel O zjeździe słowiańskim 118
23. Ewa Moskalówna Godzenie ognia 125
24. Zygmunt Brocki Noty, uwagi językozn. 128

Pomerania, 1971 rok, nr 1

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Stanisław Pestka Miejsce kultury regionalnej 1
2. Marek Arpad Kowalski Rzeźbiarze ludowi 16
3. Stefan Rafiński Ignacy Łyskowski 23
4. Konrad Ciechanowski TOW „Gryf” 34
5. Zofia Garnysz Pączewo 49
6. Witold Look Józef Słomiński 54
7. Elżbieta Szalewska Izby regionalne 57
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
8. Tadeusz Gleinert Pełnia współodpowiedzialności 59
9. T.G. Nowe władze ZK-P 65
RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
10. Leon Roppel O Kaszubach kanadyjskich 67
11. Ewa Moskalówna Cisza 73
12. Edmund Puzdrowski Poezja prostej mowy 76
13. Edmund Puzdrowski Towarzystwo Bibliofilów 81

Pomerania, 1971 rok, nr 2

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Lech Bądkowski Na temat pewnej gałęzi 1
2. Wolimir Bożek W słońcu i złocie 12
3. Zofia Garnysz Pączewo 19
4. Edmund Kamiński Geneza muzeum 27
5. Edmund Richert Szkoła w Kartuzach 44
DOMOCY NÔRCËK
6. Jan Trepczyk Lubòtny Drësze 49
7. Guczow Mack Guczow Mack godo 52
8. Pelagia Pączewska Chorobi i lyki 53
9. Stefan Fikus Wiersze 55
Z ŻYCIA REGIONU I ZRZESZENIA
10. T.G Wejherowska premiera 59
11. Tadeusz Gleinert Kaszëbë 61
12. Złosz Raciborski Żywioł, który trwa 65
13. R.N., T.G. Noty 69
14. Andrzej Mestwin Chojniczanie w Trójmieście 76
RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
15. Zygmunt Brocki Staropolskie imiona osobowe 79
16. Ziemia 1968 82

Pomerania, rok 1971, nr 3

1. Jan Drzeżdżon Nowe spojrzenie 1
2. Stanisław Pestka Miejsce kultury regionalnej 24
3. Konrad Ciechanowski Kartki z archiwum 34
4. Edward Breza Badania nazenictwa 51
5. Jerzy M. Samp Na szkle malowane 55
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
6. W.B. Srebrny jubileusz regionalnego zespołu pieśni i tańca Ziemi Bytowskiej 60
7. Bytów 62
8. Zmiany w statucie 64
9. Józef Borzyszkowski Współczesna kultura Pomorza 75
10. Jóżef Borzyszkowski W Pomoranii 77
11. Tadeusz Gleinert Stolemowska Tradycja 79
12. Inoformacje 81
PROZA I POEZJA
13. Alojzy Nagel Zwiozë 87
14. Kreban z Milachowa Kôlawskô stegna 88
15. Stefan Fikus Wiatéjész sá 90
16. Stefan Fikus Cjé z waji 92
17. W. Jankie Wiersze kaszubskie 94
18. Wydawnictwa Zrzeszenia 96

Pomerania, 1971 rok, nr 4

INSTYTUT BAŁTYCKI, HISTORIA, PERSPEKTYWY
1. Józef Borzyszkowski Chcemy mówić o Instytucie Bałtyckim 1
2. Maria Boduszynska – Borowikowa Instytut Bałtycki (lata 1925-1950 i dalsze perspektywy) 3
3. Zbigniew Machaliński Bibliografia prac Instytutu Bałtyckiego za okres 1925-1939 (dotycząca problematyki morskiej) 29
FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
4. Józef Borzyszkowski Wanoga 1971 43
5. Wojciech Kiedrowski Prasa polska o filmie „Kaszëbë” 52
POEZJA, FELIETON, PROZA
6. Anna Łajming Kołtun 63
7. Alojzy Nagel Vivat Łużëca 72
8. Jan Zbrzyca Pospodli brzadë, Południca, Z ukozci 73
9. Aleksander Labuda Guczów Mack godô 75
10. Kuba z Pinczyna Jida sztudyrować 77
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
11. Informacje 80
12. Wolimir Bożek Ludowe talenty 86
RECENZJE, NOTY
13. Franciszek Rutkowski Nazewnictwo Pomorza Gdańskiego w czasopiśmie „Onomastica” 92
14. Franciszek Rutkowski O pisowni kociewskiej 97

