artykuly-Zarys kaszubskiej bibliografii
Losowe zdjęcie
Spojrzenie
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Zarys kaszubskiej bibliografii
Author: Szczëpta ()
Published: 25.12.2003
Rating 4.17
Votes: 69
Read: 43001 times
Article Size: 65.9 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Bibliografia stanowi bieżącą informacje o książkach dotyczących w jakikolwiek sposób Kaszuby, Kaszubów i tematykę pomorską. Nie jest zamkniętą całością i trzeba ją traktować jako nieskończoną budowlę, która ma być udoskonalana.
bez roku wydania

*Historischer und geographischer Atlas von Mecklenburg und Pommern, Bd II, Schwerin.

Spis treści: Slawische Stämme, Burgen und Kultstätten in Mecklenburg und Pommern, str. 6-9.+

*Language rights, individual and collective. The use of lesser used languages in public administration, European Bureau for Lesser Used Languages.+

*Przeglądowa mapa geomorfologiczna województwa bydgoskiego w skali 1:500 000, oprac. R. Galon, R. Roszkówna, Wrocław.

*A. Rekowski, The Saga of the Kashub People in Poland, Canada, USA. +

*D. D. P. Nicolaus Visscher, Pommern Serenissimo Eclessimo […] Federico Gujljelmo […] Home (Pomeraniae Ducatus Tabulam), 17 Jahrh. +


1586


*Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynszich naboznich męzow Z niemieckiego w Slawięsky iezik wilozone Przez Szymana Krofea, sluge slowa Bozego w Bytowie, Gdańsk, 1586.+


1612


*E. Lubin, Nova illustrissimi principatus Pomeraniae, 1612.+


1643


*Michał Pontanus, Mały Catechism Niemiecko Wándalski abo Słowięski to jestá z Niemieckiego jezyká z Słowięski wystáwion [...] z Przydatkiem Siedm Psálmow Pokutnych króla Dawida y [...] Historiy Passiy nászego Páná Jezvsa, Gdańsk, 1643. (wyd. 2 – 1758)+


1692


*S. Sanson, La Duche de Pomeraniae. Copris sous la Cercle de la Haute Saches […] Pomeraniae […], Paris, 1692.+


1758


*Ćwiczenia katechismowe, przez Pytania y Odpowiedźi według Przetłumaczenia Szymona Krofejá, Na Ządanie wielu poboznych serc do Druku podane, 1758.+


1780


*Charte von dem in Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Moddrow, 1780.+


1783


*Karl Gottlob von Anton, Erste Linien eines Versuches ueber der alten Slaven Ursprung, Sitten, Genraeuche, Meinungen und Kntnisse, Leipzig, 1783.


1792


*A. G. Schneider u. C. Weigelin, Statistische Uebersicht und Register zur Karte von Herzogthum Pommern, Nuernberg, 1792.


1831


*Rhein Karte von dem im Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Koenigl. Amts Dorfe Gramenz, 1831.


1835


*Charte von dem im Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Dorfe Klein Pomerische, 1835.


1850


*F. Ceynowa, Kilke słóv wó Kaszebach é jich zémi, Kraków, 1850.

*F. Ceynowa, Wuvogj nad móvą Kaszebską, Gdańsk, 1850.+


1858


*R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Buetow, Koenigsberg, 1858.


1862


*A. Hilferding, Ostatk’i Slavjan na južnom b'er'egu Balt'ijskogo Morja, Sanktpeterburg, 1862.


1864


*Karte Dorflage von Tangen, Umgezeichneter Ausschnitt aus der Feldmark Karte von 1864 im Katasteramt Buetow.


1866


*F. Ceynowa, Skôrb kaszébskoslowjnskjè mòvé, Svjece, 1866.


1867


*Karte ueber die in der Gemarkung, Rekow, 1867.


1874


*P. Stremler, Fonet'ika kašubskago jazyka, p'er'ep'ečatano iz «F'ilolog'ičesk'ih Zap'isok», Voron'ež, 1874.


1877


*Prowincyonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach zestawione i porównanie z językiem ruskim, staropolskim i narzeczem kaszubskim przez Prof. P. Parylaka w Stanisławowie w r. 1877.


1879


*Karte ueber die in der Gemarkung Trzebiatkow beleg, 1879.

*F. Ceynowa, Zarés do grammatikj kašébsko-słovjnksjè mòvé, 1879.


1880


*H. Derdowski, O Panu Czorlinscim co do Pucka po sece jachoł, Tczew, 1880.

*Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, I-XV, Warszawa, 1880-1902.


1882


*H. Frischbier, Preussisches Woerterbuch..., I-II, Berlin, 1882-1883.


1883


*Leon Biskupski, Beitraege zur slavischen Dialektologie. I. Die Sprache der Bodnitzer Kaschuben im Kreise Karthaus (West-Preussen), Leipzig, 1883.


1885


*H. Derdowski, Jasiek z Knieji. Sporo kupa łgarstw koszebściech zebrano i powiązano od Hieronima Derdowskiego a na prowdę Jarosza Dyrdę, Toruń, 1885.


1886


*F. Miklosic, Etymologische Woerterbuch der slavischer Sprachen, Wien, 1886.


1887


*X. G. Pobłocki, Słownik kaszubski z dodatkiem idiotyzmów chełmińskich i kociewskich, Chełmno, 1887.


1888


*H. Gołębiowski, Obrazki kaszubskie, 1888.


1889


*W. Łęgowski (Nadmorski), Ludność polska w Prusiech Zachodnich. Jej rozwój i rozsiedlenie w bieżącym stuleciu z mapą etnograficzną, Warszawa, 1889.


1891


*Aleksander Berka/Leon Biskupski, Słownik kaszubski porównawczy, Leipzig (Warszawa), 1891.


1892


*Dr. Nadmorski/J. Łęgowski, Kaszuby i Kociewie, 1892.


1893


*Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków, 1893.


1894


*H. Landwehr, Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms des Grossen Kurfuersten, Berlin, 1894.


1896


*A. Parczewski, Szczątki kaszubskie w Prowincyi Pomorskiej. Szkic historyczno-etnograficzny, ?, 1896.


1899


*S. Ramult, Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków, 1899.

*F. Tetzner, Die Slovinzen und Lebakaschuben. Land und Leute, Haus und Hof, Sitten und genraeuche, Sprache und Literatur im oestlichen Hinterpommern, Berlin, 1899.


1900


*J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, 1900-1911.


1902


*W. Kętrzyński, Przydomki szlachty pomorskiej, Toruń, 1902.

*G. Smólski, Drwinkowania i żarty Pomorzan, Warszawa, 1902.

*F. Tetzner, Die Slaven in Deutschland, Braunschweig, 1902.


1903


*F. Lorentz, Slovinzische Grammatik, St. Petersburg, 1903.


1904


*J. Marchlewski, Stosunki społeczno-ekonomiczne na ziemiach polskich zaboru pruskiego, Lwów, 1904.


1905


*F. Lorentz, Slovinzische Texte, St. Petersburg, 1905.

*K. Nitsch, Dyalekty polskie Prus Zachodnich, cz. I: Dyalekty po lewej stronie Wisły (wraz za pograniczną kaszubszczyzną) z mapą, Kraków, 1905.


1907


*K. Nitsch, Dialekty polskie Prus Zachodnich, 1907.


1908


*E. Berneker, Slavisches etymologisches Woerterbuch, A-morъ, Heidelberg, 1908-1913.

*W. Kętrzyński, Germanizacja Pomorza za polskich czasów, Toruń, 1908.

*F. Lorentz, Slovinzische Woerterbuch, I-II, St. Petersburg, 1908-1912.


1910


*A. G. Preobražensk'ij, Et'imolog'ič'esk'ij slovar' russkogo jazyka, I-II, Moskva, 1910-1914.

*B. Ślaski, Lustracja starostwa kościerzyńskiego z 1664 r, Toruń, 1910.


1911


*E. S. Gulgowski, Hausfliess in der Kaschubei, Berlin, 1911.

*E. S. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland, Berlin, 1911.

*K. Nitsch, Mowa ludu polskiego, Kraków, 1911.


1913


*A. Majkowski, Kwestia kaszubska, Zeszyt monograficzny „Ziemi”, IV, 1913.


1915.


*K. Zimmermann, Fryderyk Wielki i jego kolonizacja rolna na ziemiach polskich, Poznań, 1915.


1914


*E. Holsten, Die Volkskunde des Waizackers, Stettin, 1914.

