Artykuły
Losowe zdjęcie
Kamienne kręgi w Węsiorach
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Językoznawstwo

O pomorskich nazwach, cz. 1 Powszechność zainteresowania nazwami miejscowości, z których pochodzimy i w których mieszkamy, stwierdzono już dawno. Nauka o nazwach własnych jest ważną częścią językoznawstwa. W większości języków dział ten nazywa się onomastyką (np. ang. onomastics czy franc. onomastique), jedynie Niemcy używają formy Namenkunde, a Węgrzy określenia Névtan. Pochodzenie nazw geograficznych wyjaśnia topoonomastyka (z greckiego topos – miejsce, ónōma – nazwa), zwana również toponimią. Serią krótkich artykułów, którą pragnę Państwu przedstawić w odpowiedzi na zamówienie serwisu Nasze Kaszuby, wpisuję się w lokalną i nieco szerszą tradycję onomastyczną, bogatą w prace gdańskich i poznańskich onomastów, publikowane jako samodzielne prace badawcze, w ramach serii wydawniczych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także w prace drukowane przez lokalne gazety w cyklach „Kącików onomastycznych”. Ze względu na popularny charakter tej pracy rezygnuję ze szczegółowego przytaczania źródeł. W swoich rozważaniach wykorzystuję dostępny materiał toponimiczny w języku kaszubskim, niemieckim i polskim, prace etnografów i badaczy kaszubszczyzny, współczesne i archiwalne wydawnictwa kartograficzne, Internet oraz, ostrożnie i dość krytycznie, prace przygotowane przez onomastów tzw. „starej daty”. Przeglądając wykazy nazw miejscowych, chciałbym zacząć od nielicznych na Kaszubach nazw zaczynających się na literę „a”. Pierwsza z nich to Abisynia (kaszb. Abisëniô). Najbardziej znana Abisynia znajduje się po północnej stronie Jeziora Wielewskiego koło Wiela w gminie Karsin. Inna Abisynia, zwana Górską, leży koło wsi Górki, także w gminie Karsin. Kolejne Abisynie znajdują się m.in. koło Dzierżążna, Dąbrówki Wielkiej i Tymawy w pow. tczewskim. Tą żartobliwą nazwą określano pojedyncze zabudowanie wznoszone w okresie wojny włosko-abisyńskiej w latach 1937–1938. W pobliżu Gniewina leżą wybudowania Alpy (kaszb. Alpë), odnotowane pierwszy raz w latach 80. XX wieku. Jest to także nazwa żartobliwa, utworzona z rozwinięcia skrótu ALP (Administracja Lasów Państwowych), jakimi oznaczone były tutejsze budynki. Ciąg dalszy wkrótce. dr hab. Absalon Miotke

Select Section

Other Articles

Current aricles: 21 - 25 Total articles: 25

Pages: « 1 (2)


Sort by:  Title  Date  Rating  Popularity    Weight
Articles currently sorted by: Submitted (New to Old Submitted)

Author: Stanisław Geppert Published: 26.06.2003 (Read: 10604)
Kaszubskie czasowniki oznaczające jedzenie i picie
dr Marek Cybulski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
Votes: 12 Rated: 4.92 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanisław Geppert Published: 26.06.2003 (Read: 11548)
Słowniki Ramułta po 100 latach
prof. dr hab. Jerzy Treder, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański.
Votes: 3 Rated: 7.33 Files: 0 Comments: 2

Author: Stanisław Geppert Published: 26.06.2003 (Read: 6612)
Czynniki aktywizujące rozwój kaszubszczyzny dziś
Votes: 6 Rated: 4.50 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanisław Geppert Published: 26.06.2003 (Read: 12324)
Sugestie dla autorów piszących po kaszubsku.
Votes: 16 Rated: 4.56 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanisław Geppert Published: 26.06.2003 (Read: 6024)
Analiza słownictwa używanego przez Jana Trepczyka
Votes: 2 Rated: 5.50 Files: 0 Comments: 0

Pages: « 1 (2)

Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002