Pomerania, 1971 rok, nr 5

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Brunon Synak Drogi życiowe młodzieży 1
2. Marek Arpad Kowalski Kaszubska rzeźba 11
3. Józef Borzyszkowski I Spotkanie twórców 21
4. Konrad Ciechanowski Kartki z archiwum 32
5. Wojciech Kiedrowski Lorentz do Karnowskiego 41
6. Kazimierz Ostrowski Gochy, Krubany 50
7. Edwin Kozłowski Ostatnia z rodu 54
8. Klemens Derc Wineta 58
DOMOCY NÔRCËK
9. Jan Trepczyk Lubotny Drësze 63
POEZJA, PROZA, FELIETON
10. Józef Ceynowa Domôce strónë tatka 67
11. Jan Zbrzyca Kryjamny môl 71
12. Stachu z Laborka Inwazja na boere 72
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
13.. Wolimir Bożek Dożynki 76
14. Tadeusz Gleinert Informacje 80-91
RECENZJE, LISTY, NOTY
15. Jan Drzeżdżon Groteska ludowa 95
16. Władysław Szulist Klub w Pelplinie 98
17. Walenty Aleksandrowicz Uwagi do art. K. Derca 101

Pomerania, 1971 rok, nr 6

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Jerzy Knyba Budownictwo ludowe 1
2. Elżbieta Szalewska Architektura wsi puckich 16
3. Józef Podgóreczny Wybicki w Bydgoszczy 18
4. Władysław Szulist Moja wanoga 20
5. Edward Breza Wierzchucin 27
POEZJA, PROZA, FELIETON
6. Bolesław Fac Zdrada kamienia 41
7. Wiesław Ostrowski Jesienny obraz, Wiatrak 52
8. Izabella Trojanowska Poetka z Barcic 54
9. Maria Kawka Wiersze 57
DOMOCY NÔRCËK
10. Jan Trepczyk Lubotny drësze 62
11. Jan Trepczyk Pomoranijô, Dwie Zgrôwe 65
12. Kuba z Pinczyna Czekom na szpital 67
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
13. Tadeusz Gleinert V Zjazd ZK-P i in. 70
RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
14. Leon Roppel Praca o Mostniku 75
15. Stanisław Pestka Społeczność zrzeszona 80
LISTY DO POMERANII
16. Kazimierz Raepke Gdzieś na Kociewiu 83
17. Edward Breza Wiersze Z. Narskiego 89

Pomerania, 1972 rok, nr 1

1. Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
za lata 1969 – 1971 1
2. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w oparciu o „Propozycję do programu” ustępującego Zarządu Głównego i głosy w dyskusji 62
3. Statut Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 65
4. Skład Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego 77
5. V Zjazd Zrzeszenia – telegramy, życzenia 80
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
6. Nowe władze „Pomoranii” w Gdańsku 86

Pomerania, 1972 rok, nr 2

1. Bernard Grzędzicki Chmielno coraz ciekawsze 1
2. Leon Roppel Turystyka, gastronomia 5
3. Ryszard Kukier Budownictwo kaszubskie 10
4. Jan Drzeżdżon O „Słowniku” Sychty 38
PROZA, POEZJA
5. Tadeusz Skutnik „Czôrlińsci” 53
6. Lech Bądkowski „Intermedium” 61
7. Alojzy Nagel Kalandôrz 76
8. Józef Ceynowa Dalej, Dresze 79
9. Jan Zbrzyca Nad Mariacciém 82
10. Józef Ceynowa Les 82
11. Stachu z Laboerka Moecni lédze 84
INFORMACJE
12. Leon Roppel Jan Kotłowski 87
LISTA WPŁAT NA FUNDUSZ BIULETYNU

