Zdj?cia
Losowe zdj?cie
Ko?ci? filialny p.w ?w. Jzefa w Salinie
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skrki)
Kaszbsk Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osb Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjcia

Zdjcia : Wydarzenia : 05.02.04 Kolbudy. Powstaje oddzia? ZKP :  Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1

[<   Poprzednie  1  2  3  4  5  6  7  Nastpne   >]

Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1Popularne
NadesaStanis?aw GeppertWicej zdj od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 5.2.2005 8:47
Odson: 20195  Komentarzy: 16    0.00 (0 gosw)0.00 (0 gosw)OceOce
Kolbudy, remiza, 4.02.2005. Fot. S. Geppert

[<   Poprzednie  1  2  3  4  5  6  7  Nastpne   >]

Komentarze wyraaj pogldy ich autorw. Administrator serwisu nie odpowiada za treci w nich zawarte.

Wysane przez: Wtek
Realista
Wysano:: 5.2.2005 10:59  Zaktualizowany: 5.2.2005 10:59
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 26.9.2004
z:
Wiadomoci: 243
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
To kaszbscz symbòle w ti òrganizacji s? ju zakzn?????? Syndrom Kazimierza P.???

Czim b?dze sã ten part zajim?? Jak znm ?c, to mò?lw, ?e rozkòscrzanim pòlaszzn westrzd Kaszbw...


Zdrzijta zkp-òwc, tak wzdrzi kaszbsk fana:
http://www.naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=47

Wysane przez: Wtek
sgeppert
Wysano:: 5.2.2005 12:30  Zaktualizowany: 5.2.2005 12:30
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 17.6.2003
z: 索波特
Wiadomoci: 1608
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
To jest po prostu sta?y wystrj remizy, ktra s?u?y wszystkim mieszka?com. Polskie symbole wydaj? mi si? naturalne w siedzibie Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. Nieumieszczenie kaszubskich symboli nad prezydium istotnie mo?na uzna? za niedopatrzenie organizatorw, ale nie traktujmy tego w sposb spiskowy. Symbole te by?y, tylko nie widac ich na zdj?ciach.

Z wystroju remizy, efektownie wygl?da?y chusty rezerwistw zawieszone pod sufitem (te? ich nie ma na zdj?ciach).

Wysane przez: Wtek
Realista
Wysano:: 5.2.2005 13:39  Zaktualizowany: 5.2.2005 13:39
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 26.9.2004
z:
Wiadomoci: 243
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Cytat:
Polskie symbole wydaj? mi si? naturalne w siedzibie Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.


Jo, pòlscz symbòle s? wszãdze ntraln.
A kaszbscz s? ni-ntraln, nawetka na Kaszbsczi Zemi. (nie jidze ò to zndzeni, le òglowò)


Pòzdrwczi dl nle?nikw nowgò partu!
Mimò wsztkò, to je baro pòzytiwn ?e ldze sã òrganizj? i chc? co razã robic!

Wysane przez: Wtek
lepusz
Wysano:: 6.2.2005 13:00  Zaktualizowany: 6.2.2005 13:02
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 25.9.2003
z: Kolbudy
Wiadomoci: 510
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Spokojnie Realisto, nie wszystko jest tym, czym wydaje si? na pierwszy rzut oka. Rzeczywi?cie nie zwrci?em baczniejszej uwagi na wystrj sali, maj?c na g?owie o wiele powa?niejsze sprawy na g?owie. Musisz wiedzie?, ?e dopiero zaczynamy powa?niejsz? dzia?alno?? i niestety takie potkni?cia b?d? si? zdarza?, na pewno bedzie ich coraz mniej. Mog? Ci? zapewni?, ?e dzi?ki Twojemu bystremu oku na nast?pnym zebraniu na pewno nie zabraknie kaszubskich symboli wewn?trz remizy. Za to na zewn?trz przy wje?dzie na teren remizy, przy g?wnej drodze z Kolbud do ?ukowa ju? od 4 miesi?cy stoi spory baner z napisem Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Klub w Kolbudach i z drugiej strony po kaszubsku: Kaszbsko-Pòmorsczi Zrzszeni Klub w Kòlbùdach, nad banerem powiewa flaga z gryfem kaszubskim (zamieszcz? wkrtce zdj?cie). Dodam jeszcze, ?e kilku Zrzeszi?cw ma na swoich domach umieszczone kaszubskie flagi (m. in. Szczepan Czerwi?ski - patrz zdj?cia - Pr?gowo. Prywatne muzeum Szczepana Czerwi?skiego).
Tak wi?c symbole kaszubskie w Kolbudach istniej? i s? ju? czym? naturalnym, tym bardziej, ?e nikt nie prubuje ich zniszczy?.

