Kaszubska pisownia w komputerach

Date:  04.02.2007
Section: Komputery

Przystosowanie systemów informatycznych do języka kaszubskiego wymagało rozwiązania dwóch kluczowych kwestii: • określenia kodowania kaszubskich tzw. "znaków narodowych" 

 • ustalenia układu klawiatury - kombinacji klawiszy, przy pomocy których będzie można uzyskiwać kaszubskie znaki


Pierwsze prace nad przystosowaniem komputerów do pisania na nich tekstów kaszubskojęzycznych były prowadzone w latach 1993 - 1994. W roku 2002 stworzony został pierwszy kaszubskojęzyczny edytor KaszEd. W trakcie prac nad stworzeniem tego edytora dopracowano i zatwierdzono niżej opisany standard uzyskiwania kaszubskich znaków:Kaszubska strona kodowa


Stosowana od 1996 r. pisownia zawiera 11 znaków narodowych: ã, ą, é, ë, ł, ń, ò, ó, ô, ù, ż. Przy kodowaniu znaków kaszubskich istotnym zagadnieniem jest fakt, że część znaków (ą, é, ë, ł, ń, ó, ô, ż) jest zawartych w zestawach środkowoeuropejskich, część (ã, é, ë, ò, ó, ô, ù) w zestawach zachodnioeuropejskich. 8-bitowe strony kodowe (np. ISO 8859-2 i ISO 8859-1) nie dają zatem możliwości uzyskania wszystkich kaszubskich znaków. Z tego powodu do kodowania kaszubskich znaków przyjęto standard Unicode UTF-8, kodujący znaki przy użyciu 2 bajtów. Unikod jest wewnętrznym standardem powszechnie używanych systemów operacyjnych, w tym najnowszych wersji systemów Windows i Linux.

W kodzie HTML można ponadto zapisywać kaszubskie znaki przy użyciu kodów opisowych, tzw. Alt-kodów.

Otwartą pozostaje kwestia, czy kaszubska strona kodowa powinna zawierać wyłącznie znaki stosowane w pisowni kaszubskiej, czy też powinna zawierać wszystkie znaki kaszubskie i polskie. Zdaniem zwolenników umieszczenia znaków wyłącznie kaszubskich, kaszubska strona kodowa dotyczy wyłącznie języka kaszubskiego i nie ma potrzeby łączyć jej z innymi językami. Zwolennicy włączenia do kaszubskiej strony kodowej również polskich znaków zwracają uwagę, że język kaszubski funkcjonuje w otoczeniu polskojęzycznym i zdecydowana większość piszących po kaszubsku pisze również po polsku, dlatego praktyczniej będzie dostarczyć jedno rozwiązanie umożliwiające pisanie w obu językach, takie rozwiązanie może ponadto lepiej służyć promocji kaszubszczyzny w środowisku polskojęzycznym.


Układ klawiatury kaszubskiej


Przedstawione poniżej kombinacje klawiszy przyjęto kierując się następującymi wytycznymi:
 • kaszubskie znaki powinny być uzyskiwane przy pomocy kombinacji Alt-klawisz, stanowiąc de facto rozszerzenie polskiej klawiatury programisty

 • kaszubskie znaki nie powinny kolidować z polskimi znakami na klawiaturze programisty

 • kaszubskie znaki powinny być uzyskiwane przy użyciu klawiszy leżących (na klawiaturze qwerty) blisko liter podstawowych dla tych znaków (czyli a, e, o, u). • Wymogi te spełniono przyjmując rozwiązanie przedstawione w poniższej tabeli. Wyjasnić należy, że znakowi ù przypisano kombinację Alt-j, gdyż pod kombinacją Alt-u znajduje się symbol euro.

  Jako wzorcowa implementacja kaszubskiej strony kodowej, w 2002 r. opracowany został edytor KaszEd, będący równocześnie pierwszym kaszubskojęzycznym programem.

  Łączna strona kodowa kaszubska i polska wraz z kombinacjami klawiszy  Znak

  Alt-kod
  HTML 4

  Unicode

  Kombinacja klawiszy

  dziesiętnie

  szesnastkowo
  Ą 260 0104 Alt-A
  ą 261 0105 Alt-a
  Ã Atilde 195 00C3 Alt-Q
  ã atilde 227 00E3 Alt-q
  Ć 262 0106 Alt-C
  ć 263 0107 Alt-c
  É Eacute 201 00C9 Alt-W
  é eacute 233 00E9 Alt-w
  Ë Euml 203 00CB Alt-R
  ë euml 235 00EB Alt-r
  Ę 280 0118 Alt-E
  ę 281 0119 Alt-e
  Ł 321 0141 Alt-L
  ł 322 0142 Alt-l
  Ń 323 0143 Alt-N
  ń 324 0144 Alt-n
  Ò Ograve 210 00D2 Alt-I
  ò ograve 242 00F2 Alt-i
  Ó Oacute 211 00D3 Alt-O
  ó oacute 243 00F3 Alt-o
  Ô Ocirc 212 00D4 Alt-P
  ô ocirc 244 00F4 Alt-p
  Ś 346 015A Alt-S
  ś 347 015B Alt-s
  Ù Ugrave 217 00D9 Alt-J
  ù ugrave 249 00F9 Alt-j
  Ź 377 0179 Alt-X
  ź 378 017A Alt-x
  Ż 379 017B Alt-Z
  ż 380 017C Alt-z  W kodzie HTML znak można uzyskać pisząc jego kod w postaci &nazwa; lub &#kod. Np. słowo "kòdowónié" można w kodzie HTML zapisać kòdowónié lub k&242;dowónié..


  Kod języka kaszubskiego


  Jeśli gdzieś zachodzi potrzeba zaznaczenia, że tekst jest kaszubskojęzyczny, należy używać oznaczenia CSB - kodu języka kaszubskiego wg normy ISO 639-2.

  Zobacz również


  http://www.naszekaszuby.pl/modules/mydownloads/visit.php?lid=2
  Sterownik jednolitej polsko-kaszubskiej klawiatury pod Ms Windows 2000, XP
  http://www.kaszubia.com/?q=komputre/klawiatura/csb
  Wyodrębniona kaszubska klawiatura Marka Kwidzińskiego, przyjęta przez Kaszëbsczé Karno Dolmaczów Linuksa
  http://kaszed.zk-p.pl
  strona pierwszego kaszubskiego edytora KaszEd
  www.unicode.org
  Oficjalna strona standardu Unicode
  www.w3.org
  Oficjalna strona protokołu HTML
  This article comes from Nasze Kaszuby
  http://naszekaszuby.pl

  The URL for this article is:
  http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=50

  Copyright (c) 2022 by Nasze Kaszuby