artykuly-Pomerania - spis treści 1980 - 1984
Losowe zdjęcie
HPIM4485
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Pomerania - spis treści 1980 - 1984
Author: Andrzej Busler (anej13 at wp dot pl)
Published: 06.11.2006
Rating 4.50
Votes: 36
Read: 15968 times
Article Size: 109.18 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Spis treści miesięcznika "Pomerania" za lata 1980 - 1984

L.P Autor Tytuł Strona

Pomerania, 1980 rok, nr 1

1. Danuta Siemińska W kręgu niemocy i rusztowań 1
2. Franciszek Szczęsny Kurs na młodzież 2
3. Stanisław Janke Świat z młodych lat 3
4. Ryszard Ciemiński W administrowaniu niezdolni? 5
5. Jerzy Samp Wokół prawdy o zełganym demonie? (3) 7
6. Marian Majkowski W lagrze (dokończenie) 10
7. Eugeniusz Gołąbek Przëscygani czasu 13
8. Andrzej Grzyb Dziennik 16
9. Urszula Olszewska Pamiętnik (23) 18
10. Anna Łajming Wspomnienia z młodości (dokończenie) 21
11. Franciszek Rutkowski Z Riwiery do wolnego Rzymu 24
12. Alfons Filip Wspomnienia z wojny (4) 27
13. Aleksander Labuda Uroczëznë w cządze roku (2) 30
14. Jerzy Treder Ze Słownika Sychty. Wierzenia i zwyczaje związane z rolnictwem i rybactwem 32
15. Jan Powierski Między Nakłem a Anagni 36
16. Kleka, Z życia Zrzeszenia 40

Pomerania, 1980 rok, nr 2

1. Zygfryd Prószyński Morskie początki II Rzeczypospolitej w Pucku 1
2. Józef Borzyszkowski Obchody 650 – letniej rocznicy „Zapisu Mściwoja” 3
3. Zygfryd Prószyński Rybacki szkólny 7
4. I.T. Na srebrny jubileusz WOK 10
5. Feliks Marszałkowski Elementë religijne w pismach Jana Karnowsczigo. Przikładë 11
6. Kazimierz Raepke Śladami Remusowych wędrówek 13
7. Eugeniusz Gołąbek Moji wezdrzeni na „Południcę” 17
8. Jan Trepczyk Pozdrzatk na dokôz „Południca” 17
9. Urszula Olszewska Pamiętnik (dokończenie) 19
10. (S.J.) Wokół autorki pamiętnika raz jeszcze 20
11. Anna Łajming Wiosenne dni 22
12. Józef Borzyszkowski Spuścizna Jana Karnowskiego 24
13. Jerzy Treder Ze Słownika. Wierzenia i zwyczaje dotyczące wesela i dzieci 26
14. Alfons Filip Wspomnienia z wojny (dokończenie) 31
15. Jan Powierski Pokój w Kcyni a problem bałtyjski 33
16. Ryszard Ciemiński Podróże do Polski 36
17. Kazimierz Ickiewicz Noty o książkach 37
18. Kleka 38
19. Z życia Zrzeszenia 40

Pomerania, 1980 rok, nr 3

1. Andrzej Bałkowiec Daj nam nową wieś, atomie 1
2. Tadeusz Bolduan Pomnik duchowej kultury Kaszubów 4
3. Stanisław Pestka Między puszczą a morzem 6
4. Anna Łajming Wiosenne dni 8
5. Jan Zbrzyca Wiersze 12
6. Barbara Madajczyk Hafty ludowe 14
7. Kazimierz Ostrowski Pod Wiedniem i pod Widnem 14
8. Stanisław Janke Na skraju 17
9. Pst!... (Trafna wypowiedź) 18
10. Andrysów Gust Wspominczi artistë 19
11. Jerzy Treder Ze Słownika Sychty. Śmierć, pogrzeb i dusze pokutujące w wierzeniach i zwyczajach 21
12. Stanisław Janke Strëch 26
13. Ryszard Ciemiński Okruchy 27
14. Józef Borzyszkowski Ze spuścizny rękopiśmiennej Karnowskiego. Uwagi po ukazaniu się „Gryfa” 29
15. Jerzy Treder Źródła nazw z Kaszub u Stefana Żeromskiego 31
16. Krystyna Muza Pocałunek ziemi naszej 35
17. Roman Klim Nazwiska kaszubskie na cmentarzach helskich 36
18. Paweł Zbierski Własny świat to smutny świat 36
19. Józef Borzyszkowski Obraz prasy polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 37
20. Edward Breza Pomorskie nazwisko Miotk 38
21. Eugeniusz Gołąbek O piramidach 39
22. Noty o książkach 39
23. Z życia Zrzeszenia 42
24. Kleka 43
25. Listy 45

Pomerania, 1980 rok, nr 4

1. Stanisław Pestka Ponad przyziemność i przeciętność 1
2. Z myślą o książce i czytelniku. Dyskusja redakcyjna 4
3. Józef Borzyszkowski O utworze „August Worzała” i jego bohaterze 6
4. Jan Karnowski August Worzała 8
5. Władysława Wiśniewska Znałam Urszulę? 14
6. Jan Szymik Lud nic nie dzieli 16
7. Andrzej Grzyb Dziennik 17
8. Anna Łajming Gość z Ameryki 19
9. Henryk Mross W trosce o przeszłość dla przyszłości 21
10. Stanisław Pestka Na Rôczëzne Lecha Bądkowskiego 22
11. Eugeniusz Gołąbek Przegódka 23
12. Jerzy Treder Ze Słownika Sychty. Czary, diabeł i złe moce 24
13. Jerzy Samp Zbrodnia sprawiedliwa albo kaszubskie remedia na czary (1) 28
14. Józef Borzyszkowski Leon Młyński (1891 – 1979) 31
15. Marek Skwiercz W dwudziestą rocznicę śmierci Władysław Łęgi 32
16. Ryszard Ciemiński Wady i zalety 33
17. Edward Breza Nazwiska pomorskie od imienia Piotr 35
18. Klëka 37
19. Z życia Zrzeszenia 40

Pomerania, 1980 rok, nr 5

1. Stanisław Pestka Sto numerów „Pomeranii” 2
2. Wojciech Kiedrowski Sporo lat upłynęło 5
3. Teresa Ferenc Kaszuby; Nad jeziorem we Wdzydzach 8
4. Miłość zaklęta w pięciolinii. Z Henrykiem Jabłońskim rozmawia Danuta Siemińska
5. Jan Labuda Modrôczi; Zaczątk nocë 11
6. Ryszard Ciemiński Sukcesor 14
7. Zygfryd Prószyński Sensancje z dna z Zatoki Puckiej 16
8. Anna Łajming Sprawy jednego dnia 18
9. Andrysów Gust Przed świętami 20
10. Maria Romeyko Ziemia pomorska, kraju drogi 22
11. Jan Walkusz Słowa moje; Misterium cyszë; Jinô jeséń; Namienieni 25
12. Opowieści rybaków. Opowieść Gerarda Budzisza z Helu (oprac. Roman Klim) 27
13. Ze Słownika Sychty. Porzekadła, toasty i westchnienia (oprac. Jerzy Treder) 30
14. Andrzej Grzyb Dziennik 34
15. Józef Borzyszkowski O potrzebie dalszych badań ruchu niepodległościowego na Pomorzu i w Wielkopolsce w latach 1918 –1920 36
16. Jan Karnowski Notatki i uwagi o insurekcji poznańskiej w roku 1919 (napisane w listopadzie 1919 r.) 40
17. Jerzy Samp Zbrodnia sprawiedliwa albo kaszubskie remedia na czary (dokończenie) 46
18. Eugeniusz Gołąbek O sposobach pisanigo 49
19. Ryszard Ciemiński Kaszubskie fono – foto 50
20. Edward Breza Pomorskie nazwiska od imienia Paweł 51
21. Jerzy Treder Nazwa Stobor z pewnego podania i inne 53
22. Jan Powierski Odnowione nadzieje 54
23. Z życia Zrzeszenia 57
24. Kleka; Listy; Noty o książkach 58

Pomerania, 1980 rok, nr 6

1. Kazimierz Ostrowski Krëbanie 1
2. Stanisław Janke Parchowo 4
3. Jan Rompski Wierszte 6
4. Paweł Dawidowski Na lepsze 8
5. Marek Skwiercz Siła bezsilności 9
6. Zbigniew Żakiewicz Anioł Stróż 13
7. Andrzej Grzyb Dziennik 15
8. (W.K.) Białoruska antologia poezji kaszubskiej 16
9. Jolanta Krauze Zaślubiny Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920 r. 17
10. Jan Zbrzyca Zaślubieni z Bôłtem 22
11. Augustyn Chrabkowski Moje wspóminczi 23
12. Zygfryd Prószyński Żyć dla innych... 25
13. Ryszard Ciemiński Obwarzanek 26
14. Stanisław Pestka Słowa pełne krzyku 27
15. Jerzy Treder Ze Słownika Sychty. Porzekadła, toasty i westchnienia (2) 29
16. Andrzej Grzyb Złe mięso 32
17. Jan Balecki Był dla nas uczniów wzorem 33
18. Jan Gruchała Jan Kontek, organizator i dyrektor Państwowego Gimnazjum Staroklasycznego w Kościerzynie 34
19. Stefan Rafiński Pierwszy wojewoda pomorski II Rzeczypospolitej dr Stefan Łaszewski 35
20. Józef Błaszkowski Stanisław Sikorski – kaszubski reprezentant pracy organicznej 37
21. Jan Powierski Stracone złudzenia 39
22. Z życia Zrzeszenia 42
23. Kleka; Listy 43
24. Noty o książkach i periodykach 47