Pomerania, 1972 rok, nr 3

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Wiktor Frąckowiak Krzewienie oświaty 1
2. Barbara Kalita Człowiek z Cypla 33
3. Józef Ceynowa Pod Srebrnicą sosny płaczą 36
4. Alfons Wysocki Osada spółdzielcza Brusy 39
5. Franciszek Liedtke Nowa karta historii 44
6. Janusz Kowalski Chmielno gospodarne 48
7. Stefan Rafiński Chełmno przed rocznicą kopernikową 50
8. Konrad Ciechanowski Kartki z archiwum pomorskiego ruchu oporu 54
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
9. Józef Borzyszkowski Izba pamiątek i Koło ZK-P w Karsinie 84
10. Wolimir Bożek Konkurs recytacji i prozy kaszubskej 87
11. W.B. W miechucińskim teatrze 90
POEZJA, FELIETON, PROZA
12. Antoni Pepliński Daleko gdzes, Na Czółnie 95
13. J.B. Pod znakiem Gryfa 97
14. Jan Zbrzyca Śladami kaszubskich świątków 101
15. Kreban z Milachowa Zomkowiszczé w Pierszczewie 103
16. Józef Bruski O tym jak dochtór Brusci psuł 105
17. Zygmunt Narski Brawęda o rëboku 107
18. Stach z Laboerka Riezmiezlani poed zegiera 109
POCZTA W „POMERANII”
19. A.F. Kowalkowski Jeszcze o szkole wydziałowej w Kartuzach 112

Pomerania, 1972 rok, nr 4

1. Od redakcji
2. Augustyn Necel Wyjście do Brestu 1
3. Anna Łajming Stolem 7
4. Jan Piepka Stolem 13
5. Tadeusz Lipski Remusowym szlakiem 26
6. Jan Drzeżdżon W niedzélni wieczór 32
7. Lech Bądkowski Piękna nieznajoma 39
8. Jan Rompski Urnowô spièwa 45
9. Lech Bądkowski Poczet książąt Pomorza Gdańskiego 54
10. Stanisław Pestka Kronikarz spod rozewskiej blizy 58
11. Lech Bądkowski Intermedium 69
12. Jan Drzeżdżon Wieczórk 89
13. Jan Drzeżdżon Jakusz të mëslisz tatku? 90
14. Jan Rompski Mój kaszebsczi krajerk 91
15. Jan Rompski Wdor reboka 92
16. Alojzy Nagel Czemu wa bôconë 93
17. Alojzy Nagel Të kamie 94
18. Franciszek Fenikowski Msza żałobna (fragmenty) 95
19. Jan Zbrzyca Bôłtowy switk 98
20. Edmund Puzdrowski I to również i to i tamto 100
21. Guczow Mack Wostatni sąd w Mirachowie 101
22. Guczow Mack Wo picim 105
23. Guczow Mack Zdun a Smętk 107
LISTA WPŁAT NA FUNDUSZ „POMERANII”

Pomerania, 1972 rok, nr 5-6

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. K. Ostrowski Wincenty Rogala – kaszubski bard 3
2. J. Borzyszkowski Karsin – wioska poetów i twórców 17
3. W. Bożek O człowieku z rodu stolemów 24
4. J. Rydzkowski Moje dzieciństwo 27
5. J. Borzyszkowski Co kryją pustkowia 34
6. S. Rafiński Władysław Łebiński 40
PROZA, POEZJA, FELIETON
7. A. Nagel Krótczi zymk 47
8. Guczow Mack godo 48
RECENZJE, LISTY, NOTY
9. E. Breza Uwagi polemiczne o nazwie Panina Górna pod Skarszewami 49
10. Z. Bro. Z nowych publikacji o wyrazach kaszubskich 59
11. E. Breza Uwagi językowe i historyczne o przewodniku F. Mamuszki i I. Trojanowskiej Kościerzyna i ziemia kościerska 63
12. Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 76

Pomerania, 1973 rok, nr 1

Drodzy Czytelnicy 3
FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. T. Bolduan Księcia Mściwoja droga do Kępna 5
2. J. Piepka Czas nadziei 15
3. S. Sikorski Wpływ gwary kaszubskiej na początki nauczania szkolnego 16
4. L. Bądkowski Argumentacja z chybionym adresem 22
5. J. Samp Laureaci „Stolema 1973” 25
6. R. Ostrowska, I. Trojanowska Mitologia kaszubska 28
POEZJA, PROZA, FELIETON
7. A. Łajming Burzliwy dzień 31
8. E. Puzdrowski Zamiast wstępu 40
9. E. Puzdrowski O bursztynowym drzewie, księżniczce i czarnym gryfie 42
10. S. Fikus Żôl mie tich dzieci 50
11. Guczow Mack godo Memkjin pieszczk 51
KRONIKA ZRZESZENIA
RECENZJE, LISTY, NOTY
12. T. Bol. Biblioteka kaszubsko – pomorska 58
13. E. Puzdrowski Impresja (Nad słownikiem Bernarda Sychty) 62
14. „Cytaty z komentarzem albo bez” 67
15. Konkurs poetycki nt. 700 – lecia Kępna 69
16. Listy 70
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 73.

