Wykaz dokumentów kaszubskojęzycznych

Date:  11.12.2007
Section: CSB (ISO-639-2)

Wykaz dokumentów kaszubskojęzycznych

dołączony do wniosku o przyznanie jęz. kaszubskiemu kodu ISO 639-2

List of documents in Kashubian language attached to an application for assigning an ISO 639-2 code

Przygotował / Prepared by Paweł Szczypta, 22.01.2003

Przedstawiony wykaz zawiera przede wszystkim pozycje posiadane przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego. Podano sygnatury z katalogu tej biblioteki. 5 ostatnich pozycji jeszcze nie figuruje w katalogu BGUG, dla nich podano numery ISBN.

The list below contains volumes held by the Central Library of the Gdańsk University. Given are library's call numbers. Last 5 positions yet are not included in the directory, ISBN numbers are given for them.

1. J. Ceynowa Z tatczëznë Gdańsk 1981 0831187
2. H.J. Derdowski Kaszëbë pòd Widnem Gdańsk 1979 076446
3. H.J. Derdowski Ò panu Czôrlinsczim co do Pùcka pò sécë jachôł Gdańsk 1976 067273
4.L. Heyke Kaszëbsczé spiéwë Gdańsk 1976 073642
5. J. Karnowski Jô bëm leno chcôł Gdańsk 1986 0113926
6. J. Karnowski Nowòtné spiéwë ë wiersze Gdynia 1958 060818
7. A. Majkowski Żëcé i przigodë Rémusa. Zvjercadło kaszëbskji Kartuzë 1930 0116791
8. A Majkowski Pisma t. I-V Gdańsk 1973-76 064612
9. A. Labuda Gùczów Mack gôdô Gdańsk 1992 0118210
10. A. Labuda Gùczów Mack gôdô. Chòchółk Gdańsk 1979 076877
11. A. Labuda Gùczów Mack gôdô. Kùkùk. Gdańsk 1974 063774
12. A. Labuda Gùczów Mack gôdô. Zupa z krëszków. Drëdżich pół kòpë gôdk. Gdańsk 1971 061634
13. A. Labuda Słowôrz kaszëbskò-pòlsczi ë pòlskò kaszëbsczi Gdańsk 1981-82 888/Sł
14. J. Trepczyk 4 pieśni kaszubskie Wejherowo 1968 P III 491
15 J. Trepczyk Kaszëbsczi Piesniôk Rogoźno 1935 P II 5571
16. J. Trepczyk Moja stegna Gdańsk 1970 P II 5328
17. J. Trepczyk Ùkłôdk dlô dzôtk Gdańsk 1975 064172
18. S. Bieszk Sonety kaszubskie Gdańsk 1975 064175
19 J. Rompski Pòmión zwònów Stutthof 1970 P II 5579
20.J. Rompski Wiérztë Gdańsk 1980 080249
21.Piãtów Tóna, Staszków Jan [pseud. L.Roppel, J. Piepka] Nasze stronë. Warszawa 1955 0116838
22.A. Nagel Astrë Gdańsk 1975 066177
23.A. Nagel Cëdowny wzénik Gdańsk 1979 076448
24. A. Nagel Nënka Roda ë ji dzôtczi Gdańsk 1977 069235
25.A. Nagel Procëm nocë Gdańsk 1970 P II 5329
26. B. Sychta Dziewczę i miedza Wejherowo 1938 P I 4252
27. B. Sychta Gwiôzdka ze Gduńska Gdańsk 1988 0113936
28. B. Sychta Hanka sã żeni Wejherowo 1937 0119305
29. A. Budzisz Zemia kaszëbskô Gdańsk 1982 087116
30. S. Fikus Pòjmeńczicë Gdańsk 1981 086789
31. J. Drzeżdżon Dzwónnik Gdańsk 1979 076134
32. J. Drzeżdżon Karamoro Warszawa 1983 090315
33. J. Drzeżdżon Na niwach Gdynia 1991 0118201
34. J. Drzeżdżon Szary człowiek Gdańsk 1993 0121242
35. J. Drzeżdżon Twarz Smętka Gdańsk 1993 0120943
36. T. Lipski [zebr.] Rémùsowi króm Gdańsk 1990 0115730
37. E. Gòłąbek Rozmówki kaszubskie Gdynia 1992 486/Jęz
38. A. Labuda Słowniczek kaszubski Warszawa 1960 1206/Sł
39. R. Wosiak-Śliwa, M. Cybulski Język kaszubski. Podręcznik dla lektoratów. Gdańsk 1992 502/Jęz
40. W. Bobrowski, H. Kwiatkowska Kaszëbsczé abecadło Gdańsk 2000 0147183
41. D. Pioch Kaszëbë, zemia i lëdze Gdańsk od 2000 0166110
42. J. Stachurski Kaszëbsczé kòlãdë ë gòdowé spiéwë Gdańsk 1992 II 378816
43. J. Labudda Słowa òbséwają zemiã Gdańsk 1995 0124890
44. E. Gòłąbk Swiãté pismiono Nowégò Testamentu Gdańsk 1995 0120813
45. E. Gòłąbk Knéga psalmów Gdańsk 1999 0144173
46. E. i E. Prëczkòwscë Mësla dzecka Banino 2001 ISBN 83-915946-0-2
47. Kaszëbskô Nôtëra Wejherowo Gdańsk 2001 ISBN 83-911638-7-3
48. A. Labuda Ewanielskô spiéwa Wejherowo Banino 2002 ISBN 83-915946-4-5
49. L. Heyke Szôłobùłczi Gdańsk 2002 ISBN 83-87408-55-7
50. L. Heyke Dobrogòst i Miłosława Gdańsk 1999 ISBN 83-87408-18-2

This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=41

Copyright (c) 2024 by Nasze Kaszuby