Wspomnienie grudnia

Date:  14.12.2004
Section: Teksty literackie
***
jest noc
noc z pogranicza listopada i grudnia
noc która zapada nad każdym miastem
ziemskiego globu – prędzej czy później –
zgodnie z wyznaczonym czasem

ta noc jest szczególna/wyjątkowa
bo zapada nad miastem które jest moje
i z powodu sposobu
w jaki zapada
z powodu mgły
która okrywa to miasto
w kontekście historii
bo
okrywa jego stare i najnowsze –
trzydziestoczteroletnie dzieje

miasto
któreś mnie przywitało
trzydzieści cztery lata temu
łzami
na dworcu
dlaczego teraz
kiedy jesteś wśród gwiazd
pozwalasz aby twe - może nie starożytne -
ale na pewno hanzeatyckie
prawa i uroki
były przyćmione?...
trzęsienie które cię naszło
kilka tygodni temu –
pozdrowienie od prezydenta -
- który był wtedy z tobą -
winny ci przypomnieć
a szczególnie twym
mieszczanom
że jesteś grodem wybranym
grodem czcigodnym
grodem mieszczan i obywateli
grodem ludzi
za którymi stoi historia

…ale jest mgła…
rozumiem – mimo iż nie muszę –
która przychodzi niespodziewanie
wręcz znienacka
a czasami świadomie
by przykryć przykre(?) dla miasta
uroki

ona spada na miasto
ona je przytłacza
w sposób tajemniczy

i tej nocy wszyscy śpią w mieście tym
i władza i mieszczanie –
bo tak wygodnie
i tak trzeba?

a historia która kołem się toczy
i nie da im następnej szansy
i następnej mgły

bo byłoby to nadwerężeniem historii
grudzień 1970/2004
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=127

Copyright (c) 2023 by Nasze Kaszuby