Pomerania, 1980 rok, nr 7

1. Słownik Kociewia. Bernard Sychta – Przedmowa 1
2. Kazimierz Ostrowski W stulecie epopei Derdowskiego 2
3. Jerzy Samp Próba wody, próba czasu... 5
4. Jerzy Stachurski Słowo 9
5. Marek Skwiercz Cena znieczulenia 10
6. Stanisław Janke Jak to w Juszkach 11
7. Klabaternik Pst!... 13
8. (WK) Stolem roku 1980 14
9. Gaudenty A. Kustusz Czy to niewiele o Grzegorzu Gdańskim 16
10. Ignacy Kop Powodowie i pozwani 19
11. Stefan Pastuszewski Morzem stojąc 21
12. Józef Ceynowa Wielkie dni Pucka lat dwudziestych 21
13. Ryszard Ciemiński Plastyk na zagrodzie 22
14. Andrzej Grzyb Dziennik 24
15. Hubert Górnowicz Czy pomorskie nazwy terenowe typu Szwedzkie Szańce rzeczywiście upamiętniają wojny szwedzkie? 25
16. Henryk Podrożyński Ferdynand Józef Bieszk (1854 – 1925) 27
17. Jan Karnowski W sercu moim 28
18. Jan Powierski Niezrealizowana ugoda 29
19. Jerzy Treder Ze Słownika Sychty. Prognostyki pogody i przysłowia o tym charakterze 31
20. Klëka; Z życia Zrzeszenia 36

Pomerania, 1980 rok, nr 8/9

1. Anna Łajming Mój dom 2
2. Marek Arpad Kowalski Kaszubski kronikarz (w czwartą rocznicę śmierci Augustyna Necla) 5
3. Eugeniusz Gołąbek Felietón o felietónach 9
4. Kazimierz Ostrowski „Pomerania” na tle czasopiśmiennictwa kaszubsko – pomorskiego 10
5. Edmund Puzdrowski Gdzie jest martwe centrum? – czyli literatura w „Pomeranii” 17
6. Stanisław Janke Raj 20
7. Stefan Turowski Mniejszość niemiecka na terenie miasta i powiatu Chojnice w latach 1920 – 1939 22
8. Marian Jeliński Czy tëczk i kaczińc są nazwami knieci błotnej? 27
9. Leon Fajtek „Pęknięty dzwon” w Brusach 28
10. Bolesław Knitter Jakim znałem Jana Karnowskigo 29
11. Józef Błaszkowski Z Grabówka do muzeum w Będominie 31
12. Bolesław Bork Slepô mëra 33
13. Jerzy Treder Ze Słownika Sychty. Tzw. przysłowia przykładowe i wybrane inne 34
14. Augustyn Dominik Fręck 39
15. Ryszard Ciemiński Ku współmyśleniu 41
16. Jan Powierski Druga wojna lądzka i zagrożenie tatarskie 42
17. Z życia Zrzeszenia 46
- Rola Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w dziedzinie społeczno – gospodarczego rozwoju Kaszub
- Uchwała ZG ZK-P w sprawie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego
18. Listy; Kleka; Noty o książkach i periodykach 50

Pomerania, 1980 rok, nr 10

1. Kazimierz Ostrowski Z Wenedów rodu 1
2. Konrad Ciechanowski Do krwi ostatniej 4
3. Jerzy Treder Nowe wielkie dzieło Bernarda Sychty 7
4. Józef Borzyszkowski O autorze „Wspomnień leśniczego” 10
5. Jan Wojciechowski Wspomnienia leśniczego 11
6. Listy 16
7. Stanisław Janke Starzy, niepełnosprawni, niechciani 17
8. Jerzy Samp Wieże starego Gdańska. Kościół św. Piotra i Pawła 19
9. Jan Wespa Złota jesień 20
10. Anna Łajming Mój Dom (2) 21
11. Alicja Kozłowska – Lewna Henryk Hubertus Jabłoński 24
12. Eugeniusz Gołąbek O prôwdze; Wowole na lińcuchu; Piczikato 25
13. Jerzy Treder Ze Słownika Sychty. Historia i folklor w przysłowiu 27
14. Władysław Szulist Okolice Mściszewic 30
15. Stefan Turowski Mniejszość niemiecka na terenie miasta i powiatu Chojnice w latach 1920 – 1939 (dokończenie) 33
16. Ryszard Ciemiński Poprzednik 36
17. Jan Powierski Oskarżyciele i obrońcy Krzyżaków 37
18. Jerzy Kiedrowski Mieczysław Baran (1935 – 1980) 41
19. (S.J.) Franciszek Treder (1903 – 1980) 42
20. Klëka; Z życia Zrzeszenia; Noty o książkach i periodykach 43

Pomerania, 1980 rok, nr 11/12

1. Bolesław Fac Modlitwa
2. Ryszard Kapuściński Notatki z Wybrzeża 1
3. Wojciech Kiedrowski W Gody o sierpniu 1
4. Feliks Marszałkowski Drëdzi narodzeni 6
5. Do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 7
6. Rezolucja X Spotkań Twórców Literatury Kaszubsko - Pomorskiej 7
7. Eugeniusz Gołąbek Zelga 8
8. Józef Borzyszkowski Kaszubskie kolędy 10
- Jan Trepczyk Szëmi morze
- Leon Roppel Godë znad wodë
- Antoni Pepliński Nad naszé morze
- Paweł Szefka Darë od rëbôków
9. Józef Borzyszkowski O Dominiku Szopińskim 14
10. Listy Leona Szopińskiego 21
11. Augustyn Chrabkowski Mëlwino 24
12. Eugeniusz Gołąbek Kaszëbskô lëterackô 26
13. Jan Trepczyk Kaszëbizna 27
14. Konrad Ciechanowski Obóz w Potulicach 31
15. Ryszard Ciemiński Z Kaszubami we Francji 34
16. Józef Borzyszkowski Jeszcze o Powstaniu Wielkopolskim 36
17. Opowieść Augustyna Szomburga z Helu 37
18. Lech Bądkowski Chmury 39
19. Anna Łajming Mój dom (3) 42
20. Wierszopisanie Jana Szutenberga 46
21. Wiesława Kwiatkowska Skąd sę wzale te farbe? 47
22. Jerzy Treder Ze Słownika Sychty. Człowiek i jego sprawy w przysłowiach 49
23. Jan Wojciechowski Figle amora 52
24. Jadwiga Szymkowska Bursztyn i dzieci 54
25. Antoni Poszowski Jan Michał Wieczorek – piewca folkloru kaszubskiego 56
26. Wojciech Czerwiński Zostań z nami piosenko... 59
27. Eugeniusz Gołąbek W sprawie „Pomeranii” 59
28. Listy 60
29. Klëka 62
30. Z życia Zrzeszenia 65
31. Noty o książkach i periodykach 68
32. Indeks zawartości „Pomeranii” za rok 1980 70

Pomerania, 1981 rok, nr 1

1. Lech Bądkowski Co z Ceynowy na dziś? 1
2. Wiersze Jana Karnowskiego poświęcone Florianowi Ceynowie 4
3. Paweł Dawidowski Pokonałem Smętka 8
4. Nasze sprawy w liście do władz 10
5. Wojciech Czerwiński Barwne pamiętniki Krystyny Kużel 11
6. Jerzy Samp Korona miasta 12
7. Stefan Fikus Dzecynny lata 13
8. (S.J.) Pierwszy po okoniu – Horst Sehnke 15
9. Stanisław Janke Powiôstczi Jan Drzeżdżona a stereotipë 16
10. Jan Walkusz Pozdrzatk na kaszëbsczié dokôzë Drzeżdżona 17
11. Eugeniusz Gołąbek Wiara, nôdzeja ë żôl 19
12. Gdynia 17 grudnia 1980 r. 21
- Tadeusz Woźniak Zabitym 17 grudnia 1970 roku w Gdyni
- Akt erekcyjny (Gdynia)
13. Gdańsk 16 grudnia 1980 r. 28
- Uczestniczyliśmy w czymś wyjątkowym;
- Tadeusz Szyma xxx;
- Apel poległych;
- Fragment przemówienia Tadeusza Fiszbacha;
- Telegramy;
- Idea pomnika;
- Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś;
- Podziękowanie;
- Nosiłem te twarze w sobie;
- Rozmowa z rzeźbiarzem Robertem Pelplińskim
14. Bolesław Bork Kolędnicy 44
15. Jerzy Więckowiak Jakub Wejher (1609 – 1657) – fundator i magnat 45
16. Anna Łajming Mój dom (4) 48
17. Stanisław Janke Starëcha 51
18. Marian Jeliński Rozdrapią nasze gniazdo 54
19. Jerzy Samp Glos do „Zbrodni sprawiedliwej” 54
20. Marek Skwiercz Poprawianie Żeromskiego – kontrowersje popremierowe 58
21. Noty o książkach i periodykach 59
22. Z życia Zrzeszenia; Kleka 61
23. Guczów Mack gôdô: Tu nie mdze 65