Dodam jeszcze, ?e po ok. p? roku podpytywania, poszukiwa? i pr?b w ko?cu dotar?em do producenta kaszubskich symboli i r?nych gad?etw i m. in. zakupi?em hurtowo 50 flag kaszubskich i tych ??to- czarnych i z gryfem, ktre to ju? s? rozprowadzane po?rd Zrzeszi?cw.

Chyba nie s?dzisz, ?e jedna polska flaga zamieszczona nad sto?em prezydialnym w czasie spotkania za?o?ycielskiego nowego oddzia?u mo?e mie? co? wsplnego z dzia?alno?ci? ktr? b?dzie on prowadzi?.
Chyba niezbyt dok?adnie przegladasz zawarto?? Zasobw, poniewa? mo?esz tu znale?? sporo informacji o naszej dzia?alno?ci, jeszcze jako klub ZK-P w Kolbudach i jak wida? na za??czonych obrazkach do tej pory zajmowali?my si? kultywowaniem i rozpowszechnianiem j?zyka, tradycji i folkloru kaszubskiego i tym b?dziemy si? zajmowa? nadal. Wi?cej dowiesz si? z naszej strony internetowej :www. kolbudy.zk-p.pl

Wrc? jeszcze do tematu remizy, mianowicie Staszek zauwa?y?, ?e sufit remizy ozdabiaj? chusty rezerwistw. Mo?e wydawa? si? to nieco dziwne, ale nie dla nas. Mianowicie podstaw? kolbudzkiej OSP jest rodzina Lejkowskich, Kaszubw wywodz?cych si? z Pomieczy?skiej Huty. Jest to rodzina wielodzietna, 11 synw i ojciec tworz? trzon kolbudzkiej stra?y. Oni budowali t? remiz?, utrzymuj? j? w dobrym stanie, dbaj? o sprz?t stra?acki, jest dla nich drugim domem i te chusty to ich pamiatki z wojska. Nie musz? chyba dodawa?, ?e to dzi?ki nim mo?emy korzysta? z remizy bezp?atnie, dzi?ki ich poparciu otrzymali?my zgod? Wjta, lecz tylko na rok. Ju? w kwietniu musimy si? stara? o przed?u?enie zgody.

Dzi?kuj? za ?yczenia.

Marek Wa?doch

Wysane przez: Wtek
Realista
Wysano:: 6.2.2005 14:40  Zaktualizowany: 6.2.2005 14:40
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 26.9.2004
z:
Wiadomoci: 243
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Cytat:
Dodam jeszcze, ?e po ok. p? roku podpytywania, poszukiwa? i pr?b w ko?cu dotar?em do producenta kaszubskich symboli i r?nych gad?etw i m. in. zakupi?em hurtowo 50 flag kaszubskich i tych ??to- czarnych i z gryfem, ktre to ju? s? rozprowadzane po?rd Zrzeszi?cw.


Baro fejn. Leno j sã t? pt? sk?dka sã wzã?a ta dzywn fana z grifã i ndpisã, bò sm pò prwdze nie wim, a òna je dosc pòpùlarn. A to je doch taczi kòszmar, nawetka ten grif wezdrzi jinaczi jak w najim herbie: http://www.naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=47

Kaszbsk fana je ??to-czrn i kù?c.
Nie wisz T mò?e sk?dka sã wzã?a ta dzywn fana?


