Uchwała Komisji ds. Współpracy z Kościołem, 7.03.2005

Date:  07.03.2005
Section: Liturgia i religia

Uchwała wnioskowa przyjęta na posiedzeniu Komisji ZK-P ds. Współpracy z Kościołem, które odbyło się 27 lutego 2005 r. w BaninieKomisja ds. Współpracy z Kościołem na inaugurującym zebraniu kieruje do realizacji następujące wnioski:

1. Wydanie: a) lekcjonarza „To je słowò Bòżé, b) zbioru kaszubskich pieśni religijnych, c) zbioru modlitw wiernych, d) wznowienia przekładu Pisma Świętego oraz e) zbioru perykop okolicznościowych na chrzty, śluby, pogrzeby oraz tekstów poświęceń;

2. Powołanie księdza koordynatora (metropolitalnego), który koordynowałby działania księży odprawiających msze z liturgią w języku kaszubskim. Należy zmierzać też do zorganizowania Rady Kapłańskiej w poszczególnych diecezjach: gdańskiej, pelplińskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej;


3. Opracowanie terminarza ogólno-regionalnych uroczystości kościelnych o charakterze kaszubskim;

4. Stworzenie dokładnego spisu księży posługujących się językiem kaszubskim;


5. Wydanie broszury z podstawowymi informacjami dotyczącymi odprawiania nabożeństw w języku kaszubskim, która zostanie rozesłana do oddziałów ZKP;

6. Emitowanie w każdą niedzielę mszy z kaszubską liturgią w Radio Kaszëbë


7. Informowanie o terminach nabożeństw w języku kaszubskim na stronach internetowych oraz w prasie katolickiej.


Ponadto Komisja ds. Współpracy z Kościołem zwraca się z prośbą do lektorów, by wykazywali szczególną dbałość przy przekazywaniu treści natchnionych, zarówno od strony interpretacyjnej, jak i językowej. Komisja także zachęca organistów, by sięgali do coraz bogatszych zasobów kaszubskiej pieśni religijnej i wykorzystywali je podczas nabożeństw.

Wnioski spisali:
Tomasz Fopke
Ks. Bogusław Głodowski
Henryk Stachurski

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Pryczkowski

This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=154

Copyright (c) 2022 by Nasze Kaszuby