Pomerania, 1981 rok, nr 2

1. Jerzy Samp Problem na miarę bazyliki 1
2. VIII Walny Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 5
3. Uchwała 5
4. Nowe władze naczelne Zrzeszenia 8
5. Referat sprawozdawczy 9
6. Diariusz zjazdu 13
7. Dyskusja (K. Ostrowski, I. Trojanowska, W. Samp, Z. Zaborski, J. Borzyszkowski, K. Klawiter, F. Marszałkowski) 14.
8. Stanisław Janke i Danuta Siemińska Ankieta zjazdowa 19
9. Nowe władze oddziałów Zrzeszenia 21
10. Jan Drzeżdżon Gadki Jana Piepki 23
11. Jan Piepka Përzinczi z gôdk 23
12. Stanisław Janke Łączi, Zęck 29
13. Aleksander Labuda Świętô Trójca 31
14. Sylwin Zaborski Spalony dom 32
15. Edyta Wiśniewska Kultura w Pińczynie 34
16. Wiesława Kwiatkowska Książe swojego czasu 37
17. Jan Wojciechowski Praktyka poszkolna 39
18. Anna Łajming Mój dom (5) 41
19. Józef Borzyszkowski Bolesław Knitter (1904 – 1980) 45
20. Kleka 46
21. Z życia Zrzeszenia 47
22. Andrzej Grzyb Jak echo idzie za mną; Październikowy dzień nad Wdą; Na początku; Sierpniowy wiersz; Przemiany 48
23. Florian Ceynowa – życiorys 50

Pomerania, 1981 rok, nr 3

1. Barbara Pisarek Memento dla Kartuz 1
2. Rzeźnia Maksa Heroda. Z Bolesławem Facem rozmawia Barbara Madajczyk 3
3. Ryszard Ciemiński Ziemia gromadzi ludzi 6
4. Zbigniew Zaborski A jednak się świeci 8
5. Kisiel Coś dla domyślności 10
6. Sprawy wsi i rolników. Porozumienie Rzeszowskie 12
7. Kazimierz Kleina Teatr kaszubski odrodzony 16
8. Jan Lipuski Jasełka po Sierpniu i co dalej? 16
9. Anna Łajming Mój dom (7) 18
10. Jerzy Samp Lapidarium św. Jana 22
11. Jerzy Samp Lapidarium św. Jana 23
12. Jan Wojciechowski Samodzielna posada 23
13. Guczów Mack gôdô: Dze bëc to bëc; Odnowa 25
14. Edward Breza Zarys dziejów kaszubszczyzny prof. Hanny Popowskiej – Taborskiej 27
15. Hanna Popowska – Taborska W związku z „Kaszëbizną” Jana Trepczyka 28
16. Jan Trepczyk Wedle kaszëbiznë 30
17. Dalsze listy o „Kaszëbiznie” 30
18. Andrzej Grzyb Jan Giełdon; Ptasznik; Matka Boska z witki; św. Franciszek 32
19. Jerzy Samp Eskapada włoska w legendzie Derdowskiego 34
20. Wojciech Czerwiński Kaszubsko – gdańskie fascynacje Adama Świerzyńskiego 37
21. Józef Milewski Ks. Jan Olszewski – przywódca strajku szkolnego 38
22. Z życia Zrzeszenia: 40
- Na początek: Będomin 43
- Rozmowa z prezesem Oddziału Wejherowskiego 44
- Realizacja programu upamiętnienia 700 rocznicy Układu w Kępnie 45
- Oddział Kartuski na cenzurowanym 48
23. Kleka; Noty o książkach i periodykach 49

Pomerania, 1981 rok, nr 5

1. Ryszard Ciemiński Kolorowy Bojko 1
2. Stanisław Gostkowski Gdańsk 2
3. Ewa Górska Cenzura – ale jaka? 5
4. Donald Tusk Nowy ruch – nowe nadzieje 6
5. Nina Rasz Chłop potęgą jest i basta 8
6. Stawiam na rzetelną i systematyczną pracę. Z Jerzym Kiedrowskim rozmawia Danuta Siemińska 10
7. Jerzy Samp Ponad szpitalem Flisaków 12
8. Wojciech Kiedrowski W Sierakowicach radzą rolnicy 12
9. Program działania Gminnej Organizacji NSZZ RI „Solidarność” w Sierakowicach 15
10. Stanisław Janke Wiersze kaszubskie 17
11. Andrzej Grzyb Jabłoń; Jagnię 18
12. Dyskurs o regionalnej edukacji. Opracowała Danuta Siemińska 18
13. Jan Balecki W szkołach o regionie 20
14. Wojciech Wiła Wyprawa wejherowskiej orkiestry klasztornej do Rzymu 21
15. Gaudenty A. Kustusz Święte Góry Wejherowskie 23
16. Eugeniusz Gołąbek Urzas, Wstajita 29
17. Anna Łajming Mój dom (8) 30
18. Jerzy Samp Moneta i martwiec 33
19. Jan Wojciechowski Rykowiska 34
20. Kazimierz Ostrowski Portret bohatera 38
21. Ignacy Kop Szkic do sagi rodu Wyrowińskich 39
22. Jerzy Samp Anonimowi Gdańskiemu 40
23. Józef Ceynowa Bożô Stopka 41
24. Antoni Wica – Gostomski Z posażnej skrzyni i ze złotogłowia odwzorowane 42
25. Zrzeszenie w Pucku. Rozmowa z Pawłem Tarnowskim 44
26. Barbara Pisarek Nadzieje. Kartuskie jeziora 45
27. Z życia Zrzeszenia; Kleka 47

Pomerania, 1981 rok, nr 6

1. Jan Jakubowski Niech Zwycięża życie 1
2. Janusz S. Pasierb Krzyże nocą 3
3. Tadeusz Bolduan Idea Wielkiego Pomorza w dziejach ruchu kaszubskiego 3
4. Lech Bądkowski Pomorze w stanie powstawania 8
5. Ryszard Ciemiński Autorozmowa 11
6. Jerzy Samp Mariacki kolos 13
7. Paweł Zbierski Bardzo swoista legenda 15
8. Anna Łajming Mój dom (9) 19
9. Jan Wojciechowski Granie głuszców 21
10. Gaudenty A. Kustusz Święte Góry Wejherowskie (2) 25
11. (W.K.) Alojzy Budzisz 31
12. Noty o książkach 32
13. Eugeniusza Kwiatkowskiego myśl morska i pomorska (zebrał Ryszard Ciemiński) 32
14. Bolesław Fac Królowanie kaszubskie (fragment) 35
15. Eugeniusz Gołąbek Odnowa na Kaszëbach; Bez gorzu, ale zażarto 37
16. Rozrzucone wiśnie (Rozmowa z Hanną Fedorowicz) 39
17. Piotr Kotow Wiersze 41
18. Bolesław Bork Ożniwinë 42
19. Antoni Pelpliński Solidarnie 44
20. Andrzej Grzyb Choroba 45
21. Kazimierz Ostrowski Krótki opis życia i śmierci Romana Łąckiego 46
22. Zygfryd Prószyński Na marginesie „Ziemi Wejherowskiej” 47
23. Jutro Kaszubskiego Parku Etnograficznego 49
24. Przedstawiam Witolda Bobrowskiego 50
25. Kultura na wsi 51
26. VIII Spotkania Publicystyczne w Pelplinie 52
27. Z życia Zrzeszenia 53

Pomerania, 1981 rok, nr 7

Lech Bądkowski
1. Przypisy dnia 2
2. Wybór zapisek 14
3. Na drodze społecznej umowy 17
4. Zabierają głos 17
5. Powrót studentów 18
6. Czesław Miłosz 18
7. W drugą rocznicę 18
8. Potrzeba społecznego przekazu 19
9. Walka o spokój 19
10. Między życzeniem a możliwościami 19
11. W zamku malborskim źle 20
12. W naszym listopadzie 20
13. Nie ma obawy 21
14. Rozmowa z czytelnikami 21
15. Rozmowa z czytelnikami 22
16. Tajemnice zamku 23
17. Wejherowska inicjatywa 23
18. Partnerzy w Krakowie 23
19. Cytaty i komentarze 23
20. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 24
21. Album na który czekaliśmy 24
22. Początek 24
23. Rozmowa z czytelnikami 25
24. Punkt o Sierpniu 26
25. Rozmowa z czytelnikami 26
26. Mamy wolę przyjęcia współodpowiedzialności 27
27. Rozmowa z czytelnikami 28
28. Przy drzwiach niedomkniętych 29
29. Rozmowa z czytelnikami 29
30. Odwaga pierwszego kroku 30
31. Bohater prawie nieznany 31
32. Rozmowa z czytelnikami 31
33. 699 lat Zapisu Mestwina 32
34. Literaci i związki zawodowe 32
35. Zwyżka odwagi 32
36. Obowiązek prawdy (z Lechem Bądkowskim rozmawia Krzysztof Nowicki) 33
37. Jest jeszcze naród 36
38. Pozór i rzeczywistość 37
39. Głód moralnego przywództwa (z Lechem Bądkowskim rozmawia Tadeusz Bolduan) 37
40. Czego dowiedzieliśmy się o sobie 41
41. Kompromis konieczny 43
42. Jest „Tygodnik Solidarność” 44
43. Polskie przymierze 45
44. Z życia Zrzeszenia 46