Cytat:
Chyba niezbyt dok?adnie przegladasz zawarto?? Zasobw, poniewa? mo?esz tu znale?? sporo informacji o naszej dzia?alno?ci, jeszcze jako klub ZK-P w Kolbudach i jak wida? na za??czonych obrazkach do tej pory zajmowali?my si? kultywowaniem i rozpowszechnianiem j?zyka, tradycji i folkloru kaszubskiego i tym b?dziemy si? zajmowa? nadal. Wi?cej dowiesz si? z naszej strony internetowej :www. kolbudy.zk-p.pl


Fejn. Czed b?dze tam co pò kaszbskù?
Baro sã ceszã, ?e tak wiele piszesz ò kaszbsczim jãzkù, (to je widzec, ?e to je dl Ce w?n sprawa), leno szkòda ?e to nie je kaszbskù. A minimum jacz mò?em zrobic dl kaszbsczgò jãzka to je sã gò naùczc wiedno ù?iwac.
Wim ?e je baro cã?kò, ale doch nicht nie gd? ?e b?dze letkò.
Pòzdrwk!

Wysane przez: Wtek
sgeppert
Wysano:: 6.2.2005 18:46  Zaktualizowany: 6.2.2005 18:46
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 17.6.2003
z: 索波特
Wiadomoci: 1608
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Cytat:
Kaszbsk fana je ??to-czrn i kù?c.
Nie wisz T mò?e sk?dka sã wzã?a ta dzywn fana?

J mszlã ?e wim – ze zgni?ot.

Grif jakno kaszbscz god?o zacz?? sã popùlarzowac w I po?owie 90. lat, td b? òn do ùzdrzeni na rozmajitch òb?dowch gaztkach cz?dnikach. Òb ten czas, mrkm, b?o znac trz npopùlarniejsz wzor grifa: jedngo dost? jem w elektroniczny formie òd Eùgeniusza Prczkòwsczgò czj òn b? przednikã klubù „Pomorania”; ten gryf mie sã nbar?i widza? stara? jem sã gò propagòwac, òn je w tamtoczasnch dokumentach „Pomeranii”. Drd?i grif to „kangùr” z logo Zrzeszeni; na Kongres Kaszbsczi w 1993 r. miel zrobion wiele fanw z tim grifã, mg? je widzec jesz cziles lat pzni. Wedle mie za tima kongresowima fanama posz?a dba, ?e kaszbsk fana to je ??ta fana z òbrzã grifa – czsto przk wekslologii heraldice; czemù òrganizatorz Kongresù zrchtowal cos taczgò na ni normaln czarno-??t stanice – ni wim, bdjã ptac òrganizatorw, np. tamtoczasngò przdnika ZKP J. Bòrzszkòwsczgò. Trzecy grif to je nen „szadi”, j mia? gò nazwn „btowsczim”, bò do mie òn doszed? z òkoligò „Kùriera Brtowsczgò”. Jeden z Pomora?cw wd? nalimczi z tim grifã npisã „Kaszb”. Te nalimczi sta? sã baro popularn – pirwi na aùto?ach, pòzni t? na tflach z mionama mlw. Mszlã, ?e wzr tch nalimkw, zrchtowny gwes w jaczims Corelu, pòszed? w swiat i wszsc do dzys dnia gò pòwielaj?.

Czemù j piszã ò zgni?oc? Kò temù, ?e przez t wsztcz lata nikomù ni chca?o sã òg?osc, jak pò prwdze pòwinna wzdrzc kaszbsk fana, a tim, co handluj? nyma fanama, nie chca?o sã pòmslc, co pò prwdze s?cho jima sprzedawac.

