artykuly-Ksi?gozbiór O?rodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni
Losowe zdj?cie
Rzeka Brda
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Ksi?gozbiór O?rodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni
Author: Andrzej Busler (anej13 at wp dot pl)
Published: 31.05.2008
Rating 5.16
Votes: 69
Read: 60331 times
Article Size: 238.74 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

O?rodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Filia 15
Gdynia, al. Pi?sudskiego 18, tel. 621 73 25
poniedzia?ki, wtorki, czwartki i pi?tki godz. 11:30-19.00, co druga sobota godz. 10:30-15:00

Wykaz na dzie? 27.05.2008
Przygotowa? Andrzej Busler


lp. Autor Tytu? Rok
1. 200 lat teatru na Targu W?glowym w Gda?sku 200 lat teatru na Targu W?glowym w Gda?sku 2004
2. 25 lat ludowych talentów 25 lat ludowych talentów 1996
3. 25 lat ludowych talentów 25 lat ludowych talentów 1996
4. 25 lat ludowych talentów 25 lat ludowych talentów 1996
5. 25 lat ludowych talentów 25 lat ludowych talentów 1996
6. 50 Lat I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Gdyni 50 Lat I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Gdyni 1998
7. 50 Lat I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Gdyni 50 Lat I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Gdyni 1998
8. 50–lecie Miasta Gdynia 50–lecie Miasta Gdynia 1976
9. 600 lat Lipusza 600 lat Lipusza 2003
10. 600 lat Lipusza 600 lat Lipusza 2003
11. 70 lat ZSM w Gdyni 70 lat ZSM w Gdyni 1999
12. 70 lat Miasta Gdyni 70 lat Miasta Gdyni. Sesja popularnonaukowa 1995
13. 70 lat Miasta Gdyni 70 lat Miasta Gdyni. Sesja popularnonaukowa 1995
14. 700 lat Uk?adu K?pi?skiego 700 lat Uk?adu K?pi?skiego 1982
15. 750 lat Luzino 750 lat Luzino 1995
16. 75-lecie Towarzystwa ?piewaczego Chóru M?skiego „Dzwon Kaszubski” w Gdyni 75-lecie Towarzystwa ?piewaczego Chóru M?skiego „Dzwon Kaszubski” w Gdyni ?
17. Abramowicz Ma?gorzata Jurata kurort z niczego 2003
18. Abramowicz Ma?gorzata Jurata kurort z niczego 2006
19. Acta Cassubiana T. 1 Acta Cassubiana T. 1 1999
20. Acta Cassubiana T. 2 Acta Cassubiana T. 2 2000
21. Acta Cassubiana T. 2 Acta Cassubiana T. 2 2000
22. Acta Cassubiana T. 3 Acta Cassubiana T. 3 2001
23. Acta Cassubiana T. 4 Acta Cassubiana T. 4 2002
24. Acta Cassubiana T. 6 Acta Cassubiana T. 6 2004
25. Acta Cassubiana T. 7 Acta Cassubiana T. 7 2005
26. Acta Cassubiana T. 8 Acta Cassubiana T. 8 2006
27. Afanasjew Alina Ksi???ta i ?ebracy 2003
28. Afanasjew Alina Uwi?ziona kol?da 1991
29. Afanasjew Alina Uwi?ziona kol?da 1991
30. Afanasjew Alina Uwi?ziona kol?da 1991
31. Afanasjew Alina Uwi?ziona kol?da 1991
32. Affeltowicz Jerzy Gdy napisy w kamieniu porosn? mchem 2004
33. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 2002
34. Antropologia Kaszub i Pomorza Antropologia Kaszub i Pomorza 1992
35. Antropologia Kaszub i Pomorza Antropologia Kaszub i Pomorza 1992
36. Antropologia Kaszub i Pomorza Antropologia Kaszub i Pomorza 1992
37. Archeologia o zamku puckim Archeologia o zamku puckim 1991
38. Arendt Teresa 70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 2005
39. Augustyniak Maria Kamie? na dnie czu?o?ci 1996
40. Babnis Maria Ksi??ki tysi?clecia 1998
41. Babnis Maria Wy?sza Szko?a Morska 1995
42. Babnis Maria, Kukli?ski Jerzy, Nowa Zbigniew, Sawicki Jan Kazimierz Dyament w Koronie 1997
43. Bachórz Józef „Z??czy? si? z burz?” 2005
44. Badania kaszuboznawcze w XX wieku Badania kaszuboznawcze w XX wieku 2001
45. Badania kaszuboznawcze w XX wieku Badania kaszuboznawcze w XX wieku 2001
46. Badania kaszuboznawcze w XX wieku Badania kaszuboznawcze w XX wieku 2001
47. Baranowski Henryk W ?ywiole i w ciszy tworzenia 2001
48. Baranowski Jerzy Pojezierze Kaszubskie 1985
49. Baranowski Jerzy Pojezierze Kaszubskie 1985
50. Baranowski Pawe? Ziemia obiecana 2007
51. Bartelik Stanis?aw Chòc mie szëmi? jine drzewa 2000
52. Bartelik Stanis?aw Chòc mie szëmi? jine drzewa 2000
53. Bartelik Stanis?aw Farwë ?ëcégò 2006
54. Bartelik Stanis?aw Farwë ?ëcégò 2006
55. Barthelke Jerzy Pielgrzymki morskie 1999
56. Barthelke Jerzy Pielgrzymki morskie 1999
57. Barthelke Jerzy Pielgrzymki morskie 1999
58. Bartosiak Wincenty i in. Na morze po chleb i przygod? 1972
59. B?czkowski Konstanty Gawa?di kociewskie Kubi z Pi?czina 1975
60. B?dkowski Lech Bitwa trwa 1977
61. B?dkowski Lech Chmury 1984
62. B?dkowski Lech Chmury 1984
63. B?dkowski Lech Kulminacja 1972
64. B?dkowski Lech Legenda o pustelniku 2004
65. B?dkowski Lech Legenda o pustelniku 2004
66. B?dkowski Lech M?ody ksi??? 1980
67. B?dkowski Lech My?le? samemu 1990
68. B?dkowski Lech My?le? samemu 1990
69. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 1976
70. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 1976
71. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 1988
72. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 1988
73. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 1988
74. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 1988
75. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 1988
76. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 1988
77. B?dkowski Lech Odwrócona kotwica 2004
78. B?dkowski Lech Pie?? o mi?osnym wie?cu 1997
79. B?dkowski Lech Pie?? o mi?osnym wie?cu 1997
80. B?dkowski Lech Pie?? o mi?osnym wie?cu 1997
81. B?dkowski Lech Pomorska my?l polityczna 1990
82. B?dkowski Lech Pomorska my?l polityczna 1990
83. B?dkowski Lech Powtórka 1969
84. B?dkowski Lech Sny 1978
85. B?dkowski Lech Sny 1978
86. B?dkowski Lech Twarz? do przysz?o?ci; Kaszubsko-pomorskie drogi 1978
87. B?dkowski Lech Twarz? do przysz?o?ci; Kaszubsko-pomorskie drogi 1978
88. B?dkowski Lech Twarz? do przysz?o?ci; Kaszubsko-pomorskie drogi 1990
89. B?dkowski Lech Twarz? do przysz?o?ci; Kaszubsko-pomorskie drogi 1990
90. B?dkowski Lech Twarz? do przysz?o?ci; Kaszubsko-pomorskie drogi 1990
91. B?dkowski Lech Twarz? do przysz?o?ci; Kaszubsko-pomorskie drogi 1990
92. B?dkowski Lech Twarz? do przysz?o?ci; Kaszubsko-pomorskie drogi 1990
93. B?dkowski Lech Twarz? do przysz?o?ci; Kaszubsko-pomorskie drogi 1990
94. B?dkowski Lech Zarys historii literatury kaszubskiej 2005
95. B?dkowski Lech Zarys historii literatury kaszubskiej 2005
96. B?dkowski Lech Zarys historii literatury kaszubskiej 2005
97. B?kowski Roman, Nadolny Waldemar Baterie Grecka i Du?ska 2005
98. B?kowski Roman, Nadolny Waldemar Helskie stanowiska baterii przeciwlotniczych 1939 2004
99. Belgrau Stanis?aw, Guzmann Mieczys?aw Z dziejów wsi i parafii ?ebno 2003
100. Belgrau Stanis?aw, Guzmann Mieczys?aw Z dziejów wsi i parafii ?ebno 2003
101. Belgrau Stanis?aw, Guzmann Mieczys?aw Z dziejów wsi i parafii ?ebno 2003
102. Bëlny szport wiele wôrt Bëlny szport wiele wôrt 2000
103. Bëlny szport wiele wôrt Bëlny szport wiele wôrt 2000
104. Bia?ek W?adys?aw, Struniewski Tadeusz Wy?sza Szko?a Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte 1978
105. Bibliografia polskiego pi?miennictwa morskiego 1901-1944 Bibliografia polskiego pi?miennictwa morskiego 1901-1944 1986
106. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1961 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1961 1975
107. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1963 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1963 1972
108. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1964 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1964 1967
109. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1965 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1965 1968
110. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1966 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1966 1969
111. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1967 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1967 1970
112. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1970 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1970 1973
113. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1971 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1971 1974
114. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1972 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1972 1976
115. Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1975 Bibliografia Pomorza Gda?skiego za rok 1975 1986
116. Biblioteka Gda?ska Katalog r?kopisów Biblioteki Gda?skiej Polskiej Akademii Nauk 1999
117. Bichowska Ma?gorzata Tak cicho i pi?knie a? boli 1999
118. Bielak Mariusz Tyle ?wiatów, ile zechcesz 1997
119. Bielak Mariusz Tyle ?wiatów, ile zechcesz 1997
120. Bielicki Kazimierz, Czaplewski Krzysztof Szlakiem latar? morskich województwa pomorskiego 2002
121. Bielicki Kazimierz, Czaplewski Krzysztof Szlakiem latar? morskich województwa pomorskiego 2005
122. Bielicki Kazimierz, Czaplewski Krzysztof Szlakiem latar? morskich województwa pomorskiego 2005
123. Biernacki Leszek Kronika Solidarno?ci 2000
124. Bieszk Boles?aw, Rohde Zygmunt Bolszewo 2000
125. Bieszk Stefan Sonety Kaszubskie 1975
126. Bieszk Stefan Sonety Kaszubskie 1986
127. Biskup Marian, Labuda Gerard Dzieje Zakonu Krzy?ackiego w Prusach 1986
128. Biuletyn historyczny Biuletyn historyczny. 50 lat ORP „B?yskawica” 1987
129. Bobrowski Witold, Kwiatkowska Katarzyna Kaszëbsczé abecad?o 2002
130. Bodniak Stanis?aw Polska a Ba?tyk za ostatniego Jagielona 1946
131. Bogdan Stan Legenda o Gda?skiej Madonnie 2005
132. Bogdan Stan Nieustraszony admira? 2007
133. Bogdan Stan Pòwiôstczi gdu?sczé 2002
134. Bogdan Stan Pòwiôstczi gdu?sczé 2002
135. Bogdanowicz Stanis?aw Bazylika Mariacka w Gda?sku ?
136. Bogdanowicz Stanis?aw Bo przemoc w mie?cie widz? i niezgod? 2001
137. Bogdanowicz Stanis?aw Czas burzenia-czas budowania 2004
138. Bogdanowicz Stanis?aw Legendy mariackie 1994
139. Bogucka Maria Dawna Polska 1987
140. Bogucka Maria Gda?scy ludzie morza w XVI-XVIII w. 1984
141. Bogucka Maria Gda?scy ludzie morza w XVI-XVIII w. 1984
142. Bogucka Maria Gda?scy ludzie morza w XVI-XVIII w. 1984
143. Bohdziewicz Leonard Brzeg morski 1970
144. Bojarska Barbara Pia?nica, miejsce martyrologii i pami?ci 1989
145. Bojarska Barbara Pia?nica, miejsce martyrologii i pami?ci 2001
146. Bolay Karl H. Pó?ne lato 1982
147. Bolduan Rajmund, Podgóreczny Marian Bez mundurów 1978
148. Bolduan Tadeusz Aposto? narodowej sprawy 1974
149. Bolduan Tadeusz Burmistrz 1995
150. Bolduan Tadeusz Gda?sk 1945-1965 1967
151. Bolduan Tadeusz Gryf-god?o Pomorza 1971
152. Bolduan Tadeusz Kaszubi wobec przysz?o?ci 1986
153. Bolduan Tadeusz Nie dali si? z?ama? 1996
154. Bolduan Tadeusz Nie dali si? z?ama? 1996
155. Bolduan Tadeusz Nie dali si? z?ama? 1996
156. Bolduan Tadeusz Nie dali si? z?ama? 1996
157. Bolduan Tadeusz Nowy bedeker kaszubski 1997
158. Bolduan Tadeusz Nowy bedeker kaszubski 1997
159. Bolduan Tadeusz Nowy bedeker kaszubski 1997
160. Bolduan Tadeusz Nowy bedeker kaszubski 2002
161. Bolduan Tadeusz Syn Ziemi Gda?skiej. Opowie?? o Erazmie Czarneckim 1989
162. Bolduan Tadeusz Syn Ziemi Gda?skiej. Opowie?? o Erazmie Czarneckim 1989
163. Bolduan Tadeusz Trybun Kaszubów 1989
164. Bolduan Tadeusz Trybun Kaszubów 1989
165. Bolduan Tadeusz Trybun Kaszubów 1989
166. Bolduan Tadeusz Trybun Kaszubów 1989
167. Bolduan Tadeusz Trybun Kaszubów 1989
168. Bolduan Tadeusz Trybun Kaszubów 1989
169. Bolduan Tadeusz Trybun Kaszubów 1989
170. Bolduan Tadeusz Trybun Kaszubów 1989
171. Borawska Teresa, Rietz Henryk Toru?. Ma?y przewodnik 1995
172. Borchardt Karol Olgierd Kr??ownik spod Samosierry 1963
173. Borchardt Karol Olgierd Kr??ownik spod Samosierry 1969
174. Borchardt Karol Olgierd Szaman morski 1985
175. Borchardt Karol Olgierd Szaman morski 1985
176. Borchardt Karol Olgierd Szaman morski 1985
177. Borchardt Karol Olgierd Szaman morski 1985
178. Borchardt Karol Olgierd Szaman morski 1985
179. Borchardt Karol Olgierd Szaman morski 1988
180. Borchardt Karol Olgierd Szaman morski 1998
181. Borchardt Karol Olgierd Znaczy kapitan 1960
182. Borchardt Karol Olgierd Znaczy kapitan 1960
183. Borchardt Karol Olgierd Znaczy kapitan 1971
184. Borchardt Karol Olgierd Znaczy kapitan 1971
185. Borchardt Karol Olgierd Znaczy kapitan 1999
186. Bork Boles?aw Bieszkowice 1994
187. Bork Boles?aw Lesôcczié pòwiòstczi ë jiné dokôzë 2002
188. Bork Boles?aw Lesôcczié pòwiòstczi ë jiné dokôzë 2002
189. Bork Boles?aw Nad Sle?? 1978
190. Bork Boles?aw Nad Sle?? 1978
191. Bork Boles?aw Nad Sle?? 1978
192. Bork Boles?aw Nowy Dwór Wejherowski 1994
193. Bork Boles?aw ?cie?ki bezdro?a i drogi 1984
194. Bork Boles?aw ?cie?ki bezdro?a i drogi 1984
195. Bork Boles?aw ?cie?ki bezdro?a i drogi 1984
196. Bork Boles?aw ?cie?ki bezdro?a i drogi 1984
197. Bork Boles?aw Twierdz? by? im ka?dy próg 1998
198. Bork Boles?aw Twierdz? by? im ka?dy próg 1998
199. Bork Boles?aw Zbychowo i Reszki 1994
200. Borkowska Ma?gorzata Legenda ?arnowiecka 1997
201. Borkowska Ma?gorzata Legenda ?arnowiecka 1997
202. Borowiak Mariusz Admira? 2004
203. Borowik Józef Prace Instytutu Ba?tyckiego w dziedzinie gospodarstwa morskiego. Odbitka z t. XXV „Pami?tnika Instytutu Ba?tyckiego”. Seria „Sprawozdania” z. 4 1935
204. Borzyszkowska–S?kowska Felicja By? na Wybrze?u 2005
205. Borzyszkowski Józef „Lud polski si? nie da...” 1989
206. Borzyszkowski Józef „Lud polski si? nie da...” 1989
207. Borzyszkowski Józef Aleksander Majkowski 2002
208. Borzyszkowski Józef Die Kaschuben, Danzig und Pommern 2002
209. Borzyszkowski Józef Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – wspó?twórcy dziejów regionu 2002
210. Borzyszkowski Józef Ko?ció? w Brusach 1988
211. Borzyszkowski Józef Ko?ció? w Brusach 1988
212. Borzyszkowski Józef Nadole 1982
213. Borzyszkowski Józef O Kaszubach w Kanadzie 2004
214. Borzyszkowski Józef Tam, gdze Kaszëb pocz?tk 2001
215. Borzyszkowski Józef The Kashubs, Pomerania and Gda?sk 2005
216. Borzyszkowski Józef Wielewskie góry 1986
217. Borzyszkowski Józef Wielewskie góry 1986
218. Borzyszkowski Józef Z dziejów Ko?cio?a katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku 2000
219. Borzyszkowski Józef Z po?udnia Kaszub 1982
220. Borzyszkowski Józef, Klejna Alfons Bo?e m?ki. Krzy?e i kapliczki przydro?ne na Kaszubach 2004
221. Borzyszkowski Józef, Obracht-Prondzy?ski Cezary Ludzie Czerska i okolicy XIX i XX wieku 2007
222. Boszke Maria Pies? lëdzy mòrza 2005
223. Boszke Maria Pies? lëdzy mòrza 2005
224. Bracia Gebrüder Bracia Gebrüder 2006
225. Bracia Gebrüder Bracia Gebrüder 2006
226. Branach Zbigniew Grudniowe wdowy czekaj? 1990
227. Branach Zbigniew Grudniowe wdowy czekaj? 1990
228. Branach Zbigniew Pierwszy grudzie? Jaruzelskiego 1998
229. Branach Zbigniew Pierwszy grudzie? Jaruzelskiego 1998
230. Brandt Bronis?aw Moja saga wojenna 1939-1947 1999
231. Breza Edward Gramatyka kaszubska 1981
232. Breza Edward Nazwy miejscowo?ci Gminy ?ukowo 2005
233. Breza Edward Nazwy miejscowo?ci Gminy ?ukowo 2005
234. Breza Edward Zasady pisowni kaszubskiej 1976
235. Breza Edward Zasady pisowni kaszubskiej 1984
236. Breza Edward Zasady pisowni kaszubskiej 1984
237. Brocki Zygmunt, Szubzda W?adys?aw Polskie Wybrze?e 1954
238. Brocki Zygmunt, Szubzda W?adys?aw Polskie Wybrze?e 1954
239. Browarczyk Agnieszka Zimkowe kwiatë 1979
240. Budzisz Alojzy Modra kraina 1980
241. Budzisz Alojzy Zemja Kaszëbsko 1982
242. Bujak Franciszek Wenedowie na wschodnich wybrze?ach Ba?tyku 1948
243. Bujnowski Benon Eugeniusz Kwiatkowski ?
244. Bukowski Andrzej Pomorze Gda?skie w Powstaniu Styczniowym 1964
245. Bukowski Andrzej Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny 1950
246. Bukowski Andrzej Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny 1950
247. Bukowski Zygmunt Kszta?ty wzrusze? 1991
248. Bukowski Zygmunt Kszta?ty wzrusze? 1991
249. Burckhardt Carl J. Moja misja w Gda?sku 1937-1939 1970
250. Burczycka-Wo?niak Marzena Prawda i prawo 2008
251. Burczycka-Wo?niak Marzena Reporta?u stamt?d nie b?dzie. Rozmowy z biblist? ks. biskupem prof. Janem Szlag? 1995
252. Ca?e ?ycie pod urokiem mowy kaszubskiej Ca?e ?ycie pod urokiem mowy kaszubskiej 1995
253. Ca?y ten czas. 25 lat Video Studio Gda?sk Ca?y ten czas. 25 lat Video Studio Gda?sk 2006
254. Cassubia cantat Cassubia cantat na powitanie Ojca ?wi?tego Sopot 5 czerwca 1999 roku 1999
255. Cassubia cantat Cassubia cantat na powitanie Ojca ?wi?tego Sopot 5 czerwca 1999 roku 1999
256. Cassubia Slavica Cassubia Slavica. Internationales jahrbuch für kaschubische studien 2004
257. Cassubia Slavica Cassubia Slavica. Internationales jahrbuch für kaschubische studien 2004
258. Catering dziedzictwa kulturowego? Catering dziedzictwa kulturowego? Kaszubi i Kaszuby w oczach etnologów 2006
259. Catering dziedzictwa kulturowego? Catering dziedzictwa kulturowego? Kaszubi i Kaszuby w oczach etnologów 2006
260. Celarek Aleksander Kaszubskie ?odzie 2004
261. Celarek Aleksander Kaszubskie ?odzie 2004
262. Celarek Aleksander Rybackie ?odzie ?aglowe u wybrze?y Kaszub 1987
263. Celarek Andrzej Morski Dywizjon Lotniczy. Wspomnienia lotników 2002
264. Celarek Andrzej Morski Dywizjon Lotniczy. Wspomnienia lotników 2002
265. Celarek Andrzej Obrazki znad Zatoki 2006
266. Celarek Andrzej Sterowce w pierwszej wojnie ?wiatowej 2006
267. Celarek Andrzej Sterowce w pierwszej wojnie ?wiatowej 2006
268. Ceynowa Florian Wilia Nowego Roku. Szczodrówki 2006
269. Ceynowa Florian Wilia Nowego Roku. Szczodrówki 2006
270. Ceynowa Józef Dobro zwyci??a 1985
271. Ceynowa Józef Dobro zwyci??a 1985
272. Ceynowa Józef Dobro zwyci??a 1985
273. Ceynowa Józef Dobro zwyci??a 1985
274. Ceynowa Józef Skarb i moc 1975
275. Ceynowa Józef Skarb i moc 1975
276. Ceynowa Józef Urënamle 1982
277. Chodowiecki Daniel Miko?aj Daniela Chodowieckiego dziennik z podró?y do Gda?ska 2002
278. Chody?ski Antoni Romuald Malbork 1986
279. Chomicki Piotr Pi?karskie dzieje Wybrze?a. Tom I 1945-1975 2006
280. Chomka Maria Turystyka morska. Zarys problematyki. 2000
281. Chór Chór mieszany „Symfonia” przy ko?ciele oo. Franciszkanów pod wezwaniem ?w. Antoniego z Padwy 1930 - 2000 2000
282. Chrzanowski Bernard Na kaszubskim brzegu 1910
283. Chrzanowski Bogdan, G?siorowski Andrzej, Steyer Krzysztof Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939-1945 2005
