artykuly-Strysza Buda
Losowe zdjęcie
Kaszubi pod Wiedniem
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strysza Buda
Author: Józef Belgrau (aut at zk-p dot pl)
Published: 08.07.2007
Rating 4.85
Votes: 48
Read: 12995 times
Article Size: 1.46 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Wzmianka z 1773 roku podaje nazwę Stryssobuda, w 1865 roku Strissabuda, 1907 Niedermirchau (Dolne Mirachowo), 1921 Strysza Buda.

Wieś jest oddalona o 1 km na płn. - wsch. od Mirachowa. Tu, od wieków, na rzece Łebie stoi młyn. W 1565 roku miał on jedno koło, młynarz zachowywał dla siebie 1/3 dochodów. Był własnością Korony. Lustracje z 1664 roku tak o nim mówią: "Niedaleko od wsi Mirachowo jest młyn na rzece, która ze Sianowskiego Jeziora wynika. Kół w nim dwa. Który teraz dopiero sumptem jmci pana starosty restaurowany. Młynarz na czynszu postanowiony płaci na ten czas do dwora na św. Marcin florenów 100."

W roku 1773 stał tu folwark. Mieszkał w nim najemnik Rzepke, zagrodnik z ziemią Kwidziński, a posiadającym ziemię młynarzem był Grodek. Razem w osadzie żyły 24 osoby (13 katolików i 11 ewangelików). Posiadali 6 koni, 4 woły, 22 krowy, 6 cielaków i 4 świnie. Tegoż roku zebrano 15 fur siana.

W 1789 roku Strzyzobuda, królewski folwark, młyn i tartak na Łebie, miała 3 kominy. W 1835 roku Strissabuda została sprzedana przez fiskus w prywatne ręce. W 1865 roku było 67 mieszkańców; 6 właścicieli i 11 kawałków własnościowych. Stało 9 domów mieszkalnych i 1 zakład. Do Budy należało 519 morgów ziemi. W 1921 roku we wsi było 9 domów i 88 mieszkańców, w tym 45 mężczyzn i 43 kobiety. Wszyscy byli katolikami.

W 1907 roku w Stryszej Budzie, w rodzinie chłopskiej, urodził się Jan Trepczyk, jeden z najwybitniejszych pisarzy i poetów kaszubskich.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002