Pomerania, 1973 rok, nr 2

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. S. Pestka Działamy wciąż w nowym 3
2. K. Ciechanowski Pamiętajmy o bohaterach i weteranach 12
3. J. Samp Nazewnictwo kaszubskie w badaniach gdańskiego ośrodka onomastycznego 14
4. R. Ostrowska, I. Trojanowska Słowniki kaszubskie 18
5. K. Doppke „Słoneczniki pomorskie” Bernarda Sychty, a układ w Kępnie 21
POEZJA, PROZA, FELIETON
6. J. Drzeżdżon Dzwónnik 25
7. Z. Narski Słabota 31
8. Debiuty poetyckie (nota o autorach) 33
9. A. Grzyb Pieśń o chacie 33
10. K. Muza Torf – kaszëbskô gôdka; Śmierć maszopa; Rëba 34
11. J. Samp Nadzieja; Pożegnanie 36
12. A. Szadejko Przyszła 37
13. Guczow Mack godo Wu Pawłuszkow 39
14. E. Puzdrowski O głupim który księżniczkę za żonę otrzymał 40
KRONIKA ZRZESZENIA
RECENZJE, LISTY, NOTY
15. T. Bol Biblioteka kaszubsko – pomorska 56
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 61

Pomerania, 1973 rok, nr 3

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. E. Puzdrowski Ożywić historię 3
2. T. Bolduan Fetysz nie tylko szkolny 8
3. B. Bork Partyzancka wieś Koleczkowo 14
4. K i K Ciechanowscy Zasięg i efekty tajnego nauczania na Pomorzu 28
5. R. Ostrowska, I. Trojanowska Zasięg i efekty tajnego nauczania na Pomorzu 28
6. K. Ciechanowski Deklaracja ideowa „Gryfa” 38
POEZJA, PROZA, FELIETON
7. A Nagel Czemu tak znikôsz..., Jezoro Mulk 46
8. J. Drzeżdżon Stôre kurpë 47
9. A. Łajming Konkurent 48
10. K. Muza Môle morze szëmi cëcho; Rofina 58
11. J. Drzeżdżon Mónika 59
12. Guczow Mack godo Kapelusz 66
KRONIKA ZRZESZENIA
RECENZJE, LISTY, NOTY
13. T. Bol. Biblioteczka kaszubsko – pomorska 83
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 88

Pomerania, 1973 rok, nr 4

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. T. Bolduan O potrzebie odrodzenia regionalizmu 5
2. J. Samp Niepróżnujące próżnowania czyli o negacji i zachwytach 9
3. I. Trojanowska Impresje jarmarczne 17
4. Relacje i wspomnienia Wiktora Negowskiego 24
5. Z. Brocki Tematyka kaszubsko – pomorska na VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów 37
6. J. Drzeżdżon O prozie Alojzego Budzisza 42
POEZJA, PROZA, FELIETON
7. L. Roppel Zdarzenia 50
8. A. Budzisz Żelozôk przd sądę; Drivovąni gbur, Wuloszpégjel 55
9. K. Muza Żelazna Marika; Mora 69
10. B. Socha Borzestowski Wszetko je ju pisony 70
11. J. Drzeżdżon Tacie wszeljacie 73
12. A. Łajming Niedobre nowiny 74
13. Guczow Mack Wszetce dobrze radzą 80
KRONIKA ZRZESZENIA
RECENZJE, LISTY, NOTY
14. T. Bol. Biblioteka kaszubsko – pomorska 99
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 110