284. Cichosz Teofil Zarys dziejów Gochów 2003
285. Cichosz Teofil Zarys dziejów Gochów 2003
286. Cichy Edward Faszyzm w Gda?sku 2002
287. Ciechanowski Konrad Pomorze pod okupacj? hitlerowsk?. Spór o specyfik? egzystencji i walki 1981
288. Ciechanowski Konrad Ruch oporu na Pomorzu Gda?skim 1939-1945 1972
289. Ciechanowski Konrad TOW „Gryf Pomorski” 1972
290. Ciemi?ski Ryszard Album kartuski 1991
291. Ciemi?ski Ryszard Od pó?nocnej strony 1976
292. Ciemi?ski Ryszard Od pó?nocnej strony 1976
293. Cieroccy ze St??ek Cieroccy ze St??ek 2004
294. Cieroccy ze St??ek Cieroccy ze St??ek 2004
295. Cie?lak Ryszard Sylwetki mazurskie i kaszubskie 1967
296. Cie?lawski Piotr Pomnik Gdy?skich Harcerzy ?
297. Cie?lawski Piotr Pomnik Gdy?skich Harcerzy ?
298. Cie?lawski Piotr, Str?k Krystyna Alfred Dyduch harcerz najm?odszy obro?ca K?py Oksywskiej 1997
299. Cie?lawski Piotr, Str?k Krystyna Alfred Dyduch harcerz najm?odszy obro?ca K?py Oksywskiej 1997
300. Ciskowski Piotr, Drze?d?on Roman „Pióro” do gilgania 2004
301. Ciskowski Piotr, Drze?d?on Roman „Pióro” do gilgania 2004
302. Co da?a Solidarno?? polskiej szkole? Co da?a Solidarno?? polskiej szkole? 2006
303. Conrad o morzu Conrad o morzu. Wybór my?li 2007
304. Cor apertum Cor apertum (pro manuscripto), nr 50 2001
305. Cor apertum Cor apertum (pro manuscripto), nr 50 2001
306. Cybulski Marek, Wosiak-?liwa Ró?a Ùczimë sã pò kaszëbskù 2001
307. Czaja Ida Przechlast?ô idyla 1999
308. Czaja Ida Przechlast?ô idyla 1999
309. Czaja Ida Przechlast?ô idyla 1999
310. Czaja Ida Przechlast?ô idyla 1999
311. Czajinô Ida Obrôzczi na binã 2005
312. Czajinô Ida Obrôzczi na binã 2005
313. Czajinô Ida Obrôzczi na binã 2005
314. Czajinô Ida Obrôzczi na binã 2005
315. Czajinô Ida Obrôzczi na binã 2005
316. Czajinô Ida Obrôzczi na binã 2005
317. Czajinô Ida Obrôzczi na binã 2005
318. Czarnik Gabriela Opowie?ci spod nied?wiedziego d?bu 2002
319. Czarnik Gabriela Polski ruch m?odzie?owy na pograniczu i Kaszubach 1977
320. Czas zelinta Czas zelinta 2000
321. Czasnoj? Marek Nad Ba?tykiem 2003
322. Czech Ludwik Filip Mimikra 2003
323. Czerner Maria Latarnie morskie polskiego wybrze?a 1986
324. Czerniewska Monika Historia pewnego op?tania 2002
325. Czy?ak Bogdan Dylematy 1985
326. Daj mi dusz?, reszt? zabierz Daj mi dusz?, reszt? zabierz 1997
327. Dalecki Józef Moje 1159 dni dzieci?stwa za kolczastym drutem 2002
328. Dancewicz Danuta Oddany morzu - wierny Polsce 2004
329. Danielewicz Gabriela Tajemnice sopockiego lata 1994
330. Danielewicz Gabriela, Koprowska Maria, Walicka Miros?awa Polki w Wolnym Mie?cie Gda?sku 1985
331. Danielewicz Gabriela, Koprowska Maria, Walicka Miros?awa Polki w Wolnym Mie?cie Gda?sku 1985
332. Danielewicz Gabriela, Koprowska Maria, Walicka Miros?awa Polki w Wolnym Mie?cie Gda?sku 1985
333. Dar Pomorza „Dar Pomorza” 2005
334. Darski Stanis?aw W s?u?bie ?eglugi 1978
335. D?browa-Januszewski Jerzy Jesie? Anny 1984
336. D?browa–Januszewski Jerzy Z notatnika kaszubskiego 1988
337. D?browski Franciszek Wspomnienia z obrony Westerplatte 1957
338. D?browski Kazimierz Opactwo Cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku 1975
339. Demel Kazimierz Morze jego ?ycie i zasoby 1974
340. Demel Kazimierz Morze. ?rodowisko, ?ycie, zasoby 1964
341. Demel Kazimierz Morze. ?rodowisko, ?ycie, zasoby 1964
342. Demel Kazimierz Nasz Ba?tyk 1967
343. Demel Kazimierz Nasz Ba?tyk 1976
344. Demel Kazimierz ?ycie morza. Zarys oceanografii biologicznej 1947
345. Dendura Kazimierz Sól morza 1999
346. Derdowski Hieronim Jasiek z Knieji 2001
347. Derdowski Hieronim Jasiek z Knieji 2001
348. Derdowski Hieronim Kaszube pod Widnem 2006
349. Derdowski Hieronim Kaszubë pod Widnem 1971
350. Derdowski Hieronim Nórcyk kaszëbsczi 2001
351. Derdowski Hieronim Nórcyk kaszëbsczi 2001
352. Derdowski Hieronim O Panu Czorli?scim co do Pucka po sece jacho? 1990
353. Derdowski Hieronim O Panu Czorli?scim co do Pucka po sece jacho? 1990
354. Derdowski Hieronim O Panu Czorli?scim co do Pucka po sece jacho? 1990
355. Des Villes Taking Europe to heart 2005
356. Dettlaff Danuta i in. ... dla Ciebie Polsko 2005
357. D?bicka Olga Fotografie z t?em 2003
358. Dlô Was Panie Dlô Was Panie 2006
359. Doerffer Jerzy Wojciech ?ycie i pasje 2002
360. Dokumentacja Dokumentacja sympozjum z dnia 7 czerwca 2002 r. pt. „Ma?a ojczyzna w pi?miennictwie regionalnym” oraz przyczynki do historii spo?ecze?stw ?rodkowej cz??ci Pomorza 2003
361. Domaga?a Tadeusz Bramy ulicy D?ugiej 1979
362. Doma?ska Hanna Eugenia pod ukoronowanym lwem 2006
363. Doma?ska Hanna Gda?ski Zakon Synów Przymierza 2002
364. Doma?ska Hanna Kamienne drzewo p?aczu 1991
365. Doma?ska Hanna Kamienne drzewo p?aczu 1991
366. Doma?ska Hanna Magiczny Sopot 2007
367. Doma?ska Hanna Muzeum Hymnu Narodowego w B?dominie 1981
368. Doma?ska Hanna Opowie?ci sopockich kamienic 2005
369. Doma?ska Hanna ?ladami gda?skich zabytków 1987
370. Doma?ska Hanna ?ladami gda?skich zabytków 1987
371. Doma?ska Hanna ?ladami gda?skich zabytków 1987
372. Doma?ska Hanna ?arnowiec 1977
373. Dominik Augustyn Gaw?dy kaszubskie 1986
374. Dominik Augustyn Gaw?dy kaszubskie 1986
375. Dominikanie. Gda?sk–Polska-Europa Dominikanie. Gda?sk–Polska-Europa 2003
376. Domôcé s?owo zw?czné Domôcé s?owo zw?czné 1994
377. Dorobek twórczy pisarzy Wybrze?a Gda?skiego 1945-1980 Dorobek twórczy pisarzy Wybrze?a Gda?skiego 1945-1980 1981
378. Dorobek twórczy pisarzy Wybrze?a Gda?skiego 1945-1980 Dorobek twórczy pisarzy Wybrze?a Gda?skiego 1945-1980 1981
379. Dorobek twórczy pisarzy Wybrze?a Gda?skiego 1945-1980 Dorobek twórczy pisarzy Wybrze?a Gda?skiego 1945-1980 1981
380. Drapella W?adys?aw Antoni Ma?a historia ?eglugi 1962
381. Drapella Zofia Mity i legendy morskie 1978
382. Drapella Zofia Mity i legendy morskie 1978
383. Drawz Eugenia Zaczarowane lato 2004
384. Drawz Eugenia Zaczarowane lato 2004
385. Drozd Jaros?aw Spo?eczno?? ?ydowska w Gdyni w okresie mi?dzywojennym 2007
386. Drwal Jan, Odyniec Wac?aw, Treder Jerzy Góra - wie? i parafia 1998
387. Drzemczewski Jerzy, ?lebioda Tadeusz Transatlantyki polskie 2004
388. Drzemczewski Jerzy, ?lebioda Tadeusz Transatlantyki polskie 2004
389. Drze?d?on Jan Karamoro 1983
390. Drze?d?on Jan Karamoro 1983
391. Drze?d?on Jan Kòl Biélawë 1997
392. Drze?d?on Jan Kòl Biélawë 1997
393. Drze?d?on Jan Le?na d?browa 1977
394. Drze?d?on Jan Le?na D?browa 1977
395. Drze?d?on Jan Le?na d?browa 1977
396. Drze?d?on Jan Na niwach 1991
397. Drze?d?on Jan Na niwach 1991
398. Drze?d?on Jan Oczy diab?a 1976
399. Drze?d?on Jan Okrucie?stwo czasu 1977
400. Drze?d?on Jan Poszukiwana 1986
401. Drze?d?on Jan Poszukiwana 1986
402. Drze?d?on Jan Przëszle do mie 1994
403. Drze?d?on Jan Przëszle do mie 1994
404. Drze?d?on Jan Przëszle do mie 1994
405. Drze?d?on Jan Sklaniane Pôcorë 1974
406. Drze?d?on Jan Twarz sm?tka 1993
407. Drze?d?on Jan Twarz sm?tka 1993
408. Drze?d?on Jan W?drówki Remusowe po Kaszubach 1971
409. Drze?d?on Jan Wieczno?? i mi?o?? 1977
410. Drze?d?on Jan Wspó?czesna literatura kaszubska 1986
411. Drze?d?on Jan W?ród ludzi 1988
412. Drze?d?on Jan W?ród ludzi 1988
413. Drze?d?on Jan Z?oty pa?acyk 1990
414. Drze?d?on Jan Z?oty pa?acyk 1990
415. Drze?d?on Jan Z?oty pa?acyk 1990
416. Drze?d?on Jan Zwònnik 1998
417. Drze?d?on Jan Zwònnik 1998
418. Drze?d?on Roman, Schramke Grzegorz, K?? Józef S?owniczek polsko-kaszubsko-góralski 2006
419. Drzé?d?ón Róman Czile slów... 2004
420. Drzé?d?ón Róman Czile slów... 2004
421. Drzé?d?ón Róman, Grégòr J. Schramke Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji 2004
422. Drzé?d?ón Róman, Grégòr J. Schramke Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji 2004
423. Drzycimski Andrzej Polacy w Wolnym Mie?cie Gda?sku w latach 1920-1933 1978
424. Duda D., Jankowski E., Kazanecki E. ?egluga w warunkach lodowych 1970
425. Duda Daniel Powrót Polski nad Ba?tyk 1995
426. Duda Daniel, Machali?ski Zbigniew Polskie Towarzystwo Nautologiczne (1957-2005) 2006
427. Duda Daniel, Urbanyi Zbigniew Trzeci w wielkiej sztafecie 1986
428. Duda Daniel, Urbanyi Zbigniew Trzeci w wielkiej sztafecie 1986
429. Dudek Marcin Schleswig Holstein czyli helskie dzia?a Navarony 2005
430. Dudek Marcin, Nadolny Waldemar 27 Bateria Artylerii Sta?ej w Helu 2004
431. Dworakowski Jacek Kszta?t pami?ci 2004
432. Dworecki Zbigniew Józef Wybicki 1747-1822 1980
433. Dzia?acze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mie?cie Gda?sku Dzia?acze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mie?cie Gda?sku 1974
434. Dzia?acze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mie?cie Gda?sku Dzia?acze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mie?cie Gda?sku 1974
435. Dzianisz Pawe? Gda?sk trzech wieszczów 2000
436. Dzianisz Pawe? Poruszy? wiatr od morza 1986
437. Dzianisz Pawe? Poruszy? wiatr od morza 1986
438. Dzianisz Pawe? Trzy zielone strza?y 1984
439. Dzianisz Pawe? Trzy zielone strza?y 1984
440. Dzianisz Pawe? Trzy zielone strza?y 1984
441. Dzidowski Miros?aw Zarys ?ycia sportowego w Sopocie 2002
442. Dzieje Brus i okolicy Dzieje Brus i okolicy 1984
443. Dzieje Krokowej i okolic Dzieje Krokowej i okolic 2002
444. Dzieje Krokowej i okolic Dzieje Krokowej i okolic 2002
445. Dzieje S?upska Dzieje S?upska 1986
446. Dzieje wsi pomorskiej I Konferencja naukowa. Dzieje wsi pomorskiej 2004
447. Dzieje wsi pomorskiej I Konferencja naukowa. Dzieje wsi pomorskiej 2004
448. Dzieje wsi pomorskiej III Mi?dzynarodowa konferencja naukowa. Dzieje wsi pomorskiej 2004
449. Dzieje wsi pomorskiej III Mi?dzynarodowa konferencja naukowa. Dzieje wsi pomorskiej 2004
450. Dzieje ?ukowa Dzieje ?ukowa 2003
451. Eckert Boles?aw Saga kociewska 1983
452. Eckert Boles?aw Saga kociewska 1983
453. Edukacja w systemie o?wiaty szkolnej nr 3 Edukacja w systemie o?wiaty szkolnej nr 3 1993
454. Ellwart Jaros?aw Kaszuby 1999
455. Ellwart Jaros?aw Kaszuby 2003
456. Ellwart Jaros?aw Kaszuby 2006
457. Ellwart Jaros?aw Kaszuby 2006
458. Ellwart Jaros?aw Kociewie i Bory Tucholskie 2005
459. Ellwart Jaros?aw Kociewie i Bory Tucholskie 2005
460. Ellwart Jaros?aw Powiat bytowski 2002
461. Ellwart Jaros?aw Powiat wejherowski 2003
462. Ellwart Jaros?aw ?ladami Bismarcka po Pomorzu 2001
463. Ellwart Jaros?aw Zabory i ziemia chojnicka 2004
464. Ellwart Jaros?aw Zabory i ziemia chojnicka 2004
465. Ellwart Jaros?aw ?ukowo i okolice 2004
466. Eugeniusz Kwiatkowski patriota, m?? stanu, wizjoner Polski... Eugeniusz Kwiatkowski patriota, m?? stanu, wizjoner Polski... 2002
467. Eugeniusz Kwiatkowski patriota, m?? stanu, wizjoner Polski... Eugeniusz Kwiatkowski patriota, m?? stanu, wizjoner Polski... 2002
468. Eugeniusz Kwiatkowski patriota, m?? stanu, wizjoner Polski... Eugeniusz Kwiatkowski patriota, m?? stanu, wizjoner Polski... 2002
469. Ewanielëjô Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka 2001
470. Ewanielëjô Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka 2001
471. Fabia?ski Mieczys?aw Rejs Kozioro?ca 2006
472. Fac Boles?aw Damroka 1973
473. Fac Boles?aw Gotyk d?wi?ku 1959
474. Fac Boles?aw Günter Grass przyjaciel z ulicy Lelewela 1999
475. Fac Boles?aw Günter Grass przyjaciel z ulicy Lelewela 1999
476. Fac Boles?aw Misja specjalna 1997
477. Fac Boles?aw Na pami?? 1974
478. Fac Boles?aw Odpust z frëpk? 1974
479. Fac Boles?aw Rozmowy o zmierzchu 1991
480. Fac Boles?aw Sina jesie? 1984
481. Fac Boles?aw Sina jesie? 1984
482. Fac Boles?aw Sztuka przemilcze? 1988
483. Fac Boles?aw ?cinanie kani 1970
484. Fan Boles?aw Zegar w brzuchu Jonasza 1980
485. Felczak Olgierd, Kochanowski Marian, Fudzi?ski Miros?aw Pradzieje ziemi kartuskiej 1993
486. Felczak Olgierd, Kochanowski Marian, Fudzi?ski Miros?aw Pradzieje ziemi kartuskiej 1993
487. Fenikowski Franciszek Baszta trzech koron 1960
488. Fenikowski Franciszek Baszta trzech koron 1972
489. Fenikowski Franciszek Baszta trzech koron 1972
490. Fenikowski Franciszek Czerwona r?ka 1974
491. Fenikowski Franciszek Czerwona r?ka 1974
492. Fenikowski Franciszek Czwarty wymiar po?udnia 1979
493. Fenikowski Franciszek D?ugie morze 1963
494. Fenikowski Franciszek Gda?ska szkatu?ka 1960
495. Fenikowski Franciszek Gramatyka morza 1972
496. Fenikowski Franciszek Kaloszem do Skandynawii 1966
497. Fenikowski Franciszek Kamienny u?miech 1982
498. Fenikowski Franciszek Kaper z morskiego psa 1959
499. Fenikowski Franciszek Kaper z morskiego psa 1976
500. Fenikowski Franciszek Na pocz?tku by?o Oksywie 1978
501. Fenikowski Franciszek O s?upskich krasni?tach i rowokolskiej ksi??niczce 1990
502. Fenikowski Franciszek O s?upskich kra?ni?tach i rowokolskiej ksi??niczce 1990
503. Fenikowski Franciszek O s?upskich kra?ni?tach i rowokolskiej ksi??niczce 1990
504. Fenikowski Franciszek Oddech wieków. Sagi srebrzystej Gdyni 1986
505. Fenikowski Franciszek Oddech wieków. Sagi srebrzystej Gdyni 1986
506. Fenikowski Franciszek Oddech wieków. Sagi srebrzystej Gdyni 1986
507. Fenikowski Franciszek Oddech wieków. Sagi srebrzystej Gdyni 1986
508. Fenikowski Franciszek Oddycham morzem 1952
509. Fenikowski Franciszek Okr?t w herbie 1958
510. Fenikowski Franciszek Okr?t w herbie 1970
511. Fenikowski Franciszek Okr?t w herbie 1977
512. Fenikowski Franciszek Piernikowe miasto 1972
513. Fenikowski Franciszek Piernikowe miasto 1972
514. Fenikowski Franciszek Piernikowe miasto 1972
515. Fenikowski Franciszek Pod tarcz? Sobieskiego 1971
516. Fenikowski Franciszek Pod tarcz? Sobieskiego 1971
517. Fenikowski Franciszek R?kopis z gospody „Pod ?ososiem” 1957
518. Fenikowski Franciszek R?kopis z gospody „Pod ?ososiem” 1967
519. Fenikowski Franciszek R?kopis z gospody „Pod ?ososiem” 1972
520. Fenikowski Franciszek R?kopis z gospody „Pod ?ososiem” 1972
521. Fenikowski Franciszek Sea-Gull 1976
522. Fenikowski Franciszek Smok króla Augusta 1961
523. Fenikowski Franciszek Statek b?aznów 1959
524. Fenikowski Franciszek U studni czasu 1984
525. Fenikowski Franciszek U studni czasu 1984
526. Fenikowski Franciszek Zaczarowane skrzypki 1982
527. Fenikowski Franciszek Zakochani w Rozewiu 1977
528. Ferenc Teresa Najbli?sza ojczyzna 1982
529. Ferenc Teresa Poezje wybrane 1984
530. Fic Andrzej Drukarnia podziemna w Trójmie?cie w latach wojny jaruzelsko-polskiej 1981-89 2005
531. Fic Jerzy Nic takiego wielkiego nie pragn? 1999
532. Fija?kowski Zenon Ko?ció? Katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej 1983
533. Fikus Stefan Historia wsi Luzina i okolic w latach 1871-1985 1992
534. Fikus Stefan Historia wsi Luzina i okolic w latach 1871-1985 1992
535. Fikus Stefan Jak to przódë biwa?o 2003
536. Fikus Stefan Moje miasto 1985
537. Fikus Stefan Pojme?czicë 1981
538. Fikus Stefan Tak té? biwa?o 2003
539. Fikus Stefan Tak té? biwa?o 2003
540. Filipowicz Mieczys?aw Ludzie, stocznie, okr?ty 1985
541. Filomaci Pomorscy Filomaci Pomorscy 1975
542. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Czterech m??czyzn na brzegu lasu 1987
543. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Kochankowie ró?y wiatrów 1994
544. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa ?za 1992
545. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Milionerzy 1968
546. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Pasje i uspokojenia 1987
547. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Pasje i uspokojenia 1987
548. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Pod jednym dachem pod jednym niebem 1988
549. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Stangret ja?nie pani 1989
550. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Tak trzyma?! Brzeg 1988
551. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Tak trzyma?! Niepokonani niepokorni 1988
552. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Tak trzyma?! Wiatr od l?du 1973
553. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Tak trzyma?! Wiatr od l?du 1973
554. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Tak trzyma?! Wiatr od l?du 1988
555. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Wizyta 1974
556. Fleszarowa-Muskat Stanis?awa Wycieczka - ucieczka 1968
557. Flisowska Maria Bastion u wrót Gda?ska 1985
558. Flisowski Zbigniew Pomorze reporta? z pola walki 1973
559. Flisowski Zbigniew Pomorze. Reporta? z pola walki 1 1976
560. Flisowski Zbigniew Pomorze. Reporta? z pola walki 2 1976
561. Flisowski Zbigniew Tu na Westerplatte 1968
562. Florczak Teresa Matea Jak kropla wody w oceanie 1999
563. Fopke Tomasz Szlachama kusków 2002
564. Fopke Tomasz Szlachama kusków 2002
565. Fopke Tomasz Szlachama kusków 2002
566. Fortuna Grzegorz, Donald Tusk Wrzeszcz 2002
567. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
568. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
569. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
570. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
571. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
572. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
573. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
574. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
575. Fópka Tomasz Pierwszô Kaszëbskô Pasja 2003
576. Fópka Tomasz, Prëczkòwsczi Eugeniusz, Stachùrsczi Jerzi Piesnie rodny zemi 2003
577. Fópka Tomasz, Prëczkòwsczi Eugeniusz, Stachùrsczi Jerzi Piesnie rodny zemi 2003
578. Fópka Tomasz, Prëczkòwsczi Eugeniusz, Stachùrsczi Jerzi Piesnie rodny zemi 2003