*F. Lorentz, Teksty pomorskie czyli słowiańsko-kaszubskie, z. II, Kraków, 1914.


1916


*J. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Kraków, 1916.

*J. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków, 1916.


1917


*A. Mańkowski, Dwa dokumenty dotyczące bartnictwa w starostwach tucholskim i świeckim, Toruń, 1917.


1920


*W. Keller, Volkssagen aus Stadt und Kreis Buetow in Pommern, Buetow, 1920.


1921


*P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772, Toruń, 1921.

*A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów, 1921.


1923


*F. Lorentz, Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Gdańskim, Poznań, 1923.

*W. Łega, O składnikach etnograficznych Pomorza w wiekach ubiegłych, Toruń, 1923.


1924


*I. Gulgowski, Kaszubi, Kraków, 1924.

*F. Lorentz, Teksty pomorskie, Kraków, 1924.


1925


*J. S. Bystroń, Ugrupowanie etniczne ludu polskiego, Kraków, 1925.


1926


*Charte von dem im Lauenburg Buetowschen Kreise beleg, Katkow, 1926.

*A. Fischer, Lud polski, Lwów, 1926.

*F. Lorentz, Geschichte der Kaschuben, Berlin, 1926.


1927


*J. Allendorf, Die Archidiakonate des Bistums Cammin, Berlin, 1927.

*F. Lorentz, Gramatyka pomorska, z. I (z mapą dialektologiczną), Poznań, 1927.


1929


*F. Krueger, Heimatkunde des Kreises Buetow, z. 2. Das Land Buetow, Buetow, 1929.

*Pomorze Polskie, Toruń, 1929.

Spis treści (t. 1): A. Fischer, Zarys etnograficzny polskiego Pomorza; M. Rudnicki, Charakterystyka językowa polskiego Pomorza.


1931


*Pamiętnik zjazdów Pomorzoznawczych, red. J. Borowik, Toruń, 1931.

Spis treści: B. Stelmachowska: Badania etnograficzne na Pomorzu.


1932


*B. Stelmachowska: Stosunek Kaszub do Polski, Toruń, 1932.


1933


*W. Łega, Ziemia Malborska, Kultura ludowa, Toruń, 1933.

*P. Panske, Stolper Kadetten, katolischer Abkunft aus dem Lande Buetow (1769-1811), Stettin, 1933.

*B. Stelmachowska: Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń, 1933.


1934


*A. Fischer, Etnografia słowiańskia, z. 3, Lwów-Warszawa, 1934.

*Kaszubi, kultura ludowa i język, Toruń, 1934.

Spis treści: A. Fischer, Kaszubi na tle etnografii Polski; T. Lehr-Spławiński, O narzeczach Słowian Nadbałtyckich; F. Lorentz, Zarys etnografii kaszubskiej.

*F. Lorentz, Zarys etnografii kaszubskiej, Toruń, 1934.

*K. Moszyński, Atlas kultury duchowej Polski, opr. z J. Klimaszewska i M. Bytnarówna, z. 1-3, Kraków, 1934-1936.


1935


*Documenta Capitaneatus Slochoviensis (1471-1770), wyd. P. Panske, Toruń, 1935.


1936


*K. Kaiser, Pommersche Volkskunde (Atlas), Stettin, 1936.

*Ł. Kamieński, Pieśni ludu polskiego, Toruń, 1936.

Spis treści (t. I): Pieśni z Kaszub Południowych.

*Mapa topograficzna w skali 1:100 000, ark. Gowidlino, Warszawa, 1936.

*Mapa topograficzna w skali 1:100 000, ark. Lipusz i Bytowo (Buetow), Warszawa, 1936.


1937


*K. Nitsch, Słownik geograficzny państwa polskiego. T. I: Język polski Pomorza i Prus Wschodnich, Warszawa, 1937.

*Mapa topograficzna w skali 1:100 000, ark. Miastko (Rummelsburg), Warszawa, 1937.

*G. Renn, Die Bedeutung des Namens “Pommern” und die Bezeichnung für das heutige Pommern in der Geschichte, Greifswald, 1937.

*Słownik geograficzny państwa polskiego, red. S. Arnoldt, Warszawa, 1937.

Spis treści (t. I): M. Kiełczewska-Zaleska, Osadnictwo wiejskie i miejskie Pomorza Polskiego i Pomorza Zachodniego; (z. 1): B. Stelmachowska: Etnografia Pomorza i Prus Wschodnich.

*B. Stelmachowska: Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznań, 1937.

*A. Wrzosek, Kaszubski przemysł ludowy, Poznań, 1937.


1938


*Der Kreis Rummelsburg. Ein Heimatbuch, Stettin, 1938.

*Opis królewszczyn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Toruń, 1938.


1939


*G. Bronisch, H. Teichmueller, W. Ohle, Der Kreis Buetow. Ein Heitmatbuch, Szczecin, 1939.

*J. S. Bystroń, Czynniki magiczno-religijne w osadnictwie, Warszawa, 1939.

*J. S. Bystroń, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, Warszawa-Poznań, 1939.

*E. Sauer, Der Adel waehrend der Besiedlung Ostpommerns (der Laender Kolberg, Belgrad, Schlawe, Stolp 1250-1350), Stettin, 1939.


1940


*S. Siebke, Die Gegenreformation im Lande Buetow, Greifswald, 1940.


1942


*K. Kasiske, Beitraege zur Bevoelkerungsgeschichte Pommerellens im Mittelalter, Koenigsberg, 1942.


1945


*Z. Kaczmarczyk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań, 1945.


1946


*Mapa gleb Pomorza Zachodniego w skali 1:350 000, oprac. T. Mieczyński, Bydgoszcz-Gdańsk, 1946.

*E. Serwański, Społeczeństwo polskie na ziemiach odzyskanych. Odzyskane ziemie – odzyskani ludzie, Poznań, 1946.

*B. Stelmachowska, Zdobnictwo Ziemi Pyrzyckiej, Poznań, 1937.


1947*J. S. Bystroń, Etnografia Polski, Warszawa, 1947.

*J. S. Bystroń, Kultura ludowa, Warszawa, 1947.

*J. Delekta, Materiały do wierzeń i praktyk magicznych na Pomorzu, Lublin, 1947.

*J. Gajek, Polski atlas etnograficzny, Lublin, 1947.

*T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie. Powstanie. Rozwój, Warszawa, 1947.

*S. Srokowski, Pomorze Zachodnie. Studium geograficzne, gospodarcze i społeczne, Toruń, 1947.

*M. Znamierowska-Pruefferowa, Ochorna zabytków kultury ludowej. Poradnik terenowy (?), Warszawa-Toruń, 1947.


1948


*J. S. Bystroń, W. Dynowski, Kultura ludowa i ludoznawstwo w Polsce. Zagadnienia kultury ludowej w Polsce, Warszawa, 1948.

*K. Zawistowicz-Adamska, Żywe tradycje współdziałania na wsi. Pomoc wzajemna i współdziałanie w kulturach ludowych, Łódź, 1948.


1949


*W. Łega, Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII wieku, Poznań, 1949.

*Pomorze Zachodnie, Poznań, 1949.

Spis treści (cz. 1): G. Chmarzyński, U granic sztuki ludowej i historycznej na Pomorzu Zachodnim; B. Stelmachowska: Czego nie starła nawałnica [...] Relikty etnograficzne kultury ludowej Pomorza Zachodniego; K. Ślaski, W uporczywej walce (?).


1950


*A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań, 1950.


1951


*S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej (cz. 1: polsko-niemiecka, cz. 2: niemiecko-polska), Warszawa-Wrocław, 1951.

*J. Tokarski, Czasowniki polskie. Formy, typy, wyjątki, słownik, Warszawa, 1951.

*Zasięg lasów Pomorza w dobie historycznej w skali 1:500 000, Poznań, 1951.


1953


*G. Dabinnus, Die laendliche Bevoelkerung Pommerellens im Jahre 1772 mit Einschluss des Danziger Landegebietes im Jahre 1793, Marburg, 1953.

*Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Warszawa, 1953-


1954


*W. Kostuś, Władztwo Polski nad Lęborkiem i Bytowem, Wrocław, 1954.

*G. Labuda, Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, Toruń, 1954.

*K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych, Wrocław, 1954.

Spis treści (t. 2): K. Nitsch, F. Lorentz, Słovinzisches Woerterbuch, St. Petersburg, I-1908, II – 1909 – RS II 1912, str. 423-432.

Spis treści (t. 3): K. Nitsch, Dialekty polskie Prus Zachodnich, str. 47-251.

*Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa pomorskiego, okręgu bytowskiego i lęborskiego w drugiej połowie XVI w. w skali 1:300 000, oprac. M. Biskup, Bydgoszcz, 1954.

*Sieć parafialna wojwództwa pomorskiego, okregu bytowskiego i lęborskiego w drugiej połowie XVI w. w skali 1:300 000, oprac. A. Tomczak, Bydgoszcz, 1954.

*K. Ślaski, Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim w rozwoju dziejowym, Poznań, 1954.


1955


*M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w. I. Rozmieszczenie własności ziemskiej. II. Sieć parafialna, Toruń, 1955.

*G. Labuda, Uwagi dyskusyjne w sprawie przemian etnicznych Pomorza Zachodniego, Poznań, 1955.


1956


*M. Biskup, Osady na prawie polskim na Pomorzu Gdańskim w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa, 1956.

*M. Kiełczewska-Zaleska, O powstaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego, Warszawa, 1956.

*Konferencja Pomorska (1954), Warszawa, 1956.

Spis treści: Z. Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej, str. 37-48; P. Smoczyński, Stosunek dialektu Sławoszyna do języka Cenowy, str. 49-86; A. Bukowski, Pomorze w dobie narastania i rozwoju kapitalizmu (1807-1870), str. 131?; T. Lehr-Spławyński, O dawnych narzeczach Słowian Pomorza Zachodniego i ziem przyległych, str. ?

*Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, Poznań, 1956.

Spis treści (t. 2): B. Dopierała, Walka klasy robotniczej prowincji zachodnio-pomorskiej o wyzwolenie społeczne w okresie wzniesienia fali rewolucyjnej.

*S. Szpilczyński, Z dziejów przesądu i zabobonu w lecznictwie (?), Warszawa, 1956.

*M. Znamierowska-Pruefferowa, Uwagi o sztuce ludowej woj. bydgoskiego, Toruń-Kcynia, 1956.


1957


*H. Heyden, Kirchengeschichte Pommerns, Bd I, Koeln-Braunsfeld, 1957.

*Mały atlas gwar polskich, I-XIII, oprac. pod kierownictwem K. Nitscha, od II pod kier. M. Karasia i Z. Stamirowskiej, od IX pod kier. M. Karasia, Wrocław-Kraków, 1957-1970.


1958


*A. Bukowski, Pomorze Gdańskie 1807-1850, Wrocław, 1958.

*J. Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowaniu wsi, Wrocław, 1958.

*J. Karnowski, Nowotné spiéwë i wiersze, Gdynia, 1958.

*W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, Gdańsk, 1958.

*S. Krofey, Geistliche Lieder D. Martin Luthers und anderer frommer maenner…, Danzig 1586, Koeln-Graz, 1958.

*F. Lorentz, Gramatyka pomorska, wyd. 2 fotoofsetowe (t. 1, cz. I: 1958), przełożył z niemieckiego M. Rudnicki, Wrocław, 1958-1962.

*F. Lorentz, Pomoranisches Woerterbuch, I-V (t. I: 1958), Berlin, 1958-1983.

*Mapa [litograficzna] powiatu Bytów w skali 1:100 000, Warszawa, 1958.

*Mapa [litograficzna] powiatu Miastko w skali 1:100 000, Warszawa, 1958.

*A. Mioduchowska, Współdziałanie dospodarcze w Brzozówce w końcu wieku XIX i w wieku XX. Zajęcia pozarolnicze. Współdziałanie gospodarcze, Wrocław, 1958.

*Polski atlas etnograficzny, red. J. Gajka, Zeszyt próbny, Wrocław, 1958.

*M. Pontanus, Der kleine Catechismus D. Martini Lutheri Deutsch vnnd Wendisch gegen einander gesetzt. Mit anhange der Sieben Busspsalmen Koenigs Davids, Danzig 1643 und Passiongeschichte, Danzig 1643, Koeln-Graz, 1958.

*A. Wielopolski, Memoriał landrata z Bytowa o położeniu ludności polskiej w powiecie bytowskim w r. 1854, Poznań, 1958.


1959


*A. Dobrowolska, Z problematyki odzieży ludowej na Pomorzu Zachodnim, Wrocław-Szczecin, 1959.

*B. Dopierała, Ekonomiczne i demograficzne problemy Pomorza Zachodniego w świetle niemieckich materiałów źródłowych z lat 1926-1932. Materiały do dziejów nowożytnych Ziem Odzyskanych, cz. IV, Poznań, 1959.

*G. Labuda, Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w, Toruń, 1959.

*H. Lesiński, B. Drewniak, Źródła do historii kultury materialnej wsi na Pomorzu Zachodnim w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie, Szczecin-Wrocław, 1959.

*Pomorze nowożytne, red. G. Labuda i S. Hoszowski, Warszawa, 1959.

Spis treści: K. Ślaski, Polskość Pomorza zachodniego w świetle źródeł XVI-XVIII w, str. 34-74; W. Odyniec, Stosunki społeczno-gospodarcze w starostwach kaszubskich województwa pomorskiego w XVII-XVIII w, str. 271?

*B. Stelmachowska, Atlas polskich strojów ludowych. Strój kaszubski, cz. I, z. 2, Wrocław, 1959.

*K. Ślaski, Przemiany narodowościowe na Pomorzu Zachodnim w XIII-XX wieku, Szczecin-Wrocław, 1959.

*A. Wielopolski, Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800-1918, Szczecin, 1959.

*T. Wróblewski, Pomorze Zachodnie w niemieckich atlasach etnograficznych, Szczecin-Wrocław, 1959.


1960


*H. Batowski, Niemiecko-polski konflikt nad Bałtykiem w okresie 1919-1939 na tle polityki europejskiej (rola Pomorza), Szczecin, 1960.

*A. Dobrowolska, Z badań nad kulturą materialną Pomorza Zachodniego, Wrocław-Szczecin, 1960.

*Z. Dulczewski, Tworzenie się nowego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, Wrocław-Szczecin, 1960.

*Kultura ludowa Wielkopolski (?), Poznań, 1960.

(t. I): J. Topolski, Kultura rolnicza.

*K. Kwaśniewski, Terytorium Słowian północno-zachodnich w świetle niektórych wyników badań nad budownictwem ludowym, Wrocław-Szczecin, 1960.

*A. Labuda, Słowniczek kaszubski, Warszawa, 1960.

*W. Łega, Okolice Świecia, Materiały etnograficzne, Gdańsk, 1960.

*K. Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 2, Warszawa, 1960.

*S. Nowakowski, Więź społeczna na Ziemiach Zachodnich, Wrocław-Szczecin, 1960.

*Pomorze Zachodnie nasza ziemia ojczysta, Poznań, 1960.

Spis treści: A. Czacharowski, Dzieje pogranicza Pomorza Zachodniego z Polską w XII-XIII wieku; K. Ślaski, Przemiany narodowościowe na Pomorzu Zachodnim; K. Trzebiatowki, Z dziejów walk Pogranicza i Kaszub o polskość; T. Wróblewski, Etnograficzny zarys Pomorza Zachodniego.

*Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, 1960.

Spis treści (t. IV, z. 1(11)): A. Kamińska-Linderska, Lenno Lębork i Bytów na tle stosunków polsko-brandenburskich (1657-1670).

*K. Ślaski, Podziały terytorialne Pomorza w XII-XIII wieku, Poznań, 1960.

*J. Walicki, Przynależność metropolitarna biskupstwa kamieńskiego i lubuskiego na tle rywalizacji Magdeburga i Gniezna, Lublin, 1960.


1961


*M. Biskup, L. Koc, Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa, 1961.

*W. Błaszkowski, Obiekty ludowej kultury materialnej środkowych i północnych Kaszub. Ich obecny stan i znaczenie, Gdańsk, 1961.

*Dzieje Pomorza Zachodniego w wypisach, red. H. Lesiński, Poznań, 1961.

*Etnografia Polska, Wrocław, 1961.

Spis treści (t. IV): J. Klimaszewska, Nakazy magiczne związane z rokiem obrzędowym w Polsce.

*W. Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa, 1961.

*Lustracja województwa pomorskiego, Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII w: Prusy Królewskie 1564 r, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk, 1961.

*W. Łega, Ziemia Chełmińska, Wrocław, 1961.

*Pomorze Zachodnie na progu dziejów najnowszych, Warszawa, 1961.

Spis treści: B. Drewniak, Polscy robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim w latach 1890-1891.

