artykuly-Wykaz dokumentów kaszubskojęzycznych
Losowe zdjęcie
Łapino
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Wykaz dokumentów kaszubskojęzycznych
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 11.12.2007
Rating 3.36
Votes: 14
Read: 15380 times
Article Size: 7.56 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Wykaz dokumentów kaszubskojęzycznych

dołączony do wniosku o przyznanie jęz. kaszubskiemu kodu ISO 639-2

List of documents in Kashubian language attached to an application for assigning an ISO 639-2 code

Przygotował / Prepared by Paweł Szczypta, 22.01.2003

Przedstawiony wykaz zawiera przede wszystkim pozycje posiadane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego. Podano sygnatury z katalogu tej biblioteki. 5 ostatnich pozycji jeszcze nie figuruje w katalogu BGUG, dla nich podano numery ISBN.

The list below contains volumes held by the Central Library of the Gdańsk University. Given are library's call numbers. Last 5 positions yet are not included in the directory, ISBN numbers are given for them.

1. J. Ceynowa Z tatczëznë Gdańsk 1981 0831187
2. H.J. Derdowski Kaszëbë pòd Widnem Gdańsk 1979 076446
3. H.J. Derdowski Ò panu Czôrlinsczim co do Pùcka pò sécë jachôł Gdańsk 1976 067273
4.L. Heyke Kaszëbsczé spiéwë Gdańsk 1976 073642
5. J. Karnowski Jô bëm leno chcôł Gdańsk 1986 0113926
6. J. Karnowski Nowòtné spiéwë ë wiersze Gdynia 1958 060818
7. A. Majkowski Żëcé i przigodë Rémusa. Zvjercadło kaszëbskji Kartuzë 1930 0116791
8. A Majkowski Pisma t. I-V Gdańsk 1973-76 064612
9. A. Labuda Gùczów Mack gôdô Gdańsk 1992 0118210
10. A. Labuda Gùczów Mack gôdô. Chòchółk Gdańsk 1979 076877
11. A. Labuda Gùczów Mack gôdô. Kùkùk. Gdańsk 1974 063774
12. A. Labuda Gùczów Mack gôdô. Zupa z krëszków. Drëdżich pół kòpë gôdk. Gdańsk 1971 061634
13. A. Labuda Słowôrz kaszëbskò-pòlsczi ë pòlskò kaszëbsczi Gdańsk 1981-82 888/Sł
14. J. Trepczyk 4 pieśni kaszubskie Wejherowo 1968 P III 491
15 J. Trepczyk Kaszëbsczi Piesniôk Rogoźno 1935 P II 5571
16. J. Trepczyk Moja stegna Gdańsk 1970 P II 5328
17. J. Trepczyk Ùkłôdk dlô dzôtk Gdańsk 1975 064172
18. S. Bieszk Sonety kaszubskie Gdańsk 1975 064175
19 J. Rompski Pòmión zwònów Stutthof 1970 P II 5579
20.J. Rompski Wiérztë Gdańsk 1980 080249
21.Piãtów Tóna, Staszków Jan [pseud. L.Roppel, J. Piepka] Nasze stronë. Warszawa 1955 0116838
22.A. Nagel Astrë Gdańsk 1975 066177
23.A. Nagel Cëdowny wzénik Gdańsk 1979 076448
24. A. Nagel Nënka Roda ë ji dzôtczi Gdańsk 1977 069235
25.A. Nagel Procëm nocë Gdańsk 1970 P II 5329
26. B. Sychta Dziewczę i miedza Wejherowo 1938 P I 4252
27. B. Sychta Gwiôzdka ze Gduńska Gdańsk 1988 0113936
28. B. Sychta Hanka sã żeni Wejherowo 1937 0119305
29. A. Budzisz Zemia kaszëbskô Gdańsk 1982 087116
30. S. Fikus Pòjmeńczicë Gdańsk 1981 086789
31. J. Drzeżdżon Dzwónnik Gdańsk 1979 076134
32. J. Drzeżdżon Karamoro Warszawa 1983 090315
33. J. Drzeżdżon Na niwach Gdynia 1991 0118201
34. J. Drzeżdżon Szary człowiek Gdańsk 1993 0121242
35. J. Drzeżdżon Twarz Smętka Gdańsk 1993 0120943
36. T. Lipski [zebr.] Rémùsowi króm Gdańsk 1990 0115730
37. E. Gòłąbek Rozmówki kaszubskie Gdynia 1992 486/Jęz
38. A. Labuda Słowniczek kaszubski Warszawa 1960 1206/Sł
39. R. Wosiak-Śliwa, M. Cybulski Język kaszubski. Podręcznik dla lektoratów. Gdańsk 1992 502/Jęz
40. W. Bobrowski, H. Kwiatkowska Kaszëbsczé abecadło Gdańsk 2000 0147183
41. D. Pioch Kaszëbë, zemia i lëdze Gdańsk od 2000 0166110
42. J. Stachurski Kaszëbsczé kòlãdë ë gòdowé spiéwë Gdańsk 1992 II 378816
43. J. Labudda Słowa òbséwają zemiã Gdańsk 1995 0124890
44. E. Gòłąbk Swiãté pismiono Nowégò Testamentu Gdańsk 1995 0120813
45. E. Gòłąbk Knéga psalmów Gdańsk 1999 0144173
46. E. i E. Prëczkòwscë Mësla dzecka Banino 2001 ISBN 83-915946-0-2
47. Kaszëbskô Nôtëra Wejherowo Gdańsk 2001 ISBN 83-911638-7-3
48. A. Labuda Ewanielskô spiéwa Wejherowo Banino 2002 ISBN 83-915946-4-5
49. L. Heyke Szôłobùłczi Gdańsk 2002 ISBN 83-87408-55-7
50. L. Heyke Dobrogòst i Miłosława Gdańsk 1999 ISBN 83-87408-18-21 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
Autor
Wysłano:: 7.1.2008 12:04  Zaktualizowany: 7.1.2008 12:04
 literatura po kaszubsku do 2002r.
Odpowiadając „A” informuję, że chodzi mi o krytykę twórczą i ewntualne przekonanie innych, że w 2002r. istotnie było 50 pozycji kaszubskojęzycznych. Szkoda, że Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego posiadała ich wtedy mniejszą liczbę. Moje poniższe zestawienie może być przydatne dla innych poszukujących kaszubskojęzycznych utworów literackich.