579. Fópka Tomasz, Prëczkòwsczi Eugeniusz, Stachùrsczi Jerzi Piesnie rodny zemi 2003
580. Franaszek Antoni, Solak Kazimierz Zamek Malborski. Szkic historyczny i informator dla turystów 1972
581. Franaszek Antoni, Solak Kazimierz Zamek Malborski. Szkic i informator dla turystów 1972
582. Fr?ckowiak Wiktor Dzieje Towarzystw Gimnastycznych „Sokó?” na Pomorzu Nadwi?la?skim w latach 1886-1919 1998
583. Fr?ckowiak Wiktor Dzieje Towarzystw Gimnastycznych „Sokó?” na Pomorzu Nadwi?la?skim w latach 1886-1919 1998
584. Fryda Marian Ko?cio?y Cz?uchowa i okolicy 1995
585. Fu?ek Wojciech, Stinzing-Wojnarowski Roman Kurort w cieniu PRL-u Sopot 1945-1989 2007
586. Furmaga Les?aw, Wójcicki Józef Ma?y s?ownik morski 1993
587. Gach Zbigniew Jeden z Wiela 1991
588. Gach Zbigniew Jeden z Wiela 1991
589. Gach Zbigniew X wieków piwa w Gda?sku 2007
590. Gawro?ski Tadeusz Ko?ció? Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach z kronikarskiego zapisu pierwszego proboszcza 2006
591. G?siorowscy Maria i Eugeniusz Toru? 1971
592. Gda?sk 1939 Gda?sk 1939 1984
593. Gda?sk literacki Gda?sk literacki 1964
594. Gda?sk miasto moich marze? Gda?sk miasto moich marze? 2003
595. Gda?sk miasto moich marze? Sopot - Gdynia Gda?sk miasto moich marze? Sopot - Gdynia 2003
596. Gda?sk miasto moich marze? Sopot - Gdynia Gda?sk miasto moich marze? Sopot - Gdynia 2003
597. Gda?sk w literaturze pi?knej Gda?sk w literaturze pi?knej 1997
598. Gda?sk wczoraj i dzi? Gda?sk wczoraj i dzi? 2005
599. Gda?ski Grzegorz O. Grzegorza Gda?skiego Kronika Klasztoru Franciszkanów ?ci?lejszej Obserwacji w Wejherowie w latach 1633-1676 1996
600. Gda?ski Grzegorz O. Grzegorza Gda?skiego Kronika Klasztoru Franciszkanów ?ci?lejszej Obserwacji w Wejherowie w latach 1633-1676 1996
601. Gda?ski rocznik kulturalny 1 Gda?ski rocznik kulturalny 1 1964
602. Gda?ski rocznik kulturalny 1 Gda?ski rocznik kulturalny 1 1964
603. Gda?ski rocznik kulturalny 1 Gda?ski rocznik kulturalny 1 1969
604. Gda?ski rocznik kulturalny 2 Gda?ski rocznik kulturalny 2 1965
605. Gda?ski rocznik kulturalny 2 Gda?ski rocznik kulturalny 2 1965
606. Gda?ski rocznik kulturalny 3 Gda?ski rocznik kulturalny 3 1966
607. Gda?ski rocznik kulturalny 4 Gda?ski rocznik kulturalny 4 1969
608. Gda?ski rocznik kulturalny 5 Gda?ski rocznik kulturalny 5 1970
609. Gdynia Gdynia 1993
610. Gdynia 1939 Gdynia 1939 1979
611. Gdynia 1939 Gdynia 1939 1979
612. Gdynia 1990-93 Gdynia 1990-93. Przemiany i rozwój 1994
613. Gdynia 1990-93 Gdynia 1990-93. Przemiany i rozwój 1994
614. Gdynia i Gdynianie w drodze do przysz?o?ci Gdynia i Gdynianie w drodze do przysz?o?ci 1996
615. Gdynia lat trzydziestych w fotografii Henryka Podd?bskiego Gdynia lat trzydziestych w fotografii Henryka Podd?bskiego 1996
616. Gdynia Muzyczna Gdynia Muzyczna 1997
617. Gdynia Muzyczna Gdynia Muzyczna 1997
618. Gdynia. Jej histori? znaczy? krzy? Gdynia. Jej histori? znaczy? krzy? 1998
619. Gdynia. Sylwetki ludzi, o?wiata i nauka, literatura i kultura Gdynia. Sylwetki ludzi, o?wiata i nauka, literatura i kultura 1979
620. Gdynia. Sylwetki ludzi, o?wiata i nauka, literatura i kultura Gdynia. Sylwetki ludzi, o?wiata i nauka, literatura i kultura 1979
621. Gdy?scy Kaszubi Gdy?scy Kaszubi 2006
622. Gdy?scy Kaszubi Gdy?scy Kaszubi 2006
623. Gdy?scy Kaszubi Gdy?scy Kaszubi 2006
624. Gdy?ska Dru?yna Harcerzy Gdy?ska Dru?yna Harcerzy im. Boles?awa Chrobrego 1931-1994 2001
625. Gdy?ska Dru?yna Harcerzy Gdy?ska Dru?yna Harcerzy im. Boles?awa Chrobrego 1931-2006 2006
626. Gdy?ska Dru?yna Harcerzy Gdy?ska Dru?yna Harcerzy im. Boles?awa Chrobrego 1931-2006 2006
627. Gdy?ska gospodarka komunalna Gdy?ska gospodarka komunalna i jej w?odarze, lata 1927-1997 1997
628. Gdy?ska gospodarka komunalna Gdy?ska gospodarka komunalna i jej w?odarze, lata 1927-1997 1997
629. Gdy?ska gospodarka komunalna Gdy?ska gospodarka komunalna. Rys historyczny 1998
630. Gdy?ska gospodarka komunalna Gdy?ska gospodarka komunalna. Rys historyczny 1998
631. Gdy?ska gospodarka komunalna Gdy?ska gospodarka komunalna. Rys historyczny 1998
632. Gdy?skie o?rodki naukowe Gdy?skie o?rodki naukowe 1997
633. Gebert Jerzy Z gda?skich boisk i stadionów 1970
634. G?bik W?adys?aw Burzom dziejów nie dali si? zgnie?? 1967
635. Gie??y?ski Wojciech, Stefa?ski Lech Gda?sk sierpie? 80 1981
636. Gie??y?ski Wojciech, Stefa?ski Lech Gda?sk sierpie? 80 1981
637. Gli?ski Miros?aw Kronika Gda?ska 997-1997. T.1, 997-1945 1998
638. G?owacki Stanis?aw, Orlikowski S?awomir Ba?tyk Gdynia 1930-2005 2006
639. G?ówczewska Anna Haft kaszubski 1981
640. Golemienko Irena Pryzmat 1993
641. Go??bek Leon Wiérny klón 2007
642. Go??bek Leon Wiérny klón 2007
643. Go??bek Stefan Kociewie 1984
644. Go??bk Eugeniusz Rozmówki kaszubskie 1992
645. Go??bk Eugeniusz Rozmówki kaszubskie 1992
646. Go??bk Eugeniusz Rozmówki kaszubskie 1992
647. Gò??bk Eugeniusz Kaszëbsczi s?owôrz normatiwny 2005
648. Gò??bk Eugeniusz Kaszëbsczi s?owôrz normatiwny 2005
649. Go??biewski Hieronim Obrazki rybackie 1975
650. Go??biewski Hieronim Obrazki rybackie 1975
651. Go??bska Natalia Fantazje kaszubskie 2003
652. Go??bska Natalia Fantazje kaszubskie 2003
653. Go??bska Natalia Fantazje kaszubskie 2003
654. Go??bska Natalia Fantazje kaszubskie 2003
655. Gosk Jan Oksywiana 1994
656. Gosk Jan Oksywiana 1994
657. Gosk Jan Oksywiana 1994
658. Gospodarka Gdyni w latach 1990-2000 Gospodarka Gdyni w latach 1990-2000 1997
659. Górski Antoni Pory roku 2002
660. Górski Antoni Pory roku 2002
661. Górski Karol Zakon Krzy?acki 1977
662. Grabowska Janina Stutthof 1986
663. Grabowski Jan P. Kolor chryzoprazu 1997
664. Graczyk Marcin Admira? ?wirski 2007
665. Grajewski Ireneusz Ma?y leksykon morski 1981
666. Grass Günter Blaszany b?benek 2006
667. Grass Günter Günter Grass 1988
668. Grass Günter Id?c rakiem 2004
669. Grass Günter Ostatnie ta?ce 2005
670. Grass Günter Pokaza? j?zyk 2003
671. Grass Günter Psie lata 1990
672. Grass Günter Rozleg?e pole 2000
673. Grass Günter Rzeczy znalezione 2002
674. Grass Günter Spotkanie w Telgte 2000
675. Grass Günter Szczurzyca 2001
676. Grass Günter Wró?by kumaka 1999
677. Grot El?bieta B?ogos?awieni m?czennicy obozu Stutthof 1999
678. Grot El?bieta Maria Je?li ludzie zamilkn?, g?azy wo?a? b?d? 2003
679. Gruszczy?ski Tadeusz Nad Ba?tykiem. Monografia szlaku turystycznego „Nadmorskiego” Krokowa - Jurata 1993
680. Gruszczy?ski Tadeusz Nad Ba?tykiem. Monografia szlaku turystycznego „Nadmorskiego” Krokowa - Jurata 1993
681. Gruszczy?ski Tadeusz Nad Ba?tykiem. Monografia szlaku turystycznego „Nadmorskiego” Krokowa - Jurata 1993
682. Gruszczy?ski Tadeusz Skrajem Wysoczyzny Gda?skiej (6) 1985
683. Gryniewicz Stanis?aw P?atek ró?y bia?ej 2006
684. Grz?dzicki Bernard Chmielno 1980
685. Grz?dzicki Bernard Chmielno 1980
686. Grz?dzicki Bernard Chmielno 1980
687. Grz?dzicki ?ukasz Dzieje parafii Szymbark 1999
688. Grzyb Andrzej Jan Konrad. Siedem ?ywotów i prawdziwa ?mier? 2006
689. Grzymkowski Jacek Walory przyrodnicze Wybrze?a Gda?skiego 2004
690. Guba?a Bronis?aw Za falochronem ko?cz? si? marzenia 2006
691. Gu? Micha? O wspó?pracy samorz?du terytorialnego z organizacjami pozarz?dowymi 1996
692. Guerquin Bohdan Zamek w Malborku 1960
693. Henryk Sucharski List z Westerplatte do siostry z 1.IX 1939 r. Notatki z obrony Westerplatte 1989
694. Heyke Leon Dobrogòst i Miros?awa 1999
695. Heyke Leon Dobrogòst i Miros?awa 1999
696. Heyke Leon Dobrogòst i Miros?awa 1999
697. Heyke Leon Kaszëbsczie spiewë 1999
698. Heyke Leon Kaszëbsczie spiewë 1999
699. Heyke Leon Kaszëbsczie spiewë 1999
700. Heyke Leon Kaszëbsczié spiewë 1972
701. Heyke Leon Kaszëbsczié spiewë 1978
702. Heyke Leon Szô?ôbù?ki 2002
703. Heyke Leon Szô?ôbù?ki 2002
704. Heyke Leon Szô?ôbù?ki 2002
705. Hilferding Aleksander Resztki S?owian na po?udniowym wybrze?u Morza Ba?tyckiego 1989
706. Historia Gda?ska Historia Gda?ska. Tom I do roku 1454 1978
707. Historia Gda?ska Historia Gda?ska. Tom II 1454-1655 1982
708. Historia Gda?ska Historia Gda?ska. Tom III 1: 1655-1793 1993
709. Historia Gda?ska Historia Gda?ska. Tom III. 2: 1793-1807 1993
710. Historia Pomorza Historia Pomorza. Tom II do roku 1815 2003
711. Historia Wejherowa Historia Wejherowa 1998
712. Hlebowicz Adam, Mi?ogrodzki Miros?aw, Paszkiewicz Yach, Zmuda-Trzebiatowski Tomasz Droga. Misterium M?ki Pa?skiej. Kalwaria Wejherowska 19.03.2005. Gda?sk 14.04.2006 2007
713. Hlebowicz Adam, Mi?ogrodzki Miros?aw, Paszkiewicz Yach, Zmuda-Trzebiatowski Tomasz Droga. Misterium M?ki Pa?skiej. Kalwaria Wejherowska 19.03.2005. Gda?sk 14.04.2006 2007
714. H?adki Tadeusz W?adca Nawi 2005
715. H?adki Tadeusz W?adca Nawi 2005
716. Hoffowie Monika i Zygmunt Przez krainy Pojezierza Pomorskiego 1973
717. Huelle Pawe? Castorp 2004
718. Huelle Pawe? Castorp 2004
719. Huelle Pawe? Weiser Dawidek 1987
720. Huras Bohdan Ksi?ga statków polskich 2002
721. Ickiewicz Kazimierz Kaszubi w Kanadzie 1981
722. Ickiewicz Kazimierz Kaszubi w Kanadzie 1981
723. II Kongres Kaszubski II Kongres Kaszubski - informator 1992
724. II Kongres Kultury Morskiej II Kongres Kultury Morskiej (uchwa?a) 1980
725. Informator Informator Muzeum Pi?miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 1976
726. Informator o stanie ?rodowiska naturalnego w Gdyni w latach 1996-1998 Informator o stanie ?rodowiska naturalnego w Gdyni w latach 1996-1998 1999
727. Instytut kaszubski Instytut kaszubski w latach 1996-2002 2003
728. Jab?o?ski Artur Na nordzie 1996
729. Jab?o?ski Artur W?drówki po Kaszubach 2000
730. Jab?o?ski Artur, Ellwart Jaros?aw Norda na wakacje 2006
731. Jab?o?ski Artur, Ellwart Jaros?aw Norda na wakacje 2006
732. Jab?o?ski Zbigniew Rapsodia Gdy?ska 1997
733. Jab?o?ski Zbigniew Rapsodia Gdy?ska 1997
734. Jab?o?ski Zbigniew Wiersze helskie 1993
735. Jacht Klub Marynarki Wojennej Jacht Klub Marynarki Wojennej 1958-1988 1988
736. Jagusiak Bogus?aw OPZZ i NSZZ „Solidarno??” w systemie politycznym Polski w latach 1989-2001 2004
737. Jak s?u?ca wid pëszny Jak s?u?ca wid pëszny 1987
738. Jakrzewska-?nie?ko Zofia Gda?sk w dawnych rycinach 1977
739. Ja?owiecki Mieczys?aw Wolne Miasto 2002
740. Jan Pawe? II Jan Pawe? II ze szczególnym s?owem do wszystkich nad Ba?tykiem 1990
741. Janke Stanis?aw Derdowski 2002
742. Janke Stanis?aw Derdowski 2002
743. Janke Stanis?aw Do biô?ége rena 1994
744. Janke Stanis?aw Ju nie jem motélnikem 1983
745. Janke Stanis?aw Ju nie jem motélnikem 1983
746. Janke Stanis?aw Kol ku?ca wieku 1990
747. Janke Stanis?aw Lelek 2001
748. Janke Stanis?aw Lelek 2001
749. Janke Stanis?aw Lelek 2001
750. Janke Stanis?aw Lelek 2001
751. Janke Stanis?aw ?iskawica 1988
752. Janke Stanis?aw ?iskawica 1988
753. Janke Stanis?aw Piesniodzejanié 2003
754. Janke Stanis?aw Piesniodzejanié 2003
755. Janke Stanis?aw Piesniodzejanié 2003
756. Janke Stanis?aw Pi?kniewo 2005
757. Janke Stanis?aw Pi?kniewo 2005
758. Janke Stanis?aw Poeta z kaszubskiej nocy 1998
759. Janke Stanis?aw Psë 1991
760. Janke Stanis?aw Psë 1991
761. Janke Stanis?aw Psë 1991
762. Janke Stanis?aw ?u?ónka jak mrzónka ko?ysanka z marze? 1984
763. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
764. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
765. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
766. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
767. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
768. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
769. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
770. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
771. Janke Stanis?aw, Szczesiak Edmund Kolce syberyjskiej ró?y 1990
772. Jankowski Zbigniew Morze u poetów 1977
773. Jankowski Zbigniew Pacyfik, dnia... 1993
774. Janowicz Bernard Bajki kociewskie 1977
775. Janowicz Bernard Bajki kociewskie 1985
776. Janowski Mieczys?aw, Lisek Janusz, Sk?odowski Bohdan Szczecin 1945 i dzi? 1968
777. Januszajtis Andrzej Legendy dawnego Gda?ska 2005
778. Januszajtis Andrzej, Jujka Zbigniew Z u?miechem przez Gda?sk 1968
779. Januszajtis Andrzej, Jujka Zbigniew Z u?miechem przez Gda?sk 1968
780. Jaremin Bogdan Bez znu?enia 2003
781. Jarmakowski Andrzej, Rybicki Arkadiusz 1949-1979. 30 lat Parafii Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w Gdyni 1979
782. Jarmoli?ska Helena, ?mudzi?ski Ludwik Brzegiem morza 1958
783. Jasi?ski Janusz Pomorze – Kaszuby. Rozprawy, artyku?y, recenzje, omówienia, polemiki 2006
784. Jastrz?bski W?odzimierz Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gda?skim w lach 1939-1945 1979
785. Ja?d?ewski Boles?aw Jôrmark w Borzëszkach 2003
786. Ja?d?ewski Boles?aw Jôrmark w Bòrzëszkach 2003
787. Ja?d?ewski Boles?aw Wspomnienia kaszubskiego gbura. Cz??? I 1992
788. Ja?d?ewski Boles?aw Wspomnienia kaszubskiego gbura. Cz??? II 2002
789. Ja?d?ewski Boles?aw Wspomnienia kaszubskiego gbura. Cz??? II 2002
790. Ja?d?ewski Boles?aw Wspomnienia kaszubskiego gbura. Cz??? III 1999
791. Ja?d?ewski Leszek Collegium Leoninum 1872-1957. Ku?nia kaszubskiej inteligencji 2006
792. Ja?d?ewski Leszek Collegium Leoninum 1872-1957. Ku?nia kaszubskiej inteligencji 2006
793. Ja?d?ewski Piotr, Nocny Waldemar Przewodnik po Wyspie Sobieszewskiej i okolicy 1997
794. Jeli?ski Marian Kaszubskie pszczelarstwo ludowe w ?wietle s?owników Bernarda Sychty 2000
795. Jery? Czes?aw Budownictwo okr?towe w Gdyni 1920-1945 1980
796. J?drzejkiewicz Tadeusz Z holem w sztormach 1994
797. J?zyk kaszubski J?zyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny 2006
798. J?zyk kaszubski J?zyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny 2006
799. J?zyk kaszubski J?zyk kaszubski. Poradnik encyklopedyczny 2006
800. Joskòwsczi Zbigniew Gród Gowida. Historia wsi i parafii Gowidlino 2006
801. Joskòwsczi Zbigniew Gród Gowida. Historia wsi i parafii Gowidlino 2006
802. Joskòwsczi Zbigniew Przez krzi? do Bòga 2004
803. Joskòwsczi Zbigniew Przez krzi? do Bòga 2004
804. Joskowski Zbigniew M. Na morzu ?ycia 2006
805. Jost Izabela Osadnictwo kaszubskie w Ontario 1983
806. Jost Izabela Osadnictwo kaszubskie w Ontario 1983
807. Józefczyk Henryk Stary i morze z madonnami 1989
808. Jucewicz Jerzy A. Góry króla Kaszub 1995
809. Jucewicz Jerzy A. W krainie rzek, pól i lasów (Adam Mickiewicz w Wielkopolsce) 2002
810. Jujka Zbigniew ?arty ubezpieczeniowe 2003
811. Julian Rummel Julian Rummel. Gdynianin - Polak - Europejczyk 2004
812. Julian Rummel Julian Rummel. Gdynianin - Polak - Europejczyk 2004
813. Jurkiewicz Janusz Leszek Szlak Cystersów 2006
814. Kaczy?ska-Zabrocka Beata Stoki marze? 2007
815. Kadry morskie Rzeczpospolitej Kadry morskie Rzeczpospolitej Tom 1 2000
816. Kadry morskie Rzeczpospolitej Kadry morskie Rzeczpospolitej Tom 2 1996
817. Kadry morskie Rzeczpospolitej Kadry morskie Rzeczpospolitej Tom 3 2002
818. Kalendarz Gda?ski 1970 Kalendarz Gda?ski 1970 1969
819. Kalendarz Gda?ski 1971 Kalendarz Gda?ski 1971 1971
820. Kalendarz Gda?ski 1973 Kalendarz Gda?ski 1973 1973
821. Kalendarz Gda?ski 1974 Kalendarz Gda?ski 1974 1973
822. Kalendarz Gda?ski 1975 Kalendarz Gda?ski 1975 1974
823. Kalendarz Gda?ski 1984 Kalendarz Gda?ski 1984 1983
824. Kalendarz Gda?ski 1985 Kalendarz Gda?ski 1985 1984
825. Kalwaria Wejherowska Kalwaria Wejherowska. Dró?ki Pana Jezusa i Matki Bo?ej 1994
826. Ka?uski Marian Polskie dzieje Gda?ska od 1945 roku 2004
827. Kami?scy Kami?scy - okruchy wspomnie? 1998
828. Kami?ski Adam Sam 2006
829. Kami?ski Edmund Guczow Mack czyli Aleksander Labuda 1995
830. Kami?ski Edmund Guczow Mack czyli Aleksander Labuda 1995
831. Kami?ski Edmund Kaszubskie pory roku 2000
832. Kami?ski Edmund Las Pia?nicki dzi? 2004
833. Kami?ski Edmund Zemia Lesôków 2005
834. Kami?ski Edmund Zemia Lesôków 2005
835. Kami?ski Ireneusz Gwidon Krystyna i rapier 1971
836. Kami?ski Ireneusz Gwidon M?ciciel przyp?ywa z Rugii 1966
837. Kantzow Thomas Pomerania kronika pomorska z XVI wieku 2005
838. Karczewsczi Benedikt Kaszëbsczé môle 2003
839. Karczewsczi Benedikt Nadczidn?c pò kaszëbskù 2005
840. Karczewsczi Benedikt Nadczidn?c pò kaszëbskù 2005
841. Karczewsczi Benedikt Pòd rozwôgã ë do smiéchù przez pó? tës?ca rozmajitëch gôdk 2004
842. Karczewsczi Benedikt Pòd rozwôgã ë do smiéchù przez pó? tës?ca rozmajitëch gôdk 2004
843. Karczewski Benedykt Czëmu kaszëbsczi 2000
844. Karczewski Benedykt Czëmu kaszëbsczi 2000
845. Karczewski Benedykt Kaszëbsczi etos 2002
846. Karczewski Benedykt Kaszëbsczi etos 2002
847. Karczewski Benedykt Kaszëbsczi sprawë 2001
848. Karczewski Benedykt Kaszëbsczi sprawë 2001
849. Karczewski Benedykt Na kaszëbsczi rodny ort 1999
850. Karczewski Benedykt Na kaszëbsczi rodny ort 1999
851. Karczewski Benedykt Na kaszëbsczi rodny ort 1999
852. Kardas Mariusz Stefan Franciszek Sokó? 2002
853. Karnowski Jan Dr Florian Ceynowa 1997
854. Karnowski Jan Dr Florian Ceynowa 1997
855. Karnowski Jan Jô bëm leno chcô?... 1986
856. Karnowski Jan Moja droga kaszubska 1981
857. Karnowski Jan Nowotné spiéwë i wiersze 1958
858. Karnowski Jan Sowizdrzô? u Krëbanów 1983
859. Karnowski Jan Sowizdrzô? u Krëbanów 1983
860. Karol Olgierd Borchardt Karol Olgierd Borchardt 2005
861. Kasprowicz Boles?aw By?em juniorem 1965
862. Kasprowicz Boles?aw By?em juniorem 1965
863. Kasprowicz Boles?aw By?em juniorem 1965
864. Kass Wojciech Aj, moi dawno umarli! 1996