*H. Popowska-Taborska, Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ę ≥ i oraz ĭ, ў, ŭ ≥ ë, Wrocław, 1961.

*K. Skłodowska-Antonowicz, Łowiectwo ludowe na tle zbiorów etnograficznych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Toruń, 1961.

*Słowińcy ich jezyk i folklor, (Wrocław?, Warszawa?), 1961.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Przysięgi słowińskie z Wierzchocina, str. 87-107.

*M. Sczaniecki, K. Śląski, Dzieje Pomorza Słupskiego i innych terenów województwa koszalińskiego w wypisach, Poznań, 1961.

*K. Trzebiatowski, Oświata i szkolnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XX wieku, Poznań, 1961.


1962


*Dziedzictwo Gryfitów, Poznań, 1962.

Spis treści: K. Ślaski, Germanizacja Pomorza Dolnego.

*W. Filipowiak, Wolinianie, Szczecin, 1962.

*R. Kukier, Ugrupowanie etniczne i etnonimiczne Pomorza Słupskiego i Krajny Złotowskiej w świetle badań i samookreślenia ludu, Szczecin, 1962.

*L. Leciejewicz, Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962.

*A. Mączak, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w początkach XVII wieku (?), Warszawa, 1962.

* E. Rozenkranz, Początki i ustrój miast Pomorza Gdańskiego do schyłku XIV stulecia, Gdańsk, 1962.

*Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich, z. 1, red.? T. Lehr-Spławiński, K. Polański, Wrocław, 1962, od z. 2 red.? K. Polański, Wrocław, 1971-

*Tuchola. Zarys mograficzny, Toruń, 1962.

Spis treści: M. Polakiewicz, Z etnografii powiatu tucholksiego.

*Volkskundliche Sammlungen der Bauernkultur im Mecklemburg, Schwerin, 1962.

Spis treści (Cz. 1): Das Arbeitsgeraet.

*Zeszyt monograficzny Kaszuby, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 1962.

Spis treści: L. Malicki: Kaszubska sztuka ludowa.


1963


*Akta Stanów Prus Królewskich, t. III, cz. 2 (1498-1501), wyd. K. Górski i M. Biskup, Toruń, 1963.

*K. Baumgarten, U. Bentzien, Hof und Wirtschaft der Robnitzer Bauern. Edition und Kommentar des Kloster-Invertariums von 1620, Berlin, 1963.

*Ivšićev zbornik, Zagreb, 1963.

Spis treści: Z. Stieber, Kasz. karno, serbo-chorwackie krdo, str. 341-343.

*L. Kosiński, Procesy ludniościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1960, Warszawa, 1963.

*K. Kwaśniewski, Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym. Studium na podstawie materiałów etnograficznych z drugiej połowy XIX oraz z XX wieku pod red. A. Nasza, Wrocław, 1963.

*Stare i nowe Siołkowice (?), cz. 1, Wrocław, 1963.

*B. Stelmachowska: Budownictwo Słowińców, Poznań, 1963.

*K. Trzebiatowski, Losy oświaty i szkolnictwa polskiego na Pograniczu i Kaszubach w czasach historycznych, Warszawa, 1963.


1964


*Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, I-V kier. zespołu Z. Stieber, VII-XV kier. zespołu H. Popowska-Taborska, Wrocław, 1964-1978.

*J. Bartnicka-Dąbrowska, Polskie ludowe nazwy grzybów, Warszawa, 1964.

*H. Bollnow, Studien zur Geschichte der pommerschen Burgen und Staedte im 12. und 13. Jahrhundert, Koeln-Graz, 1964.

*A. Bukowski, Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym, Gdańsk, 1964.

*J. Burszta, Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, Poznań, 1964.

*T. Cieślak, Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego, Gdańsk, 1964.

*Z. Dulczewski, Socjologiczne aspekty migracji ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, Poznań, 1964.

*Przeobrażenia społeczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, Poznań, 1964.

Spis treści: K. Golczewski, Początki władzy polskiej na Pomorzu Zachodnim; K. Kersten, Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947.

*Słownik starożytności słowiańskich, t. 2, cz. 2, 1964.

Spis treści: Z. Sułowski, Kaszubi, s. 390-391.

*Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, Poznań, 1964.

Spis treści: J. Burszta, Tradycja i postęp w kulturze rolniczej; Z. Jasiewicz, Pomoc wzajemna i niektóre inne formy współdziałania; W. Sobisiak, Młodzież wiejska a kultura środowiska.

*K. Wajda, Wieś pomorska na przełomie XIX i XX w. Kwestia rolna na Pomorzu Gdańskim, Poznań 1964.


1965


*H. Heyden, Neue Aufsaetze zur Kirchengeschichte Pommerns, Koeln-Graz, 1965.

*F. Hinze, Woerterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwoerter im Pomoranischen (Kaschubischen), Berlin, 1965.

*O. Kolberg, Dzieła wszystkie, red. J. Burszta, Wrocław-Poznań, 1965.

Spis treści (t. 39, Pomorze).

*Polski atlas etnograficzny, red. J. Gajka, z. I, cz. 1: Mapy, cz. 2: tekst, Wrocław, 1965.

*Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, M. Malec, Wrocław, 1965-1987.


1966


*S. Gierszewski, Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miast województwa pomorskiego w XVI i XVII w, Gdańsk, 1966.

*A. Kamińska-Linderska, Między Polską a Brandenburgią. Sprawa lenna lęborsko-bytowskiego w drugiej połowie XVII x, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1966.

* Kościół w Polsce, red. J. Kłoczewski, t. I, Kraków, 1966.

*W. Odyniec, Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII wieku, Gdańsk, 1966.

*J. Olczak, K. Siuchniński, Źródła archeologiczne do studiów na wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. I-III, Poznań, 1966-1970.

*Pomorze – trudna ojczyzna?, red. A. Sakson, Poznań, 1966.

Spis treści: Z. Szultka, Liczba Kaszubów na kaszubskim obszarze językowym Pomorza Zachodniego w XIX wieku, str. 23?

*Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław, 1966-

*Studia językoznawcze poświęcone profesorowi Rospondowi, Wrocław, 1966.

Spis treści: F. Sławski, Prasłowiańskie dial. *blesnъ, str. 67-70.


1967


*Altkaschubisches gesangbuch, wyd. F. Hinze, Berlin, 1967.

*M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454-1466, Warszawa, 1967.

*W. Odyniec, Położenie ekonomiczne i społeczne chłopów województwa pomorskiego w XVIII w, Gdańsk, 1967.

*Die Schmolsiner Perikopen, wyd. F. Hinze, Berlin, 1967.

*D. Steyer, Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, Gdynia, 1967.

*B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław, 1967-1976.

*B. Wachowiak, Gospodarcze położenie chłopów w domenach Księstwa Szczecińskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII w, Szczecin, 1967.


1968


*Historia Pomorza, t. I do roku 1466, red. G. Labuda, cz. 1, Poznań, 1968.

Spis treści (t. I, cz. 1): G. Labuda, Ustrój terytorialny i społeczny słowiańskiej i pruskiej ludności Pomorza we wczesnym średniowieczu (VI-XII wiek), str. 291?

Spis treści (t. II, cz. 1): A. Mączak, Prusy w dobie rozkwitu gospodarczego i w okresie walk o zjednoczenie z koroną, str. 405?; B. Wachowiak, Pomorze Zachodnie w schyłkowiej epoce feudalizmu (1464-1845), str. 802?

Spis treści (t. II, cz. 2): E. Cieślak, M. Kosmann, Prusy Królewskie na drodze integracji z Rzeczpospolitą szlachecką, str. 122?; J. Wojtowicz, W. Zajewski, H. Rietz, Kryzys ustroju feudalnego i jego instytucji na Pomorzu Wschodnim (1772-1815). Prusy Zachodnie i Wschodnie w latach 1772-1815, str. 640.

Spis treści (t. III, cz. 1): K. Ślaski, B. Wachowiak, S. Salmonowicz, Zagadnienia ogólne, str. 33?

Spis treści (t. III, cz. 2): J. Jasiński, Zagadnienia polityczne, nardnowościowe i wyznaniowe, str. 14?; J. Jasiński, Polityka germanizacyjna i obrona przed nią na prusach Wschodnich i Zachodnich, str. 111?; Z. Szultka, Ludność kaszubska na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XIX w, str. 170?

*R. Kukier, Kaszubi bytowscy. Zarys monografii etnograficznej, Gdynia, 1968.

*J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad, Poznań, 1968.


