Zdj?cia
Losowe zdj?cie
Kaszubi pod Wiedniem II
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjęcia

Zdjęcia : Krystian Czapiewski : 17

Porządkuj wg:  Tytuł () Data () Ocena () L. odsłon ()
Bieżące uporządkowanie: Popularność (rosnąco)

Zdjęcia nr 1-10 (spośród 17)(1) 2 »Borowy M?yn 1928 rok

Borowy M?yn 1928 rokPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 16.11.2020 20:29
Odsłon: 2200  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Widoczne na zdj?ciu panie to trzy siostry: Kordula, (5) Leokadia (6) i Jadwiga (7) Zieli?skie
z Upi?ki, dzia?aczki Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y KSM, które ten sztandar wyhaftowa?y.
Panie Zieli?skie by?y córkami Jakuba Zieli?skiego. Na zdj?ciu widzimy go siedz?cego w
pierwszym rz?dzie (2), szósty od prawej strony i jego jedynego syna Edmunda (3). By? on wielce
zas?u?onym obywatelem Goch, który sw? patriotyczn? postaw? i dzia?aniem walnie przyczyni? si?
w 1920 roku do korzystnego dla Polski wytyczania granicy naszego pa?stwa z, Niemcami,
przebiegaj?cej w tej cz??ci Kaszub.

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 roku

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 rokuPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 28.12.2009 14:53
Odsłon: 2925  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 roku

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 rokuPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 28.12.2009 15:05
Odsłon: 2949  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 roku

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 rokuPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 28.12.2009 15:04
Odsłon: 2973  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 roku

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 rokuPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 28.12.2009 15:05
Odsłon: 3044  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń

Rodzina Czapiewskiego Maksymiliana w 1933 roku

Rodzina Czapiewskiego Maksymiliana w 1933 rokuPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 6.12.2004 16:44
Odsłon: 4227  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Moi dziadkowie z dzie?mi . Trzeci stoj?cy z prawej to moj ojciec urodzony w 1909 roku

Szko?a Powszechna Borowy M?yn w 1922 r

Szko?a Powszechna Borowy M?yn w 1922 rPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 22.5.2005 22:53
Odsłon: 4278  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń
Borowy M?yn - 1 lipca 1920 roku przyby? tu jako pierwszy nauczyciel Józef Czapiewski, który co dopiero uko?czy? studia na seminarium w Toruniu

Zako?czenie roku szkolnego

Zako?czenie roku szkolnegoPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 22.5.2005 23:06
Odsłon: 4317  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń
Jedno ze zdj?? z zako?czenia roku szkolnego w Borowym M?ynie w latach 20 tych.
Na zdj?ciu siedz? pierwsi nauczyciele z tego okresu
Pierwszy siedz?cy od lewej to Antoni Pa?asz, nast?pny Józef Czapiewski pozosta?ych nierozpoznano.  

Dokumenty z lat 1920 - tych

Dokumenty z lat 1920 - tychPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 22.5.2005 23:29
Odsłon: 4320  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
?wiadectwo uwolnienia od obowi?zku ucz?szczania do szko?y - uko?czenia nauli.

Jësz  jëdin stary bild z Bôrowëgo M?yna

Jësz jëdin stary bild z Bôrowëgo M?ynaPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 23.3.2005 23:41
Odsłon: 4356  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Zdj?cie przedstawia dziewczynki sypi?ce kwiaty na ?wieto Bo?ego Cia?a w Borowym M?yniew w latach 30 tych. Na tym zdj?ciu jest ksi?dz Franciszek Perschke od 1932 roku do 1964 proboszcz parafii w Borowym M?ynie. A ta dziewczynka tu? pod ?okciem ksi?dza to najm?odsza siostra mojej mamy W?adys?awa. To ta ma?a co stoi mi?dzy dziadkami Zieli?skimi na ich "zbiorówce" - rodzinnym zdj?ciu z 1928 roku  

Zdjęcia nr 1-10 (spośród 17)(1) 2 »Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002