865. Kaszëbsczié kol?dë ë godowé spiéwë Kaszëbsczié kol?dë ë godowé spiéwë 1982
866. Kaszëbskô nôtëra Kaszëbskô nôtëra 2001
867. Kaszëbskô nôtëra Kaszëbskô nôtëra 2001
868. Kaszëbskô nôtëra Kaszëbskô nôtëra 2001
869. Kaszëbskô pielgrzimka Kaszëbskô pielgrzimka. Jubileusz 25-lecia Pielgrzymki Kaszubskiej 2006
870. Kaszubi Kaszubi. Monografia socjologiczna 1990
871. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach 1983
872. Kaszubskie Zeszyty Muzealne Maczulis Norbert - Dobro zawsze zwyci??a. Bajki i wiersze Franciszka Tredera 2003
873. Kaszubskie zeszyty muzealne Maczulis Norbert - Niemieckie plany utrzymania terytoriów prowincji Westpreusen wobec stanowiska Kaszubów przed podpisaniem Traktatu Wersalskiego 1994
874. Kaszubskie zeszyty muzealne Maczulis Norbert - Obrz?dy i zwyczaje ludowe w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy na terenie powiatu kartuskiego 2001
875. Kaszubskie zeszyty muzealne Maczulis Norbert - Obrz?dy i zwyczaje ludowe w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy na terenie powiatu kartuskiego 2001
876. Kaszubskie zeszyty muzealne Treder Franciszek - Najstarsze zabytki Powiatu Kartuskiego. Tajemnice Kamiennych kr?gów w W?siorach. Maczulis Norbert - Z dziejów kaszubskiej osady przyklasztornej 1995
877. Kaszubskim szlakiem Kaszubskim szlakiem - Kamienica Królewska. Olpuch, Wdzydze 1983
878. Kaszubszczyzna na ?wiecie Kaszubszczyzna w ?wiecie 1994
879. Kaszubszczyzna na ?wiecie Kaszubszczyzna w ?wiecie 1994
880. Kaszuby Kaszuby 1998
881. Kaszuby Kaszuby 2002
882. Kaszuby Kaszuby - atrakcje turystyczne 2003
883. Kaszuby - Pomorze Gda?skie 18 Kaszuby - Pomorze Gda?skie 18 1988
884. Katalog r?kopisów Katalog r?kopisów. Tom I. Sygnatury 1-144 Spu?cizna Jana Rompskiego 2005
885. Katalog R?kopisów Biblioteki PAN Katalog r?kopisów Biblioteki Gda?skiej Polskiej Akademii Nauk 1999
886. Katalog wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1981-1987 Katalog wydawnictw Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1981-1987 1988
887. Katechizm religji katolickiej dla diecezji che?mi?skiej Katechizm religji katolickiej dla diecezji che?mi?skiej 1925
888. Katy?ska Rodzina w Gdyni Katy?ska Rodzina w Gdyni. Monografia nekrologiczna 1995
889. K?ci?ska Jowita Geografia ?ycia literackiego na Pomorzu Nadwi?la?skim 1772-1920 2003
890. K?pa Oksywska 1939 K?pa Oksywska 1939 1985
891. Kiedrowska Wanda Dzéwczatkò i ró?a 2003
892. Kiedrowski Alfons Moje ?ycie 2003
893. Kiedrowski Alfons Moje ?ycie 2003
894. Kiedrowski Alfons Moje ?ycie 2003
895. Kiedrowski Jan Ko?cio?y w powiecie kartuskim 2006
896. Kiedrowski Wojciech Paciorki Jana Drze?d?ona 1998
897. Kiedrowski Wojciech Paciorki Jana Drze?d?ona 1998
898. Kieser Egbert Zatoka Gda?ska 1945 2002
899. Kirstein W?adys?aw Pie?ni o Gdyni 1985
900. Kirstein W?adys?aw Pie?ni o Gdyni 1985
901. Kirstein W?adys?aw, Roppel Leon Pie?ni z Kaszub 1958
902. Kirstein W?adys?aw, Roppel Leon Pie?ni z Kaszub 1958
903. Kitowski S?awomir Port Gdynia-80 lat m?odo?ci 2002
904. Kitowski S?awomir S?oneczna Gdynia 2001
905. Klaga Zbigniew 60 lat Kaszubski dzwonie brzmij 1991
906. Klaga Zbigniew 60 lat Kaszubski dzwonie brzmij 1991
907. Klaman Edward, Rzymowski Stanis?aw, Skupowa Joanna, Szukalski Jerzy Kaszuby. Leksykon geograficzny 2002
908. Klaman Edward, Rzymowski Stanis?aw, Skupowa Joanna, Szukalski Jerzy Kaszuby. Leksykon geograficzny 2002
909. Klaman Edward, Rzymowski Stanis?aw, Skupowa Joanna, Szukalski Jerzy Kaszuby. Leksykon geograficzny 2002
910. Klat Marek Krzy?ackie tajemnice 2004
911. Klat Marek, Mykowski Jaros?aw Ksi?ga Kaszub 1994
912. Klatka Narcyz Polskie ?ywe torpedy w 1939 roku 1999
913. Kleban Czes?aw Port Gdynia 1973
914. Klebba Roman Naji karno 1997
915. Klebba Roman Naji karno 1997
916. Klebba Roman Naji karno 1997
917. Klebba Roman Naji karno 1997
918. Klebba Roman Naji karno 1997
919. Klein Adam, Stankiewicz Henryk Kaplice ?wi?tych gór 1996
920. Klein Stanis?aw Kaszubscy biskupi 2006
921. Klein Stanis?aw Ks. Stefan Kardyna? Wyszy?ski na Kalwarii Wejherowskiej 1990
922. Klein Stanis?aw Ks. Stefan Kardyna? Wyszy?ski na Kalwarii Wejherowskiej 1990
923. Klein Stanis?aw Ks. Stefan Kardyna? Wyszy?ski na Kalwarii Wejherowskiej 1990
924. Klemp Aleksander Katedra Oliwska 1987
925. Klotzke Zbigniew Parafia i ko?ció? pod wezwaniem ?w. Wawrzy?ca w Luzinie 2002
926. K?ossowski Jerzy Wspomnienia z Marynarki Wojennej 1977
927. Knéga psalmów Knéga psalmów 1999
928. Knéga psalmów Knéga psalmów 1999
929. Knosa?a W?adys?awa Utrwali? pami?? 1994
930. Knosa?a W?adys?awa Utrwali? pami?? 1994
931. Koczorowski Eugeniusz, Koziarski Jerzy, Pluta Ryszard Zwyczaje i ceremonia? morski 1972
932. Koczorowski Eugeniusz, Koziarski Jerzy, Pluta Ryszard Zwyczaje i ceremonia? morski 1972
933. Ko?miel Marek Rzeczpospolita stoczniowa - spisek czy niekompetencja? 2003
934. Kokoci?ska Marta Gdynia 2005
935. Kolberg Oskar Dzie?a wszystkie tom 39. Pomorze oraz Aleksander Hilferding - Ostatki S?owian na Po?udniowym brzegu Ba?tyckiego morza 1965
936. Kolberg Oskar Dzie?a wszystkie tom 39. Pomorze oraz Aleksander Hilferding - Ostatki S?owian na Po?udniowym brzegu Ba?tyckiego morza 1965
937. Kolejewski Andrzej, Ma?kowski Kazimierz Dzieje szpitala na K?pie Red?owskiej 2007
938. Komorowski Krzysztof Konspiracja pomorska 1993
939. Konferencja III konferencja s?owi?ska 1995
940. Konkel Edward Z Mostów do Hamiltonu 1997
941. Konkel Edward Z Mostów do Hamiltonu 1997
942. Konopczy?ski W?adys?aw Kwestia ba?tycka do XX w. 1947
943. Koronacja Obrazu Matki Bo?ej Wejherowskiej Koronacja Obrazu Matki Bo?ej Wejherowskiej 1999
944. Korzenie Gdyni Korzenie Gdyni. Materia?y z konferencji historycznej 2002 r. Cz??? I 2002
945. Korzenie Gdyni Korzenie Gdyni. Materia?y z konferencji historycznej 22 wrze?nia 2004 r. Cz??? IV 2004
946. Korzenie Gdyni Korzenie Gdyni. Materia?y z konferencji historycznej 22 wrze?nia 2004 r. Cz??? IV 2004
947. Korzenie Gdyni Korzenie Gdyni. Materia?y z konferencji historycznej 3 marca 2003 r. Cz??? II 2003
948. Korzenie Gdyni Korzenie Gdyni. Materia?y z konferencji historycznej 3 marca 2003 r. Cz??? II 2003
949. Korzenie Gdyni Korzenie Gdyni. Materia?y z konferencji historycznej 3 marca 2003 r. Cz??? II 2003
950. Korzenie Gdyni Korzenie Gdyni. Materia?y z konferencji historycznej 30 stycznia 2004 r. Cz??? III 2004
951. Korzenie Gdyni Korzenie Gdyni. Materia?y z konferencji historycznej 30 stycznia 2004 r. Cz??? III 2004
952. Kosiarz Edmund Bitwy morskie 1970
953. Kosiarz Edmund Duga wojna ?wiatowa na Ba?tyku 1988
954. Kosiarz Edmund Obrona Gdyni 1939 1976
955. Kosiarz Edmund Obrona K?py Oksywskiej 1984
956. Kosiarz Edmund Od pierwszej do ostatniej salwy 1973
957. Kosiarz Edmund Od pierwszej do ostatniej salwy 1973
958. Kosiarz Edmund Salwy nad Zatok? 1980
959. Kosiarz Edmund Wojna na Ba?tyku 1939 1988
960. Kostrzewski Józef Kultura ?u?ycka na Pomorzu 1958
961. Kosycarz Maciej Fot. Kosycarz. Niezwyk?e zwyk?e zdj?cia 2006
962. Koszur Marek Kapitan kapitanów 1987
963. Koszur Marek Kapitan kapitanów 2004
964. Ko?cielak S?awomir 1000 lat gda?skiego Ko?cio?a 1999
965. Ko?cielecka Anna, Dzianisz Pawe? Nadba?tyckie spotkania 2004
966. Ko?cielecka Anna, Dzianisz Pawe? Nadba?tyckie spotkania 2004
967. Kot Tomasz Gdynia. Morze, miasto. 2002
968. Kotow Piotr Z tamtego brzegu 1980
969. Ko?mi?ski Karol Józef Wybicki 1963
970. Kraina Kociewie czeka na Ciebie Kraina Kociewie czeka na Ciebie 2005
971. Kraina Kociewie czeka na Ciebie Kraina Kociewie czeka na Ciebie 2005
972. Kretowicz Kazimierz Znad Mot?awy 1978
973. Kr?gi kamienne i kurhany Kr?gi kamienne i kurhany. W?siory 2003
974. Krok Józef Igranie z Lewiatanem 2001
975. Krok Józef Igranie z Lewiatanem 2001
976. Kromer Adam Oliwa 2007
977. Kronika parafii katedralnej w Oliwie Kronika parafii katedralnej w Oliwie 1999
978. Kronika parafii katedralnej w Oliwie Kronika parafii katedralnej w Oliwie 1999
979. Król-Ciesielska Dominika Niu?ka 2005
980. Kruczek Zygmunt, Sacha Stefan Geografia atrakcji turystycznych Polski 1995
981. Krupi?ski Miros?aw M. Zau?ki zbrodni 2005
982. Kruszewski Juliusz Ku maszoperiom kaszubskim XXI wieku 1997
983. Kruszewski Juliusz Ku maszoperiom kaszubskim XXI wieku 1997
984. Krutol Edward Jan Wrzesie? na Oksywiu 1984
985. Krzepela Józef Spis miejscowo?ci i rodów ziemia?skich województwa pomorskiego 2003
986. Krzepela Józef Spis miejscowo?ci i rodów ziemia?skich województwa pomorskiego 2003
987. Krzysztof Tadeusz Klemens D?ugi 2005
988. Krzysztof Tadeusz Z?ota ksi?ga gminy Kosakowo 2004
989. Ks??eczka do nôbò?é?stwa Ks??eczka do nôbò?é?stwa 2005
990. Ks??eczka do nôbò?é?stwa Ks??eczka do nôbò?é?stwa 2005
991. Ksi?dz biskup Konstantyn Dominik Ksi?dz biskup Konstantyn Dominik 1997
992. Ksi?dz biskup Konstantyn Dominik Ksi?dz biskup Konstantyn Dominik 1997
993. Kszta?t my?li Kszta?t my?li 2002
994. Kszta?t my?li Kszta?t my?li 2002
995. Kto jest kim w Województwie Pomorskim Kto jest kim w Województwie Pomorskim 2000
996. Kubera Marian Tysi?c lat i co dalej 2002
997. Kubski Stanis?aw Pierwsze 80 lat Stoczni Marynarki Wojennej 1922-2002 2002
998. Kuczy?ska Teresa Czego to cz?owiek nie wymy?li 1972
999. Kudela S?awomir, Wojciechowski Zbigniew, Zalewski Bogdan Patroni jednostek Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej 2003
1000. Kukier Ryszard Kaszubi bytowscy 1968
1001. Kuklik Miros?aw Nordowymi ?cie?kami Augustyna Necla 2006
1002. Kuklik Miros?aw Nordowymi ?cie?kami Augustyna Necla 2006
1003. Kukomski Zygmunt Morskie dramaty 2002
1004. Kula Henryk Mieczys?aw Grudzie? 1970 oficjalny i rzeczywisty 2006
1005. Kult Matki Bo?ej na Kaszubach i Pomorzu Kult Matki Bo?ej na Kaszubach i Pomorzu 1999
1006. Kult Matki Bo?ej na Kaszubach i Pomorzu Kult Matki Bo?ej na Kaszubach i Pomorzu 1999
1007. Kuplicki Tomasz Gdy?ska gospodarka komunalna i jej w?odarze 1927-1997 1997
1008. Kuplicki Tomasz Gdy?ska gospodarka komunalna i jej w?odarze 1927-1997 1997
1009. Kuplicki Tomasz Gdy?ska gospodarka komunalna i jej w?odarze 1927-1997 1997
1010. Kurek Zygmunt Trzy lata w Wolnym Mie?cie Gda?sku 1936-1939 1987
1011. Kuriata Czes?aw Powrót ksi?cia Eryka 1965
1012. Kuropatwi?ski Stanis?aw Moja droga do Gda?ska 2004
1013. Kustusz Gaudenty ?wi?te Góry Wejherowskie 1991
1014. Kustusz Gaudenty Alfons Genius loci. Przyczynki do najstarszych dziejów Wejherowa. Wybór pism Gaudentego A. Kustusza OFM 2006
1015. Kustusz Gaudenty Alfons Genius loci. Przyczynki do najstarszych dziejów Wejherowa. Wybór pism Gaudentego A. Kustusza OFM 2006
1016. Kwa?niewska Anna Rzemios?o garncarskie na terenie Kaszub 2006
1017. Kwiatkowska Katarzyna, Bobrowski Witold Twój pierszi s?owôrz 2003
1018. Kwiatkowska Wies?awa Grudniowa apokalipsa 1993
1019. Kwiatkowska Wies?awa S? w?ród nas 2000
1020. Kwiatkowski Eugeniusz Archiwum polityczne Eugeniusza Kwiatkowskiego 2002
1021. Kwiatkowski Eugeniusz Eugeniusza Kwiatkowskiego my?l morska i pomorska 1983
1022. Kwiatkowski Józef By?em chiefem na „Darze Pomorza” 1996
1023. Kwiatkowski Józef By?em chiefem na „Darze Pomorza” 1996
1024. Kwidzi?ski Franciszek Kaszubskie stroje ludowe 1998
1025. Kwidzi?ski Franciszek Kaszubskie stroje ludowe 1998
1026. Kwiek Tadeusz Pomorze Zachodnie 1956
1027. Labuda Aleksander Ewanielskô spiéwa 2002
1028. Labuda Aleksander Ewanielskô spiéwa 2002
1029. Labuda Aleksander Guczow Mack (finally) Speaks 2008
1030. Labuda Aleksander Guczow Mack godo. Kukuk 1974
1031. Labuda Aleksander Guczów Mack gôdô 1992
1032. Labuda Aleksander Guczów Mack gôdô 1992
1033. Labuda Aleksander Guczów Mack gôdô. K?sk do smjechu 1971
1034. Labuda Aleksander Guczów Mack gôdô. Zupa z kreszków 1971
1035. Labuda Aleksander S?owniczek kaszubski 1960
1036. Labuda Aleksander S?ownik polsko-kaszubski 1982
1037. Labuda Aleksander S?owôrz kaszëbsko-polsczi 1982
1038. Labuda Gerard Historia Kaszubów na tle historii Pomorza 1992
1039. Labuda Gerard Historia Kaszubów w dziejach Pomorza 2006
1040. Labuda Gerard O Kaszubach 1991
1041. Labuda Gerard S?owia?szczyzna pierwotna 1954
1042. Labuda Gerard Zapiski kaszubski pomorskie i morskie 2000
1043. Labuda Gerard Zapiski kaszubski pomorskie i morskie 2000
1044. Labudda Jaromina Kôrba cëchotë 1986
1045. Landowski Roman Cierpki smak rajskiego jab?ka 2005
1046. Landowski Roman Dawnych obyczajów rok ca?y. Mi?dzy wiar?, tradycj? i obrz?dem 2000
1047. Landowski Roman Dawnych obyczajów rok ca?y. Mi?dzy wiar?, tradycj? i obrz?dem 2000
1048. Landowski Roman Jasna i Ders?aw 1981
1049. Landowski Roman Nowy bedeker kociewski 2002
1050. Lech Wa??sa Lech Wa??sa 1990
1051. Lech Wa??sa droga do nadziei Lech Wa??sa droga do nadziei 1990
1052. Lech Wa??sa droga do nadziei Lech Wa??sa droga do nadziei 1990
1053. Lechicka Jadwiga Józef Wybicki. ?ycie i twórczo?? 1962
1054. Legendy ziemi wejherowskiej Legendy ziemi wejherowskiej 2003
1055. Legendy ziemi wejherowskiej Legendy ziemi wejherowskiej 2003
1056. Legendy ziemi wejherowskiej Legendy ziemi wejherowskiej 2003
1057. Lema?czyk Marian Lipusz 1988
1058. Lema?czyk Marian Lipusz 1989
1059. Lenart Bogdan S?upsk 2003
1060. Leon Heyke – ?wi?tope?k literatury kaszubskiej Leon Heyke – ?wi?tope?k literatury kaszubskiej 2007
1061. Lepszy Kazimierz Dzieje floty polskiej 1947
1062. Leszczy?ski Ryszard Gin?ce frachtowce 2007
1063. L?bork L?bork. Informator turystyczny 2001
1064. Libiszewski Leon Dzierz??no 1985
1065. Libri Gedanenses I Libri Gedanenses I 1968
1066. Libri Gedanenses II-III Libri Gedanenses II-III 1970
1067. Libri Gedanenses IV-V Libri Gedanenses IV-V 1973
1068. Libri Gedanenses VIII Libri Gedanenses VIII 1976
1069. Libri Gedanenses VI-VII Libri Gedanenses VI-VII 1975
1070. Lipski Tadeusz Remusowi króm 1990
1071. Lipski Tadeusz Remusowi króm 1990
1072. Lipski Tadeusz Remusowi króm 1990
1073. Lipski Tadeusz Remusowi króm 1990
1074. Lipski Tadeusz Remusowi króm 1990
1075. Lipski Tadeusz Remusowi króm 1990
1076. Lipusz-Dziemiany Lipusz - Dziemiany 1994
1077. Lipusz-Dziemiany Lipusz - Dziemiany 1994
1078. Listy ks. B. Sychty Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B?dkowskiego 2006
1079. Listy ks. B. Sychty Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B?dkowskiego 2006
1080. Listy ks. B. Sychty Listy ks. B. Sychty i prof. G. Labudy do Lecha B?dkowskiego 2006
1081. Liszewski Andrzej, Sadkowski Tadeusz Kaszubskie drewniane ko?cio?y 2006
1082. Literatura gda?ska i ziemi gda?skiej Literatura gda?ska i ziemi gda?skiej w latach 1945-1975 1979
1083. Literatura gda?ska i ziemi gda?skiej Literatura gda?ska i ziemi gda?skiej w latach 1945-1975 1979
1084. Literatura i j?zyk Pomorze Gda?skie 4. Literatura i j?zyk 1967
1085. Literatura kaszubska Literatura kaszubska - ksi??ka, twórca i biblioteka 2000
1086. Literatura Wybrze?a po 1980 roku Literatura Wybrze?a po 1980 roku 2003
1087. Literatura Wybrze?a po 1980 roku Literatura Wybrze?a po 1980 roku 2003
1088. Lorentz Friedrich Polskie i kaszubskie nazwy miejscowo?ci na Pomorzu Kaszubskiem 2006
1089. Lorentz Friedrich Polskie i kaszubskie nazwy miejscowo?ci na Pomorzu Kaszubskiem 2006
1090. Losy TOW „Gryf Pomorski” Losy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 2000
1091. Losy TOW „Gryf Pomorski” Losy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 2000
1092. Ludynia W?adys?aw Wybrze?e Gda?skie. Teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych 1974
1093. Ludynia W?adys?aw Wybrze?e gda?skie. Teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych 1988
1094. Ludynia W?adys?aw Wybrze?e gda?skie. Teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych 1988
1095. ?ajming Anna Bajki 1996
1096. ?ajming Anna Bajki 1996
1097. ?ajming Anna Czerwone ró?e 1990
1098. ?ajming Anna Czerwone ró?e 1990
1099. ?ajming Anna Czerwone ró?e 1990
1100. ?ajming Anna Czterolistna koniczyna 1985
1101. ?ajming Anna Czterolistna koniczyna 1985
1102. ?ajming Anna Dzieci?stwo 1978
1103. ?ajming Anna Dzieci?stwo 1997
1104. ?ajming Anna Miód i mleko 1971
1105. ?ajming Anna M?odo?? 1980
1106. ?ajming Anna M?odo?? 1997
1107. ?ajming Anna Mój dom 1986
1108. ?ajming Anna Mój dom 1986
1109. ?ajming Anna Mój dom 1997
1110. ?ajming Anna Mój dom 1997
1111. ?ajming Anna Mrok i ?wit 1994
1112. ?ajming Anna Mrok i ?wit 1994
1113. ?ajming Anna Od dzi? do jutra 1976
1114. ?ajming Anna Seweryna i trzy opowiastki 1993
1115. ?ajming Anna Seweryna i trzy opowiastki 1993
1116. ?ajming Anna Seweryna i trzy opowiastki 1993
1117. ?ajming Anna Symbol szcz??cia 1973
1118. ?ajming Anna Symbol szcz??cia 1973
1119. ?ajming Anna Symbol szcz??cia 1973
1120. ?ajming Anna Szczescé; Spotkanié na Pó?mackù; Gdze je Balbina 2005
1121. ?ajming Anna Szczescé; Spotkanié na Pó?mackù; Gdze je Balbina 2005
1122. ?ajming Anna Szczescé; Spotkanié na Pó?mackù; Gdze je Balbina 2005
1123. ?ajming Anna Szczescé; Spotkanié na Pó?mackù; Gdze je Balbina 2005
1124. ?ajming Anna Szczescé; Spotkanié na Pó?mackù; Gdze je Balbina 2005
1125. ?aniecki S?awomir Komandor Boles?aw Romanowski 2004
1126. ?aniecki S?awomir Komandor Boles?aw Romanowski 2004
1127. ?oposzko Tadeusz Tajemnice staro?ytnej ?eglugi 1977
1128. ?ozi?ski Jerzy Zygmunt Pomniki sztuki w Polsce 1992
1129. ?ukomski Grzegorz Bernard Chrzanowski syn ziemi opalenickiej 1988
1130. ?yga? Wojciech Szwedzkie opowie?ci 2005
1131. ?ysejko Apoloniusz 100-lecie Latarni Morskiej Stilo 2006