1969


*Suplement do zeszytów I-VI AJK, Wrocław, 1969.

*K. Wajda, Migracja ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1917, Wrocław-Kraków, 1969.

*J. Zieniukowa, Die Sprache des „Altkaschubischen Gesangbuch” und “Schmolsiner perikopen”, Zeitschrift fuer slawische Philologie, XIV, 1969.


1971


*H. Derdowski, Kaszubë pod Widnem, Gdańsk, 1971.


1972


*Ł. Borodziej, Pruska polityka oświatowa na ziemiach polskich w okresie Kulturkampfu, Warszawa, 1972.

*B. Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień-grudzień 1939 r.), Poznań, 1972.

*K. Ciechanowski, Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945, Warszawa, 1972.

*Dzieje ziemi bytowskiej, red. S. Gierszewski, Poznań, 1972.

Spis treści: B. Wachowiam, Władztwo Polski i książąt Pomorza zachodniego (1454-1637), str. 109?

*L. Heyke, Kaszëbsczié spiewë, Gdańsk-Wejherowo, 1972.

*W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich (1454-1772). Zarys monograficzny, Warszawa, 1972.


1973


*J. Bartmiński, O języku folkloru, Wrocław, 1973.

*P. Boehning, Die nationalpolnische Bewegung in Westpreussen 1815-1871, Marburg-Lahn, 1973.

*K. Dejna, Dialekty polskie, Wrocław, 1973.

*W. Kuhn, Vergleichende Untersuchungen zur Mittelalterlichen Ostsiedlung, Koeln, 1973.

*Modra strana. Antologia poezji kaszubskiej, red. zespół, Gdańsk, 1973.

*E. Rzetelska-Feleszko, Dawne słowiańskie dialekty województwa koszalińskiego. Najstarsze zmiany fonetyczne, Wrocław, 1973.

*A. Ściebora, Wymowa samogłosek nosowych w gwarach kaszubskich, Wrocław, 1973.

*W. A. L. Stokhof, The extinct East-Slovincian Kluki Dialect, Phonology and Morphology, The Hague-Paris, 1973.


1974


*E. Breza, Toponimia powiatu kościerskiego, Gdańsk, 1974.

*A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa, Zvjercadło kaszubskji, pjerszi dzél, Gdańsk, 1974.

*R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1974.

*Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa, 1974.

Spis treści: Z. Stieber, Kasz. karno, serbo-chorwackie krdo, str. 139-140.

*Z. Topolińska, A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish, The Hague, 1974.


1975


*F. Rogaczewski, Wśród Słowińców, Gdańsk, 1975.

*Słownik Bernarda Sychty, oprac. W. Kiedrowski, Gdańsk, 1975.

*J. Szews, Jezyk polski w szkolnictwie średnim Pomorza Gdańskiego w latach 1815-1920, Gdańsk, 1975.

*Zasady pisowni kaszubskiej, oprac. E. Breza, J. Treder, Gdańsk, 1975.


1976


*E. Breza, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk, 1976, wyd. 2, Gdańsk, 1984.

*U. Kęsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem –ov-, Gdańsk, 1976.


1977


*W. Cyran, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź, 1977.

*A. Nagel, Nenka Roda i ji dzôtczi, Gdańsk, 1977.

* Slawistik in der DDR 1977, Berlin, 1977.

Spis treści: F. Hinze, Pomoranische Reliktwoerter im hinterpommerschen Niederdeutsch, str. 130-138.

*Słownik gwar polskich, red. M. Karaś, od t. II red. J. Reichan, Wrocław, 1977-

*J. Treder, Toponimia bylego powiatu puckiego, Gdańsk, 1977.

*J. Trepczyk, Odecknienié, Gdańsk, 1977.


1978


*Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, I-V kier. zespołu Z. Stieber, VII-XV kier. zespołu H. Popowska-Taborska, Wrocław, 1964-1978.

Spis treści (XV, 1978): M. Korytkowska, Stan akcentu w gwarach kaszubskich, str. 15-42.

*Dzieje Pomorza Nadwiślanskiego od VII wieku do 1945 roku, Gdańsk, 1978.

Spis treści: S. Gierszewski, Do klęski pod Jeną (1772-1806), str. 257?; S. Gierszewski, Ku nowemu społeczeństwu, str. 308?; R. Wapiński, Lata nadziei (1918-1939), str. 419?


1979


*J. Borzyszkowski, Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego, Gdańsk, 1979.

*W. Jastrzębski, J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, Gdańsk, 1979.

*A. Nagel, Cëdowny wzérnik, Gdańsk, 1979.

*J. Petersohn, Der suedliche Ostseeraum in krchlich-politischen Kraeftspiel des Reichs, Polens und Daenemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert, Koeln-Wien, 1979.


1980


*Atlas gwar bojkowskich, I-VII, oprac. S. Hrabiec i zespół J. Riegera, Wrocław, 1980-1991.

*Etnogeneza i topogeneza Słowian, Warszawa-Poznań, 1980.

Spis treści: W. Boryś, Problematyka prasłowiańskich dialektyzmów leksykalnych. Izoleksy południowosłowiańskie i zachodnio-południowo-słowiańskie, str. 75-87.

*H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna, Zarys dziejów, Warszawa, 1980.

*The Slavic Literary Languages: Formation and Development, red. A. M. Schenker, M. Stankiewicz, New Haven, 1980.

Spis treści: Z. Topolińska, Kashubian, str. ?

*Studia językoznawcze. Strzeszczenia prac doktorskich, red. W. Boryś, Wrocław, 1980.

Spis treści (t. 5): H. J. Kamińska, Język Michała Pontanusa, str. 65-99.

*B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. I-III, Wrocław, 1980-1985.

*J. Trepczyk, Lecë choranko, Gdańsk-Wejherowo, 1980.

*J. Trepczyk, Ukłôdk dlô dzôtk, Gdańsk, 1980.

*I. Trojanowska, Informator turystyczny, 1980.

*T. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914, Wrocław, 1980.


1981


*E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk, 1981.

*A. D. Duličenko, Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki. Voprosy formirovanija i razvitija, Tallin, 1981.

*J. Piotrowski, Składnia słowińska wobec pływów języka niemieckiego, Wrocław, 1981.

*M. Wojciechowski, Powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Warszawa-Poznań-Toruń, 1981.


1982


*E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, Gdańsk, 1982.

*A. Labuda, Słownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. E. Breza, Gdańsk, 1982.

*F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. Maria Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk, 1982.

*Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. A. M. Lewicki, Lublin, 1982.

Spis treści: J. Treder, O wariantach i innowacjach (na materiale gwarowym), str. 79-90.

*P. Szefka, Narzędzia i instrumenty muzyczne Kaszub i Kociewia, Wejherowo, 1982.

*J. Treder, Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1982.

*I. Trojanowska, Twórcy ludowi Kaszub, Gdańsk, 1982.

*Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej I, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław, 1982.


1983


*I. Jost, Osadnictwo kaszubskie w Ontario, Lublin, 1983.

*J. Łuszczyńska, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem –in-, Gdańsk, 1983.

*A. Nagel, Szadi Władi, Gdańsk, 1988.

*J. Spors, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego i Sławieńsko-Słupskiego od XII do początku XIV wieku, Słupsk, 1983.

*R. Wapiński, Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939, Warszawa-Poznań-Toruń, 1983.


1984


*S. Janke, Żużónka jak mrzónka, Gdańsk, 1984.

*Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku, Wrocław, 1984.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Zakres i charakter oddziaływania polszczyzny na teksty powstałe na Pomorzu w w. XVI-XVII, str. 101-111; J. Zieniukowa, Polszczyzna tekstów religijnych z obszaru dialektu słowińskiego spisanych miedzy XVI a XVIII wiekiem, str. 121?

*Zasady pisowni kaszubskiej, oprac. E. Breza, J. Treder, Gdańsk, 1975, wyd. II przejrzane i poszerzone, 1984.

Spis treści: E. Breza, Rys historyczny pisowni kaszubskiej, str. 55-59.


1985


*Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych, Wrocław, 1985.

Spis treści: K. Handke, Ślady mowy dawnej szlachty kaszubskiej jako czynnik wpływający na podziały gwarowe, str. 85-156.

*E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego, Wrocław, 1985.

*J. Samp, Poezja rodnej mowy, Gdańsk, 1985.

*Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej II, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław, 1985.

J. Treder, Idiomatyka kaszubska a czeska i słowacka, str. 195-206.

*Zaklęta stegna. Bajki kaszubskie, oprac. J. Samp, Gdańsk, 1985.


