artykuly-Kaszubski herb, flaga, hymn, święto
Losowe zdjęcie
Cziszewsczi Zómk (1)
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Herb i flaga

Flaga kaszubska - czarno-żółta


Gryf - popularny w średniowiecznej Europie symbol, pochodzenia perskiego, przyniesiony przez uczestników wypraw krzyżowych. Był godłem książąt zachodniopomorskich, od nich trafił do herbów wielu miast na Pomorzu i stał się godłem całego Pomorza. Od początku ruchu kaszubskiego czarny gryf na złotej tarczy był uznawany za herb Kaszubów.

Czarno-żółte barwy flagi są pochodną herbu Kaszubów.


Święto Kaszub - 19 marca

Dotychczas nie było tradycji obchodzenia jakiegoś dnia jako święta narodowego czy etnicznego Kaszubów. Postulujemy, by za święto Kaszub uznać dzień 19 marca - rocznicę pierwszej pisanej wzmianki o Kaszubach. Nazwa "Kaszuby" pojawiła się w dokumentach w 1238 r., w bulli papieża Grzegorza IX, w której książę szczeciński Bogusław I jest tytułowany księciem Kaszub (bulla potwierdzała nadanie przez ks. Bogusława, posiadłości koło Stargardu Szczecińskiego na rzecz zakonu joannitów). Po raz pierwszy Święto Kaszub obchodzono w 2004 r.

Dyskusja o kaszubskim święcie jest na forum.


Hymn "Zemia Rodnô"

Znaczna liczba osób i środowisk kaszubskich uznaje za swój hymn pieśń Jana Trepczyka "Zemia Rodnô".


Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju,
Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!
Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju.
Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm.

Sambòrów miecz i Swiãtopôłka biôtczi
W spòsobie Ce dlô nas ùchòwałë.
Twòje jô w przódk bëlné pòcyskóm kwiôtczi.
Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie.

Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł,
Skądka zôczątk rodnô naj rózga mô.
Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł
Jaż zajasni i nama brzôd swój dô.
"Marsz Kaszubski"

Niektóre środowiska i organizacje używają utworu "Marsz Kaszubski" - pieśni śpiewanej przez tytułowego bohatera poematu Hieronima Derdowskiego "Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł", dla rozruszania starego konia służącego niegdyś w polskim wojsku. Podkreślanie związków Kaszub z Polską i wspólnej wrogości do Niemiec leżało w klimacie politycznej poprawności obowiązującej w tym zakresie w II Rzeczypospolitej i w PRL. "Marsz" został zaadaptowany do roli hymnu przez kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, który tekst z własną melodią (zastępującą opisanego w książce Mazurka Dąbrowskiego) i tytułem "Hymn Kaszubski" wydał w 1921 r. w śpiewniku "Polska Zjednoczona". Feliks Marszałkowski w artykule "Dloczegu Derdovskji nje napjisoł „himnu”? ("Zrzesz Kaszëbskô", 1937) zakwalifikował tę pieśń jako odpowiednią na święto... konia. Można przypuszczać, że stosunkowo duża popularność "Marsza" mogła wynikać z faktu, że w warunkach ograniczania aspiracji Kaszubów był on jedną z niewielu dopuszczalnych form zamanifestowania kaszubskości, wyrażanego w słowach "Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë" i "Më trzimómë z Bòdżem".

Tekst "Marsza" na następnej stronie.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002