1132. ?ysejko Apoloniusz Polskie latarnie morskie 2000
1133. ?ysk Jerzy Malëjã kòlibiónkã 1999
1134. ?ysk Jerzy Sztëczk sebie 2005
1135. ?ysk Jerzy Sztëczk sebie 2005
1136. Machali?ski Zbigniew Admira?owie polscy 1919-1950 1993
1137. Machut Jan A. Ko?ciersko-wdzydzkie impresje 1999
1138. Machut Jan A. Ko?ciersko-wdzydzkie impresje 1999
1139. Majewski Tadeusz Przeplotnia 2006
1140. Majkowski Aleksander Historia Kaszubów 1938
1141. Majkowski Aleksander Historia Kaszubów 1991
1142. Majkowski Aleksander Pielgrzymka wejherowska 1992
1143. Majkowski Aleksander Pielgrzymka wejherowska 1992
1144. Majkowski Aleksander Pielgrzymka wejherowska 1992
1145. Majkowski Aleksander Pomorzanie 1973
1146. Majkowski Aleksander Pomorzanie 1973
1147. Majkowski Aleksander Pomorzanie 1973
1148. Majkowski Aleksander Pomorzanie 1973
1149. Majkowski Aleksander ?ëcé i przigodë Remusa 1974
1150. Majkowski Aleksander ?ëcé i przigodë Remusa 1975
1151. Majkowski Aleksander ?ëcé i przigodë Remusa 1976
1152. Majkowski Aleksander ?ëcé i przigodë Remusa 1997
1153. Majkowski Aleksander ?ëcé i przigodë Remusa 1997
1154. Majkowski Aleksander ?ëcé i przigòdë Remùsa 2006
1155. Majkowski Aleksander ?ëcé i przigòdë Remùsa 2006
1156. Majkowski Aleksander ?ycie i przygody Remusa 2003
1157. Majkowski Aleksander ?ycie i przygody Remusa 2003
1158. Majkowski Aleksander ?ycie i przygody Remusa. Cz. 1 1995
1159. Majkowski Aleksander ?ycie i przygody Remusa. Cz. 1 1995
1160. Majkowski Aleksander ?ycie i przygody Remusa. Cz. 2 1995
1161. Majkowski Aleksander ?ycie i przygody Remusa. Cz. 2 1995
1162. Majkowski Aleksander ?ycie i przygody Remusa. Cz. 3 1995
1163. Majkowski Aleksander ?ycie i przygody Remusa. Cz. 3 1995
1164. Majkowski Aleksander, Szczesiak Edmund Remus w zwadzie 1987
1165. Majkowski Aleksander, Szczesiak Edmund Remus w zwadzie 1987
1166. Majkowski Aleksander, Szczesiak Edmund Remus w zwadzie 1987
1167. Majkowski Marian Na kaszubskich pustkach 2000
1168. Majkowski Marian Na kaszubskich pustkach 2000
1169. Majkowski Marian Na skraju Pomorza 2006
1170. Majkowski Marian Na skraju Pomorza 2006
1171. Majkowski Marian Z pustek w ?wiat 2002
1172. Majkowski Marian Z pustek w ?wiat 2002
1173. Maj-Szatkowska Joanna Oceany, morza 2004
1174. Makowski Andrzej Si?y morskie wspó?czesnego pa?stwa 2000
1175. Malarstwo Gda?skie XVI i XVII wieku Malarstwo Gda?skie XVI i XVII wieku 1957
1176. Malarstwo gda?skie XVI i XVII wieku Malarstwo gda?skie XVI i XVII wieku 1957
1177. Malbork na starych pocztówkach Malbork na starych pocztówkach 2001
1178. Malbork na starych pocztówkach Malbork na starych pocztówkach 2001
1179. Malczewska Krystyna El?bieta Gdy?skie impresje 1992
1180. Malczewska Krystyna El?bieta Gdy?skie impresje 1992
1181. Malicki Longin Rok obrz?dowy na Kaszubach 1986
1182. Ma?kowski Kazimierz Gdynia 1989
1183. Ma?kowski Kazimierz Gdynia 1989
1184. Ma?kowski Kazimierz Trójmiasto 1988
1185. Mamelski Janusz Bursztynowy skarb. Podania z serca Kaszub 2004
1186. Mamelski Janusz Bursztynowy skarb. Podania z serca Kaszub 2004
1187. Mamelski Janusz Legendy kaszubskie 2006
1188. Mamelski Janusz Legendy kaszubskie 2006
1189. Mamuszka Franciszek Budowle obronne Ziemi Gda?skiej 1966
1190. Mamuszka Franciszek Droga Królewska w Gda?sku 1972
1191. Mamuszka Franciszek Gda?sk i Ziemia Gda?ska 1966
1192. Mamuszka Franciszek Gda?sk i Ziemia Gda?ska 1966
1193. Mamuszka Franciszek Gda?sk i Ziemia Gda?ska 1966
1194. Mamuszka Franciszek Kaszubi oliwscy 1980
1195. Mamuszka Franciszek Kaszubi oliwscy 1980
1196. Mamuszka Franciszek Kaszubi oliwscy 1980
1197. Mamuszka Franciszek Ko?cierzyna i ziemia ko?cierska 1972
1198. Mamuszka Franciszek Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki 1985
1199. Mamuszka Franciszek Pomorze Gda?skie. Panorama turystyczna 1983
1200. Mamuszka Franciszek Pomorze Gda?skie. Panorama turystyczna 1983
1201. Mamuszka Franciszek Trójmiasto 1988
1202. Mamuszka Franciszek Województwo Gda?skie 1963
1203. Mamuszka Franciszek, Stankiewicz Jerzy Oliwa. Dzieje i zabytki 1959
1204. Ma?czak Witold O pochodzeniu i dialekcie Kaszubów 2002
1205. Marcinek Jerzy Ko?ció? Naj?wi?tszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni 1920-1939 1996
1206. Marcinek Jerzy Ko?ció? Naj?wi?tszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni 1920-1939 1996
1207. Maria Konopnicka w Gda?sku Maria Konopnicka w Gda?sku 1977
1208. Maria Konopnicka w Gda?sku Maria Konopnicka w Gda?sku 1977
1209. Marian Mokwa Marian Mokwa 1889-1987. Wierny morzu 1998
1210. Marynarka Wojenna 1945-1970 Marynarka Wojenna 1945-1970 1971
1211. Marynarka Wojenna 1945-1970 Marynarka Wojenna 1945-1970 1971
1212. Masiccy Halina i Jan Brzegiem Ba?tyku 1961
1213. Materia?y do poznania regionalizmu s?upskiego Materia?y do poznania regionalizmu s?upskiego. Tom V 2003
1214. Materia?y do poznania regionalizmu s?upskiego Materia?y do poznania regionalizmu s?upskiego. Tom VI 2003
1215. Matki chrzestne statków Matki chrzestne statków 1998
1216. Matynia Józef Na szlakach walki i m?cze?stwa Województwa Gda?skiego w latach 1939-1945 1967
1217. M?ka Henryk Morski leksykon wspó?czesny 2005
1218. M?ka Henryk Saga rodów morskich 1979
1219. M?ka Henryk Szczecin 1969
1220. Mc Dowell Josh Wicy jak cesla 2006
1221. Mc Dowell Josh Wicy jak cesla 2006
1222. Mc Dowell Josh Wicy jak cesla 2006
1223. Më trzimómë z Bògã Më trzimómë z Bògã 1998
1224. Më trzimómë z Bògã Më trzimómë z Bògã 1998
1225. Meissner Janusz Sze?ciu z „Daru Pomorza” 1978
1226. Mësla dzecka Mësla dzecka 2001
1227. Mësla dzecka Mësla dzecka 2001
1228. Mësla dzecka Mësla dzecka 2001
1229. M?clewski Alojzy Celnicy Wolnego Miasta 1971
1230. Miasto Gda?sk Miasto Gda?sk. Katalog zabytków sztuki. G?ówne miasto 2006
1231. Miasto Gda?sk Miasto Gda?sk. Katalog zabytków sztuki. G?ówne miasto 2006
1232. Miazgowski Bronis?aw Morze w literaturze polskiej 1964
1233. Michowska Anna Moje kapliczki wejherowskie 2002
1234. Michowska Anna Moje kapliczki wejherowskie 2002
1235. Mickiewicz Marian Z dziejów ?eglugi 1971
1236. Mickiewicz Piotr Strategiczne znaczenie Morza Ba?tyckiego po roku 1990 2004
1237. Miejsce obecno?ci Miejsce obecno?ci. Antologia poetów i pisarzy Sopotu 2004 2004
1238. Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty 1996
1239. Mielczarek Ryszard Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939 2001
1240. Mielczarek Ryszard Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939 2001
1241. Milczewski Zygmunt Wejherowo i powiat morski 1991
1242. Milenuszkin Walenty Wybiera? kotwic?! 1964
1243. Milewski Edgar Gda?ski antykwariat 1960
1244. Milewski Edgar Morze w medalierstwie polskim 1945-1975 1977
1245. Milewski Edgar Opowie?ci gda?skich uliczek 1964
1246. Milewski Edgar Opowie?ci gda?skich uliczek 1964
1247. Milewski Edgar Opowie?ci gda?skich uliczek 1964
1248. Milewski Edgar Opowie?ci gda?skich uliczek 1964
1249. Milewski Edgar Opowie?ci gda?skich uliczek 1972
1250. Milewski Józef Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej 1977
1251. Milewski Józef Pojezierze Kociewskie i okolice 1984
1252. Milewski Józef Pojezierze Kociewskie i okolice 1984
1253. Milewski W?adys?aw Na morzu i na l?dzie 1976
1254. Miotk Marian Swi?tim tur? starków. Zbiérk le?noscowëch kôzaniów 1991
1255. Miotk Marian Swi?tim tur? starków. Zbiérk le?noscowëch kôzaniów 1991
1256. Modra struna Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej 1973
1257. Moje miasto - Or?owo Moje miasto - Or?owo 2002
1258. Moje miasto - Or?owo Moje miasto - Or?owo 2002
1259. Moje miasto - Wielki Kack, Karwiny, D?browa Moje miasto - Wielki Kack, Karwiny, D?browa 2005
1260. Moje miasto - Witomino Moje Miasto - Witomino 2003
1261. Moje miasto - Witomino Moje Miasto - Witomino 2003
1262. Mokrzecki Lech Wokó? staropolskiej nauki i o?wiaty 2001
1263. Mokwa Marian Mokwa .T.1, Akwarele 1992
1264. Mô?i piesniôk remusowi Mô?i piesniôk remusowi 1987
1265. Mordawski Jan Statystyka ludno?ci kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku 2005
1266. Morze dalekie morze bliskie Morze dalekie morze bliskie 1974
1267. Morze dalekie morze bliskie Morze dalekie morze bliskie 1974
1268. Mo?ejko Beata, ?liwi?ski B?a?ej Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego. T. 1 2000
1269. Musa Henryk Jerzy Wiersze znad Ma?ego Morza 2006
1270. Musa Henryk Jerzy Wiersze znad Ma?ego Morza 2006
1271. Muszy?ska Jolanta, Osiak Aneta, Wojtera Dorota Obraz codzienno?ci w prasie stanu wojennego: Gda?sk, Kraków, Warszawa 2006
1272. Muza Krystyna Mamota 1981
1273. Muzea pomorskie. Twórcy, zbiory i funkcje kulturowe Muzea pomorskie. Twórcy, zbiory i funkcje kulturowe 2005
1274. Muzea, a dziedzictwo kulturowe Muzea, a dziedzictwo kulturowe 2000
1275. Muzeum Pomorskie w Gda?sku Muzeum Pomorskie w Gda?sku. Zbiory sztuki 1969
1276. Muzyka Kaszub Muzyka Kaszub 2005
1277. Muzyka Kaszub Muzyka Kaszub 2005
1278. My trzymamy z Bogiem My trzymamy z Bogiem. Z ?ycia ksi?dza Hilarego Jastaka 1991
1279. Na morze po chleb i przygod? Na morze po chleb i przygod? 1972
1280. Na Puckiej K?pie Na Puckiej K?pie Wejherowo, Puck, Krokowa, Wejherowo 1983
1281. Naczk Mariola Szko?a podstawowa im. Bohaterów Stutthofu w Roz?azinie 1999
1282. Naczyk Pawe? Dziennik 1941-1947 2005
1283. Naczyk Pawe? Dziennik 1941-1947 2005
1284. Nadolny Waldemar Bateria Cyplowa im. Heliodora Laskowskiego 2005
1285. Nagel Alojzy Astrë 1975
1286. Nagel Alojzy Cassubia fidelis 1971
1287. Nagel Alojzy Dzéwcz? i krôsni?ta 1988
1288. Nagel Alojzy Dziewczynka i krasnoludki 1988
1289. Nagel Alojzy Dziewczynka i krasnoludki 1988
1290. Nagel Alojzy Matka przyroda i jej dzieci 1981
1291. Nagel Alojzy Nie spiéwô pùsti nocë 1997
1292. Nagel Alojzy Otemknij dwiérze 1992
1293. Nagel Alojzy Otemknij dwiérze 1992
1294. Nagel Alojzy Otemknij dwiérze 1992
1295. Nagel Alojzy Otemknij dwiérze 1992
1296. Nagel Alojzy Otemknij dwiérze 1992
1297. Nagel Alojzy Procem nocë 1970
1298. Nagel Alojzy Procem nocë 1999
1299. Nagel Alojzy Szadi W?adi 1983
1300. Nagel Alojzy Szadi W?adi 1983
1301. Najstarsze dzieje Wejherowa Najstarsze dzieje Wejherowa 1988
1302. Najstarsze dzieje Wejherowa Najstarsze dzieje Wejherowa 1988
1303. Najstarsze dzieje Wejherowa Najstarsze dzieje Wejherowa 1988
1304. Narski Zygmunt Moje pacierze 1974
1305. Narski Zygmunt Zaduma serca 1999
1306. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1987
1307. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1987
1308. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1309. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1310. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1311. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1312. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1313. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1314. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1315. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1316. Nauczanié w przëpowiôstkach Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Nowégo Testame?tu 1989
1317. Nawrot Dariusz Korpus Oficerski Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej 2005
1318. Nazwy miast Pomorza Gda?skiego Nazwy miast Pomorza Gda?skiego 1999
1319. Nazwy miast Pomorza Gda?skiego Nazwy miast Pomorza Gda?skiego 1999
1320. Necel Augustyn Demony purtki i stolemy 1975
1321. Necel Augustyn Haftowana bandera 1972
1322. Necel Augustyn Haftowana bandera 1998
1323. Necel Augustyn Haftowana bandera 1998
1324. Necel Augustyn Haftowana bandera 1998
1325. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1960
1326. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1964
1327. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1975
1328. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1975
1329. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1985
1330. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1985
1331. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1985
1332. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1985
1333. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1985
1334. Necel Augustyn Krwawy sztorm 1985
1335. Necel Augustyn Krwawy sztorm. Z?ote klucze 1975
1336. Necel Augustyn Krwawy sztorm. Z?ote klucze 1975
1337. Necel Augustyn Kutry o czerwonych ?aglach 1955
1338. Necel Augustyn ?oso? wszechw?adny 2004
1339. Necel Augustyn Maszopi 1958
1340. Necel Augustyn Maszopi 2002
1341. Necel Augustyn Maszopi 2002
1342. Necel Augustyn Moje wspomnienia 2006
1343. Necel Augustyn Moje wspomnienia 2006
1344. Necel Augustyn Moje wspomnienia 2006
1345. Necel Augustyn Nie rzucim ziemi... 1969
1346. Necel Augustyn Nie rzucim ziemi... 1969
1347. Necel Augustyn Nie rzucim ziemi... 1969
1348. Necel Augustyn Okr?tnicy spod nordowej gwiazdy 2005
1349. Necel Augustyn Okr?tnicy spod nordowej gwiazdy 2005
1350. Necel Augustyn Rewianie 1974
1351. Necel Augustyn Rewianie 1974
1352. Necel Augustyn Rewianie 1974
1353. Necel Augustyn Rewianie 1998
1354. Necel Augustyn Saga o szwedzkiej checzy 2004
1355. Necel Augustyn Saga o szwedzkiej checzy 2004
1356. Necel Augustyn Saga o szwedzkiej checzy 2004
1357. Necel Augustyn W niewoli bia?ych purtków 1977
1358. Necel Augustyn W niewoli bia?ych purtków 1977
1359. Necel Augustyn W pogoni za ?awicami 1966
1360. Necel Augustyn Z deszczu pod rynn? 1971
1361. Necel Augustyn Z deszczu pod rynn? 1971
1362. Nesterowicz Ma?gorzata Odpowiedzialno?? cywilna za zanieczyszczenie morza 2002
1363. Netzel, Necel Netzel, Necel 1998
1364. Neureiter Ferdinand Historia literatury kaszubskiej 1982
1365. Neureiter Ferdinand Historia literatury kaszubskiej 1982
1366. Neureiter Ferdinand Historia literatury kaszubskiej 1982
1367. Niedzielska Bronis?awa K?aniamy Ci si?, Ko?cierzyno 2004
1368. Niemiec Wies?awa Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële 2004
1369. Niemiec Wies?awa Tradycyjna kuchnia kaszubska 2006
1370. Niemiec Wies?awa Tradycyjna kuchnia kaszubska 2006
1371. Niepokora. Arty?ci i naukowcy dla Solidarno?ci 1980-1990 Niepokora. Arty?ci i naukowcy dla Solidarno?ci 1980-1990 2006
1372. Niewiadomy Grzegorz Trójmiasto Gda?sk - Sopot - Gdynia 2006
1373. Niewiadomy Grzegorz Trójmiasto Gda?sk - Sopot - Gdynia 2006
1374. Nocny Waldemar Brze?no 2004
1375. Nocny Waldemar Nowy Port 2005
1376. Nocny Waldemar Regu?a trzech 1999
1377. Nowaczewski Artur Trzy miasta trzy pokolenia 2006
1378. Nowaczewski Artur Trzy miasta trzy pokolenia 2006
1379. Nowaczewski Artur Trzy miasta trzy pokolenia 2006
1380. Nowak Zbigniew, Majkowska Damroka, Pelczar Marian Ksi??ka polska w dawnym Gda?sku 1974
1381. Nowak Zbigniew, Majkowska Damroka, Pelczar Marian Ksi??ka polska w dawnym Gda?sku 1974
1382. Nowatorski Tomasz Upragniony port 2002
1383. Nowotny Bogumi? Wspomnienia 2006
1384. O ?yciu i twórczo?ci Hieronima Derdowskiego O ?yciu i twórczo?ci Hieronima Derdowskiego (1852-1902) 2004
1385. O ?yciu i twórczo?ci Hieronima Derdowskiego (1852-1902) O ?yciu i twórczo?ci Hieronima Derdowskiego (1852-1902) 2004
1386. O ?yciu i twórczo?ci Hieronima Derdowskiego (1852-1902) O ?yciu i twórczo?ci Hieronima Derdowskiego (1852-1902) 2004
1387. Oberty?ski Edward ?owcy wraków 1977
1388. Oberty?ski Edward Saga rodów gdy?skich 2004
1389. Oberty?ski Edward Saga rodów gdy?skich 2004
1390. Oberty?ski Edward Tym, co na morzu 1972
1391. Oberty?ski Edward Tym, co na morzu 1972
1392. Oberty?ski Edward Walcz?ca Gdynia 1939-1945 2002
1393. Oberty?ski Edward Walcz?ca Gdynia 1939-1945 2002
1394. Oberty?ski Edward Z?oty trójk?t 2003
1395. Oberty?ski Edward Z?oty trójk?t 2003
1396. Oborski Piotr Tajemnice podmorskiego ?wiata 1976
1397. Obowi?zek prawdy Cztery rozmowy z Lechem B?dkowskim 2004
1398. Obowi?zek prawdy Obowi?zek prawdy. Cztery rozmowy z Lechem B?dkowskim 2004
1399. Obowi?zek prawdy Obowi?zek prawdy. Cztery rozmowy z Lechem B?dkowskim 2004
1400. Obracht-Prondzy?ski Cezary Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich 2004
1401. Obracht-Prondzy?ski Cezary Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich 2004
1402. Obracht-Prondzy?ski Cezary Dziesi?? lat pracy Instytutu Kaszubskiego 2006
1403. Obracht-Prondzy?ski Cezary Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski dzia?acz regionalny 1999
1404. Obracht-Prondzy?ski Cezary Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski dzia?acz regionalny 1999
1405. Obracht-Prondzy?ski Cezary Kashuben heute. Kultur – Sprache - Identität 2007
1406. Obracht-Prondzy?ski Cezary Kaszëbi dzys. Kùltura – jãzëk - to?samò?? 2007
1407. Obracht-Prondzy?ski Cezary Kaszubi 2002
1408. Obracht-Prondzy?ski Cezary Kaszubi dzisiaj. Kultura – j?zyk - to?samo?? 2007
1409. Obracht-Prondzy?ski Cezary Ku samorz?dnemu Pomorzu 2002
1410. Obracht-Prondzy?ski Cezary Ku samorz?dnemu Pomorzu 2002
1411. Obracht-Prondzy?ski Cezary Pomorski Ruch Regionalny 1999
1412. Obracht-Prondzy?ski Cezary The Kashubs today. Culture – Language – Identity 2007
1413. Obracht-Prondzy?ski Cezary W kr?gu problematyki kaszubsko-pomorskiej 2003
1414. Obracht-Prondzy?ski Cezary W kr?gu problematyki kaszubsko-pomorskiej 2003
1415. Obracht-Prondzy?ski Cezary W kr?gu problematyki kaszubsko-pomorskiej 2003
1416. Obracht-Prondzy?ski Cezary Zjednoczeni w idei. Pi??dziesi?t lat dzia?alno?ci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006) 2006
