Perszon Jan, ks. dr hab.

Date:  07.01.2004
Section: Ludzie
Urodził się w Wejherowie, całe swoje młodzieńcze życie mieszkał w Luzinie. W 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie w Pelplinie, po czym trzy lata pracował jako wikariusz w kościele Matki Kościoła w Tczewie. W latach 1986-90 odbył studia w Sekcji Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1990 do 1994 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu Głównego TP KUL, a przez kolejne cztery lata był delegatem rektora KUL w Ameryce Północnej. Od 1998 roku jest wykładowcą misjologii w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL. Od 1993 roku wykłada teologię fundamentalną w Gdańskim Instytucie Teologicznym i Kolegium Teologicznym w Gdyni. Od kilkunastu lat prowadzi badania etnograficzne na Kaszubach. Ich owocem jest niemało książek - m.in. „Na brzegu życia i śmierci” (praca habilitacyjna), „Jastre na Helu”, „Sobótka w Jastarni”, „Rebocczi Gode”, „Króluj nama wiedno” – oraz kilkanaście naukowych i popularnonaukowych artykułów.
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=76

Copyright (c) 2018 by Nasze Kaszuby