Zdj?cia
Losowe zdj?cie
P6290127
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjęcia

Zdjęcia : Tematycznie : Archiwalia - dawnych czasów skrawki :  Ks Józef Czapiewski

[<   Poprzednie  17  18  19  20  21  22  23  Następne   >]

Ks Józef Czapiewski
Ks Józef CzapiewskiPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   Aktualizacja: 4.12.2004 12:54
Odsłon: 8293  Komentarzy: 1    9.66679.67 (3 głosów)OceńOceń
Ks. Józef Czapiewski z rodu Z?oszów

[<   Poprzednie  17  18  19  20  21  22  23  Następne   >]

Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
stefan
Wysłano:: 9.12.2004 19:50  Zaktualizowany: 9.12.2004 19:54
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 19.8.2004
z:
Wiadomości: 67
 Re: Ks Józef Czapiewski
Józef Czapiewski
Urodzi? si? 12 III 1885 roku w Ma?ych Che?mach, w rodzinie Franciszka de Czapiewskiego i ?ucji Pozorskiej. Ochrzczony zosta? 13 marca przez ks. wikariusza Walenty Pe?k?(ur.1857zm 1922 Brusy-lata pracy Brusach 1884 do 1887 ){W tym czasie w Brusach proboszczem Engelbert Józef Biber ur.1840-zm.1911 praca w Brusach 1884-1910.},
rodzicami chrzestnymi byli Józef i Magdalena Przytarscy z Rolbika.
Pocz?tkowo, w latach 1895-1901
kszta?ci? si? w pelpli?skim Collegium Marianum, a nast?pnie w gimnazjum Chojnickim, gdzie w 1905 roku zda? egzamin dojrza?o?ci. Nale?a? do
tajnej organizacji filomackiej, skupiaj?cej niepodleg?o?ciowe nastawion?
m?odzie? polsk?.
W czasie studiów w Seminarium Duchownym w Pelplinie by? cz?onkiem Ko?a Kaszubologów; w semestrze letnim 1909 roku mia? odczyt pt. Wakacje na Kaszubach.
?wi?cenia kap?a?skie otrzyma?
13 III 1910 roku, a Msz? ?w. prymicyjn? odpra-
wi? 17 marca w bruskim ko?ciele.

Jako wikariusz s?u?y? w Byszewie, Pelplinie, Cz?u-
chowie, Tczewie, B??dowie i Pieni??kowie.
Wsz?dzie tam, gdzie pracowa?, uczy? dzieci
j?zyka polskiego. Proboszczem parafii Sworne-
gace zosta? 19 VII 1918 roku. W tym czasie pe?-
ni? obowi?zki wizytatora nauki religii w szko?ach powszechnych. Zosta? wybrany do Sejmiku Powiatowego Powiatowego Chojnicach ( 1926 i 1935 ) jako przedstawiciel endecji. W 1938 roku obj?? parafi? Raci?? ko?o Tucholi. Dzia?a? w organizacjach spo?eczno -kulturalnych i w Stronnictwie Narodowym. W 1939 r. pe?ni? obowi?zki dziekana tucholskiego.
Aresztowany zosta? 26. 10. 1939 r. wi?ziony by? w Kamieniu, od 15 .12.1939 r. w Stutthofie i od 10 kwietnia 1940 r w Oranienburgu, gdzie 18 kwietnia 1940 r. zmar?. Odznaczony by? Krzy?em Niepodleg?o?ci i Z?otym Krzy?em Zas?ugi.-


?ród?o:Publikacja „Oni stad wyszli „
Autor.ks.Piotr Kotowicz
Rok wydania 2000 r.
Str.49 i 50.


Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002