1417. Obremska Agata Kwidzyn 2005
1418. Obremska Agata Kwidzyn 2005
1419. Obremska Agata Kwidzyn 2005
1420. Od Gdyni do Gda?ska Od Gdyni do Gda?ska 1966
1421. Odyniec Maria Dzieci zawieszenia broni 1996
1422. Odyniec Maria Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gda?ska 1920-1939 1983
1423. Odyniec Maria Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gda?ska 1920-1939 1983
1424. Odyniec Maria Samotno?? i morze 2002
1425. Odyniec Wac?aw Kaszubskie obrz?dy i obyczaje 1985
1426. Odyniec Wac?aw Kaszubskie obrz?dy i obyczaje 1985
1427. Odyniec Wac?aw Pelplin 1967
1428. Odyniec Wac?aw Ziemia Pucka 1974
1429. Odyniec Wac?aw, Ostrowski Kazimierz Sobieski na Pomorzu 1983
1430. Odyniec Wac?aw, Ostrowski Kazimierz Sobieski na Pomorzu 1983
1431. Oko? Stanis?aw Za lasã mòrzé 1998
1432. Oko? Stanis?aw Za lasem morze 1998
1433. Okruchy poezji s?owia?skiej Okruchy poezji s?owia?skiej 2000
1434. Okruchy poezji s?owia?skiej Okruchy poezji s?owia?skiej 2000
1435. Okruchy poezji s?owia?skiej Okruchy poezji s?owia?skiej 2000
1436. Olechnowicz Tadeusz Z notatnika ostatniego komendanta 2004
1437. Oliwa na starych sztychach Oliwa na starych sztychach 1996
1438. Oliwa na starych sztychach Oliwa na starych sztychach 1996
1439. Oliwa na starych sztychach Oliwa na starych sztychach 1996
1440. O?tarze papieskie na Pomorzu O?tarze papieskie na Pomorzu 2002
1441. Omelaniuk Anatol Jan Regionalizm w Polsce na prze?omie tysi?cleci 2002
1442. Opowie?? o trwaniu Kaszub Opowie?? o trwaniu Kaszub 1985
1443. Opowie?? o trwaniu Kaszub Opowie?? o trwaniu Kaszub 1985
1444. Opowie?? o trwaniu Kaszub Opowie?? o trwaniu Kaszub 1985
1445. Organy Oliwskie Organy Oliwskie 1967
1446. Organy Oliwskie Organy Oliwskie 1967
1447. Ormi?ski Henryk Ko?ció? poklasztorny w Kartuzach 1989
1448. Osadnictwo polskie na Pomorzu Osadnictwo polskie na Pomorzu 1935
1449. Osowicka Regina Bedeker wejherowski 1996
1450. Osowicka Regina Pia?nica 2001
1451. Osowicka Regina Pia?nica 2001
1452. Osowicka Regina Pia?nica 2001
1453. Osowicka Regina Pia?nica 2001
1454. Ostapkowicz Jacek Gdynia 1939-2005. Kalendarium 2006
1455. Ostrowska Ewa Dama polskiej medycyny 2002
1456. Ostrowska Ewa Dama polskiej medycyny 2002
1457. Ostrowska Ewa Gdynia miasto i ludzie 2003
1458. Ostrowska Ewa Gdynia miasto i ludzie 2003
1459. Ostrowska Ewa Niezwyk?e ?ycie Wandy Wo?niak 2007
1460. Ostrowska Ró?a Mój czas osobny 1977
1461. Ostrowska Ró?a Wyspa 1972
1462. Ostrowska Ró?a Wyspa 2005
1463. Ostrowska Ró?a, Trojanowska Izabella Bedeker kaszubski 1974
1464. Ostrowska-Wnukowa Irena Jeszcze chwil? 1994
1465. Ostrowska-Wnukowa Irena Pisane przy miotle 1996
1466. Ostrowski Kazimierz Pie?niarz z ziemi jezior 1985
1467. Ostrowski Kazimierz Pie?niarz z ziemi jezior 1985
1468. Ostrowski Kazimierz Pie?niarz z ziemi jezior 1985
1469. Ostrowski Kazimierz Z kaszubskiej gleby 1973
1470. Ostrowski Kazimierz Z kaszubskiej gleby 1973
1471. Pali?ski Piotr Przewodnik po polskiem Wybrze?u Ba?tyku i po Ziemi Kaszubskiej 1934
1472. Pankowski Marian Fara na Pomorzu 1997
1473. Pa?stwowa Opera i Filharmonia Ba?tycka Pa?stwowa Opera i Filharmonia Ba?tycka 1964
1474. Parafia Matki Boskiej Bolesnej Gdynia - Or?owo Parafia Matki Boskiej Bolesnej Gdynia - Or?owo ?
1475. Pasierb Janusz Stanis?aw Nadzwyczajna w tym ?yciu by?a zwyczajno?? 1990
1476. Pasierb Janusz Stanis?aw Nadzwyczajna w tym ?yciu by?a zwyczajno?? 1990
1477. Patock Jan Figle gnié?d?ewsczich gbùrów 2006
1478. Patock Jan Figle gnié?d?ewsczich gbùrów 2006
1479. Pawelec Aleksander Wspomnienia z lat m?odo?ci i II wojny ?wiatowej (1934-1945) 2006
1480. Pawe? Szefka w historii i kulturze Kaszub Pawe? Szefka w historii i kulturze Kaszub 2000
1481. Pawlik Izabela, Kud?awiec Stanis?aw Moje miasto Gdynia 2003
1482. Pawlik Izabela, Kud?awiec Stanis?aw Moje miasto Gdynia 2003
1483. Paw?owicz Zygmunt Ko?cio?y Gda?ska i Sopotu 1991
1484. Pejsa Jane W imi? lepszych Niemiec. ?ycie Ruth von Kleist-Retzow 1867-1945 2003
1485. Pejza? pomorski w malarstwie Pejza? pomorski w malarstwie Margarete Neuss - Stubbe i Mariana Mokwy 2004
1486. Pepli?sczi Aleksy Bëtowsczé strôszczi. Òbrazë na binã 2006
1487. Pepli?sczi Aleksy Bëtowsczé strôszczi. Òbrazë na binã 2006
1488. Pepli?ski Aleksy Kaszëbsczié jase?ka 1986
1489. Pepli?ski Antoni Kaszëbë wo?aj? nas 1988
1490. Pepli?ski Antoni Kaszëbë wo?aj? nas 1988
1491. Pepli?ski Antoni Kaszëbë wo?aj? nas 1988
1492. Pepli?ski Wiktor Czasopi?miennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego 2002
1493. Perepeczko Andrzej Dzika Mrówka i tajemnica U-2002 1987
1494. Perszon Jan Kaszubskie zaduszki 1990
1495. Pertek Jerzy Druga ma?a flota 1959
1496. Pertek Jerzy Druga ma?a flota 1959
1497. Pertek Jerzy Królewski statek „Batory” 1979
1498. Pertek Jerzy Królewski statek „Batory” 1979
1499. Pertek Jerzy Pod obcymi banderami 1972
1500. Pertek Jerzy Wielkie dni ma?ej floty 1987
1501. Pestka Henryk „Bia?a jak mewa” ORP „Iskra” (1926-1948) 2006
1502. Pestka Henryk „Bia?a jak mewa” ORP „Iskra” (1926-1948) 2006
1503. Pestka Stanis?aw Emisariusz niepodleg?o?ci 1972
1504. P?czalska Anna Tam gdzie szumi Ba?tyk 1957
1505. Pfeiffer Ryszard Geneza i dzieje Izby Arbitra?owej Bawe?ny w Gdyni 1976
1506. Pia?nica Pia?nica 1980
1507. Pia?nica Pia?nica 1984
1508. Pia?nica oczyma poetów Pia?nica oczyma poetów 2001
1509. Pia?nica oczyma poetów Pia?nica oczyma poetów 2001
1510. Piekarska Ma?gorzata Dziewi?tnastoletni Marynarz 2005
1511. Pielgrzymka Kaszubów Pielgrzymka Kaszubów Ziemia ?wi?ta - Wrzesie? 2000 2001
1512. Pieper Antoni Opowie?ci helskie 1985
1513. Pieper Antoni Opowie?ci helskie 1985
1514. Pieper Micha? Wanoga pò mëslach 2002
1515. Pieper Micha? Wanoga pò mëslach 2002
1516. Piepka Jan Cie? s?o?ca 1984
1517. Piepka Jan Cie? s?o?ca 1984
1518. Piepka Jan Kamiszczi 1983
1519. Piepka Jan Kamiszczi 1983
1520. Piepka Jan Kamiszczi 1983
1521. Piepka Jan Kamiszczi 1983
1522. Piepka Jan Kamiszczi 1983
1523. Piepka Jan Kamiszczi 1983
1524. Piepka Jan Kamiszczi 1983
1525. Piepka Jan Komu przypisano mi?o??... 1976
1526. Piepka Jan Komu przypisano mi?o??... 1976
1527. Piepka Jan Krzyk ptaków 2000
1528. Piepka Jan Moja kotka mój kot 1983
1529. Piepka Jan Moja kotka mój kot 1983
1530. Piepka Jan Rozmowy z Cieszkiem 2006
1531. Piepka Jan Rozmowy z Cieszkiem 2006
1532. Piepka Jan Spiewa i lza 2002
1533. Piepka Jan Stojedna chwilka 1961
1534. Piepka Jan Stojedna chwilka 1961
1535. Piepka Jan Stojedna chwilka 1961
1536. Piepka Jan Szumi?ce wrzosy 1972
1537. Piepka Jan Szumi?ce wrzosy 1972
1538. Piepka Jan Torbus i reszta zgrai 1978
1539. Piepka Jan W cieniu Blizy 2004
1540. Piepka Jan W cieniu Blizy 2004
1541. Piepka Jan W cieniu Blizy 2004
1542. Piepka Jan Wie?a z domem 1974
1543. Piepka Jan, Ross Roman Pomorskie duo - poezje 2007
1544. Pie?ni kaszubskie Pie?ni kaszubskie 1993
1545. Pie?ni kaszubskie Pie?ni kaszubskie 1993
1546. Pie?ni kaszubskie Pie?ni kaszubskie 1993
1547. Pintus Else - El?bieta Moje prawdziwe prze?ycia - Meine wahren erlebnisse 2005
1548. Pioch Danuta Kaszëbë zemia i lëdze 2001
1549. Pioch Danuta Kaszëbë zemia i lëdze 2002
1550. Pioch Danuta Najô domôcëzna 2005
1551. Pioch Danuta Najô domôcëzna 2005
1552. Pioch Danuta Najô domôcëzna 2005
1553. Pioch Danuta Najô domôcëzna 2005
1554. Pioch Danuta Najô domôcëzna 2005
1555. Pisarze gda?scy Pisarze gda?scy 1969
1556. Pisarze gda?scy Pisarze gda?scy 1969
1557. Pisarze gda?scy Pisarze gda?scy 1969
1558. Piskorski Czes?aw Szczecin i okolice 1977
1559. Piskozub Andrzej Z pr?dem i pod pr?d epoki 1997
1560. Piskozub Andrzej Z pr?dem i pod pr?d epoki 2004
1561. Piwarski Kazimierz Dzieje Gda?ska w zarysie 2001
1562. Piwowo?ski Jan Nie?atwe morze 1979
1563. Plan rozwoju polskiego wybrze?a morskiego Plan rozwoju polskiego wybrze?a morskiego 1928
1564. Plan strategiczny miasta Sopotu Plan strategiczny miasta Sopotu 1996
1565. P?awski Eugeniusz Fala za fal? 2003
1566. P?aza - Opacka Dagmara Po s?o?ce i wod? 2004
1567. Po Kociewiu Po Kociewiu Tczew, Czarna Woda, Kaliska, Ocypel 1983
1568. Po muzeach Ziemi Gda?skiej Po muzeach Ziemi Gda?skiej 1977
1569. Po muzeach Ziemi Gda?skiej Po muzeach Ziemi Gda?skiej 1977
1570. Pob?ocki Juliusz Na Kaszubach przed 100 laty 1974
1571. Pobrze?e Gda?skie Pobrze?e Gda?skie. Krajobraz i architektura 1961
1572. Poeci i morze Poeci i morze. Antologia poezji o morzu 1969
1573. Poeci pomorscy II Almanach II – poeci pomorscy 1964
1574. Poezja i dziecko Poezja i dziecko 2005
1575. Poezja renesansowa na Pomorzu Poezja renesansowa na Pomorzu 1976
1576. Pojezierze Kaszubskie Pojezierze Kaszubskie 1979
1577. Polacy, Niemcy i Kaszubi Polacy, Niemcy i Kaszubi. ?ycie codzienne, obyczaje i kultura w Prusach Zachodnich ok. 1900 r. 1999
1578. Polak Wojciech Trudne lata prze?omu. Szkice z historii najnowszej 2006
1579. Politechnika Gda?ska Politechnika Gda?ska 1995
1580. Polkowski Boles?aw, Uklejewski Janusz Gdynia. Ma?y przewodnik ilustrowany dla zwiedzaj?cych miasto i port 1959
1581. Polska - Ukraina Polska - Ukraina. Ludzie pojednania. Ukrai?cy na Pomorzu w XX wieku 2002
1582. Polska - Ukraina Polska - Ukraina. Ludzie pojednania. Ukrai?cy na Pomorzu w XX wieku 2002
1583. Polska bibliografia morska 1919-1991 Polska bibliografia morska 1919-1991. Tom 1. ?egluga 1992
1584. Polska bibliografia morska 1919-1991 Polska bibliografia morska 1919-1991. Tom 2. Oceanologia i rybo?ówstwo 1993
1585. Polska bibliografia morska 1919-1991 Polska bibliografia morska 1919-1991. Tom 2. Oceanologia i rybo?ówstwo 1993
1586. Polska bibliografia morska 1919-1991 Polska bibliografia morska 1919-1991. Tom 3. Porty, okr?townictwo 1994
1587. Polska bibliografia morska 1919-1991 Polska bibliografia morska 1919-1991. Tom 4. Polityka morska 1995
1588. Polska bibliografia morska 1919-1991 Polska bibliografia morska 1919-1991. Tom 4. Polityka morska 1995
1589. Polska Marynarka Wojenna Polska Marynarka Wojenna 1995
1590. Polska my?l morska Polska my?l morska 1971
1591. Polski Sierpie? 1980 Polski Sierpie? 1980 1981
1592. Polski Wrzesie? 1939 Polski Wrzesie? 1939 1999
1593. Polskie Linie Oceaniczne Polskie Linie Oceaniczne w latach 1951-1978 1980
1594. Polsko-kaszubski s?ownik nazw miejscowych i fizjograficznych Polsko-kaszubski s?ownik nazw miejscowych i fizjograficznych 2006
1595. Polsko-kaszubski s?ownik nazw miejscowych i fizjograficznych Polsko-kaszubski s?ownik nazw miejscowych i fizjograficznych 2006
1596. Polsko-kaszubski s?ownik nazw miejscowych i fizjograficznych Polsko-kaszubski s?ownik nazw miejscowych i fizjograficznych 2006
1597. Polsko-kaszubski s?ownik nazw miejscowych i fizjograficznych Polsko-kaszubski s?ownik nazw miejscowych i fizjograficznych 2006
1598. Polszczyzna regionalna Pomorza Polszczyzna regionalna Pomorza 1986
1599. Po?amanym farwatrem Po?amanym farwatrem. Monografia rocznika 1945–1948 Pa?stwowej Szko?y Morskiej w Gdyni i Szczecinie 1995
1600. Po?amanym farwatrem Po?amanym farwatrem. Monografia rocznika 1945–1948 Pa?stwowej Szko?y Morskiej w Gdyni i Szczecinie 1995