Pomerania, 1981 rok, nr 8

1. W.K. Günter Grass w Gdańsku 1
2. Günter Grass Kleckerburg 2
3. Grass w ratuszu. Zapis rozmowy z czytelnikami 3
4. Günter Grass Aż do zwymiotowania 4
5. Stanisław Janke Król 8
6. Abdon Stryszak Wspomnienie o dawnej Gdyni 10
7. Zbigniew Talewski Do kolegi Lecha Bądkowskiego słów kilka 15
8. Lech Bądkowski Struktura stabilizująca 16
9. Pisarze o nauczaniu w szkole 18
10. Ratunek dla Zatoki Gdańskiej 20
11. Anna Łajming Mnój dom (10) 23
12. Gaudenty A. Kustusz Święte Góry Wejherowskie (3) 26
13. Józef Borzyszkowski Jeszcze o pamiętnikach pomorskich 33
14. Aniela z Dembińskich Borne Wspomnienia rodzinne 35
15. Eugeniusza Kwiatkowskiego myśl morska i pomorska. Część II. Wybór Ryszard Ciemiński 40
16. Kleka 40
17. Noty o książkach 45
18. Andrzej Grzyb Wiersze 47
19. Eugeniusz Gołąbek Przebudowa; Klëczącë przed Baalę 47
20. Janusz Kowalski „Blaszany bębenek”, język i rada 47
21. Powracam do lęborskich jasełek Byłam babą 50
22. Genowefa Oss 50
23. Janusz Błaszkowski Refleksje pokongresowe 51
24. Jan Walkusz Wiersze 52
25. Zielone Święto 53
26. Bernard Wiktor Borck Przysięga Kaszubów 54
27. Ryszard Ciemiński Przyjaciel (red. Stanisław Poznański) 54
28. Zbigniew Talewski Skanseny w Słupskiem 55
29. Klub przyjaciół w TPG 55
30. Z życia Zrzeszenia 56

Pomerania, 1981 rok, nr 9

1. Stanisław Janke Czas i godzina 1
2. Henryka Dobosz Labirynty pamięci 3
3. Stanisław Gostkowski Tym razem nie strzelano; Kiedy; Grudzień; Co trzy minuty 9
4. Władysława Pelowska – Wiśniewska Wejherowskie dziewczęta 10
5. Stefan Pastuszewski Narloch 12
6. Franciszek Fenikowski Wieża Babel; Tren 15
7. Abdon Stryszak Wspomnienia o dawnej Gdyni (dokończenie) 16
8. Wystawa hamburskich fotografików 22
9. Eugeniusza Kwiatkowskiego myśl morska i pomorska (wybór Ryszard Ciemiński) 23
10. Władysław Szulist Kartki z podróży po Londynie 23
11. Donald Tusk – Pamiętnik Kaszuby (1904 – 1945) 26
12. Noty o książkach 28
13. Tadeusz Rafałowski Szeroko otwarte oczy 30
14. Ryszard Ciemiński Jedna z kaszubskich dróg 31
15. Nowe książki Jana Drzeżdżona 33
16. Roman Senski Pomnik 81 33
17. Jan Wespa Lato 34
18. Jerzy Knyba Z tradycji wsi Skorzewo 34
19. Anna Łajming Mój dom (11) 38
20. Hanna Popowska – Taborska Kociewie 40
21. Aleksander Celarek Łodziowa pielgrzymka rybaków 44
22. Kleka; Z życia Zrzeszenia 46

Pomerania, 1981 rok, nr 10

1. Tadeusz Bolduan Kaszubi w reportażu 1
2. Nad czym pracują? – odpowiadają: Józef Borzyszkowski, Tadeusz Bolduan i Ryszard Ciemiński 4
3. Donald Tusk Gdańska apokalipsa 6
4. Józef Borzyszkowski Tajemnica strychów a patron szkoły 8
5. W.K. Augustyn Necel zapomniany 9
6. Piotr Kotow Kain i inne wiersze 11
7. Stanisław Janke Powrót do wielokulturowości, ale... 12
8. Wojciech Kiedrowski Muzeum Piśmiennictwa i... Nadole 13
9. Poczucie tożsamości kaszubskiej 15
- Zbigniew Szczypiński, Romuald Śmiech Raport z badań załóg dużych zakładów pracy
- Romuald Śmiech Mój pogląd na sprawę
- Obrady władz Zrzeszenia
- Uchwała Zarządu Głównego ZK-P
10. Donald Tusk Nihil novi 20
11. Jerzy Knyba Z tradycji wsi Skorzewo (dokończenie) 22
12. Donald Tusk Głos do dyskusji o Wielkim Pomorzu 26
13. Władysław Piotrowski Idea Pomorza 28
14. Anna Łajming Mój dom (12) 31
15. Józef Błaszkowski O kulturze w okresie międzywojennym 33
16. (Opr. Ryszard Ciemiński) Eugeniusza Kwiatkowskiego myśl morska i pomorska (część IV) 33
17. Ryszard Ciemiński Książka zwiastun 36
18. List Henryka Hinza 39
19. Noty o książkach 40
20. Jerzy Szews Powstanie pierwszych drużyn harcerskich na Pomorzu 40
21. Ewa Panas Poczta Polska w Gdańsku 43
22. Bernard Janowicz Móm tylefon, móm 45
23. Wokół „Kaszëbizne” Trepczyka (List Jerzego Tredera i Edwarda Brezy) 46
24. Naczków Władk Wałęsa wanożi do raju 47
25. R.C. Album naszej fotografii (wyszperane przypadkiem) 49
26. Bolesław Bork Powitanie Gdyni 49
27. Klub Pomorania do gdańskich studentów 50
28. Z życia Zrzeszenia 51

Pomerania, 1983 rok, nr 1 – 2

1. Izabella Trojanowska Gdańsk czeka nadal 1
2. O. Gaudenty Kustusz Muzeum w podziemiach 2
3. Bolesław Fac Kaszubskie żniwa tajne 4
4. Tadeusz Bolduan Antoni Zdrojewski. Droga do buławy marszałka Francji 5
5. Nina Rasz Tyle prawdy ile sam zobaczysz 8
6. Stanisław Janke Kutry na sznurku 10
7. Wilhelm Szewczyk Co pewien czas piętrzą się przeszkody 11
8. Eugeniusz Gołąbk Pielgrzimka 13
9. R.C. Wyszperane przypadkiem 16
10. Włączyć się w nurt współczesności. Z Janem Trzebiatowskim rozmawia Kazimierz Ostrowski 17
11. Daleka droga do bliskiej krainy. Z Feliksem Marszałkowskim rozmawia Edmund Szczesiak 19
12. Jerzy Kiedrowski Nasz przyjaciel Vincze Lajos 23
13. Maria Kowalewska Pamięci Franka 25
14. W.K. Augustyn Necel zapomniany 28
15. Piotr Kotow Wiersze 30
16. Klabaternik Uwaga! Uwaga! Kretowicz!!! 31
17. Bernard Janowicz Mój tylefon, móm 31
18. Anna Łajming Mój dom (12) 32
19. Jerzy Szews Powstanie pierwszych drużyn harcerskich na Pomorzu 37
20. Andrzej Grzyb Pan much; Wisielec, wiersze 40
21. Jerzy Knyba Z tradycji wsi Skorzewo (dokończenie) 42
22. Marek Cybulski Lecha Bądkowskiego wanoga po wschodnio - pomorskim średniowieczu 46
23. (S.J.) Kaszuby okiem Europejczyka 47
24. (S.J.) Baśnie Landowskiego 47
25. (W.SZ) Modlitewnik wejherowski 48
26. Tadeusz Bolduan Doktor Deurer 48
27. Eugeniusz Gołąbk Wièm jô wièm 49
28. Wiesław Wasilewski Wiersze 50
29. Jerzy Treder Okolice Bukowa i Paczewa pod Sierakowicami w nazwach 51
30. Edward Breza Zygmunt Brocki (1922 – 1982) 54
31 Z życia Zrzeszenia 55

Pomerania, 1983 rok, nr 3

1. Hanna Popowska – Taborska Z dziejów prac leksykonograficznych ks. Bernarda Sychty 1
2. Bernard Sychta (Ze Słownika) Rëba; Przysłowia (s. 6); Zwroty (s. 8); Porównania i zagadki (s. 10) 4
3. O Słowniku Bernarda Sychty pisano 12
4. Anna Sawicka Wiersze 13
5. Edmund Szczesiak Miazga nachodzi na miazgę 14
6. Stanisław Janke Stara kobieta wyczekuje 17
7. Kolędy kaszubskie; Siódme „Bazuny” 18
8. Ryszard Ciemiński Saga rodu Krause 19
9. Józef Borzyszkowski Do wspomnień z „Dzieciństwa Michałka” 25
10. Jan Wojciechowski Z dzieciństwa Michałka 32
11. Barbara Pisarek Magia i rytuały Krystyny Muzy 32
12. Bolesław Bork Powitenié naszëch 35
13. Andrzej Grzyb Rzeźbiarz z Bietowa 37
14. Anna Łajming Mój dom (13) 38
15. Alojzy Liegmann Więzień toruńskiego Fortu VIII 42
16. Stanisław Janke Psë 47
17. Marian Fryda W 1920 roku nad Jeziorem Gwiazde 49
18. Bolesław Bork Alfred Loeper 51
19. Eugeniusz Gołąbk Budzysz i Majkowsczi, Drzeżdżon i Puzdrowsczi 52
20. Noty o książkach 53
21. Wojciech Jankie Wydawnictwo z odwróconą kotwicą 54
22. Z życia Zrzeszenia; Kleka 57