Pomerania, 1974 rok, nr 1

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. E. Breza Czy kaszubszczyzna ma ujemny wpływ na rozwój umysłowy
dzieci i młodzieży 3
2. T. Bolduan O potrzebie szacunku 18
3. K. Ciechanowski Zorganizowana opieka społeczna (kartki z archiwum pomorskiego ruchu oporu) 21
4. B. Bork Powstanie i działalność oddziału partyzanckiego Alfreda Loepera (1) 34
5. RWR Pierwszy przekład z kaszubskiego na esperanto 40
POEZJA, PROZA, FELIETON
6. R. Ostrowska Wygoda poranna 43
7. Guczow Mack godo Dukantni bal; Pogorzoni; Sen 52
8. J. Ceynowa Bléj drëhu w Las Szpegawsczi 57
9. K. Nowosielski Powrót, Południe 58
10. J. Zbrzyca Busznym 59
11. A. Nagel Modré oczë; Kaszëbsczi muze 60
12. J. Ceynowa Zajc a gąsô 62
13. J. Trepczyk Domoci norcek 64
KRONIKA ZRZESZENIA 68
14. W sprawach twórców ludowych 75
15. Uchwała ZG ZK-P w sprawie upamiętniania 80
16. Uchwała ZG ZK-P w sprawie rocznicy Kępińskiej 85
RECENZJE, NOTY, LISTY
17. E. Breza Monografia Karsina 90
18. E. Puzdrowski Wspomnienia napisane przez życie 94
19. T. Bol. Biblioteka kaszubsko – pomorska 100
20. Z. Brocki Wśród publikacji z zakresu dialektologii kaszubskiej (1) 107
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 110

Pomerania, 1974 rok, nr 2

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. L. Bądkowski Okrętnicy raz jeszcze 3
2. T. Bolduan Wszystko jest anachronizmem 9
3. B. Bork Powstanie i działalność oddziału partyzanckiego Alfreda Leopera (2) 13
4. J. Drzeżdżon Wśród Kaszubów kanadyjskich 24
5. G. Lutowski Prawda o szkolnictwie specjalnym w Pucku 33
6. K. Ciechanowski Statut TOW „Gryf Pomorski” 37
POEZJA, PROZA, FELIETON
7. A. Nagel Jô; Majewé wieczór 45
8. J. Drzeżdżon Moje zlote dzewczę; Naszi doma 46
9. A. Łajming Zuzanna 49
10. Z. Narski Skre 57
11. Guczow Mack gôdo Tam je diobeł podzejony; Le dwa trzë 61
KRONIKA ZRZESZENIA
12. O „Pomorzanach” A. Majkowskiego Zespół kościerskiego PDK w Oliwie; O „Gryfie” w Borzestowie; Obrady nad ujednoliceniem pisowni kaszubskiej; Katalog twórców ludowych tylko w Wejherowie; Nad monografią Karsina; Śladami Józefa Kisielewskiego; Walne zebranie Oddziału Gdańskiego; Stolem 1974
RECENZJE, LISTY, NOTY
13. J. Trepczyk Domoci norcek 73
14. J. Treder Białogóra, Białogóra czyli Biała Góra 76
15. T. Bol. Biblioteka kaszubsko – pomorska 79
16. W sprawie nazw nowych ulic w Gdańsku 85
17. Gdańskie konkursy literackie 88
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 90

Pomerania, 1974 rok, nr 3

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. J. Kiedrowski Dorobek i wkład ZK-P w umocnienie więzi społecznych na Pomorzu w okresie 30 - lecia Polski Ludowej 3
2. T. Bolduan Temat kaszubski w prasie polskiej. Uwagi i propozycje 19
3. W. Jankie Spotkania publicystyczne w Pucku 35
4. B. Bork Powstanie i działalność oddziału partyzanckiego Alfreda Loepera (3) 39
5. J. Szews Aleksander Karczyński 47
POEZJA, PROZA, FELIETON
6. K. Muza Wiersze 49
7. J. Drzeżdżon O tim jak to rôz bëlo z nama w maju; W noc Świętego Jana 51
8. A. Nagel Szpik czëjawa; Ożniwine 53
9. A. Łajming Walerian 54
KRONIKA ZRZESZENIA
10. Konkurs w Chmielnie; Koło ZK-P w Wilanowie; Zebranie plenarne ZG; Rajd Szlakami Remusa 68
RECENZJE, LISTY, NOTY
11. Z. Brocki Wybór prac Z. Stiebera 73
12. J. Kaniecka, D. Kobierowska O poprawne używanie nazw wsi Brzyno i Prusewo 77
13. Konkurs na publikacje prasowe 80
14. 5 lat zespołu z Jasienia 81
15. T. Bol. Biblioteka kaszubsko – pomorska 83
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 86