1601. Pomerania antiquua Pomerania antiquua 1965
1602. Pomierska Justyna Przës?owié samò sã rodzy w g?owie 2002
1603. Pomierska Justyna Przës?owié samò sã rodzy w g?owie 2002
1604. Pomierska Justyna Przës?owié samò sã rodzy w g?owie 2002
1605. Pomierska Justyna Przës?owié samò sã rodzy w g?owie 2002
1606. Pomnik Pomnik 1993
1607. Pomorania antiquua t. II Pomorania antiquua t. II 1968
1608. Pomorania antiquua t. III Pomorania antiquua t. III 1971
1609. Pomorania antiquua t. IV Pomorania antiquua t. IV 1972
1610. Pomorania antiquua t. IX Pomorania antiquua t. IX 1979
1611. Pomorania antiquua t. V Pomorania antiquua t. V 1974
1612. Pomorania antiquua t. VI Pomorania antiquua t. VI 1975
1613. Pomorania antiquua t. VII Pomorania antiquua t. VII 1977
1614. Pomorania antiquua t. VIII Pomorania antiquua t. VIII 1979
1615. Pomorania antiquua t. X Pomorania antiquua t. X 1981
1616. Pomorania antiquua t. XI Pomorania antiquua t. XI 1983
1617. Pomorscy patroni ulic Trójmiasta Pomorscy patroni ulic Trójmiasta 1977
1618. Pomorze - ma?a ojczyzna Kaszubów Pomorze - ma?a ojczyzna Kaszubów 2000
1619. Pomorze - okno na ?wiat Pomorze - okno na ?wiat 2002
1620. Pomorze Gda?skie - powrót demokracji 1990-1994 Pomorze Gda?skie - powrót demokracji 1990-1994 1994
1621. Pomorze na progu dziejów najnowszych Pomorze na progu dziejów najnowszych 1961
1622. Pomorze pod zaborem pruskim Pomorze pod zaborem pruskim 1973
1623. Popi?ski Piotr Dawny Gda?sk na pocztówkach wydawnictwa Trenkler 2002
1624. Popowska-Taborska Hanna Kaszubszczyzna 1980
1625. Popowska-Taborska Hanna Kaszubszczyzna 1980
1626. Popowska-Taborska Hanna Szkice z kaszubszczyzny 1987
1627. Popowska-Taborska Hanna Szkice z kaszubszczyzny 2006
1628. Popowska-Taborska Hanna Szkice z kaszubszczyzny 2006
1629. Por?bski Kazimierz Sprawy morskie Polski 1996
1630. Portowców gda?skich drogi do wolno?ci Portowców gda?skich drogi do wolno?ci 2000
1631. Powrót Polski nad Ba?tyk 1920-1945 Powrót Polski nad Ba?tyk 1920-1945 1997
1632. Powrót Polski nad Ba?tyk 1920-1945 Powrót Polski nad Ba?tyk 1920-1945 1997
1633. Powsta?a, aby ?y? Powsta?a, aby ?y? 1998
1634. Pragert Przemys?aw Herbarz szlachty kaszubskiej tom I 2005
1635. Pragert Przemys?aw Herbarz szlachty kaszubskiej tom I 2005
1636. Pro memoria Anna ?ajming Pro memoria Anna ?ajming (1904-2003) 2004
1637. Pro memoria Józef Ceynowa Pro memoria Józef Ceynowa (1905-1991) 2005
1638. Pro memoria Ks. Bernard Sychta Pro memoria ks. Bernard Sychta (1907-1982) 2007
1639. Pro memoria Lech B?dkowski Pro memoria Lech B?dkowski (1920-1984) 2004
1640. Pro memoria Lech B?dkowski Pro memoria Lech B?dkowski (1920-1984) 2004
1641. Pro memoria Leonard Brzezi?ski Pro memoria Leonard Brzezi?ski (1904-1984) 2005
1642. Pro memoria Maria Kowalewska Pro memoria Maria Kowalewska (1921-2004) 2005
1643. Pro memoria Maria Kowalewska Pro memoria Maria Kowalewska (1921-2004) 2005
1644. Pro memoria Ró?a Ostrowska Pro memoria Ró?a Ostrowska (1926-1975) 2003
1645. Pro memoria Tadeusz Bolduan Pro memoria Tadeusz Bolduan (1930-2005) 2006
1646. Problemy animacji kultury na Pomorzu Problemy animacji kultury na Pomorzu 2000
1647. Promi?ski Marian Marynarze 1975
1648. Prószy?ski Zygfryd Z belferskiego podwórka 1984
1649. Pruszak Zbigniew Akweny morskie 2003
1650. Pruszcz Gda?ski Pruszcz Gda?ski ?
1651. Pruszcz Gda?ski Pruszcz Gda?ski 1999
1652. Pryczkowski Eugeniusz Bò?e Pòmagôj 2005
1653. Pryczkowski Eugeniusz Bò?e Pòmagôj 2005
1654. Pryczkowski Eugeniusz Królowa Kaszub 2002
1655. Pryczkowski Eugeniusz Królowa Kaszub 2002
1656. Pryczkowski Eugeniusz Królowa Kaszub 2002
1657. Pryczkowski Eugeniusz Na jimiã bòsczé 2000
1658. Pryczkowski Eugeniusz Na jimiã bòsczé 2000
1659. Pryczkowski Eugeniusz Wspomnienia kaszubskich Sybiraków 2006
1660. Pryczkowski Eugeniusz Wspomnienia kaszubskich Sybiraków 2006
1661. Pryczkowski Eugeniusz Zrzeszeni w Baninie 2006
1662. Pryczkowski Eugeniusz Zrzeszeni w Baninie 2006
1663. Prza?a Teresa Kultura ludowa Pomorza Gda?skiego 1988
1664. Przewodnik Przewodnik po wspó?czesnej polskiej literaturze marynistycznej 1989
1665. Przewodnik po Helu Przewodnik po Helu 2006
1666. Przewodnik po zabytkach Chyloni Przewodnik po zabytkach Chyloni 2007
1667. Przewodnik po zabytkach Chyloni Przewodnik po zabytkach Chyloni 2007
1668. Przez Sybir na Ziemi? Gda?sk? Przez Sybir na Ziemi? Gda?sk? 2006
1669. Przez Sybir na Ziemi? Gda?sk? Przez Sybir na Ziemi? Gda?sk? 2006
1670. Przybylak Zbigniew Tradycyjna kuchnia pomorsko-wielkopolska 2005
1671. Puchalski Zbigniew Miranda przez Atlantyk 1974
1672. Punkt 12 Punkt 12. Almanach gda?skich ?rodowisk twórczych. Solidarno?? 1980
1673. Puzdrowski Edmund Betonowy dom 1971
1674. Puzdrowski Edmund Bursztynowe drzewo 1974
1675. Puzdrowski Edmund Bursztynowe drzewo 1984
1676. Puzdrowski Edmund Bursztynowe drzewo 1984
1677. Puzdrowski Edmund Bursztynowe drzewo 2003
1678. Puzdrowski Edmund Bursztynowe drzewo 2003
1679. Puzdrowski Edmund Kartuzy 2000
1680. Puzdrowski Edmund Kartuzy 2000
1681. Puzdrowski Edmund Klisze i ziarna 1991
1682. Puzdrowski Edmund Ko?o 1966
1683. Puzdrowski Edmund Przyszed?em wype?ni? 1976
1684. Puzdrowski Edmund Rzecz kaszubska 1968
1685. Rabska Zuzanna Ba?nie kaszubskie 1946
1686. Radowicz Kazimierz Portrety z ?aglowego p?ótna 1969
1687. Radowicz Kazimierz Zazdro?? 1966
1688. Radziszewski W?odzimierz Marynarka Wojenna w latach 1945-1949 1976
1689. Raina Peter Karol Maria Splett 1994
1690. Ramu?t Stefan S?ownik j?zyka pomorskiego czyli kaszubskiego 2003
1691. Ramu?t Stefan S?ownik j?zyka pomorskiego czyli kaszubskiego 2003
1692. Ramu?t Stefan S?ownik j?zyka pomorskiego czyli kaszubskiego 2006
1693. Raport o stanie ?rodowiska Raport o stanie ?rodowiska województwa gda?skiego w 1997 roku 1998
1694. Ratownicy morscy Ratownicy morscy 2003
1695. Ratzke Jansson Cz?sto my?l? o Gda?sku 2005
1696. Reda Reda ?
1697. Regli?ski Apolinary Roman Szwajcaria Kaszubska na starych pocztówkach 2004
1698. Regli?ski Roman Apolinary W kr?gu legend krzy?ackich 2003
1699. Regli?ski Roman Apolinary W kr?gu legend krzy?ackich 2003
1700. Rembalski Tomasz Dzieje osadnictwa na terenie wspó?czesnych gmin Gdynia i Kosakowo od XIII do XV wieku 2006
1701. Rembalski Tomasz Zanim powsta?o miasto 2005
1702. Remiszewska Teresa Z goryczy soli moja rado?? 1975
1703. Remiszewska Teresa Z goryczy soli moja rado?? 1975
1704. Reszka Benedykt Czas z?a 2001
1705. Rezmer Barbara Jak haftowa? po kaszubsku 1989
1706. Rezmer Barbara Jak haftowa? po kaszubsku 1989
1707. Ringer Jerzy Latarnie polskiego wybrze?a 1969
1708. Rocznik Gdy?ski nr 11 Rocznik Gdy?ski nr 11 1994
1709. Rocznik Gdy?ski nr 15 Rocznik Gdy?ski nr 15 2003
1710. Rocznik Gdy?ski nr 16 Rocznik Gdy?ski nr 16 2003
1711. Rocznik Gdy?ski nr 17 Rocznik Gdy?ski nr 17 2005
1712. Rocznik Gdy?ski nr 18 Rocznik Gdy?ski nr 18 2006
1713. Rocznik Gdy?ski nr 2 Rocznik Gdy?ski nr 2 1979
1714. Rocznik Gdy?ski nr 4 Rocznik Gdy?ski nr 4 1983
1715. Rocznik Gdy?ski nr 6 Rocznik Gdy?ski nr 6 1985
1716. Rocznik Gdy?ski nr 7 Rocznik Gdy?ski nr 7 1986
1717. Rocznik Gdy?ski nr 7 Rocznik Gdy?ski nr 7 1986
1718. Rocznik Gdy?ski nr 8 Rocznik Gdy?ski nr 8 1987
1719. Rocznik Gdy?ski nr 9 Rocznik Gdy?ski nr 9 1989
1720. Rocznik S?u?by Zdrowia MW Rocznik S?u?by Zdrowia Marynarki Wojennej 1995-2005 2005
1721. Rocznik statystyczny Gdyni 1996 Rocznik statystyczny Gdyni 1996 1996
1722. Rocznik statystyczny Gdyni 2006 Rocznik statystyczny Gdyni 2006 2007
1723. Rocznik statystyczny Gdyni 2006 Rocznik statystyczny Gdyni 2006 2007
1724. Rocznik statystyczny Gdyni 2006 Rocznik statystyczny Gdyni 2006 2007
1725. Rocznik statystyczny miasta Gdyni 1965 Rocznik statystyczny miasta Gdyni 1965 1965
1726. Rocznik statystyczny miasta Gdyni 1986 Rocznik statystyczny miasta Gdyni 1986 1986
1727. Rodowód Rodowód. Biuletyn Informacyjny. Rocznik 1998 1998
1728. Rodowód Rodowód. Biuletyn Informacyjny. Rocznik 1999 1999
1729. Rogaczewski Feliks W?ród S?owi?ców 1975
1730. Rogaczewski Feliks W?ród S?owi?ców 1975
1731. Rogowska Ewa Kaszubskie nazwy ro?lin uprawnych 1998
1732. Rogowska Ewa Kaszubskie nazwy ro?lin uprawnych 1998
1733. Rolski Tytus Kamil Krëjamczi dr?ón 2007
1734. Rolski Tytus Kamil Krëjamczi dr?ón 2007
1735. Romanow Andrzej Gda?sk zapomniany... 2000
1736. Romanow Andrzej Gda?sk zapomniany... 2000
1737. Roma?ska Beata M. Cie? wilka 2006
1738. Roma?ska Beata M. Cie? wilka 2006
1739. Roma?ska Beata M. Pradawna kl?twa 2003
1740. Roma?ska Beata M. Pradawna kl?twa 2003
1741. Rompski Jan Jô chc? na swiat 1987
1742. Rompski Jan Jô chc? na swiat 1987
1743. Rompski Jan Jô chc? na swiat 1987
1744. Rompski Jan Pòmion zwònów 1970
1745. Rompski Jan Wiérzte 1980
1746. Ropelewski Andrzej m.t. „Dalmor” 1999
1747. Ropelewski Andrzej m.t. „Dalmor” 1999
1748. Ropelewski Andrzej Polska Szko?a Po?owów Dalekomorskich i Przetwórstwa Rybnego w Aberdeen (1945-1951/1952) 1992
1749. Ropelewski Andrzej Pó?wiecze „Dalmoru” na oceanach ?wiata 1996
1750. Ropelewski Andrzej Rybo?ówstwo morskie... z filatelistyczn? przyn?t? 1976
1751. Roppel Leon Dykteryjki i historyjki z Kaszub 1977
1752. Roppel Leon Dykteryjki i historyjki z Kaszub 1977
1753. Roppel Leon Dykteryjki i historyjki z Kaszub 1977
1754. Roppel Leon Dykteryjki i historyjki z Kaszub 1977
1755. Roppel Leon Z piesni? do cebie jidzema mate?ko 1988
1756. Roppel Leon Zwyci?stwo pie?ni 1976
1757. Ross Roman Legendy Gdy?skie 2002
1758. Ró?a?ska Zofia Ekologia ?rodowiska morskiego 1999
1759. Rummel Julian Narodziny ?eglugi 1980
1760. Rummel Julian Narodziny ?eglugi 1980
1761. Rummel Julian Narodziny ?eglugi 1980
1762. Rusak Jaros?aw Honorowi obywatele miasta Gdyni okresu II Rzeczypospolitej 2007
1763. Rybicki Hieronim Nazywano ich S?owi?cami 2003
1764. Rybicki Hieronim Nazywano ich S?owi?cami 2003
1765. Rybicki Hieronim Nazywano ich S?owi?cami 2003
1766. Rybo?ówstwo ba?tyckie Rybo?ówstwo ba?tyckie jako element egzystencji ludno?ci w regionie kaszubskim 1993
1767. Rymaszewski Bohdan Toru? w czasach Kopernika. Urbanistyka, architektura, sztuka 1973
1768. Rymkiewicz Andrzej Regaty 1978
1769. Sadkowski Tadeusz Kaszubski park etnograficzny we Wdzydzach 1979
1770. Sadkowski Tadeusz Kaszubski park etnograficzny we Wdzydzach 1983
1771. Sadkowski Tadeusz, Szarejko Krzysztof Chata za miastem na Kaszubach i Kociewiu 1978
1772. Sadkowski Tadeusz, Szarejko Krzysztof Chata za miastem na Kaszubach i Kociewiu 1978
1773. Sadkowski Tadeusz, Szarejko Krzysztof Chata za miastem na Kaszubach i Kociewiu 1978
1774. Saldat Jerzy Bytów. Dwa oblicza miasta 2006
1775. Samp Jerzy Bedeker gda?ski 2004
1776. Samp Jerzy Cyrografy 1977
1777. Samp Jerzy Droga na sabat 1981
1778. Samp Jerzy Droga na sabat 1981
1779. Samp Jerzy Legendy gda?skie 2004
1780. Samp Jerzy Miasto magicznych przestrzeni 2003
1781. Samp Jerzy Miasto magicznych przestrzeni 2003
1782. Samp Jerzy Orunia, Stare Szkoty i Lipce 2005
1783. Samp Jerzy Poezja rodnej mowy 1985
1784. Samp Jerzy Sm?tek 1984
1785. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1786. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1787. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1788. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1789. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1790. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1791. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1792. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1793. Samp Jerzy Z woli morza. Ba?tyckie mitopeje 1987
1794. Sawicki Jan Kazimierz Bezbronne konwoje 1993
1795. Sawicki Jan Kazimierz Bezbronne konwoje 1993
1796. Sawicki Jan Kazimierz Pod flag? komodora 1992
1797. Sawicki Jan Kazimierz Podró?e polskich statków 1939-1945 1989
1798. Sawicki Jan Kazimierz Podró?e polskich statków 1939-1945 1989
1799. Saysse-Tobiczyk Kazimierz Na Pomorzu Wschodnim 1964
1800. Schenk Dieter Albert Forster gda?ski namiestnik Hitlera 2002
1801. Schenk Dieter Poczta Polska w Gda?sku 1999
1802. Schmandt Piotr Koncha i per?a 2005
1803. Schodzi?ska Joanna Franciszek S?dzicki 2003
1804. Schön Heinz Tragedia Gustloffa 2006
1805. Schories Dirk, Wilhelmsen Ute Poznajemy wybrze?e Ba?tyku 2007
1806. Schramke Grzegorz J., Struck Ryszard Legendy rybackie 2001
1807. Schramke J. Grzegorz, Struck Ryszard Legendy rybackie 2006
1808. SEBTrans-Link Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako wa?ne ogniwo w Korytarzu Transportowym Pó?noc - Po?udnie 2005
1809. Semków Piotr Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945-1957 2006
1810. Seroka Antoni 32 dni obrony Helu 1979
1811. Seroka Antoni 32 dni obrony Helu 1979
1812. S?dzicki Franciszek Ba?nie kaszubskie 1987
1813. S?dzicki Franciszek Ba?nie kaszubskie 1987
1814. S?dzicki Franciszek Jestem Kaszub? 1956
1815. S?dzicki Franciszek Jestem Kaszub? 1956
1816. Sierecki S?awomir ... i zosta? tylko wiatr 1987
1817. Sierecki S?awomir Admira? Arciszewski 1953
1818. Sierecki S?awomir Widmo na mewiej rafie 1978
1819. Sierecki S?awomir Zadanie specjalne 1978
1820. Sierecki S?awomir Zag?ada wyspy Avira 1971
1821. Sikora Alfons Osobliwo?ci i zabytki przyrody województwa gda?skiego 1978
1822. Sikora Feliks Kalendarium kaszubsko-pomorskie 2005
1823. Sikora Feliks Kalendarium kaszubsko-pomorskie 2005
1824. Sikora Feliks Kalendarium kaszubsko-pomorskie 2005
1825. Sikorski Jan Ziemianin bez kompleksów 1990
1826. Siurawski Marek Szanty i szantymeni 1990
1827. Skonka Czes?aw „... Za Gda?sk i brzeg morza...” 2005
1828. Skonka Czes?aw „Przejdziem Wis??, przejdziem Wart?...” 1996
1829. Skonka Czes?aw Chcemy zachowa? skarby 1992
1830. Skonka Czes?aw Chcemy zachowa? skarby 1992
1831. Skonka Czes?aw Jan III Sobieski na Pomorzu Gda?skim 1985
1832. Skonka Czes?aw Jan III Sobieski na pomorzu Gda?skim 1985
1833. Skonka Czes?aw Okolice Wie?ycy 1964
1834. Skonka Czes?aw ?ladami genera?a Hallera 1995
1835. Skonka Czes?aw ?ladami genera?a Hallera 1995
1836. Skonka Czes?aw ?ladami Jana Sobieskiego 1998
1837. Skonka Czes?aw ?ladami Józefa Pi?sudskiego w Gda?sku 1989
1838. Skonka Czes?aw ?ladami Józefa Pi?sudskiego w Gda?sku 1989
1839. Skonka Czes?aw ?ladami Stefana ?eromskiego na Pomorzu 2001
1840. Skonka Czes?aw ?ladami Stefana ?eromskiego w Gda?sku 1992
1841. Skorowski Henryk Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu 1990
1842. Skorowski Henryk Etos Kaszubów 2006
1843. Skorowski Henryk Etos Kaszubów 2006
1844. Skrago Zdzis?aw Osadnictwo w Gda?sku w latach 1945-1947 2002
1845. Skrok Zdzis?aw Archeologia mórz 1982
1846. Skrok Zdzis?aw Archeologia mórz 1982
1847. Skrok Zdzis?aw Archeologia mórz 1982
1848. Skrok Zdzis?aw Odkrywcy oceanów 1990
1849. Skrok Zdzis?aw ?wiat piratów morskich 1982
1850. Skrok Zdzis?aw ?wiat piratów morskich 1982
1851. Skrok Zdzis?aw ?wiat piratów morskich 1982
1852. Skura Jan Zbigniew Przez morza i oceany 2004
1853. Skwiercz Roman Nié kò?d? dzurã je letkò zasztopac 2003
1854. Skwiercz Roman Nié kò?d? dzurã je letkò zasztopac 2003
1855. Skwiercz Roman Nié kò?d? dzurã je letkò zasztopac 2003
1856. Skwiercz Roman Nié kò?d? dzurã je letkò zasztopac 2003
1857. Skwiercz Roman Post na odpusce 1993
1858. Skwiercz Roman Post na odpusce 1993
1859. Skwiercz Roman Trzôsk 1993
1860. Skwiercz Roman Trzôsk 1993
1861. Skwiercz Roman Trzôsk 1993
1862. Smolarek Przemys?aw Muzeum Morskie w Gda?sku w latach 1965-1972 1976
1863. Socha Artur Kaszuby z nieba widziane 2007
1864. Socha Ryszarda Nowy bedeker sopocki 1998
1865. Soko?owska Ma?gorzata Gdynia w gazetach przez 75 lat 2001
1866. Soko?owska Ma?gorzata, Kwiatkowska Wies?awa Gdy?skie cmentarze 2003
1867. Sokó? Franciszek ?y?em Gdyni? 1998
1868. Sokó? Franciszek ?y?em Gdyni? 1998
1869. Sokó? Franciszek ?y?em Gdyni? 1998
1870. Solidarno?? 1980-2000 Solidarno?? 1980-2000 2000
1871. Solidarno?? podziemna Solidarno?? podziemna 1981-1989 2006
1872. So?tysik Maria Jolanta Gdynia. Miasto nowoczesne, miasto zabytkowe 2005
1873. So?tysik Maria Jolanta Ma?y przewodnik po zabytkach Kamiennej Góry 2004
1874. So?tysik Maria Jolanta Na styku dwóch epok 2003
1875. Sopot Sopot miasto i ludzie 2001
1876. Sopuch Kazimierz Na wiekuistych pastwiskach 2006
1877. Sopuch Kazimierz Na wiekuistych pastwiskach 2006
1878. Soroka Marek Polskie okr?ty wojenne 1945-1980 1986
1879. Soroka Marek Polskie okr?ty wojenne 1945-1980 1986
1880. Soysal Andrzej Wilhelm Gustloff. Zag?ada przysz?a z g??bin 2005
1881. Soysal Andrzej Wilhelm Gustloff. Zag?ada przysz?a z g??bin 2005
1882. Specjalizacja portów morskich Specjalizacja portów morskich. Protokó? obrad oraz referaty zg?oszone na I konferencj? naukowej Komisji Morskiej Instytutu Ba?tyckiego w Bydgoszczy 14-15.VI 1946 1946
1883. Sperski Marek Sopot 1998
1884. Spigarski Henryk 80 lat dla marze? i wyzwa?. Stocznia Remontowa Nauta S.A. 2006
1885. Spis miejscowo?ci Spis miejscowo?ci i rodów ziemia?skich województwa pomorskiego 2003
1886. Spis miejscowo?ci Spis miejscowo?ci i rodów ziemia?skich województwa pomorskiego 2003
1887. Stachurski Jerzy Droga 1984
1888. Stachurski Jerzy Droga 1984
1889. Stachurski Jerzy Naczynia po??czone mowy - Spar?ãczoné statczi mòwë 2005
1890. Stachurski Jerzy Naczynia po??czone mowy - Spar?ãczoné statczi mòwë 2005
1891. Stanice ZK-P Stanice Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2006
1892. Stanice ZK-P Stanice Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2006
1893. Stanice ZK-P Stanice Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2006
1894. Stankiewicz Jerzy, Szermer Bohdan Gda?sk 1971
1895. Stankiewicz Jerzy, Szermer Bohdan Gda?sk 1971
1896. Stankiewicz Mamert Z floty carskiej do polskiej 1995
1897. Stankiewicz Mamert Z floty carskiej do polskiej 1995
1898. Stankowski Witold Niemcy na Pomorzu Gda?skim i Kujawach w latach 1944/5-1950 2000
1899. Statut Miasta Gdyni Statut Miasta Gdyni 1994
1900. Stawi?ski Jerzy Stefan Pami?tnik z trzech mórz i jednego oceanu 1973
1901. Stecewicz Miros?aw Ska?y – Fale -Rafy. Chwa?a ?aglowcom 1998
1902. Stefanowska Halina Roz?piewane morze 1975
1903. Stefanowska Halina Roz?piewane morze 1975
1904. Stefa?ski Pawe? Wspomnienia z Jastarni 2006
1905. Stefa?ski Pawe? Wspomnienia z Jastarni 2006
1906. Steyer Donald Pó?wiecze Polski na morzu 1970
1907. Steyer W?odzimierz Samotny pó?wysep 1969
1908. St?pniak Henryk Polska i Wolne Miasto Gda?sk (1920-1939) 2004
1909. Stinzing-Wojnarowski Roman Tak dawno a jakby wczoraj 2003
1910. Stinzing-Wojnarowski Roman Tak dawno a jakby wczoraj 2005
1911. Stinzing-Wojnarowski Roman Tak dawno a jakby wczoraj 2005
1912. Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni 1972
1913. Strategia Strategia ochrony i rozwoju j?zyka i kultury kaszubskiej 2006
1914. Strategia Strategia ochrony i rozwoju j?zyka i kultury kaszubskiej 2006
1915. Strategia Strategia ochrony i rozwoju j?zyka i kultury kaszubskiej 2006
1916. Strategy Strategy for protection and development of the kashubian language and culture 2006
1917. Strategy Strategy for protection and development of the kashubian language and culture 2006
1918. Strategy Strategy for protection and development of the kashubian language and culture 2006
1919. Struck Ryszard Jastarnia. Od rybo?ówstwa od turystyki 2005
1920. Struck Ryszard Pó?wysep helski 2006
1921. Struck Ryszard Pó?wysep helski 2006
1922. Struck Ryszard Pó?wysep Helski od A do Z 2003
1923. Struck Ryszard Pó?wysep Helski od A do Z 2003
1924. Strumph-Wojtkiewicz Stanis?aw Alarm dla Gdyni 1981
1925. Studencki Teatr Jedynka Studencki Teatr Jedynka 1984
1926. Studia gda?sko-pomorskie Studia gda?sko-pomorskie 1964
1927. Studia kaszubsko-s?owi?skie Studia kaszubsko-s?owi?skie. Materia?y z II Konferencji S?owi?skiej 1992
1928. Studia Pelpli?skie Studia Pelpli?skie T.26 1992
1929. Studium Studium wykorzystania regionalnych form kaszubskich w architekturze wspó?czesnej 1981
1930. Studium Studium wykorzystania regionalnych form kaszubskich w architekturze wspó?czesnej 1981
1931. Suita kaszubska Suita kaszubska 1982
