artykuly-Koseder
Losowe zdjęcie
Dzień Jedności Kaszubów 2005, Gdańsk 14
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Koseder
Author: zkpadmin (admin at zk-p dot pl)
Published: 15.05.2004
Rating 3.12
Votes: 17
Read: 8510 times
Article Size: 2.94 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Paweł Szefka przedstawia kosedra jako rodowy, reprezentacyjny taniec. Kosederem rozpoczynano każdą poważną uroczystość, w pierwszych parach zawsze tańczyły najszacowniejsze osoby. Starzy Kaszubi mawiali, że dopóki będzie się tańczyło Kosédera, będzie można mówić że istnieją Kaszubi. Każdy Kaszuba powinien znać Kosedera jak pacierz, zaś dom, w którym uroczystość odbyła się bez Kosedera traktowano jako wyobcowany. Można rolę Kosedera przyrównać do polskiego poloneza.

Wg Szefki nazwa tańca pochodzi od słów kosej, kuszej, kuszaj, znanych jeszcze w II połowie XIX w. i oznaczających ucztę rodową, stanową, cechową, czyli używając dzisiejszych słów - bankiet (podobieństwo z rosyjskim słowem "kuszać" może wskazywać, że na owych bankietach nie brakowało jedzenia). Natomiast autorzy książki "Polska pieśń i muzyka ludowa. Kaszuby" przypuszczają, że koseder jest echem popularnych niegdyś w Europie tańców szkockich, które w Polsce rozpowszechniły się pod jako szoty, szocze (od Schottisch) lub jako kosesy, kosedry (od écossaise).

Żywe tempo nadaje tańcowi radosny charakter, ale koseder zawsze jest tańczony poważnie, nigdy groteskowo czy wulgarnie. Najstarsze opisy przypominają chodzonego, tańczonego u Słowian bałkańskich. Z czasem, aby ożywić jednostajny krok, poszczególne układy zaczęto przeplatać poleczką.

O popularności tańca świadczy wielość wariantów melodii i słów. Poniżej przedstawiona jest typowa melodia i 3 wersje piosenki.

Posłuchaj (MIDI)

Koseder

Strzepcz


Të z Dargoléwa jes dzéwczã
co przëchòdzysz tù we żniwa,
a jô chłopôk jem ze Strzépcza,
lepszëch òd nas tù dzys nié mô.

Hej muzëczkò, żëwô grôj,
të na basu pòmôgôj,
hej, chto młody, jidze w tuńc,
jaż zabawë bãdze kùńc.

Jachôł Bela z fùrą sana
i wpôd w wòdã pò kòlana.
A miôł Bëla dobrą białkã,
zgòtowôła mù dwa jajka.

A ten Bëla, dobry dżôd,
òba jajka smôcznié zjôd.
A ten Bëla taczi dżôd
żebë jesz dwie kòpë zjôd.

Naszô wies sã dzis weseli,
bò sã gbùrzë pògòdzelë.
Terô wszëscë pòjednóny
Zarô razem pójdą w tónë.

Rżnji, mùzëczkò, głosno rżnji,
a të Ankò ze mną pij,
Hej, sąsedzë, bjôj le w tùńc,
bò ju wszetczich zwadów kùńc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002