Na sldnym zjazdu ZKP b?o stoisko z wdowiznama Zrzeszeni, mg? tam t? dostac te fan z grifã. J sã spta? bia?czi, cz òna m kaszbscz stanic. Rzek?a ?e jo, i pòkza mie te fan z grifã. J rzek?, ?e to ni s? kaszbscz fan, bò t pòwinn bc czrno-??t. Òna mie spta – A CHTO TO ZATWIERDZ?? Prbowa? jem ji wto?maczc, ?e tak mùszi bc, bò tacz s? zasad pòchodnosc fanw òd òd hrbw – l òna mie ni wierz?a, le gda, ?e tacz dosta òd Zrzeszeni i kù?c. ?e òna pòwo?wa?a sã na ?ukasza Grzãdzcczgo, to sprwadz? jem gò i chc? jem, ?eb ?ukasz rzek? jasno, jak je kaszbsk fana, jakn? trzba mdze dali zamawiac. Nie jem gws, cz òni tam so wsztkò wto?maczl, ale pò prwdze wicy j ni mg? zrobic. Przboczi?a mi sã Zasobowa diskùsja ò jintelektualnym feùdalizmie bn ZKP... znù ùzdrz? jem ldzy, chtrny ni chc? mic gwsngò zdania. Z drd?i starn co mm sã dzwòwac niùcza?im ldzm, czj do niedawna na sedzbie Zrzeszeni wisa prawie tak „kaszbopòdobna” fana a nie czrno-??ta stanica... jak je dzyso – ni wim.

Cytat:
Baro sã ceszã, ?e tak wiele piszesz ò kaszbsczim jãzkù, (to je widzec, ?e to je dl Ce w?n sprawa), leno szkòda ?e to nie je pò kaszbskù. A minimum jacz mò?em zrobic dl kaszbsczgò jãzka to je sã gò naùczc wiedno ù?iwac.
Wim ?e je baro cã?kò, ale doch nicht nie gd? ?e b?dze letkò.

Marek zrzszi? kaszbsk? spoleznã w nowim mlù, ale ni pisze wiedno pò kaszbskù... ... jak to òcenic - przbcziwa mi sã taska, jakn mò?e bc do pò?ow fùl abò do p? pùst. Czstniã, ?e dba ò kaszbsczi jãzk je dl Ce tak w?n, ale nim zaczniesz kritikòwac kògòs, ?e nie pisze pò kaszbskù, przde pòmszl, co T zrobi? wicy jak pisani pò kaszbskù na fòrum. Dobrze, ?e piszesz, ale to nie je jedin rzecz, jak? m?e zrobic dla kaszbizn. A na kòlbùdzczim z?dzeniù mi? jem czt jak Marek gd? wicy pò kaszbskù jak pò pòlskù.

Wysane przez: Wtek
Realista
Wysano:: 6.2.2005 20:13  Zaktualizowany: 6.2.2005 20:13
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 26.9.2004
z:
Wiadomoci: 243
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Dzãka. Ter je wsztkò klr.
Propònjã tej czti?cm bòjkòtowac fanã z 'szadim grifã'. Nalimczi baro fejn dobr rzecz, ale fana to pòw?n sprawa wsztkò mùszi bc richtich.
A mò?e b NIK skòntrolowa ti fan, w ZK-P a dze jindze? Pòlscz òni doch maj? kòntrolown.
Z fanw ni mò?e so szpsw robic, ni?

Cytat:
Czstniã, ?e dba ò kaszbsczi jãzk je dl Ce tak w?n, ale nim zaczniesz kritikòwac kògòs, ?e nie pisze pò kaszbskù


Wedle mie to nie je kritikòwani, a bar?i dopingòwani. A jak je widzec, nie je to wcle ja? taczi lchi doping, bò prã òsb przez to zaczã?o pisac przinkã pò kaszbskù. I leno ò to mie jidze.

Cytat:
Marek zrzszi? kaszbsk? spoleznã w nowim mlù


Wim, baro mie to redje!

