Zdj?cia
Losowe zdj?cie
Zjazd M?odych Kaszubów 6
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjęcia

Zdjęcia : Miejsca : Wejherowo : Kalwaria wejherowska :  : 73

Porządkuj wg:  Tytuł () Data () Ocena () L. odsłon ()
Bieżące uporządkowanie: Tytuł (A-Z)

Zdjęcia nr 21-30 (spośród 73)« 1 2 (3) 4 5 6 7 8 »Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 18:52
Odsłon: 2939  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Dom Kajfasza. Kaplica zosta?a ufundowana przez Jakuba Wejhera.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 18:52
Odsłon: 2846  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Dom Arcykap?ana Annasza. Kaplica ufundowana przez Jakuba Wejhera.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 18:52
Odsłon: 2876  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Trzeci upadek Chrystusa. Fundatorem tej kaplicy jest Jakub Wejher. Zachowa?y si? oryginalne malowid?a na suficie (anio?y trzymaj?ce narz?dzia m?ki). Rze?by Alojzego Reutera z lat 60-tych XX w.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 18:52
Odsłon: 3070  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Obna?enie Chrystusa. Kaplic? ufundowa?a Joanna Katarzyna z Radziwi??ów, druga ?ona Jakuba Wejhera.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 30.10.2004 22:30
Odsłon: 3290  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Ko?ció? Ukrzy?owania. Na szczycie wzgórza o biblijnej nazwie Golgota wznosi si? najwi?ksza i najokazalsza z kaplic Kalwaryjskich. Posiada w?asn? zakrysti?. Mia?a tak?e chór organowy do II wojny ?wiatowej. Ufundowa?a go Anna Wejherówna, córka Demetriusza Wejhera. W dniu 30 maja 1654 roku w wigili? uroczysto?ci ?w. Trójcy nast?pi?o ustawienie w tym Ko?ciele trzech Krzy?y: Chrystusowego i dwóch ?otrów. ?wiadkami tego byli Jakub Wejher, druga ma??onka Joanna Katarzyna Radziwi??ówna, obie córki z pierwszego ma??e?stwa: Anna Teresa i Cecylia Eleonora.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 18:52
Odsłon: 2966  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Kaplica Wejherowskiej Piety, ufundowa?a j? Joanna Katarzyna z Radziwi??ów, druga ma??onka Jakuba Wejhera. Zbudowano j? w latach 1654-1665.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 18:52
Odsłon: 3106  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Drugi upadek Chrystusa w zachodniej bramie miejskiej Jerozolimy. W wielu miejscach zewn?trznych ?cian kaplicy znajduj? si? wg??bienia symbolizuj?ce du?e krople ?ez. ??cznie jest ich dwadzie?cia dwie. Z tych wzgl?dów nazywa si? t? kapliczk? tak?e Bram? ?ez.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 18:52
Odsłon: 5730  Komentarzy: 0    8.83338.83 (6 głosów)OceńOceń
Spotkanie Chrystusa z Matk?. Zbudowano j? na pocz?tku drugiej po?owy XVII w. Jej fundatork? jest pierwsza ?ona Jakuba Wejhera - Anna El?bieta Schaffgotsch. Dnia 20 czerwca 1654 roku prowincja? reformatów O. Atanazy Krotosza odprawi? Msz? ?wi?t?. Wojewoda malborski Jakub Wejher s?u?y? do tej Mszy ?w.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 19:20
Odsłon: 3370  Komentarzy: 0    6.50006.50 (2 głosów)OceńOceń
Spotkanie Chrystua z Matk?. Zbudowano j? na pocz?tku drugiej po?owy XVII w. Jej fundatork? jest pierwsza ?ona Jakuba Wejhera - Anna El?bieta Schaffgotsch. Dnia 20 czerwca 1654 roku prowincja? reformatów O. Atanazy Krotosza odprawi? Msz? ?wi?t?. Wojewoda malborski Jakub Wejher s?u?y? do tej Mszy ?w.

Kalwaria wejherowska

Kalwaria wejherowskaPopularne
NadesłałWojciech Koli?skiWięcej zdjęć od Wojciech Koli?ski   Aktualizacja: 16.10.2004 18:52
Odsłon: 4581  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Na prawym brzegu Cedronu jest neogotycka kapliczka oraz obraz olejny powsta?y na pocz?tku drugiej po?owy XIX wieku, gdy w?a?cicielem dóbr wejherowskich by?a rodzina Keyserlingków.

Zdjęcia nr 21-30 (spośród 73)« 1 2 (3) 4 5 6 7 8 »Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002