Pomerania, 1983 rok, nr 4

1. Edmund Szczesiak Złote piaski 1
2. Tadeusz Skutnik Bez tytułu 7
3. Józef M. Miąskowski Kto się boi lokalnego patriotyzmu? 9
4. Bolesław Fac Lato nad Radunią 10
5. Stanisław Janke Jest taki sołtys 11
6. Ryszard Ciemiński Ryba w puszczy 13
7. Jan Walkusz Dlô czëtającëch; Prosba do anioła 14
8. Kazimierz Ostrowski 360 lat chojnickiej szkoły 15
9. Stanisław Janke Dwa wiersze 16
10. Józef Borzyszkowski O „Krëbanach” Karnowskiego 17
11. Jan Karnowski Krëbanë w labece 19
12. Jerzy Samp Kaszubski Smętek na scenie 24
13. Anna Łajming Mój dom (14) 31
14. Zbigniew Gach Z cyklu: Nowelijki 35
15. Bolesław Bork Anglicy w kaszubskim ruchu oporu 38
16. Jan Lipuski Agnieszka Browarczyk (1909 – 1981) 40
17. Eugeniusz Gołąbk Sponad różewech brëlów 41
18. Klëka 42
19. Z życia Zrzeszenia 43
20. Noty o książkach 48

Pomerania, 1983 rok, nr 5

1. Zbigniew Gach Norda 1
2. Edmund Szczesiak Trzynasty dzień tworzenia 4
3. Jerzy Samp Na których czekamy 8
4. Henryk Skorowski Ethos Kaszubów w twórczości literackiej Augustyna Necla 10
5. Jerzy Afanasjew Wiersze 13
6. Tadeusz Bolduan Trybun ludowy 14
7. Lëst Andrisowégo Gusta do E. Gołąbka 16
8. Konrad Turzyński Liber Pomeranorum 18
9. Józef Borzyszkowski Gnacińscy i powrót Pomorza do Polski w 1918 – 1920 19
10. Ks. Józef Dembieński Wspomnienia o Gnacińskich i ich towarzyszach 21
11. Ks. Zdzisław Ossowski Kalwaria wielewska 26
12. J.B. Słów kilka... 27
13. Anna Łajming Mój dom (15) 36
14. Jerzy Stachurski Wiérszte 38
15. Józef Spors Społeczna i polityczna rola Święców w końcu XIII i na początku XIV wieku 40
16. Roman Senski Wiersze 44
17. Miałam rodzić herosów (Wspomnienia „Sabinki” zanotował Awicz) 47
18. Marian Fryda Upiłka 50
19. Noty o książkach 51
20. Z życia Zrzeszenia; Kleka 52

Pomerania, 1983 rok, nr 6

1. Wszystkie barwy słów. Z doc. dr. hab. Edwardem Brezą i dr. Jerzym Trederem rozmawia Edmund Szczesiak 1
2. Stolem 1983 (komunikat) 2
3. Jerzy Samp Gdziekolwiek jestem lub będę 8
4. Józef Borzyszkowski Kontynuator dzieła Lorentza w Akademii Nauk NRD 10
5. Wiesław Wasilewski Wiersze 12
6. Zbigniew Gach Sprawa Bittnerów 13
600 Lecie Kartuz
7. Edmund Szczesiak Od święta i na co dzień 16
8. W kartuskiej „Cepelii” 18
9. Ryszard Ciemiński Jak stara wyblakła fotografia 19
10. Maria Dąbrowska Kartuzy 24
11. Jarosław Iwaszkiewicz Fragment z „Książki moich wspomnień” 25
12. Ks. Kazimierz Raepke Przeminie czas drapieżnych. Krótka historia dwóch kartuskich pomników 26
13. Franciszek Pabich Piękne Madonny w sztuce filigranistycznej Pomorza Gdańskiego 31
14. W sukurs sobie. Krótka rozmowa Ryszarda Ciemińskiego z Romanem Wróblewskim 33
15. Album naszej fotografii (Wyszperane przypadkiem) 34
16. Wpłaty na „Fundusz Pomeranii” 34
17. Lech Bądkowski Chmury 35
18. Z zaklętej stegny (bajki kaszubskie w wyborze Jerzego Sampa) 39
19. Jan Liepke Gadki 42
20. Feliks Sikora Aforyzmy 43
21. Anna Łajming Mój dom (16) 44
22. Jerzy Stachurski Macierzyństwo 45
23. Franciszek Fenikowski Pełne morze 48
24. Miąsk Cena strachu 49
25. Henryk Porożyński Albin Jan Makowski (1908 – 1982) 50
26. Legendy Józefa Ceynowy 51
27. Noty o książkach 51
28. Stanisław Janke Misterium wielkopostne z Lęborka 52
29. Tematyka kaszubsko – pomorska w Pracach Językoznawczych UG 52
30. Klëka; Z życia Zrzeszenia 54

Pomerania, 1983 rok, nr 7

1. Jan Drzeżdżon Misterium 1
2. Zbigniew Żakiewicz Zaślubiny 5
3. Barbara Pisarek Jak morska fala 6
4. Tyle różnych zajęć. Ze Stefanem Fikusem rozmawia Stanisław Janke 11
5. Edmund Szczesiak Po nas tylko atom 13
6. Zbigniew Gach Jutro zaczyna się tu sezon 17
7. Piesniôrze Jastarni. Wiersze M. Selina, G. Konkela, A. Piepera 19
8. Stara Jastarnia w zdjęciach 22
9. Ks. Władysław Szulist Pomorzanie w Nowej Zelandii 25
10. Anna Łajming Mój dom (17) 26
11. Andrisów Gust Roczëzna 30
12. Piotr Kotow Wiersze 32
13. E. Sz. Teatr w remizie 32
14. Stanisław Janke Ucieczka w piękno 34
15. Kazimierz Nowosielski Własne piękno 34
16. Andrzej Grubba – mistrz celuloidowej piłeczki. Mini – rozmowa R. Ciemińskiego 35
17. Zbigniew Gach Urodziny 36
18. Miąsk Bez zapaszku 38
19. Ryszard Karwacki O marynistyce i o Conradzie 39
20. Tadeusz Bolduan Noty o książkach 40
21. Zbigniew Nowak Marian Pelczar (1905 – 1983) 41
22. Edward Breza Nazwiska kilku humanistów pomorskich 43
23. Z życia Zrzeszenia; Wpłaty na „Fundusz Pomeranii” 45
24. Klëka; Listy 51

Pomerania, 1983 rok, nr 8

1. Jerzy Samp A za tego króla Jana...
2. Leon Reszka Medale zgody i wiktorii 4
3. Wpłaty na „Fundusz Pomeranii” 7
4. Kazimierz Ostrowski Nad Kamienicznem 8
5. Zbigniew Gach Żyć aby darzyć 11
6. Jerzy Samp Literatura bez ludu? 14
7. Ryszard Ciemiński Kaszubska glossa Güntera Grassa 17
8. Przez talerz do serca. Z Benedyktem Karczewskim rozmawia Edmund Szczesiak 19
9. Z listów do „Lubiany” 22
10. X Spotkania Publicystyczne 23
11. Cudze chwalicie 23
12. Stanisław Janke Konie i las 24
13. Bolesław Fac Modlitwy (wiersze) 26
14. Konrad Ciechanowski Chwasty na poletku historii 28
15. Henryk Hinz Dzieje widziane z Wisły 30
16. Maksymilian Bart – Kozłowski Wiersze 31
17. Eugeniusz Gołąbk Abo rôz na wesoło 32
18. Franciszek Fenikowski Wiersze 33
19. Anna Łajming Mój dom (18) 34
20. Zbigniew Jankowski O współczesnych rybakach reportaż poetycki 40
21. Jerzy Afanasjew Żart – Dzwon – Sen... 41
22. Miąsk Morzanie i inni 44
23. Zbigniew Gach Farmazyn 45
24. Edward Breza Właściciele działek w Kościerzynie w pierwszej połowie XIX w. 46
25. Listy; Kleka; Z życia Zrzeszenia 48

Pomerania, 1983 rok, nr 9

1. Edmund Szczesiak Śladami Remusa. Podróż do siebie 1
2. Wacław Odyniec Kaszubi pod Wiedniem 6
3. Henryk Skorowski Słowo o ojczyźnie 12
4. Zbigniew Gach Bóg pochyla się i nad narkomanem 14
5. E. SZ. Ani chłop ani rzemieślnik 16
6. Edmund Puzdrowski Zapomniany poemat 19
7. Aleksander Majkowski Pielgrzymka wejherowska 19
8. Ryszard Ciemiński Może Twoi przyjaciele Kaszubi... Listy Aleksandra Janty Połczyńskiego do Romana Janty Połczyńskiego 24
9. Anna Łajming Mój dom (19) 28
10. Tadeusz Staich Chotarski i morze 30
11. Konrad Ciechanowski Chwasty na poletku historii (2) 32
12. Franciszek Fenikowski Klechda 34
13. Franciszek Szefka Powojenne początki oświaty w Helu 35
14. Kazimierz Sopuch Gleba 37
15. Ryszard Ciemiński Radunia rzeka znojna 37
16. Marian Fryda W Brzeźnie Szlacheckim po „potopie” szwedzkim 39
17. R.C. Pan Józef 41
18. Alojzy Nagel Cotë z Kacka 41
19. Henryk Hewelt Dzén Zadëszny 42
20. Tadeusz Bolduan Noty o książkach 43
21. Miąsk Mała stabilizacja 45
22. Eugeniusz Gołąbk Epitafium; A jô le wiedno swoje 46
23. Z życia Zrzeszenia; Listy; Kleka 48