Pomerania, 1974 rok, nr 4

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. Z głębi serca. Medal Zrzeszenia dla Sychty 1
2. B. Sychta Sprawiliście mi radość 4
3. T. Bolduan O sztuce polemizowania 7
4. K. Ciechanowski Rozwój działalności partyzanckiej na Pomorzu Gdańskim w świetle niemieckich dokumentów 11
5. B. Bork Bój nad Ślężą 31
6. K. Ciechanowski Obława pod Koleczkowem (09.12.1943) 44
POEZJA, PROZA, FELIETON
7. A. Nagel Latowi dzéń 54
8. Guczow Mack godo Maszk o Kosk 55
9. A. Łajming Nocne tarapaty 57
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
10. Jubileusz M. Mokwy; Odznaczenie działaczy Zrzeszenia; Konkurs recytatorski w Kartuzach; Odebranie modelu popiersia Abrahama; Kaszubski teatr w Gnieżdżewie; ZK- P a muzea regionalne
RECENZJE, NOTY, LISTY
11. T. Bol. Biblioteka kaszubsko – pomorska 78
12. E. Breza Słowiańskie imiona w Kalendarzu Książąt Pomorskich 81
13. L. Roppel Książki o Kaszubach amerykańskich 91
14. Z. Prószyński Wystawa piśmiennictwa kaszubskiego w Pucku 93
15. F. Treder Dialekt kaszubski 94
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 96

Pomerania, 1974 rok, nr 5

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. T. Bolduan Obraz Kaszubów we współczesnym piśmiennictwie polskim 3
2. K. Ostrowski Piętno zapomnienia 33
3. B. Bork Bojano (zarys monograficzny) 39
4. E. Breza Topografia i toponimia Kościerzyny 46
5. M.A. Kowalski Polemika pozorna 55
6. B. Bork Specyfika i próba oceny ruchu oporu na Lesokach w latach 1939 - 1945 59
POEZJA, PROZA, FELIETON
7. A. Łajming Dobry chłop 70
8. I. Leciejewska – Anczarska Tryptyk pomorski 81
9. Guczow Mack godo Wipkôrz; Sztëczk miąska 85
KRONIKA ZRZESZENIA
10. Wystawa w skrzyni; Spotkania z B. Facem; Wieczór wspomnień; Spotkania w Sopocie; IV Konkurs „Ludowe Talenty”; Na Gdańskim Dominiku; Rozstrzygnięcie konkursu „Zapisu Mściwoja”; Spotkanie w Bytowie; Konkurs haftu Ziemi Puckiej; IV Spotkanie Twórców Literatury; Zjazd Oddziału Puckiego; Delegaci z Oddziału Gdańskiego
RECENZJE, NOTY, LISTY
11. L. Kątna Pustelnicze dywagacje 106
12. Nekrologii: Maksymilian Ichnowski 114
Anna Sychta 116
Otylia Szczukowska 117
12. K. Bączkowski W sprawie upamiętniania 120
13. R. Janta – Połczyński Książki kaszubskie za ocean 122
14. Podziękowanie dla Wdzydz 123
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 124

Pomerania, 1974 rok, nr 6

FAKTY, OPINIE, POGLĄDY
1. I. Trojanowska Nie wystarczy szyld 3
2. B. Bork Bojano (zarys monograficzny – część 2) 6
3. J. Samp Muzeum w cieniu fary 12
4. K. Ciechanowski Działalność TOW „Gryf Pomorski” w latach 1939 – 1945 16
5. E. Breza Topografia i toponimia Kościerzyny 25
POEZJA, PROZA, FELIETON
6. A. Łajming U dentysty 37
7. A. Grzyb Koniec lata 48
8. J. Samp Cyrografy (IV), Odejście 49
9. Z. Narski Mscëwoju 52
10. Z. Szymański Pieśń o Ziemi Kaszubskiej; Dzień; Burza; Noc nad wielką wodą; Matka; Do mowy 54
11. J. Drzeżdżon Dwa smętcie, Biole skarnie modre ocze 59
12. Guczow Mack godo Luboc 61
KRONIKA ZRZESZENIA
13. Wybór delegatów w Bydgoszczy; Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Kartuzach; Plenum ZG ZK-P; Sprawozdanie ZO ZK-P w Kartuzach za okres od 19.XI.1971 do 18.X.1974 63
RECENZJE, NOTY, LISTY
14. J. Samp Tajemnica złego ptaka 75
15. Z. Brocki Kilka uwag do projektowanych nazw ulic gdańskich 81
Wpłaty na fundusz „Pomeranii” 871 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002