Aria pit

Date:  09.03.2005
Section: Fopke Tomasz
Nuty

Aria pitWstec mie wadzy mòja biaka ò tã plitrow...
C mm robic, b òprzesta wcyg mie sszc gowã?

Ref: Nie chcã piwã! J niechc sznapsu! Winkò je za mod!
Dcht arbatczi bm sã napi... Ne! Halj wòd!

Prz robòce, co sztt kmpel kòrnusa w lft dwig,
Bari mù na nick-robienim ted zanlg...

Ref:

Na pasterce sld stojã, biacskò mie rzpi,
Kòl mie chop, co prz wieczerzi sledza dobrze pòpi...

Ref:

Znw, czej jadã dodm ban, czasã ja zatik...
Smrkòle wpit maj- òkno chtos òtmik...

Ref:

Jak tu strzmac w taczi stronie, dze nawk sã leje..
Skòcz drchù za p litrã! Chop chce czc, e je!

Ref:

A na drdi dz ep bòli. Prz mie mòja Zosza...
A nie gda j ce stri! Biakò, leno proszã...

Ref:

Tmk Fpka, Chwaszczno, 25 lpica 2004r., gòdz. 10.51
-
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=156

Copyright (c) 2018 by Nasze Kaszuby