1932. Suita kaszubska Suita kaszubska 1982
1933. Suita kaszubska Suita kaszubska 1982
1934. Suita kaszubska Suita kaszubska 1982
1935. Sul?czyno i okolice Sul?czyno i okolice 1998
1936. Sychta Bernard Gwiôzdka ze Gdu?ska 1988
1937. Sychta Bernard Kultura materialna Borów Tucholskich 1998
1938. Sychta Bernard Kultura materialna Borów Tucholskich 1998
1939. Sychta Bernard Ostatnô gwiôzdka Mestwina 1985
1940. Sychta Bernard S?ownik gwar kaszubskich tom IV P-R 1970
1941. Sypek Agnieszka Zamki i obiekty warowne Pomorza Gda?skiego 2002
1942. Szarkowski Józef Wychowawca pokole? 1996
1943. Szarkowski Józef Wychowawca pokole? 1996
1944. Szczecin wszystkimi zmys?ami Szczecin wszystkimi zmys?ami 2006
1945. Szczepkowska Malwina 20 lat teatru na Wybrze?u 1968
1946. Szczepkowska Malwina 20 lat teatru na Wybrze?u 1968
1947. Szczepu?a Barbara Kod Hewielusza 2006
1948. Szczerkowski W?adys?aw ORP „B?yskawica” 1979
1949. Szczesiak Edmund Jasnowidz z Cz?uchowa. Moje Tajemnice 2000
1950. Szczesiak Edmund Kaszuby wo?aj? nas 2004
1951. Szczesiak Edmund Kaszuby wo?aj? nas 2004
1952. Szczesiak Edmund Kaszuby wo?aj? nas 2004
1953. Szczesiak Edmund Ma?a odyseja. ?ladami Remusa 1996
1954. Szczesiak Edmund Ma?a odyseja. ?ladami Remusa 1996
1955. Szczesiak Edmund Ma?a odyseja. ?ladami Remusa 1996
1956. Szczesiak Edmund Okno na wolno?? 2005
1957. Szczesiak Edmund Porwana 1999
1958. Szczesiak Edmund Powtórka z mi?o?ci 2004
1959. Szczesiak Edmund Powtórka z mi?o?ci 2004
1960. Szczesiak Edmund Powtórka z mi?o?ci 2004
1961. Szczesiak Edmund Wyspa jak marzenie 1996
1962. Szczesiak Edmund Wyspa jak marzenie 1996
1963. Szczesiak Edmund Wyspa jak marzenie 1996
1964. Szermer Bohdan Gda?sk-przesz?o?? i wspó?czesno?? 1971
1965. Szpetnar Stanis?aw Ks. Wojciech Surman. Pierwszy proboszcz parafji Naj?wi?tszej Rodziny w Gdyni 1933
1966. Szp?gawsk Szp?gawsk. Z martyrologii mieszka?ców Kociewia 1959
1967. Szpyrkówna M.H. Sztychy gda?skie 1963
1968. Sztrategijô Sztrategijô òchronë ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë 2006
1969. Sztrategijô Sztrategijô òchronë ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë 2006
1970. Sztrategijô Sztrategijô òchronë ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë 2006
1971. Szukalski Jerzy Kaschubische landschafien 1994
1972. Szukalski Jerzy Kaszubski Park Krajobrazowy 1991
1973. Szulist W?adys?aw Kaszubi kanadyjscy 1992
1974. Szulist W?adys?aw Kaszubi kanadyjscy 1992
1975. Szultka Zygmunt Studia nad rodowodem i j?zykiem Kaszubów 1992
1976. Szultka Zygmunt Szkice historyczne o dawnej ?ebie 2000
1977. Szultka Zygmunt Szko?a kadetów w S?upsku (1769-1811) 1992
1978. Szultka Zygmunt Szko?a kadetów w S?upsku (1769-1811) 1992
1979. Szutenberg Jan Tobaka dlô Kaszëbów 2005
1980. Szyma?ski Janusz Opowie?ci i legendy pomorskie 2000
1981. Szyma?ski Zbigniew Pie?? o ziemi kaszubskiej 1981
1982. Szyma?ski Zbigniew Pie?? o ziemi kaszubskiej 1981
1983. Szymikowski Edmund ABC...haftu kaszubskiego. Szko?a ?ukowska 2006
1984. Szymikowski Edmund ABC...haftu kaszubskiego. Szko?a ?ukowska 2006
1985. Szypowscy Maria i Andrzej Gdynia 1975
1986. Szypowscy Maria i Andrzej Gdynia 1975
1987. Szypowscy Maria i Andrzej Gdynia 1977
1988. Szypowscy Maria i Andrzej Sopot 1984
1989. ?l?sk i Pomorze w dziejopisarstwie polskim wieków ?rednich ?l?sk i Pomorze w dziejopisarstwie polskim wieków ?rednich 1947
1990. ?miechowski Zygmunt, Mertka Józef Z dziejów S?upska i Ustki 1958
1991. ?piewnik Ko?cielny dla Diecezji Che?mi?skiej ?piewnik Ko?cielny dla Diecezji Che?mi?skiej 1928
1992. ?wiadectwa stanu wojennego ?wiadectwa stanu wojennego 2006
1993. ?wiadectwo z?ego czasu ?wiadectwo z?ego czasu 1980
1994. ?wiat?a Gdyni ?wiat?a Gdyni 1991
1995. ?wiat?owski Zbigniew Grass Günter portret z b?benkiem i ?limakiem 2000
1996. ?wiecimski Bogdan Gorycz sierpniowej nocy 2005
1997. ?wiecimski Bogdan W rozbitym lustrze 2004
1998. ?wietlicka Alicja Znani S?upszczanie 2003
1999. Talewski Zbigniew Krëszënë gwiôzdë 1988
2000. Talewski Zbigniew Tryptyk Wdzydzki 2005
2001. Tam gdzie s?ycha? ?piew syren Tam gdzie s?ycha? ?piew syren (Antologia prozy wspó?czesnej) 2006
2002. Tam gdzie s?ycha? ?piew syren Tam gdzie s?ycha? ?piew syren (Antologia prozy wspó?czesnej) 2006
2003. Taube Karol, Socha Micha? Frontem do morza 1934
2004. Teatr Muzyczny Teatr Muzyczny 1979
2005. Teatr Wybrze?e 1946-1966 Teatr Wybrze?e 1946-1966 1966
2006. Teplicki Zbigniew Niespe?nione marzenia o Polsce morskiej 2003
2007. To nie na darmo To nie na darmo. Grudzie? \'70 w Gda?sku i Gdyni 2007
2008. Tomczyk-Watrak Zofia Teatr ekspresji Wojciecha Misiuro 2003
2009. Tomczyk-Watrak Zofia Wybory i przemilczenia. Od szko?y sopockiej do nowej szko?y gda?skiej 2001
2010. Toru? dawny i dzisiejszy Toru? dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów 1983
2011. To?samo?? kulturowa To?samo?? kulturowa. Szkice o mniejszo?ciach narodowych na Pomorzu Gda?skim 2001
2012. Tracz Robert Kaszubskie pstr?gi 2002
2013. Treder Jerzy Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym 1989
2014. Treder Jerzy Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym 1989
2015. Treder Jerzy Historia kaszubszczyzny literackiej 2005
2016. Treder Jerzy Kaszubi. Wierzenia i twórczo?? ze S?ownika Sychty 2002
2017. Treder Jerzy Kaszubi. Wierzenia i twórczo?? ze S?ownika Sychty 2002
2018. Treder Jerzy Kaszubi. Wierzenia i twórczo?? ze S?ownika Sychty 2004
2019. Treder Jerzy Kaszubi. Wierzenia i twórczo?? ze S?ownika Sychty 2004
2020. Treder Jerzy Kaszubi. Wierzenia i twórczo?? ze S?ownika Sychty 2004
2021. Treder Jerzy, Mosbach August Ceynowy i Mosbacha wiadomo?? o Kaszubach z po?owy XIX w.; Wiadomo?? o Kaszubach 2006
2022. Treder Jerzy, Mosbach August Ceynowy i Mosbacha wiadomo?? o Kaszubach z po?owy XIX w.; Wiadomo?? o Kaszubach 2006
2023. Trepczyk Jan Lecë Choranko 1980
2024. Trepczyk Jan Moja stegna 1970
2025. Trepczyk Jan S?ownik polsko-kaszubski T. 1, A-Ó 1994
2026. Trepczyk Jan S?ownik polsko-kaszubski T. 1, A-Ó 1994
2027. Trepczyk Jan S?ownik polsko-kaszubski T. 1, A-Ó 1994
2028. Trepczyk Jan S?ownik polsko-kaszubski T. 2, P-? 1994
2029. Trepczyk Jan S?ownik polsko-kaszubski T. 2, P-? 1994
2030. Trepczyk Jan S?ownik polsko-kaszubski T. 2, P-? 1994
2031. Trepczyk Jan Ukrôd? dlô dzôtk 1980
2032. Treppa Zbigniew Wejherowo i Kalwaria Wejherowska 1993
2033. Trojanowska Izabella Kartuzy i okolice 1983
2034. Trojanowska Izabella Ko?cierzyna i okolice 1985
2035. Trojanowska Izabella Pó?wysep Helski 1979
2036. Trojanowska Izabella Szwajcaria Kaszubska 1987
2037. Trojanowska Izabella Szwajcaria Kaszubska 1987
2038. Trojanowska Izabella Szwajcaria Kaszubska 1987
2039. Trojanowska Izabella Twórcy ludowi Kaszub 1982
2040. Trojanowska Izabella Wdzydze 1980
2041. Trzebiatowscy Trzebiatowscy 1515-2015. Cz??? IV 2004
2042. Trzebiatowscy Trzebiatowscy 1515-2015. Edycja 2003 2003
2043. Trzebiatowscy Trzebiatowscy 1515-2015. Edycja 2003 2003
2044. Trzebiatowscy Trzebiatowscy 1515-2015. II Zjazd Rodzin Trzebiatowskich 28-30 czerwca 2002 w Trzebiatkowej 2002
2045. Trzebiatowscy Trzebiatowscy 1515-2015. II Zjazd Rodzin Trzebiatowskich 28-30 czerwca 2002 w Trzebiatkowej 2002
2046. Trzebiatowscy Trzebiatowscy. Cz??? V 2005
2047. Trzebiatowscy Trzebiatowscy. Cz??? VI 2006
2048. Trzeciak Stefan Morskie zmagania 2004
2049. Trzy pami?tniki pomorskie Trzy pami?tniki pomorskie 1982
2050. Tusk Donald, Duda Wojciech, Fortuna Grzegorz By? sobie Gda?sk 2006
2051. Tyszecki Stanis?aw S?owi?ski Park Narodowy 1978
2052. Ùczba kaszëbsczégo jãzeka w szkòle Ùczba kaszëbsczégo jãzeka w szkòle 2001
2053. Uczimë po kaszëbskú Ùczimë po kaszëbskú 2004
2054. Ùczimë po kaszëbskú Ùczimë po kaszëbskú 2004
2055. Uklejewski Janusz Dar m?odzie?y w s?u?bie bia?o-czerwonej 2002
2056. Uniwersytet ludowy Uniwersytet ludowy-szko?a dla ?ycia 2003
2057. Urban Thomas Od Krakowa po Gda?sk 2002
2058. Urbanowicz Wac?aw W niewoli morza i ognia 1993
2059. Urbanyi Zbigniew Od Daru Pomorza do Ziemi Bydgoskiej 1973
2060. Urba?ski Jaros?aw Woli?ski Park Narodowy 1970
2061. U?miechnij si? jeste? w Gdyni U?miechnij si? jeste? w Gdyni 2006
2062. Verba Sacra Verba Sacra - modlitwy katedr polskich 2004
2063. Verba Sacra Verba Sacra - modlitwy katedr polskich 2005
2064. Verba Sacra Verba Sacra - modlitwy katedr polskich 2006
2065. Verba Sacra Verba Sacra - modlitwy katedr polskich 2007
2066. Verba Sacra Verba Sacra - modlitwy katedr polskich 2008
2067. W 105. rocznic? urodzin. Wokó? Aleksandra Labudy W 105. rocznic? urodzin. Wokó? Aleksandra Labudy 2007
2068. W krainie Gryfitów W krainie Gryfitów. Podania, legendy i ba?nie Pomorza Zachodniego 1986
2069. W krainie Gryfitów W krainie Gryfitów. Podania, legendy i ba?nie Pomorza Zachodniego 1986
2070. W krainie Gryfitów W krainie Gryfitów. Podania, legendy i ba?nie Pomorza Zachodniego 1986
2071. W krainie Gryfitów W krainie Gryfitów. Podania, legendy i ba?nie Pomorza Zachodniego 1986
2072. W ?wietle dnia Anegdoty i bajki Kaszub 2006
2073. W ?wietle dnia Anegdoty i bajki Kaszub 2006
2074. W wieczornej mgle Niesamowite opowie?ci z Kaszub ze S?ownika Sychty 2004
2075. W wieczornej mgle Niesamowite opowie?ci z Kaszub ze S?ownika Sychty 2004
2076. Wach W?adys?aw Na kaszubskim sza?cu 1968
2077. Wadowski Jerzy Morze i Pomorze 1964
2078. Walewska-Sobolewska Helena Droga przez czas 1998
2079. Walicka Miros?awa Gdynia pejza? sprzed wojny 1982
2080. Walicka Miros?awa Próba wspomnie? Gda?sk 1945-1946 1968
2081. Walkusz Jan Jantarowy pacierz 1991
2082. Walkusz Jan Jantarowy pacierz 1991
2083. Walkusz Jan Jantarowy pacierz 1991
2084. Walkusz Jan Piastun s?owa ks. Bernard Sychta 1997
2085. Walkusz Jan Piastun s?owa ks. Bernard Sychta 1997
2086. Wa??sa Wa??sa 1981
2087. Wa??sa Wa??sa 1981
2088. Wannow Marianne Nelly By?am i jestem gda?szczank? 2005
2089. Wa?kowicz Melchior Na tropach Sm?tka 1974
2090. Wa?kowicz Melchior Na tropach Sm?tka 1988
2091. Wa?kowicz Melchior Walcz?cy Gryf 1963
2092. Wa?kowicz Melchior Westerplatte 1989
2093. Wa?kowicz Melchior Westerplatte 1989
2094. Wapi?ski Roman Endecja na Pomorzu 1920-1939 1966
2095. Wapi?ski Roman Ruch robotniczy na Pomorzu w latach 1920-1939 1963
2096. Warmi?ski Zygmunt Gda?sk moje korzenie 2001
2097. Warmi?ski Zygmunt Gda?sk moje korzenie 2001
2098. Wasielke-Cie?lak Halina Gdynia pod ?aglami 2003
2099. Wasielke-Cie?lak Halina Gdynia pod ?aglami 2003
2100. Wasilewski Eugeniusz Z kapita?skiego mostku 1974
2101. W?siewski Józef Ocalone od zapomnienia 2002
2102. W?sowicz Jaros?aw Bia?o-zielona „Solidarno??” 2006
2103. Weiss- Str?k Krystyna Pierwszy ko?ció? w Gdyni 1994
2104. Weiss-Str?k Krystyna Pierwszy ko?ció? w Gdyni 1994
2105. Weso?owska-Szarzy?ska Marta W Egiertowie zabawa 1981
2106. Wespa Jan Rodzinna moja ziamnio 1981
2107. Westerplatte Westerplatte 1974
2108. Westrzód dôczi Westrzód dôczi 1977
2109. W?drówki po dziejach Gdyni W?drówki po dziejach Gdyni 2004
2110. Widernik Mieczys?aw ?ycie polityczne w Gdyni w latach 1920-1939 1999
2111. Wielka Ksi?ga Miasta Gda?ska Wielka Ksi?ga Miasta Gda?ska 1997
2112. Wi?ckowiak Jerzy Dar Pomorza i jego kapelani 1990
2113. Wi?ckowiak Jerzy Gdynia Ma?y Kack 1990
2114. Wi?ckowiak Jerzy Kalwaria Wejherowska 1994
2115. Wi?ckowiak Jerzy Ko?ció? Katolicki w Gdyni 2000
2116. Wi?ckowiak Jerzy Królowa polskiego morza 1992
2117. Wi?ckowiak Jerzy Królowa polskiego morza 1992
2118. Wilczy?ska Lilia Piaski klepsydry 2006
2119. Wiszniewski Leonard Ziemia gda?ska w XXV-leciu PRL 1969
2120. Wiszniewski Piotr Dymitr Pod gwiazd? Conrada 1998
2121. Wi?niewska Anna Henryk-Heidenryk pierwszy biskup che?mi?ski 1992
2122. Witz Ignacy Plastycy Wybrze?a 1969
2123. W?odek w listach matki W?odek w listach matki 2003
2124. W?odek w listach matki W?odek w listach matki 2003
2125. Wojciechowski Henryk Stocznia Gda?ska im. Lenina 1974
2126. Wojciechowski Jan W pomorskich lasach 1992
2127. Wojciechowski Jan W pomorskich lasach 1999
2128. Województwo Województwo Pomorskie - najwi?ksze atrakcje turystyczne ?
2129. Wojnowski Edmund Cz?owiek przetrzyma? 1985
2130. Wojnowski Edmund Cz?owiek przetrzyma? 1985
2131. Wojterski Teofil Zielonym szlakiem polskiego wybrze?a 1957
2132. Wojterski Teofil Zielonym szlakiem polskiego wybrze?a 1957
2133. Wolanowski Lucjan Ani diabe?, ani g??bia 1987
2134. Wola?ska Ewelina Przysta? Lecha Wa??sy nad Mot?aw? 2003
2135. Wo?niak Piotr Gda?sk oraz Gdynia i Sopot 2005
2136. Wójcicki Józef Tysi?c lat Polski nad Ba?tykiem 1967
2137. Wójcicki Józef Tysi?c lat Polski nad Ba?tykiem 1967
2138. Wójcicki Krzysztof 50 lat parafii ?w. Andrzeja Boboli w Gdyni-Ob?u?u 1988
2139. Wójcicki Krzysztof 50 lat parafii ?w. Antoniego w Gdyni 1999
2140. Wójcicki Krzysztof Bajki i ba?nie gdy?skie 2000
2141. Wójcicki Krzysztof Bajki i ba?nie ko?cierskie 2002
2142. Wójcicki Krzysztof Bajki i ba?nie sopockie 2006
2143. Wójcicki Krzysztof Rozmowy z ksi?dzem Hilarym Jastakiem 1999
2144. Wójcicki Krzysztof Rozmowy z ksi?dzem Hilarym Jastakiem 1999
2145. Wójcicki Krzysztof Rozmowy z ksi?dzem Hilarym Jastakiem 2002
2146. Wójcicki Krzysztof Rozmowy z ksi?dzem Hilarym Jastakiem 2002
2147. Wójcicki Krzysztof Rozmowy z ksi?dzem Hilarym Jastakiem. Cz??? II 1995
2148. Wójcicki Krzysztof Rozmowy z Mokw? 1989
2149. Wójcicki Maciej Co Pan za?piewa doktorze? 2003
2150. Wójcik Józef Franciszek „Dar M?odzie?y” i inne opowiadania 1998
2151. Wójcik Józef Franciszek Opowiadania i „Dar M?odzie?y” 1999
2152. Wójcik Józef Franciszek „Dar M?odzie?y” i inne opowiadania 1998
2153. Wójcik Józef Franciszek „Dar M?odzie?y” i inne opowiadania 1998
2154. Wójcik Józef Franciszek Morze, saksy i „Dar M?odzie?y” 1999
2155. Wrze?niowski Zygmunt, Sperski Marek Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego 1974
2156. Wspomnienia dzia?aczy kaszubskich Wspomnienia dzia?aczy kaszubskich 1973
2157. Wybitni Pomorzanie XVIII wieku Wybitni Pomorzanie XVIII wieku 1983
2158. Wysiedlenia na Pomorzu Wysiedlenia na Pomorzu w latach 1939-1948 2004
2159. Wysiedlenia na Pomorzu Wysiedlenia na Pomorzu w latach 1939-1948 2004
2160. Wystawa fotograficzna „Pielgrzymka Kaszubów Ziemia ?wi?ta – wrzesie? 2000” Wystawa fotograficzna „Pielgrzymka Kaszubów Ziemia ?wi?ta – wrzesie? 2000” 2001
2161. Wzgórzami Trójmiasta Wzgórzami Trójmiasta Gda?sk - Gdynia 1983
2162. XVII Konkurs Wspó?czesnej Sztuki Ludowej XVII Konkurs Wspó?czesnej Sztuki Ludowej 2002
2163. Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku 2001
2164. Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. Tom II 2004
2165. Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. Tom II 2004
2166. Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. Tom II 2004
2167. Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. Tom III 2006
2168. Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. Tom III 2006
2169. Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. Tom III 2006
2170. Z dziejów stosunków kaszubsko-czeskich Z dziejów stosunków kaszubsko – czeskich. Korespondencja Aleksandra Majkowskiego z Antoninem Frint? 1912-1935 2006
2171. Z dziejów stosunków kaszubsko-czeskich Z dziejów stosunków kaszubsko – czeskich. Korespondencja Aleksandra Majkowskiego z Antoninem Frint? 1912-1935 2006
2172. Z po?udnia Kaszub Z po?udnia Kaszub 1982
2173. Z przesz?o?ci Pomorza Wschodniego Z przesz?o?ci Pomorza Wschodniego 1962
2174. Zaborski Park Krajobrazowy Zaborski Park Krajobrazowy 2003
2175. Zaj?c Jerzy, Zimmermann Edward Tabaka na Kaszubach i Kociewiu 2006
2176. Zaj?c Jerzy, Zimmermann Edward Tabaka na Kaszubach i Kociewiu 2006
2177. Zajewski W?adys?aw Wolne Miasto Gda?sk pod znakiem Napoleona 2005
2178. Zakl?ta stegna Zakl?ta stegna 1985
2179. Zakl?ta stegna Zakl?ta stegna 1985
2180. Zakl?ta stegna Zakl?ta stegna 1985
2181. Zalewski Bogdan Polska morska my?l wojskowa 1918-1989 2001
2182. Zaruski Marjusz Nawigacja. Krótki podr?cznik do u?ytku na jachtach morskich 1932
2183. Zarys dziejów Rumi Zarys dziejów Rumi 1994
2184. Zas?u?eni ludzie Pomorza Nadwi?la?skiego XVII wieku Zas?u?eni ludzie Pomorza Nadwi?la?skiego XVII wieku 1982
2185. Zas?u?eni Pomorzanie w latach II wojny ?wiatowej Zas?u?eni Pomorzanie w latach II wojny ?wiatowej 1984
2186. Zawal-Brzezi?ska Beata Izajasz Rzepa 2001
2187. Zbierski Andrzej, Cie?lak Marek, Trawicki Lech Udzia? Polaków w wojnie rosyjsko-japo?skiej na morzu w latach 1904-1905 2000
2188. Zbierski Pawe? Na w?asny rachunek rzecz o Lechu B?dkowskim 2004
2189. Zbierski Pawe? Na w?asny rachunek rzecz o Lechu B?dkowskim 2004
2190. Zbrzyca Jan Wieczórny widnik 2002
2191. Zbrzyca Jan Wieczórny widnik 2002
2192. Zbrzyca Jan Wizrë ë duchë 1986
2193. Zbrzyca Jan Wizrë ë duchë 1986
2194. Ze ?w. Wojciechem w trzecie tysi?clecie Ze ?wi?tym Wojciechem w trzecie tysi?clecie 1998
2195. Ze ?wi?tym Wojciechem w trzecie tysi?clecie Ze ?wi?tym Wojciechem w trzecie tysi?clecie 1998
2196. Zespó? Pie?ni i Ta?ca „Gdynia” Zespó? Pie?ni i Ta?ca „Gdynia” 1998
2197. Zeszyt patriotyczny nr 8 Zeszyt patriotyczny nr 8. Ks Kanonik Franciszek Kaszubowski 2003
2198. Zeszyt patriotyczny nr 8 Zeszyt patriotyczny nr 8. Ks Kanonik Franciszek Kaszubowski 2003
2199. Zeszyty Ba?tyckie III Zeszyty Ba?tyckie III 2004
2200. Zeszyty Ba?tyckie IV Zeszyty Ba?tyckie IV 2004
2201. Zeszyty Gdy?skie nr 1 Zeszyty Gdy?skie nr 1 2006
2202. Zeszyty Gdy?skie nr 1 Zeszyty Gdy?skie nr 1 2006
2203. Zeszyty gdy?skie nr 2 Zeszyty gdy?skie nr 2 2007
2204. Zeszyty gdy?skie nr 2 Zeszyty gdy?skie nr 2 2007
2205. Zeszyty Nowod?bsk?go Towarzystwa Spo?eczno-Kulturalnego. Numer 1 Virtuti Militari Mjr Jan Gryczman Westerplatte 1939 2000
2206. Zieli?ska-Melkowska Krystyna Dzia?o si? i dan w K?pnie 1282 1980
2207. Zieli?ski Piotr Kotwica w sercu 2005
2208. Ziemia Krokowska dawniej i dzi? Ziemia Krokowska dawniej i dzi? 1998
2209. Ziemia Krokowska dawniej i dzi? Ziemia Krokowska dawniej i dzi? 2005
2210. Ziemia Wejherowska Ziemia Wejherowska 1980
2211. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 1998
2212. Zwarra Brunon Wspomnienia gda?skiego bówki T. 3 1986
2213. Zwi?zki Pucka z morzem i Marynark? Wojenn? Zwi?zki Pucka z morzem i Marynark? Wojenn? 1998
2214. Zymk Zymk 2001
2215. Zymk Zymk. Zsziwk 5 2006
2216. ?ród?a do kaszubsko–polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945 Pomorze Zachodnie pod rz?dami ksi???t plemiennych i w?adców z dynastii Gryfitów (990-1121-1637-1653) 2006
2217. ?ród?a do kaszubsko–polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945 Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po kl?sk? III Rzeszy w 1945 r. 2006
2218. ?ród?a do kaszubsko–polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945 Pomorze Zachodnie w pa?stwie brandenbursko–pruskim (1653-1815) 2006
2219. ?ród?a do kaszubsko–polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945 Pomorze Zachodnie w XIX i pocz?tkach XX stulecia (1815-1918) 2006
2220. ?akiewicz Maciej Gda?sk 1945 kronika wojennej burzy 2001
2221. ?akiewicz Maciej Gda?sk 1945 kronika wojennej burzy 2001
2222. ?akiewicz Zbigniew Ciotule?ka 1988
2223. ?akiewicz Zbigniew Ciotule?ka 1988
2224. ?akiewicz Zbigniew Tryptyk Wile?ski 2005
2225. ?ebrowski Zbigniew Rybo?ówstwo morskie. Narz?dzia po?owu 1949
2226. ?eromski Stefan Wis?a Mi?dzymorze 1985
2227. ?mùda-Trzebiatowsczi Robert Òd?ómczi 1997
2228. ?ó?ko? Katarzyna Przyrodnicze osobliwo?ci rezerwatu „K?pa Red?owska” 2003
2229. ?ó?ko? Katarzyna Przyrodnicze osobliwo?ci rezerwatu „K?pa Red?owska” 2003
2230. ?ycie codzienne na Kaszubach w XVIII-XX wieku ?ycie codzienne na Kaszubach w XVIII-XX wieku 2002
2231. ?ycie codzienne na Kaszubach w XVIII-XX wieku ?ycie codzienne na Kaszubach w XVIII-XX wieku 2002
2232. ?ycie i twórczo?? Aleksandra Majkowskiego ?ycie i twórczo?? Aleksandra Majkowskiego 1997
2233. ?ywicka Zofia Z dziejów Wielkiego Kacka 2005


Ksi?gozbiór OKKP 27.05.2008 (PDF)
Hits: 3718 File Size: 423.41 KB
No description for file.
Uploaded: 2004/4/9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002