artykuly-Muzeum Wejherowskie
Losowe zdjęcie
100. rocznica urodzin Józefa Bruskiego
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)

Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a, tel. +48 58 6722566
Godziny otwarcia wystaw:

 • w sezonie letnim ( 01.05. – 15.10 )
  • wtorek- piątek 10:00 - 17:00
  • sobota 12:00 - 16:00
  • niedziela 12:00 – 16:00

 • w sezonie zimowym (16.10.-03.04)
  • wtorek-piątek 8:00-15:00

Czytelnie dla korzystających ze zbiorów:
 • ul. Zamkowa 2a oraz ul. Wałowa 14a poniedziałek - piątek 8:00 - 15:-00

Istnieje możliwość – po wcześniejszym uzgodnieniu – zwiedzania wystaw i korzystania ze zbiorów w różnych dniach i porach. Muzeum oferuje też dla użytkowników z daleka lub dłużej korzystających ze zbiorów –za niewielką odpłatnością – pokój gościnny.Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jest instytucją dokumentującą i upowszechniającą dorobek kulturowy obecnych i przeszłych pokoleń Pomorzan, szczególnie uwzględniając specyfikę kultury kaszubskiej.

Muzeum Wejherowskie jest jedyną instytucją, dla której podstawowym przedmiotem działania są świadectwa duchowej kultury Kaszub, w zasadzie wykraczające poza definicje zabytków kultury ludowej. Ma to istotne znaczenie z jednej strony dla zachowania i poznania specyfiki kulturowej Kaszub, z drugiej dla twórczego wykorzystania osiągnięć poprzedników we współczesnej działalności kulturalnej.

Znaczenie i funkcje opisywanej instytucji są też odzwierciedleniem specyfiki przedmiotu działalności. Wejherowskie muzeum gromadzi, opracowuje i upowszechnia przede wszystkim piśmiennictwo kaszubskie, stanowiące ewenement na polskim obszarze językowym. Kaszubszczyzna - zyskujące na znaczeniu tworzywo literackie - niewątpliwie najbardziej różni się od polszczyzny, przekraczając próg różnic dialektalnych i gwarowych, w coraz powszechniejszym odczuciu jest oddzielnym językiem. Trudno wyobrazić sobie muzeum o podobnym charakterze w innym regionie Polski.

Ponadto wejherowskie Muzeum z uwagi na rodzaj zgromadzonych zbiorów łączy zadania i sposób działania kilku pokrewnych instytucji jak muzeum, biblioteka czy archiwum. W tym sensie jest placówką unikatową. Porównując różne polskie muzea, najwięcej podobieństw można znaleźć z Muzeum Literatury w Warszawie, które pełniło nadzór merytoryczny nad wszystkimi muzeami literackimi, w tym wejherowskim.

Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002