artykuly-do Matki Boskiej Sianowskiej
Losowe zdjęcie
Gołuń
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
do Matki Boskiej Sianowskiej
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 09.11.2003
Rating 4.63
Votes: 8
Read: 6697 times
Article Size: 2.01 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Jerzy Stachurski

* * *

Pani Swiónowskô
Królewò łąk i jezór
Nakłôdóm Tobie kòrunã mòdlëtwë
Zdrzë jak z mòjégò serca òdżin gwiôzd wëpôdô
Żelë Të jes dlô mie jak matka
To kòlibiónkã wësłëchôj ò mòjich pragnieniach
Żelë të jes drëchã
Wëcygnij do mie rãce
I pòdnies z kòlón
Wëcygnij z milczeniégò
To prôwda że
Niebò pòdôwô mie rãkã lëpińca
I skòczk z aniołã mùzykùje na złotëch nitkach hëce
Jaż wiater ùklãkł pòd kaplëcą céni
Jednak Òkò Bòga
Òdmikô so co chwilã
I mie sã tedë zdôwô
Że Òn chce rzec:
Cëszi, cëszi
Twój ptôch serca niech tak chùtkò nie lecy
Przez zeloną łąkã żëcégò
Niech twòje nodżi tak chùtkò
Nie jidą przez greńce snów
Czédë biegają
Dzëczé kònie nocë


Ò Pani Swiónowskô
Królewò zesekłëch trôw
I mòdrôków w zbòżu
Wezdrzë na mie
Të jedna mòżesz mie zrozmiôc
I wiész jak wiele jesz móm
Do wëmòdleniôModlëtwa

Swiónowskô Pani
Ta modlëtwa ùkłôdô sã jak malënë w kòszikù lëpińca
Jak zbòżé w stodołach pò żniwach

Ta mòdlëtwa kradnie Bògù wid
Twòjich òczu i wiérztë dozdrzelałé
Jak krëszczi w séwnikù
Jak jabka wëpadłé z raju
Jak kawel zaklãti w kamieniu

Pani Swiónowskô
Do Cebie mòdla sã jarzëbina ò pògòdã
Przë wësoczim wôłtôrzu jeseni
I malëją òbrôz nieba cemnyma skrzidłama cziwùtków
Lëdze gôdają
Że tedë spôdô kam z serca1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002