Wysane przez: Wtek
lepusz
Wysano:: 6.2.2005 21:34  Zaktualizowany: 6.2.2005 21:34
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 25.9.2003
z: Kolbudy
Wiadomoci: 510
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Nie wiem, czy jaki? inny prezes oddzia?u ZK-P napisa? o swojej pracy i swoim oddziale publicznie tyle co ja i mam nadziej?, ?e osoby i ?rodowiska nieprzychylne nam nie wykorzystaja tej wiedzy. ?udz? si?, ?e ?rodowisko kaszubskie dzi?ki temu lepiej pozna specyfik? naszego trudu w walce o kaszubszczyzn?, wi?c pisz? dalej.

Mg?bym napisa? opowiadanie o moich problemach w tworzeniu klubu, a obecnie oddzia?u. Szybko zorientowa?em si?, ?e tam, gdzie wydawa? by si? mog?o udziel? mi pomocy i rady, takiego wsparcia nie otrzyma?em. Nie zdradz? tu tajemnicy, ze chodzi tu o biuro ZK-P, sam by?y prezes rwnie? zauwa?y?, ?e by?o ono "s?abe". Nie pozosta?o mi wi?c nic innego, jak skorzysta? z mojej wiedzy wyniesionej ze szkole? marketingowych Cyfry + w zakresie pozyskiwania nowych abonentw i przeniesienia tej wiedzy na grunt tworzenia kaszubskiej organizacji.

Niestety, nikt mi w biurze nie potrafi? powiedzie? jakiej flagi nale?y u?ywa? jako symbolu Zrzeszenia, wi?c przy remizie powiesi?em t? z gryfem i napisem.
Uzna?em, ?e jest ona najlepiej rozpoznawalnym symbolem Kaszubw, z racji tego, ?e ewidentnie nawi?zuje do coraz bardziej popularnej naklejki na samochody, z ktr? ju? "oswoili si?" mieszka?cy Pomorza.
Wiem, ?e ta czarno-??ta jest bardziej poprawna, lecz w naszej gminie nie wszyscy wiedz? co ona oznacza, a spotka?em si? stwierdzeniem, ?e to chyba flaga ukrai?ska. By? mo?e, ?e wkrtce j? zmieni?. Zach?ca mnie do tego coraz powszechniejsze u?ywanie tej flagi w s?siedniej gminie ?ukowo, na pewno wp?ywa to pozytywnie na poprawny odbir tego symbolu przez mieszka?cw naszej gminy.

Dlaczego na stronie kolbudy.zk-p.pl nie ma jeszcze nic po kaszubsku i kiedy b?dzie? ?eby to lepiej zrozumie? proponuj? przeczyta? artyku? "Kaszuby bez Kaszubw" zamieszczony w?a?nie na tej stronie.
Z bada? spo?eczno?ci naszej gminy przeprowadzonej przez drcha Marka Adamkowicza wynika, ?e wiedza o Kaszubach, wsplnocie kaszubskiej i miejsca naszej gminy w regione, w?rd mieszka?cw Kolbud i okolic jest nik?a. Wynika to zapewne z wielu czynnikw, na pewno ma na to wp?yw brak jakiejkolwiek prasy kaszubskiej (nie mamy nawet "Nordy"). Poniewa? kultura internetowa stoi u nas napawd? wysoko, ?a trzy sieci i neostrada, chyba prawie po?owa gospodarstw domowych ma ??cze, jako cz?owiek zwi?zany na codzie? z post?pem w dziedzinie elektroniki stwierdzi?em, ?e strona internetowa mo?e dobrze przys?u?y? si? podniesi?niu poziomu tej wiedzy, a nawet pozyskaniu nowych cz?onkw.

Lecz jaki sens mia?oby zamieszczanie artyku?w w j. kaszubskim adresowanych g?wnie do spo?eczno?ci w ktrej mo?e kilkana?cie osb czyta p?ynnie po kaszubsku, a mo?e kilkadziesi?t jako tako. Mo?e z czasem pomy?l? o wersji kaszubskiej, lecz na razie nie widz? takiej mo?liwo?ci, poniewa? te artyku?y kto? musi skaszubia?, a ja na to nie mam czasu. Ten czas ktry po?wi?cam na dzia?alno?? w ZK-P i tworzeniu tej strony "'kradn?" po trosz? moim dzieciom, ?onie i w?asnej firmie. A jak chyba wszyscy dzia?acze kaszubscy wiedz?, trzeba jeszcze w to nieustannie pakowa? w?asne pieni?dze.

