Artyku?y
Losowe zdj?cie
Ku?nicki las nad ranem
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Ludzie

Select Section

Other Articles

Current aricles: 21 - 25 Total articles: 25

Pages: « 1 (2)


Sort by:  Title  Date  Rating  Popularity    Weight
Articles currently sorted by: Submitted (New to Old Submitted)

Author: Stanis?aw Geppert Published: 07.01.2004 (Read: 5394)
Urodzi?a si? 24 lipca 1904 roku w Przymuszewie w powiecie chojnickim, w rodzinie o znanym nazwisku szlacheckim ?muda-Trzebiatowskich. W 1958 roku napisa?a skecz „Parzyn" oraz obraz sceniczny w dwóch ods?onach, „Szczescé”, przeznaczony dla amatorskich zespo?ów artystycznych. To by? pocz?tek jej wielkiej kariery pisarskiej. W 1974 r. wyda?a jednoaktówk? „Gdzie jest Balbina” za? w 1961 r. Jej opowiadania ukaza?y si? w tomach „Miód i mleko”, „Symbol szcz??cia”. „Od dzi? do jutra”, „Czterolistna koniczyna”. Osobne miejsce w twórczo?ci Anny ?ajming zajmuj? zbeletryzowane wspomnienia: „Dzieci?stwo”, „M?odo??” i „Mój dom”. Pisarka ukazywa?a pe?ny obraz wsi kaszubskiej, bez upi?ksze?, takiej jaka by?a pod zaborem pruskim i w niepodleg?ej Polsce. Anna ?ajming wielokrotnie wyró?niana presti?owymi odzanaczeniami zmar?a 13 lipca tego roku w S?upsku i tam jest pochowana.
Votes: 8 Rated: 6.38 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanis?aw Geppert Published: 07.01.2004 (Read: 9456)
Sylwetka Jana Trepczyka, zwanego te? Méstrem Jónem. PL, CSB
Votes: 32 Rated: 3.31 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanis?aw Geppert Published: 07.01.2004 (Read: 9644)
Ks. Bernard Sychta - etnograf, twórca "S?ownika Gwar Kaszubskich na tle kultury Ludowej" i "S?ownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej, poeta
Votes: 44 Rated: 5.32 Files: 0 Comments: 1

Author: Stanis?aw Geppert Published: 13.11.2003 (Read: 8620)
Pisarz, zwolennik "polskiej" opcji, pozostaj?cy w konflikcie z A. Majkowskim i Zrzeszy?cami, doceniony przez w?adze PRL
Votes: 27 Rated: 5.74 Files: 0 Comments: 1

Author: Stanis?aw Geppert Published: 18.07.2003 (Read: 9372)
Hieronim (Jarosz) Derdowski - przedstawiciel drugiego pokolenia dzia?aczy kaszubskich. Autor wielu humorystycznych utworów, w tym poematu „Ò Panu Czôrli?sczim co do Pùcka pò sece jachô?”. Dzia?acz polonijny w Stanach Zjednoczonych. Zwolennik integracji Kaszubów z Polsk?, autor wersu „Nié mô Kaszëb bez Polonii a bez Kaszëb Pòlsczi”.
Na podstawie: Stanis?aw Janke „Derdowski” Gda?sk 2002
Votes: 52 Rated: 5.52 Files: 0 Comments: 0

Pages: « 1 (2)

Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002