Pomerania, 1983 rok, nr 10

1. Stanisław Pestka W kręgu kaszubskiego kaduceusza 1
2. Stanisław Janke Wokół domu 5
3. Józef Miąskowski Czekanie na wielką rybę 7
4. Zbigniew Gach Oszołomy i rezydenci 10
5. Edmund Szczesiak Za siódmą górą 16
6. Zygfryd Prószyński List otwarty do Pana Jana Piepki 20
7. Osądy i oczekiwania (wypowiedzi Andrzeja Arendta, Jerzego Barthelke, Edwarda Brezy, Janusza Kowalskiego, Heleny Kotłowskiej, Bolesława Machuta, Marka Zalewskiego i Jerzego Tredera)
8. Janusz Kowalski Kolej na Kokoszki 25
9. Tadeusz Bolduan Mitomania 29
10. Zygmunt Bukowski Wiersze 30
11. Konrad Ciechanowski Krzywe zwierciadło we wspomnieniach 33
12. Józef Milewski Werbista o. Bernard Bona 35
13. Zbigniew Żakiewicz Kulig 37
14. Antoni Pieper Jak powstała półwispa Él? 40
15. Irena Ostrowska – Wnukowa Chciało się dotykać ścian 41
16. Wpłaty na „Fundusz Pomeranii”; Kleka 43
17. Anna Łajming Mój dom (20) 44
18. Tadeusz Sadkowski Ochrona drewnianych kościołów na Kaszubach 48
19. Henryk Skorowski Maszopi czuli potrzebę bycia razem 52
20. Kreban z Milachowa Cziéj gburzë z Gnieżdżewa 57
21. Miąsk Powtórka z historii 58
22. Józef Lipski Życie wypełnione muzyką 58
23. Kleka 60

Pomerania, 1983 rok, nr 11

1. Jerzy Stachurski Pastorałki 1
2. Anonim z I poł. XVI w. Anonim z I poł. XVI w. – Kolejny występek dokonany niedawno w Gdańsku (przełożył Jerzy Limon) 2
3. Stanisław Janke Bezdomny 4
4. Edward Breza Kalendarz „Vjérni naszińc” po pięćdziesięciu kilku latach 6
5. Jan Lipuski Dożywocie 8
6. Józef Borzyszkowski Nazwy, nazwiska i rągadła u Krëbanów 9
7. Jerzy Afanasjew Kim jesteś? 12
8. Franciszek Fenikowski Wiersze 15
9. Barbara Pisarek Śmierć jest zdumieniem 17
10. Osądy i oczekiwania. Wypowiedzi: L. Bach, S. Cygiert, T. Gleinert, O. Grabowska, J. Hoppe, Cz. Kukliński, Sz. Lewna, R. Łukowicz, K. Ostrowski, F. Ptach, K. Szczepański, B. Szpica, P. Tarnowski, W. Torliński, J. Machut, K. Muza 18
11. Stanisław Pestka Słowo rzeźbione w słońcu 24
12. Alina Kilian Sprawa „Volkslisty” nadal otwarta 28
13. Józef Borzyszkowski Ptaszki Marty Łąckiej 32
14. Anna Łajming Mój dom (21) 32
15. Ks. Kazimierz Raepke Na ścieżkach kartuskich dzwonów 36
16. Katarzyna Rutkowska Mieszkać po cudzoziemsku 39
17. Miąsk Siostrzeńcowi z „Daru Młodzieży” 42
18. Jerzy Szukalski O Jerzym Smoleńskim – autorze książki „Morze i Pomorze” 43
19. Oskar Jankau Świat z perspektywy outsiderów 44
20. S.J Kaszubi pod Wiedniem w słupskim teatrze lalek 45
21. Edward Breza Nazwisko Zan 45
22. Listy; Kleka; Z życia Zrzeszenia 46

Pomerania, 1983 rok, nr 12

1. O. Gaudenty Kustusz Nieco tajników z dziejów Kolędy Kaszubów 1
2. Henryka Dobosz Aż ścichnie ból... Obrazki na szkle 3
3. Kazimierz Nowosielski Wiersze 8
4. Jerzy Samp Listy z nieba 9
5. Zbigniew Gach Przez dziewięć garbów 12
6. Cësk czasu z Eugeniuszem Gołąbkiem rozmawia Edmund Szczesiak 15
7. Ryszard Ciemiński Wołanie o Kaziuka własnego chowu 18
8. Konrad Ciechanowski Błędy i mity w majestacie nauki 19
9. Jaromira Labudda Wiersze 22
10. Anna Łajming Mój dom (22) 23
11. E. SZ. W trzysta lat później 25
12. Władysław Zawistowski Miasto hermeneutyczne 30
13. Józef Ceynowa Kaplëczka 31
14. Antoni Pieper Piraci 32
15. Bernard Hazuka, Jerzy Szews Zapomniany działacz z Lęborskiego 34
16. Andrisów Gust Jak jô bëł bogati 38
17. Józef Roszman Jachta na dzëka 41
18. Miąsk Absolutnie niezbędny facet 41
19. Edward Breza Nazwisko Dewitz 42
20. Stanisław Klein Konserwatorskie zabiegi przy „Fundacji Kalwarii” i fretronu z kościoła oo. Franciszkanów w Wejherowie 42
21. Jan Trepczyk Pozdrzatk na kaszëbiznę w dokôzach Budzisza 43
22. XIII Kaszubsko – Pomorskie Spotkanie Wdzydzkie 44
23. 6 Seminarium Kaszëbscié 45
24. Noty o książkach; Fundusz Pomeranii; Kleka 46
25. Z życia Zrzeszenia; Listy 48

Pomerania, 1984 rok, nr 1

1. Anna Łajming Mój dom (dokończenie) 1
2. Stanisław Janke Co dalej z Potulicami? 5
3. Edmund Szczesiak Wyjęty z życia (Śladami Remusa) 6
4. Zbigniew Gach Celarek i łodzie 12
5. Alina Kilian Sprawa „Volkslisty” nadal otwarta? (dokończenie) 15
6. Lech Bądkowski Sartawice 18
7. Józef Borzyszkowski Do sagi rodu Jagalskich 23
8. Świadczą fakty. Sprawozdanie Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego za okres VIII kadencji 28
9. Wykaz delegatów na IX Zjazd ZK-P 31
10. Andrzej Grzyb Pieśń do Wicka Rogali 33
11. Jerzy Afanasjew Frontowiec i inne opowiadania 34
12. Jan Walkusz Dla siebie, Moja ziemia 36
13. Konrad Ciechanowski Błędy i mity w majestacie nauki 37
14. Franciszek Pabich Grób papiernika w Nowej Brdzie 40
15. Józef Milewski Alfons Hoffman, twórca gródeckiej szkoły polskich elektryków 41
16. Andrisów Gust Weselé milionera 43
17. Jerzy Treder Tworzywo słowne utworów Alojzego Budzisza 44
18. Miąsk Pastorałka z Santa Cruz 46
19. Z życia Zrzeszenia; Kleka; Listy 48

Pomerania, 1984 rok, nr 2

1. Piotr Sieliwończyk W rodzinie 1
2. Stanisław Janke Dom 5
3. Piotr Kotow Byłem już niemową 7
4. Henryk Skorowski Moralność pracy (Nad twórczością literacką Augustyna Necla) 8
5. Roman Janta – Połczyński Ostatnie dwory polskie na ziemi sztumskiej 10
6. Konrad Ciechanowski Błędy i mity w majestacie nauki. Do czego mogą doprowadzić syntezy 14
7. Wanda Podczaska – Wyszyńska W stylu kaszubskim 16
8. Barbara Pisarek Konkurs Piosenki Kaszubskiej 20
9. Jerzy Afanasjew Lot, Ryba i inne opowiadania 21
10. Gadki Józefa Roszmana Jan mô leżec; Użarti strëch 22
11. Andrisów Gust Kolibka za milione 23
12. Grzegorz Ojcewicz I ta dusza po polsku płacze 24
13. Adam Klein Wiersze 26
14. IX Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
- Wojciech Jankie Zjazd 28
- Izabella Trojanowska 29
- Głosy delegatów. Jerzy Kiedrowski, Roman Regliński, Zbigniew Talewski, Stanisław Pestka, Feliks Sikora 30
15. Pamięci Franciszka Ptacha 32
16. Nowe władze Zrzeszenia; Uchwała IX Zjazdu ZK-P 34
17. Andrzej Grzyb Kociewie 36
18. Józef Milewski Przyjaciel dzieci ( w setną rocznicę urodzin ks. Henryka Szumana 37
19. Henryk Hewelt Wiersze (oraz lëst E. Gołąbka) 38
20. Władysław Szulist Kościół św. Walentego w Matarni 39
21. Jerzy Treder Tworzywo słowne utworów Alojzego Budzisza 41
22. Kleka; Z życia Zrzeszenia; Listy 42