Drogi Realisto, Je?eli zechcesz przet?umaczy? artyku?y z naszej strony na kaszubski, to ja bardzo ch?tnie uruchomi? drug? wersj? j?zykow?.

Powody dla ktrych ma?o pisz? po kaszubsku, s? takie jak poda?em wy?ej, a wi?c notoryczny brak czasu. Jestem jeszcze na takim etapie z nauk? kaszubskiego pisenku, ?e chc?c pisa? w tym j?zyku musz? zagl?da? do s?ownikw i kombinowac nad s?owami ktrych tam nie ma, a to zabiera sporo czasu. A jezeli mam pisac po kaszubsku byle jak, to lepiej wcale.

Wysane przez: Wtek
Remus
Wysano:: 8.2.2005 1:45  Zaktualizowany: 8.2.2005 1:45
Aktywny u?ytkownik
Zarejestrowany: 21.7.2003
z:
Wiadomoci: 38
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
cytat:
Kaszbsk fana je ??to-czrn i kù?c.
Nie wisz T mò?e sk?dka sã wzã?a ta dzywn fana?

Te jes upiarti! Przbcziw mie so szpos, jak dzwczo na egzaminie na medicynie dosta odpowiedz, ?e bls ji so wdw ?e cos je sztiwny cwiardi.

A j tobie rzeka, ?e bls tobie so wdiw, ?e "kaszbsk fana je ??to-czrn i kù?c".

M?e do te do?dzesz jak ona je richtich!
Mszl chlopie, mszl...

Wysane przez: Wtek
Realista
Wysano:: 8.2.2005 21:27  Zaktualizowany: 8.2.2005 21:27
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 26.9.2004
z:
Wiadomoci: 243
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Cytat:
Te jes upiarti! Przbcziw mie so szpos, jak dzwczo na egzaminie na medicynie dosta odpowiedz, ?e bls ji so wdw ?e cos je sztiwny cwiardi.

A j tobie rzeka, ?e bls tobie so wdiw, ?e "kaszbsk fana je ??to-czrn i kù?c".

M?e do te do?dzesz jak ona je richtich!
Mszl chlopie, mszl...


1. Msz T jaczisz problem z czrno-??t? stanic?? Je?le jo, to napisz proszã kònkretno dze Ce bòli, a nie òpòwidj jaczich strch szpòrtw.

2. Rzeknij mie t? proszã jak fana wisy tam òkòma pòlsczi, bò dosc tli ldzm 'wdw sã', ?e to je prawie kaszbsk, le mò?e m jesm niedoùczlc:

http://www.naszekaszuby.pl/modules/myalbum/photo.php?lid=455

Pòzdrwk!

Wysane przez: Wtek
Remus
Wysano:: 8.2.2005 22:51  Zaktualizowany: 8.2.2005 22:51
Aktywny u?ytkownik
Zarejestrowany: 21.7.2003
z:
Wiadomoci: 38
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Sygnie perzna s?owny dyscypline kaszbsk stanica m swoj farw na placu. I nikogo tue nie muszi nick bolec.

Z pozdrwkã

Wysane przez: Wtek
wilem
Wysano:: 9.2.2005 3:56  Zaktualizowany: 9.2.2005 3:56
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 13.11.2004
z: Miasto (Wejrowò)
Wiadomoci: 53
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Uwa?am, ?e Remusowi chodzi o nie?cis?o?? w kolejno?ci podania barw oraz w odcieniu jednego koloru.
Kaszubska flaga jest czarno-z?ota od naszego god?a, czyli gryfa na z?otym tle (tak jak polska, bia?o-czerwona od bia?ego or?a na czerwonym tle lub pruska, czarno-bia?a od czarnego or?a na bia?ym tle).

