artykuly-Stążki
Losowe zdjęcie
Pręgowo. Prywatne muzeum Szczepana Czerwińskiego
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Stążki
Author: Józef Belgrau (aut at zk-p dot pl)
Published: 08.07.2007
Rating 3.47
Votes: 17
Read: 9100 times
Article Size: 2.4 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Wieś oddalona jest o 1,5 km na północ od Głusina. Leży w rozległej dolinie Dębnicy na skraju Puszczy Lęborskiej. Także i ta nazwa przez wieki ewoluowała. W 1565 roku pisano Stuskowo. Z tym zapisem cytowanym przez Heidna są pewne problemy, mogło chodzić o inną wieś. Pewne już jednak jest podanie "Stoskowo" z 1773 roku. W 1780 roku pojawia się nazwa Stoszki, a na mapie z 1800 roku mamy Stonskowo. Prusacy później przemienili nazwę na Stonsken, zaś w odrodzonej Polsce pojawiła się dzisiejsza nazwa nazwa Stążki. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od pospolitego wyrazu "wstążka".

Wspomniany dokument z 1565 roku podaje, że wieś ta leżała na leśnych ziemiach otoczona przez lasy. Miała mieć 9 radeł. Sołtys na dwóch radłach dostarczał do starostwa 8 szefli owsa i dwie beczki piwa rocznie. 4 radła zasiedlone były przez dwóch gburów. Płacili razem 2 floreny 20 groszy i dostarczali 8 kur i 1 kopę jajek. Za dwa radła leżące odłogiem płacili podatek w wysokości 20 groszy. Gdy wypasali świnie w bukowych i dębowych lasach musieli z zagrody odstawić pół wieprza rocznie na dwór. Na Dębnicy znajdował się młyn o jednym kole, mógłby to być Stary Młyn. Tamtejszy młynarz płacił wg kontraktu dwa floreny 20 groszy.

W 1773 roku po stuleciu wojen i wyludnieniu wsi w Stoskowie mieszkali gburzy Michał Grzenia i Stanisław Sąsiedzki oraz komornik Cirocki. Wszyscy byli kaszubskimi katolikami. W roku 1789 wymieniono Stotzkowo jako królewską osadę z dwoma kominami.

W 1820 roku, gdy król pruski uwłaszczył tutejszych chłopów, Mutzel wymienia Stążkowo jako 3 królewskie pustkowia należące do urzędu powiatowego w Kartuzach z 20 mieszkańcami.

Wg spisu z 1867 roku Stążki miały 609 morgów, ponad połowa z tego to były łąki i pastwiska. Było już 8 właścicieli, 20 kawałków własnościowych i 6 domów mieszkalnych. W 1885 roku znajdowało się 10 domów, 12 kominów i 72 kaszubskich katolików. We wsi było 7 gburstw i jedna zagroda. Na Stążkach było małe centrum i kilka wybudowań, które leżały na dalekiej północy i wschodzie za wielkimi bagnami i torfowiskami. W 1905 roku we wsi nadal było 10 domów i 84 katolickich mieszkańców.

W owym czasie poczta dla Stążek była w Smarzynie. W 1879 roku dzieci tutejsze chodziły do szkoły ludowej w Będargowie.

Dnia 30 września 1921 roku na Stążkach stało 11 domów, w których mieszkało 39 mężczyzn i 45 kobiet. Wszyscy byli katolikami, a jedna osoba miała narodowość niemiecką.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002