1986


*M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia, Gdańsk, 1986.

*E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1986.

*J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920, Gdańsk, 1986.

*Collectanea Linguistica in Honorem Adami Heinz, Wrocław, 1986.

Spis treści: A. F. Majewicz, A new Kashubian dictionary and the problem of the linguistic status of Kashubian, str. 95-99.

*K. Górski, Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn, 1986.

*J. Labudda, Kôrba cëchotë, Gdańsk, 1986.

*L. Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk, 1986.

*J. Treder, Ze studiów nad frazeologią kaszubską (na tle porównawczym), Gdańsk, 1986.

*J. Zbzryca, Wizrë ë duchë, Gdańsk, 1986.


1987


*M. Biskup, K. Górski, Kazimierz Jagiellończyk, Warszawa, 1987.

*M. Grzegorz, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego w latach 1309-1454, Warszawa-Poznań-Toruń, 1987.

*J. Knyba, Budownictwo ludowe na Kaszubach, Gdańsk, 1987.

*Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty, red. J. Zieniukowej, Warszawa, 1997.

Spis treści: J. Treder, Frazeologia kaszubska a górnołużycka, str. 131-147.

*J. Piskorski, Miasta Księstwa Szczecińskiego do połowy XIV wieku, Warszawa-Poznań, 1987.

*H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny, Wejherowo, 1987.

*F. Sędzicki, Baśnie Kaszubskie, Gdańsk, 1987.

*I. Trojanowska, Szwajcaria kaszubska, Warszawa, 1987.


1988


*Gdańskie Studia Językoznawcze IV, 1988.

Spis treści: J. Treder, Nazwy własne we frazeologii zachodniosłowiańskiej, str. 131-159.

*Kaszuby, Wrocław, 1988.

Spis treści: K. Mikulski, Drobna szlachta kaszubska w XVI-XIX wieku, str. 53?; G. Labuda, „Sprawa kaszubska” w perspektywie historii, str. 225?

*Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, Wrocław, 1998, wyd. 2, Gdańsk, 1999.

*A. Nagel, Dzéwczą i krôsniąta, Gdańsk, 1988.

*A. Peplinski, Kaszëbë wołają nas, Gdańsk, 1988.

*T. Przała, Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1988.

*L. Roppel, Z piesnią do cebi jidzema mateńko, 1988.

*Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej IV, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław, 1988.

Spis treści: J. Treder, Uwagi o chronologii zachodniosłowiańskiej frazeologii dialektalnej (na przykładzie kaszubskim), str. 125-136.


1989


*H. Boockmann, Der Deutsche Orden, Muenchen, 1989.

*A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym brzegu Morza Bałtyckiego, Gdańsk, 1989.

*A. F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa, 1989.

*Polszczyzna regionalna Pomorza 3, red. K. Handke, Wrocław, 1989.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Zbiór prowincjonalizmów Piotra Parylaka, str. 69-73; J. Treder, Oddziaływanie języka polskiego na frazeologię kaszubską, str. 87-103.

*B. Razmer, Jak haftować po kaszubsku, Gdańsk, 1989.

*E. F. Śpiewakowscy, Słowiński park narodowy, Warszawa, 1989.

*J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo, 1989.

*Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim, red. E. Breza, Warszawa-Poznań, 1989.

Spis treści: E. Breza, Niektóre nazwiska kociewskie i kaszubskie.


1990


*H. Derdowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, Gdańsk, 1990.

*Fourth International Conference of Minority Languages, red. D. Gorter i inni, Clevendon-Philadelphia, 1990.

Spis treści: A. F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, National minority languages in media and education in Poland (a preliminary report), str. 149-174.

*A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, tłum. Nina Perczyńska, oprac. Jerzy Treder, Gdańsk, 1990.

*Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. M. Latoszek, Rzeszów, 1990.

Spis treści: M. Latoszek, Kaszubi – grupa etniczna o statusie autochtonicznym, str. 15-39; H. Galus, Kulturowy pomost między pokoleniami społeczności kaszubskich, str. 129-188.

*K. Mikulski, Urzędnicy Prus Królewskich XVI-XVIII wieku. Spisy, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990.

*J. Piskorski, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, Poznań, 1990.

*G. Surma, Toponimia powiatu bytowskiego, Wrocław, 1990.


1991


*Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1991(1990?).

Spis treści: A. F. Majewicz, Miejsce kaszubszczyzny w kalejdowkopie mniejszości językowych Polski, str. 59-69; J. Treder, Kaszubszczyzna – problemy językoznawców dawniej i dziś, str. 73-104; K. Bruski, Nazwa Kaszuby w Kronice Pelplińskiej i w innych źródłach wschodniopomorskich z XVI i XVII wieku, str. 106?

*J. A. Fishman, Reversing Language Shift, Clevedon-Philadephia-Adelaide, 1991.

*J. Łęgowski (Dr. Nadmorski), Kaszuby i Kociewie, Gdańsk, 1991.

*A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk, 1991.

*M. Miotk, Swiętym turem starków. Zbierk leżnoscowëch kôzaniów, red. Jerzy i Justyna Treder, Gdańsk, 1991.

*F. Neureiter, Geschichte der kaschubischen Literatur, Muenchen, 1991.

*Polszczyzna regionalna Pomorza, red. K. Handke, Warszawa, 1991.

Spis treści (2, 1991): E. Rzetelska-Feleszko, Nazwa Słowińców w świetle regionalnych zabytków i słowników, str. 91-95.

Spis treści (4, 1991): H. Popowska-Taborska, Polszczyzna rot przysiąg z Pomorza Zachodniego początków XVII wieku, str. 19-23.

*The Proud Inheritance Ontario’s Kaszuby, red. A. Żurakowska, Ottawa, 1991.

*J. Rocławski, Indeks a tergo do Słownika gwar kaszubskich Bernarda Sychty, Wrocław, 1991.

*E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, H. Pustoła-Ryżko, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego, Warszawa, 1991.

*H. Soja, Skansen słowiński w Klukach, Słupsk, 1991.

*Z. Szultka, Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wrocław, 1991.


1992


*Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1992.

Spis treści: A. F. Majewicz, Miejsce kaszubszczyzny w kalejdoskopie mniejszości jezykowych Polski, str. 59-69; Z. Szultka, Nieznane zabytki piśmienictwa polskiego i kaszubskiego z XIX wieku, str. 89-105.

*European Charter for Regional or Minority Languages, Charte européene des langues régionales ou minoritaires, Strasbourg, 1992.

*E. Gòłąbk, Rozmówki kaszubskie, Gdynia, 1992.

*Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców, Kielce, 1992.

Spis treści: M. Cybulski, Rząd czasowników w prozie Alojzego Budzisza, str. 157-167.

*Polono-Slavica Varsoviensia, Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe, Warszawa, 1992.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, O pewnych wyrazach kaszubskich uchodzących za bałtyzmy, str. 79-86.

*Problem statusu językowego kaszubszczyzny, red. E. Breza, Gdańsk, 1992.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Próba opisu słownictwa kaszubskiego na tle języków słowiańskich, str. 23-27; K. Dejna, W sprawie „statusu języka kaszubskiego”, str. 29-34; A. F. Majewicz, Formy możliwości promocji kaszubszczyzny (aspekty europoprawne i uwarunkowania socjolingwistyczne), str. 35-40; M. Latoszek, Wokół funkcji przekazywania jezyka kaszubskiego przez instytucje społeczne, str. 41-49; K. Kossak-Główczewski, Kaszubi o własnym języku w szkole, str. 51-58; J. Treder, Niektóre cechy kaszubszczyzny utworów tzw. Zrzeszeńców, str. 65-79.

*J. Samp, Legendy gdańskie, Gdańsk, 1992.

*Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I-X, wyd. K. Rymut, Kraków, 1992-1994.

*Studia kaszubsko-słowińskie, Materiały II konferencji Słowińskiej, red. J. Treder, Łeba, 1992.

Spis treści: W. Boryś, Archaiczna warstwa rodzimej leksyki słowińskiej, str. 31-44; E. Breza, Słowniczek niemiecko-kaszubsko-polski G. Lorka z r. 1835, str. 63-68; H. Popowska-Taborska, „Słowniczek gwary słowińskiej” Józefa Łęgowskiego, str. 99-116; J. Treder, materiały słowińskie w słównikach Stefana Ramułta, str. 145-161.

*Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, red. W. Boryś, W. Sędzik, Warszawa, 1992.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Z rozważań nad charakterem nawiązań leksykalnych kaszubsko-śląskich, str. 185-189; Z. Topolińska, „Lechicki” vs „polski (z kaszubskim)”, czyli raz jeszcze o statusie dialektów kaszubskich, str. 237-243.

*W. Szkulmowska, Współczesna sztuka ludowa Kaszub, Bydgoszcz-Gdańsk-Słupsk, 1992.

*Z. Szultka, Studia nad rodowodem i jezykiem Kaszubów, Gdańsk, 1992.

*Z. Szultka, Szkoła kadetów w Słupsku (1769-1811), Gdańsk, 1992.

*R. Wosiak-Śliwa, M. Cybulski, Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów, Gdańsk, 1992.


1993


*M. Biskup, Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308-1521, Gdańsk, 1993.

*H. Boockmann, Ost- und Westpreussen, Berlin, 1993.

*Europejski Kongres Praw Mniejszości i Narodów. Ateny 10-13 grudnia 1992. Ateńska Karta Praw Mniejszości, Kraków, 1993.

*W. Iwicki, Toponimia byłego powiatu słupskiego, Gdańsk, 1993.

*Językoznawstwo historyczne i diachroniczne, Warszawa, 1993.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Pewne problemy metodologiczne związane z opracowywaniem „Słownika etymologicznego kaszubszczyzny”, str. 229-234.

*E. Mazurkiewicz, Bliżej regionu i ucznia, Gdańsk, 1993.

*K. Nitsch, Świat mowy polskiej, Warszawa, 1993.

*Nowe materiały S. Ramułta do „Słownika pomorskiego, czyli kaszubskiego”, oprac. Halina Horodyska.

*D. Pandowska, Kaszuby wśród nazw Pomorza w XIII wieku, Gdańsk 1993.

*J. Powierski, B. Śliwiński, K. Brunski, Studia z dziejów Pomorza w XII wieku, Słupsk, 1993.

*Regionalizm – pojęcie i rzeczywistość, Warszawa, 1993.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Specyfika kaszubskich regionalizmów leksykalnych, str. 173-180.

*S. Ramułt, Słownik jezyka pomorskiego, czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. H. Horodynska, Kraków, 1993.

*Slavistische Studien zum XI Internationalen Slavistkongress in Pressburg/Bratislava, Wien, 1993.

Spis treści: F. Hinze, Die slawische Kaschubei im Schnittpunkt deutscher und baltischer Einflusszonen, str. 184-186.

*The Slavonic Languages, red. B. Comrie, G. Corbett, London-New York-Routledge, 1993.

Spis treści: G. Stone, Cassubian, str. 759-794.

*The UN Minority Rights Declaration, red. A. Philips, A. Rosas, Turku/Åbo-London, 1993.


1994


*W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, Warszawa, 1994-

*Jan Jakub Wujek, tłumacz Biblii na języku polski..., Łódź, 1994.

Spis treści: E. Breza, Przekład Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy a tradycja polskich przekładów Pisma Św, str. 171-186.

*Kaszubszczyzna w świecie, red. J. Samp, Wejherowo, 1994.

Spis treści: E. Breza, Kaszubszczyzna wśród języków słowiańskich, jej status językowy, str. 7-19.

*A. Klemp, Portestanci w dobrach prywatnych Prus Królewskich od drugiej polowy XVII do drugiej połowy XVIII w, Gdańsk, 1994.

*Lipusz-Dziemiany. Monografia, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1994.

Spis treści: E. Breza, Mowa Kaszubów gmin Dziemiany i Lipusz, imiona i nazwiska mieszkańców, nazwy geograficzne okolicy, str. 444-492.

*Polszczyzna regionalna, red. H. Sędziak, Warszawa, 1994.

Spis treści: E. Breza, Badanie językowe kaszubszczyzny, str. 11-14; E. Breza, Sytuacja językowa na Kaszubach, str. 15-21.

*Probl’emy sučasnoï arealog'iï, Kyjiv, 1994.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Z rozważań nad leksykalnymi związkami kaszubsko-ukraińskimi, str. 174-178.

*Z. Szultka, Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza zachodniego od XVI do XIX wieku, Poznań, 1994.

*L. Šatava, Národnostní menšiny v Evropĕ. Encyklopedická přiručka, Praha, 1994.

*J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, t. 1-2, Gdańsk, 1994.

*Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. ?, Warszawa, 1994.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Neologizmy leksykalne powstające w trakcie tworzenia kaszubskiego języka literackiego, str. 121-127.


1995


*E. Breza, Nazwa miejscowości gminy Przodkowo, Rumia, 1995.

*Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej, red. H. Horodyska, Warszawa, 1995.

Spis treści: G. Labuda, Podłoże polityczne dyskusji nad autonomią języka kaszubskiego na przełomie XIX-XX stulecia, str. 18?

*S. M. Connolly, Polish Pioneer Families in the Parish of Brundenell to the Year 1870, Ottawa, 1995.

*R. Herrmann-Winter, Spachen und Sprechen in Pommern, Niederdeutscher Jahrbuch, Jg 118, 1995.

*Kaszuby. Pomorze. Polska. Więź państwowa i tradycje „Zapisu Mestwina”, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk, 1995.

Spis treści: R. Wapiński, Powrót Pomorza do Polski w 1920 roku – uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, str. ?

*Kongitive Aspekte der Sprache, Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995, red. K. A. Sroka, Tuebingen, 1996.

Spis treści: K. A. Sroka, The renaisance of Kashubian and Bible translation, str. 233-242.

*A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa, Gdańsk, 1995.

*Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, red. J. Treder, Gdańsk, 1995.

Spis treści: K. Sroka, Śladami kaszubskich tłumaczeń Biblii, str. 101-127; H. Popowska-Taborska, Trzeci zbiór Floriana Ceynowy odnaleziony, str. 135-140.

*Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych, Warszawa, 1995.

*E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, t. I, Szczecin, 1995.

*The situation of regional minority languages in Europe, Strasbourg, 1995.

*Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymuta, Kraków, 1995-

*Studia kaszubsko-słowińskie, III Konferencja Słowińska, Łeba-Gdańsk, 1995.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Nieznany autograf kaszubskiego Słowniczka K. C. Mrongowiusza, str. 47-54; Z. Szultka, W sprawie zainteresowań Floriana Stanisława Wenancjusza Ceynowy Kaszubami na Pomorzu Zachodnim, str. 55?

*W kręgu badań Profesora Stanisława Gierszewskiego, red. A. Groth, Gdańsk, 1995.

Spis treści: Z. Szultka, Organizacja sejmiku starostwa lęborsko-bytowskiego w latach 1657/1658-1772/1774, str. 114?


1996


*Biblia w kulturze, red. S. Rzepczyński, Słupsk, 1996.

Spis treści: J. Treder, Kaszubskie tłumaczenia Biblii/Tłumaczenia Biblii na język kaszubski?, str. 273-293/293?.

*T. Bolduan, Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939-1989, Gdańsk, 1996.

*Dërchôj królewiónko, Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi, Gdynia, 1996.

*The Hague Recommendation Regarding the Education Rights of National Minorities & Explanatory Note, The Hague, 1996.

*Kognitive Aspekte der Sprache, red. K. A. Sroka, Tuebingen, 1996.

Spis treści: K. A. Sroka, The renaissance of Kashubian and Bible translation, str. 233-242.

*G. Labuda, Kaszëbsczim jesmë lëdã, Gdynia, 1996.

*G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje. Pisma wybrane, Gdańsk, 1996.

*Miedzynarodowe regulacje ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych (wybór dokumentów), Warszawa, 1996.

*Polszczyzna regionalna Pomorza, red. K. Handke, Warszawa, 1996.

Spis treści (7, 1996): H. Popowska-Taborska, Pomorska polsczyzna utrwalona w dziele Szymona Krofeja, str. 7-22.

*H. Popowska-Taborska, W. Boryś, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa, 1996.

*Problemy frazeologii europejskiej I, red. A. M. Lewickiego, Warszawa, 1996.

J. Treder, Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słówiańskim), str. 131-146.

*E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych, Warszawa, 1996.

*Standardy międzynarodowe ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (ONZ, KBWE, Rada Europy) a polski system prawny, Warszawa, 1996.

*Studia dialektologiczne I, Kraków, 1996.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, O potrzebie opracowywania gwarowych słowników etymologicznych, str. 290-293.

* Symbolae slavisticae, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa, 1996.