1.** S. Bartélëk Chòc mie szëmią jiné drzew Gduńsk 2000.
2.** S. Bieszk Sonety kaszubskie [wyd. II] Gdańsk 1986
3.C W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô Kaszëbsczé abecadło Gdańsk 2000
4.C A. Budzisz Zemja kaszëbskô Gdańsk 1982
5. ** J. Ceynowa Skarb i moc; bajki puckie Gdańsk 1975
6. C J. Ceynowa Urënamle Gdańsk 1982
7. C H.J. Derdowski Ò panu Czôrlińsczim co do Pucka po sece jachôł Gdańsk 1976
8. ** J. H. Derdowski Kaszubë pod Widnem [wyd. II] Gdańsk 1979 076446
9. ** A. Dominik Tóna z Pustk Puck 1983
10.** J. Drzeżdżon W niedzelni wieczór Gdańsk b.r. w. [1974]
11. ** J. Drzeżdżon Dzwónnik Gdańsk 1979 076134
12.** J. Drzeżdżon Przëszlë do mie Gdańsk 1995
13. ** E. Gołąbek Pielgrzimkowanié Gdańsk 1982
14. ** E. Gołąbk Rozmówki kaszubskie Gdynia 1992 486/Jęz
15. ** E. Gòłąbk [przekład] Swięté Pismiono Nowégo Testameńtu Gduńsk – Pelplin 1993
16. ** E. Gołąbk Knéga psalmów Gdańsk 1999 0144173
17** F. Grucza [przekład] Kaszëbskô Biblëjô; Nowi Testament; IV Ewanjelje Poznań 1992
18.** L. Heyke Kaszëbsczié spiewë Gdańsk 1978 073642
19.** H. Hewelt Nie òdińdã bez pòżegnaniô Gdynia 1996
20.C S. Janke Ju nie jem motélnikem Gdańsk 1983
21.C S. Janke Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń Gdańsk 1984
22.C S. Janke Łiskawica Gdańsk 1988 1989
23. ** S. Janke Kol kuńca wieku Gdańsk 1990
24.** S. Janke Psë Gdynia 1991
25.** S. Janke Do biôłégo rena Gduńsk - Wejrowo 1994
26.** S. Janke, J. Tréder [red.] Kaszëbskô nôtëra; antologiô pòwiôstków nôdgrodzonëch w Òglowòpòlsczim Kònkùrsu Prozatorsczim miona Jana Drzéżdżóna w latach 1996 - 2000 Wejrowò - Gduńsk 2001
27.** B. Jażdżewski Wspomnienia kaszubskiego „gbura” Gdańsk 1999
28. ** W. Kiedrowski et al. [zebr.] Modra struna [antologia poezji kaszubskiej] Gdańsk 1973
29.C W. Kirstein Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë Gdańsk 1982
30.C A. Labuda Słowôrz kaszëbskò-pòlsczi ë polsko-kaszubski Gdańsk 1981-1982
31.** A. Labuda Kaszëbsczim jesmë lëdã Gdynia 1996
32. C J. Labudda Kôrba cëchotë Gdańsk 1986
33.** J. Łysk Malëjã kòlibiónkã Rëmiô 1996
34. ** A. Majkowski Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji Gdańsk 1974
35. ** A. Majkowski Strachë i zrękovjinë Gdańsk 1976
36.C K. Muza Mamota Gdańsk 1981
37.C A. Nagel Astrë Gdańsk 1975
38. ** A. Nagel Nënka Roda ë ji dzôtczi Gdańsk 1977 069235
39.** A. Nagel Cëdowny wzénik Gdańsk 1979 076448
40. ** A. Nagel Otemknij dwiérze Pelplin 1992
41.C A. Pepliński Kaszëbë wołają nas Gdańsk 1988
42.** E. Pryczkowski [zebr.] Dërchôj królewiónkò Gdynia 1996
43.** E. Prëczkòwsczi Na jimiã Bòsczé Gduńsk 2000
44.C J. Rompski Wiérzte Gdańsk 1980
45. ** J. Stachurski Té pokazëją na mnie Gdańsk 1980
46.C B. Sychta Ostatnô gwiôzdka Mestwina Gdańsk 1985
47.C B. Sychta Gwiôzdka ze Gduńska Gdańsk 1988
48.C J. Trepczyk Odecknienié Gdańsk 1977
49. ** J. Trepczyk Méster Wejrowo 1989
50. ** J. Walkusz [zebr.] Swięti dzél dzësze Pelplin 1981
51.C J. Walkusz Kańta nôdzejë Gdańsk 1991
52.C J. Zbrzyca [S. Pestka] Wizrë ë duchë Gdańsk 1986
53.C J. Zbrzyca [S. Pestka] Południca Gdańsk 1976
54.** R. Żmùda-Trzebiatowsczi Òdłómczi Gdynia 1997
A.** J. Łysk Mój ogródk Gdańsk 1988
B.C J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów; J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, Wëdowizna M. Rôżok przë wespółroboce z Institutã Kaszëbsczim Gduńsk 1999

C = Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie.

Wysłane przez: Wątek
autor
Wysłano:: 31.12.2007 13:42  Zaktualizowany: 31.12.2007 13:42
 Library of Congress Online Catalog
Szkoda, że w wykazie pominięto sporo pozycji kaszubskojęzycznych z Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie.

Marian Jeliński

Wysłane przez: Wątek
A
Wysłano:: 1.1.2008 23:44  Zaktualizowany: 1.1.2008 23:44
 Re: Library of Congress Online Catalog
Szkoda, że Kaszubi nic nie wiedzą, że w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie są dzieła po kaszubsku. Chyba to by było niezłe miejsce dla Twojej działalności, miast krytykować innych :-/ Może by się tym nawet media zainteresowały :-/
A

Wysłane przez: Wątek
bcirocka
Wysłano:: 16.12.2007 20:49  Zaktualizowany: 16.12.2007 20:49
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 10.12.2004
z: Przodkowo
Wiadomości: 530
 pytanie
Przełożono "Karamoro" i "Szarego człowieka na kaszubski"?

Wysłane przez: Wątek
meli
Wysłano:: 14.4.2008 9:36  Zaktualizowany: 14.4.2008 9:36
 Re: pytanie
ta strona jest niezła ale niema tekstów Jana Trepczyka!!! może póżniej będą??
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002