Chcia?bym te? zaapelowa? do pisz?cych, aby nie zajmowali sie takimi detalami jak to czy flaga polska by?a tam na miejscu czy nie i wzi?li sie do rzeczowej dyskusji w bardziej istotnych dla kaszubszczyzny kwestiach. Zapewni? mog? te? wszystkich, ?e Marek by?by jedn? z ostatnich osb jakie znam, ktre powiesi?yby tam polsk? flag? z powodu podkre?lenia tzw. odwiecznej polsko?ci Kaszubw. To naprawd? cz?owiek, ktry chce na tym dziewiczym dla kaszubszczyzny terenie wzbudzi? szeroko poj?t? kaszubsk? ?wiadomo??. WI?C DAJMY MU SZANS? !!!

Wysane przez: Wtek
Realista
Wysano:: 9.2.2005 23:11  Zaktualizowany: 9.2.2005 23:11
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 26.9.2004
z:
Wiadomoci: 243
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Cytat:
To naprawd? cz?owiek, ktry chce na tym dziewiczym dla kaszubszczyzny terenie wzbudzi? szeroko poj?t? kaszubsk? ?wiadomo??.


Prwda! Wasta Lepusz je baro blnym, energicznym dzejrzã! Taczich nama je nt.

(leno ZK-P to co jingò, tam nle?nikama je t? prã ldzy co dzejaj? mòcno procm kaszbiznie, i temù czasama mm strach co òni wmsl?)

Wysane przez: Wtek
lepusz
Wysano:: 10.2.2005 23:16  Zaktualizowany: 10.2.2005 23:16
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 25.9.2003
z: Kolbudy
Wiadomoci: 510
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Dzãka drsz. Mò?e jak j b bl Amerikanã, to b j pwiedz? "Yes, yes, I'm the best", le u naju nim taczich hamerika?sczich zwkw. Ni wsztcz pasj? do naju, a to gdni wsztczim na T, dzãka Bògu tak chùtkò do naji kùlltur ni wliz.
Le w jinternece je perzynka jinacz i tuwò ma wsztce mò?ema bc na T. Doch jo. Temù j nie jem ni?odny Wasta Lpùsz, le brkòwnik lpùsz, a mòj miono je Mark.

Le òpasj, bò jak sã pòtkama w swiece nie wirtualnm mò?ema bc dali na Pan. Le jak T b?dzsz mil jaczis piwò mit wzãt, to co jinszgò
(W Pòmorsczi Grze jedno Wastn gdla "pwò")

Mark

Wysane przez: Wtek
tgrabar
Wysano:: 10.2.2005 20:36  Zaktualizowany: 10.2.2005 20:36
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 29.10.2003
z: ?d?
Wiadomoci: 474
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
A ja pomin? dyskusj? o symbolach. Zwracam si? do dzia?aczy kaszubskich z Kolbud o pomoc. Cho? to mo?e troch? wstyd, ale nie mog? zlokalizowa? le??cego na terenie Waszej gminy grodziska w Pr?gowie. Ca?y dzie? schodzi?em po wsi i okolicach (2 lutego 2005) i bez skutku. Grodzisko winno by? w tym roku obj?te badaniami wykopaliskowymi i jak dotychczas nie bardzo wiadomo gdzie ono si? znajduje. Z gry dzi?kuj? za pomoc.
Tadeusz Grabarczyk

Wysane przez: Wtek
lepusz
Wysano:: 10.2.2005 23:23  Zaktualizowany: 10.2.2005 23:23
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 25.9.2003
z: Kolbudy
Wiadomoci: 510
 Re: Kolbudy. Zebranie za?o?ycielskie oddzia?u ZKP 1
Baro prosza, wez le wsli mie numr Twòjgò telefonu, abò przjadz do Prãngòwa w niedzela 13.02. 2005 pò 16.00. do WDK.

Mark


Wyr?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002