Pomerania, 1984 rok, nr 3

1. Józef Borzyszkowski Ks. ppłk Józef Wrycza 1
2. Realizm i legenda. Dwie rozmowy z Lechem Bądkowskim Pawła Zbierskiego 5
3. Hanna Szczepańska W duszy tylko 7
4. Sołtys i wieś. Z Różą Wandtke z Tępcza rozmawia Stanisław Janke 9
5. Jan Lipuski Pan na Lubaszkach 11
6. Zbigniew Gach Niebo w dziobie 12
7. Edmund Szczesiak Woda na młyn 15
8. RES. Bydgoskie książkobranie 17
9. Maria Kowalewska Wydawnictwa 18
10. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. Miesąc marc 19
11. Eugeniusz Gołąbk Odindzenié Andrisowégo Gusta 23
12. Ryszard Ciemiński Güntera Grassa powrót do źródeł 24
13. X. Józef Wrycza Coś niecoś o przydomkach szlachty kaszubskiej 25
14. Edward Breza Uwagi do artykułu ks. J. Wryczy z „Gryfa” 26
15. Henryk Skorowski Czas tworzenia 27
16. Zygfryd Prószyński Nauczycielskie losy J. Dambka i jego „Drzewa wolności” 27
17. Bolesław Bork Jubileusz „Kaszubii” z Kielna 28
18. Zdzisław Ossowski Kontynuator tradycji 29
19. Jerzy Samp Cud na zatoką 30
20. Barbara Pisarek Ten wuloszpégjel Budzisz 31
21. Jan Walkusz Gadki mściszewskie 34
22. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia 36
23. Kleka; Z życia Zrzeszenia; Listy 41
42. Miąsk ... A pan minister nie może! 42

Pomerania, 1984 rok, nr 4

1. E. Sz. Pożegnanie Lecha Bądkowskiego 1
2. Paweł Zbierski Szary książę 4
3. Maria Boduszyńska – Borowikaowa Kulminacja 5
4. Bożena Ptak I zagrajmy silny wolny naród..., Ja - 1982 5
5. Stanisław Janke Skandal w Skorzewie 6
6. Zbigniew Gach A ja ludziom w poprzek 8
7. Zdzisław Ossowski Portret 10
8. Ks. Leon Kuchta Ucieczka 11
9. Danuta Byczkowska Të sobie gôdôj 15
10. Jerzy Szukalski Kaszubska Radunia 16
11. Jerzy Samp Morzeczka czyli syrena 17
12. Edward Breza Władysław Pniewski o wartościach regionalizmu 18
13. Józef M. Ziółkowski A prochy ich rozwiał wiatr 20
14. Roman Janta - Połczyński Waplewo
15. Barbara Pisarek Wędrowała ballada jak dobra nowina 25
16. Krystyna Lars Gargantua i ja 28
17. Konrad Ciechanowski Dlaczego 18 pułk ułanów szarżował pod Krojantami? 29
18. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. Miesąc łżëkwiat 32
19. Miąsk Pawłusza, czyli nasz człowiek wywiedziony w pole 35
20. Edward Breza Pomorskie nazwisko Blok i Blokus 36
21. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia 37
22. Listy; Kleka; Z życia Zrzeszenia 41

Pomerania, 1984 rok, nr 5

1. Edmund Szczesiak Wychodzenie z piekła 2
2. Józef M. Miąskowski Nie wszystko GIT 5
3. Wojciech Kiedrowski Lecha życiowa przygoda z Remusem 7
4. Aleksander Majkowski Jak złé kuseło Remusa; Jak złe kusiło Remusa 9
5. Wojciech Jankie Wojenna droga Lecha Bądkowskiego i jej późniejsza echa 12
6. Lech Bądkowski Wojna. Byłem tam 15
7. Lech Bądkowski Legenda o pustelniku
8. Erwin Kruk Wiersze 24
9. Jerzy Samp Morski diabeł 25
10. Henryk Skorowski Wiara tworząca życie 27
11. Wojciech Wiła Pomorski myśliciel 27
12. Franciszek Sawicki Myśli 30
13. Tadeusz Lipski W cieniu arcydzieła 32
14. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. Miesąc łżekwiat (dokończenie) 35
15. Bolesław Fac Wiersze 37
16. Stefan Pastuszewski Tęsknota za tamtymi dniami 37
17. Ryszard Ciemiński Z przeciągu, z pogranicza 38
18. Bolesław Bork Feliks Ciepłuch 39
19. Andrzej Grzyb „Lutnia” w Zblewie 40
20. Z życia Zrzeszenia 41
21. Jerzy Treder Kaszubska frezeologia (3) 42
22. Chwasty na poletku histotrii. Polemika 46
23. Listy; Kleka 48

Pomerania, 1984 rok, nr 6

1. Stanisław Pestka Więcej niż chleb 1
2. Nad Jeziorem Żarnowieckim 3
3. Górol je se, górol. Rozmowę Włodziemierza Wnuka i Tadeusza Staicha zanotował Edmund Szczesiak 5
4. Jan Karnowski Wiersze 8
5. Edmund Szczesiak Powrót 9
6. Aleksander Celarek Stare łodzie skazane na zagładę przez... przepisy 11
7. Stanisław Janke Strzeleńskie muzy 12
8. Dzieje Pomorza lepiej poznane. Z prof. dr. Marianem Biskupem rozmawia Henryk Galus 14
9. Jerzy Samp Bogini Jastra na Międzymorzu 16
10. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. Miesąc môj 18
11. Wiktor Woroszylski Wspomnienie o Lechu 21
12. Zdzisław Ossowski Atak, *** (stoi tu od lat) 22
13. Józef Borzyszkowski Nieznana próba stworzenia słownika kaszubskiego 23
14. Stanisław Janke I Wilno i Tczew 27
15. Józef Dylkiewicz Nad Wisłą szeroką... 28
16. Bożena Ptak Nowy erotyk 29
17. Eugeniusz Gołąbk O wszëtczim po përznie 30
18. Jan Szutenberg Z Dąbrowë do „Pomeranji” 31
19. Andrzej Grzyb Wiersze 32
20. Jan Walkusz Gadki mściszewskie 33
21. (KO) Pogoda dla zabytków 35
22. Edward Breza Jeszcze o Remusie 35
23. Henryk Galus Metamorfoza „Gdańskich Zeszytów Humanistycznych” 36
24. Noty o książkach 37
25. Z życia Zrzeszenia; Dary 38
26. Kleka; Listy 41

Pomerania, 1984 rok, nr 7

1. Z Anną Łajming rozmawia Edmund Szczesiak. To był mój świat 1
2. Anna Łajming Zły sen 4
3. Do Anny Łajming trzy listy Lecha Bądkowskiego 6
4. Listy czytelników do Anny Łajming 7
5. Jerzy Samp Zanim staniesz się niemy w mowie ojców 11
6. Halina Horodyska Nieznany rękopis z drugiej części słownika Ramułta odnaleziony 15
7. Stanisław Gostkowski Wiersze 16
8. Józef Borzyszkowski O gospodarce i niecodzienności Wiela 19
9. Stanisław Janke Osadnicy 22
10. Ryszard Ciemiński Pierwszy bekhend Europy 23
11. Kazimierz Sopuch Etos ziemi i gwiazd 26
12. Józef Milewski Ze szpakiem i gryfem w herbie 27
13. Wojciech Kiedrowski Dobre samopoczucie niezwykłe obyczaje 28
14. Józef Borzyszkowski Kaszubi w Ontario 29
15. Zygmunt Rohde Wieś w pradolinie Redy 31
16. J.B. Przed 700 – leciem Tucholi 32
17. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. 33
18. Eugeniusz Gołąbk Podzęka 35
19. E. SZ. Upamiętnienie bitwy pod Łubianą 36
20. Wojciech Kiedrowski Fenikowski we Wdzydzach 37
21. Jan Lipuski Na scenie w Strzelnie 37
22. Danuta Byczkowska Wiersze 38
23. Stanisław Janke Wiersze 38
24. Edward Breza Mieszkańcy wsi Kalisz z początku XIX w. 39
25. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia (4) 40
26. Listy; Z życia Zrzeszenia; Dary; Kleka 45

Pomerania, 1984 rok, nr 8

1. Z doc. dr. Henrykiem Hinzem rozmawia Edmund Szczesiak. Mnie odmienić nie brzydzi... 1
2. Henryk Skorowski Czas wypoczynku, czas pracy 5
3. Ryszard Ciemiński Pan Roman 7
4. Stanisław Janke Z reporterskich wędrówek 8
5. (KO) Pierwszy polski burmistrz Chojnic 9
6. Zbigniew Żakiewicz Gieburstag 10
7. Zbigniew Jankowski Wiersze z cyklu: Kaszuby 12
8. Jerzy Samp Prawo łupu 15
9. (T.L.) Dzieło Leonarda Brzezińskiego 17
10. Jerzy Samp Zanim staniesz si niemy w mowie ojców (dokończenie) 18
11. Władysław Pniewski Regionalizm w nauczaniu języka polskiego 20
12. Edward Breza Co proponuje Pniewski? 21
13. Władysław A. Drapella Kąpiele morskie 22
14. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. Jinszé przësłowia majowé 23
15. Henryk Paner Unikatowy denar Sambora II 24
16. Jerzy Afanasjew Nadzór, misja specjalna 26
17. Józef Borzyszkowski Z dziejów kościoła we Wdzydzach Kiszewskich 27
18. Wojciech Bieńkowski Szkoła głuchych 30
19. Ks. Henryk Ormiński Pogrzeb w Strzelnie 32
20. Aleksander Majkowski Obawa przed młodokaszubami. Z kart publicystyki morskiej 34
21. Eugeniusz Gołąbk Smukanié ë gëldzenié 35
22. Józef Borzyszkowski Wydawnictwa z okazji 750 – lecia Torunia 36
23. Janusz Kowalski Co dalej z „Remusem”? 38
24. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia (5) 39
25. Z życia Zrzeszenia; Kleka; Listy 42