Spis treści: J. Treder, Kaszubszczyzna dawnych przekładów tesktów biblijnych, str. 309-315; J. Zieniukowa, Kaszubszczyzna i polszczyzna w polemice F. Ceynowy i Kaszuby z Mirachowa w gazecie „Szkoła Narodowa” w 1850 roku, str. 343-352.

*Z historii języków łużyckich, Warszawa, 1996.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Raz jeszcze o leksykalnych związkach łużycko-kaszubskich, str. 205-209.


1997


*T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk, 1997.

*E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Suleczyno, Kartuzy, 1997.

*E. Gołąbk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk, 1997.

*S. Janke, Krôjczi pôjczi, Gdynia, 1997.

*J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, Gdańsk, 1997.

*Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe, red. B. Synak, T. Wicherkiewicz, Gdańsk, 1997.

Spis treści: A. F. Majewicz, Introduction, str. 19-24; D. Gorter, Social survey of minority language communities, str. 59-76; K. Zieniukowa, On the languages of small multicultural ethnic groups – the case of Sorbian and Kashubian, str. 311-316; H. Popowska-Taborska, The present-day Linguistic Situation in Kashubia, str. 317-321; E. Breza, Merkmale der kaschubischen Literatursprache, str. 323-327.

*Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś 2, Gdańsk, 1997.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, Alfonsa Parczewskiego „Przyczynki do Slownika”, str. 53-60.

*Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, red. J. Zieniukowa, Warszawa, 1997.

Spis treści: A. D. Duliczenko, Slavjansk’ije l’it’eraturn’ije m’ikrojazyk’i i probl’ema l’it’eraturnoj kašubšč'iny, str. ?; M. Latoszek, Świadomość językowa i kulturowa Kaszubów w kontekście typów orientacji temporalnych i uwarunkowań historyczno-geograficznych, str. 185-201; J. Zieniukowa, Powstawanie i funkcjonowanie jezyków literackich małych grup etnicznych – paralele i kontrasty kaszubsko-łużyckie, str. 205-216; E. Breza, Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego, str. 247-256.

*Onomastyka i dialektologia, red. H. Popowska-Taborska, J. Duma, Warszawa, 1997.

Spis treści: E. Breza, Rzeczowniki rąbca, rebca, rębiec, rąbek, rabczyk i inne ujawnione w kaszubskich nazwiskach, str. 41-48.

*R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdańsk, 1997.

*Quest for Models of Coexistence: national and Ethnic Dimensions of Changes in the Slavic Eurasian World, red. Koichi Inoue, Tomohiko Uyama, 1997.

Spis treści: A. F. Majewicz, Minority Language Preservation Strategies and Minority-related Conflict-evasion Policy. Suggestions for Eastern Europe and Siberia, str. 133-159.

*Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich, red. Z. Sobierajski, t. I, Warszawa, 1997.

*Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi, red. I. Opacki, A. Wilkoń, J. Żurawska, Katowice, 1997.

Spis treści: J. Zieniukowa, Socjolingwistyczne problemy multilingwalnego Pomorza w XIX wieku, str. 239-246.

*J. Treder, Toponimia powiatu wejherowskiego, Gdańsk, 1997.

*Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo, 1997.

Spis treści: J. Treder, Kaszubszczyzna Majkowskiego. Główne rysy i fazy rozwojowe, str. 107-123.


1998


*E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Somonino, Somonino, 1999.

*F. Ceynowa, Kurze Betrachtungen ueber die kassubische Sprache als Entwurf zur Grammatik, Hrsg. A. D. Duličenko und W. Lehfeldt, Goettingen, 1998.

*Historia Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów, 1998.

Spis treści: Z. Szultka, W lennym i pelnoprawnym władaniu Brandenburgii-Prus (1657/1658-1772/1777/1815), str. 89?; J. Lindmajer, Z. Szultka, Parafia katolicka i problem świadomości narodowej wiernych, str. 184?

*Jazyk’i malyje i bolš'ije..., red. Duličenko, Tartu, 1998.

Spis treści: M. Cybulski, Fazowé czasniczi w kaszëbiznie, str. 89-95.

*F. Kwidziński, Kaszubskie stroje ludowe, Kartuzy, 1998.

*Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. Jędrzejko, Katowice, 1998.

Spis treści: J. Zieniukowa, Z problemów etnolingwistyki, str. 233-241.

*The Oslo Recommendations Regardings the Linguistic Rights of National Minorities & Explanatory Note, The Hague, 1998.

*Polszczyzna regionalna Pomorza, red. K. Handke, Warszawa, 1998.

Spis treści (8, 1998): H. Popowska-Taborska, O Pomorskich przysięgach lennych z początków XVII wieku raz jeszcze, str. 7-12.

Spis treści (8, cz. 1/System gramatyczny, 1998): J. Treder, O języku „Tragedii o bogaczu i Łazarzu” z 1643 roku, Warszawa, 1998.

*Polypron, Moskva, 1998.

Spis treści: H. Popowska-Taborska, O specyfice pewnych wybranych zbieżności leksykalnych kaszubsko-pruskich, str. 148-153.

*Słupsk, album fotograficzny, Warszawa, 1998.

*Spotkania Językoznawcze, Poznań, 1998.

Spis treści (t. 3): J. Treder, Wyrazy kaszubskie w Słowniku A. Brücknera, str. 91-105.

*B. Synak, Kaszubska tożsamość, ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk, 1998.

*Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią i Rugią w XVIII-XIX wieku, red. M, Jaroszewicz, W. Stępiński, Szczecin, 1998.

Spis treści: H.-J. Boemelburg, Zwischen Landesbewusstsein, polnischer Adelsrepublik und Hohenzollernmonarchie – polnische Loyalitaeten und nationsbildung des koeniglich preussischen bzw. westpreussischen Adels 1770-1870, str. 23?; J. Borzyszkowski, Życie codzienne w kaszubsko-pomorskich dworach i dworkach na przełomie XIX i XX w, str. 201?; C. Obracht-Prondzyński, Zróżnicowanie społeczne Kaszubów w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji szlachty, str. 211?; Sz. Wierzchosławski, Konserwatyści pomorscy w wyborach do Reichstagu w latach 1871-1914, str. 277?

*Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gali, Łódź, 1998

Spis treści: A. Czesak, Frazeologia gwarowa – problemy i postulaty, str. 285-293.

*B. Wachowiak, Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej połowie XIX wieku, Olsztyn, 1998.


1999


*E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Kartuzy, Kartuzy, 1999.

*E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Sierakowice, Sierakowice, 1999.

*W. Buchholz, Pommern, Berlin, 1999.

*Dom słowa Anny Łajming, Gdańsk-Wejherowo, 1999.

Spis treści: J. Treder, Uwagi o języku Anny Łajming, str. 58-74.

*L. Heyke, Dobrogòst i Miłosława, Gdańsk, 1999.

*L. Heyke, Kaszëbsczé spiewë, Gdańsk, 1999.

*Mickiewicz interdyscyplinarny, red. K. Cusewski, Słupsk, 1999.

Spis treści: J. Treder, Kaszubska translacja Sonetów krymskich Mickiewicza, str. 79-90.

*C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny, Gdańsk, 1999.

*Pomorze – Brandenburgia – Prusy (państwo i społeczeństwo), red. W. Stępiński, Z. Szultka, 1999.

Spis treści: J. Borzyszkowski, Uwłaszczenie na Pomorzu a kształtowanie się tożsamości narodowej i etnicznej Kaszubów (Przyczynek do badań w przyszłości), str. 215?

*Retrospektivne pohl’ady na jazykovú komunikáciu, red. P. Odaloš, Banská Bystrica, 1999.

Spis treści: J. Zieniukowa, Z problemów komunikacji w języku kaszubskim, str. 230-236.

*Situation of Minority and regional Languages in the Countries Applying for Membership of the European Union (Cyprus, Czech republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia), Strasbourg, 1999.

Spis treści: T. Wicherkiewicz, Poland, str. ?

*Tausend Jahre Pommersche Geschichte, red. R. Schmidt, Koeln-Weimar-Wien, 1999.

Spis treści: J. Petersohn, Usedom im fruehpommerschen herzogsstaat, str. 28?

*Tragedia o bogaczu i Łazarzu, z rekopisu odczytał i do druku przygotował J. Treder, Gdańsk-Gdynia, 1999.

*Wielka encyklopedia geografii świata, Poznań, 1999.

Spis treści (t. XIV): A. F. Majewicz, Języki wymierające i zagrożone – stan i perspektywy, 94-109.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002