Pomerania, 1984 rok, nr 9

1. Z Filipem Trzebiatowskim rozmawia Edmund Szczesiak. Spojrzenie ze świata 1
2. Stanisław Janke Pozdrzatk, Dzëwô jachtô 3
3. Edmund Szczesiak W poszukiwaniu Zwady 4
4. Halina Horodyska Przyczyny nieopublikowania „Nowych materiałów do słownika pomorskiego czyli kaszubskiego” Stefana Ramułta 8
5. Eugeniusz Gołąbk Jô, pisôrz 12
6. Anna Łajming Niepokonany 14
7. Jan Drzeżdżon Twarz lodowca 15
8. Irena Ostrowska - Wnukowa Będę strzelał, tu front 17
9. Józef Borzyszkowski Polki z Wolnego Miasta Gdańska 19
10. Mirosława Walicka Drużynowa z Pszczólek, Matka rodu Gdańców 20
11. Maria Koprowska Ciocia Bogusia 25
12. Jerzy Afanasajew Za ścianą, Wiatr 26
13. Zbigniew Gach Falujący temat 27
14. Jerzy Samp Światło ocalenia 28
15. Andrisów Gust Żëcé kaszëbscziégo gbura przed drëgą swiatową wojną 30
16. Zdzisław Ossowski Wiersze 31
17. Jerzy Stachurski Wiersze 32
18. Henryk Paner Krzyżacka przystań zamkowa w Gniewie 33
19. Franciszek Pabich Gryf w znakach wodnych 35
20. Zygfryd Prószyński Towarzystwo Upiększania Miasta w Pucku 36
21. Stanisław Janke Pątnicy Wielkiej Wody 37
22. Stanisław Pestka W Chmielnie po raz trzysnasty 38
23. Grzegorz Ojcewicz Nauka morza według Zbigniewa Jankowskiego 40
24. (J.B.) V Spotkania Pelplińskie 40
25. (S.J.) II Spotkania Nadwiślańskie 41
26. Bolesław Bork Tworzymy gminną kartę historii 42
27. (W.K) Stolem 1983 43
28. Jan Lipuski „Radość poczętego istnienia” 43
29. R.C. „Kartuzja Gdańska...” 44
30. Z życia Zrzeszenia; Kleka; Listy 45

Pomerania, 1984 rok, nr 10

1. Stanisław Janke Bez powrotu 1
2. Edmund Szczesiak Na starym młynie 3
3. Zbigniew Gach Skrzynki pani Gabrieli 6
4. Józef M. Miąskowski Na suchym korzeniu 8
5. Zdzisław Ossowski Brulion, Cisza 10
6. Opowieści rybaków. Opowieść Ireny Latopolskiej z Tczewa. Opracował Roman Klim 11
7. Franciszek Fenikowski Plusquamperfectum czyli „quondam temporibus...” Oksywie 13
8. Franciszek Fenikowski *** (A gdy wypadnie) 14
9. Henryk Skorowski Twórczość wyrosła z miłości Kaszub 16
10. Anna Łajming Uczony człowiek 18
11. Jerzy Samp Piękna Baltice i elektrydzi 19
12. Alfons Jereczek Życie Christiana Ignacego Jereczka, obywatela miasta Kościerzyny 21
13. Stanisław Sierko Wiersze z cyklu: Niebo nad Gniewem 26
14. Jerzy Afanasjew Zdrajcy, Przemiana 27
15. Zbigniew Gach Podzwonne, Autobus 27
16. Stanisław Pestka Lipuska Arkadia i magiczny świat „Mamoty” 29
17. Henryk Paner Mury obronne średniowiecznego Gniewa 31
18. Stanisław Jank Weterynaria ludowa Kaszub 33
19. Andrisów Gust Żëcé kaszëbscziégo gbura przed drëgą swiatową wojną 36
20. Komunikaty 37
21. Zygmunt Bukowski Wiersze 38
22. Andrzej Grzyb U Seniora kociewskich rzeźbiarzy 39
23. Jerzy Treder III Geografia Frazeologizmów: Węwnętrzne zróżnicowanie Kaszub 40
24. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. Miesąc czerwińc 44
25. Edward Breza Nazwisko Jęd(e)rnal, Jęd(e)rnalik i Jęd(e)rnalski 46
26. Zy – Ga Golasy w Chałupach 47
27. Kleka; Z życia Zrzeszenia 48

Pomerania, 1984 rok, nr 11

1. Edmund Szczesiak Śladami Remusa. Klątwa 1
2. Tadeusz Skutnik Marynistyka według Bądkowskiego 4
3. Związek z Pomorzem. Na pytania „Pomeranii” odpowiadają Maria Borowikowa, Józef Ceynowa, Alojzy Nagel, Jerzy Samp, Romna Landowski 8
4. Stanisław Sierko Iły gniewskie 10
5. Rajmund Bolduan, Tadeusz Bolduan Nasz ojciec 11
6. Józef Borzyszkowski Okupacja hitlerowska we Wielu 17
7. Tadeusz Lipski „Cały rok czekam na Wiele” 19
8. Paweł Zbierski Zaduszki, Miejsce kochania, Władysławowo, Władysławowo II 21
9. Opowieści rybaków. Opowieść Stefana Lipeckiego z Nowego 22
10. Jerzy Afanasjew Pożegnanie zawodu, Wołanie, Zielony listek 23
11. Stanisław Janke Z literackiej wanogi 24
12. Julian Zaborowski Moje dzieciństwo. Fragmenty zapisków. 26
13. Jerzy Łysk Hej! Mojë domocë, Mój ogródk 27
14. Jerzy Samp Z bałtyckich mitów. Sowizdrzał pod berłem świata 28
15. Ks. Franciszek J. Wołoszczyk Brzydki dziad 30
16. Franciszek Fenikowski Modlitwa, *** (Słńce zaszło) 31
17. (s.j.) Świat w krzywym zwierciadle 33
18. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. Miesąc czerwińc (2) 34
19. Stanisław Jank Weterynaria ludowa Kaszub. Choroby i leczenie koni 36
20. Józef Milewski O. Walerian Pączek 38
21. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia. III Geografia frazeologizmów: Wewnętrzne zróżnicowanie Kaszub 39
22. (T. Bol.) Noty o książkach 42
23. Listy; Z życia Zrzeszenia; Kleka 43

Pomerania, 1984 rok, nr 12

1. s. okładki Zygmunt Bukowski Wigilijna modlitwa 1
2. Franciszek Sędzicki Kolęda pomorska 1
3. Henryk Skorowski Kaszuby w kolędzie 1
4. Zbigniew Gach Falujący temat raz jeszcze 3
5. Henryk Galus Szkoła na rozdrożu. Gdzie są nauczyciele? 4
6. Stanisław Janke Spustoszenie 6
7. Związek z Pomorzem: Hanna Popowska – Taborska, Piotr Kotow, Stefan Fikus, Andrzej Grzyb, Kazimierz Sopuch, Władysław Szulist 8
8. Zy - Ga Śmierć Zatoki 11
9. Edmund Szczesiak Zaproszenie do dyskusji 12
10. Krzysztof Kuczkowski Zaniosę albo pójdę. Kompozycje pasyjne w Muzeum Słupskim 13
11. Tadeusz Bolduan Nie stworzymy aniołów 14
12. Stanisław Janke Z wędrówek reportera. Piekło 16
13. Tadeusz Lipski Nad Wdzydzami 17
14. Feliks Marszałkowski Drukarz „Zrzeszë” 18
15. Zy - Ga Kaszubsko – Pomorskie Spotkania Wdzydzkie 19
16. Jerzy Dziewicki Obrona „Huśtawki” 22
17. Janusz Kowalski „Remus” jako serial 24
18. Andrzej Grzyb Koza, Dom, Płot 26
19. Józef Borzyszkowski Florian Wichłacz (1908 – 1984) 27
20. Florian Wichłacz Z Bydgoszczy do Zakrzewa 28
21. Julian Zaborowski Fragmenty zapisków. Praca i karabin 31
22. Józef Borzyszkowski Eugeniusz Chruścicki nie żyje 33
23. Jerzy Samp Z bałtyckich mitów. Miasto z legendy o zagładzie 34
24. Wojciech Cejnowa Spoczink, Powiôstka 35
25. Ryszard Landowski Zabytek 36
26. Ks. Franciszek Wołoszyk Ogień i łzy. Hrabstwo. 37
27. Ks. Leon Kuchta Z kolędôrza przësłowi o swiętich. Miesąc czerwińc (3) 39
28. Tadeusz Lipski Mrongowiusz – miłośnik polszczyzny 40
29. Małgorzata Sokołowska Cień słońca 40
30. Noty o książkach; Z życia Zrzeszenia, Kleka 411 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002