Zdj?cia
Losowe zdj?cie
Dzia?o
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjęcia

Zdjęcia : Tematycznie : Architektura, budownictwo : Dwory i pa?ace :  : 48

Porządkuj wg:  Tytuł () Data () Ocena () L. odsłon ()
Bieżące uporządkowanie: Popularność (rosnąco)

Zdjęcia nr 1-10 (spośród 48)(1) 2 3 4 5 »Gdynia - zespó? dworsko-parkowy w Kolibkach

Gdynia - zespó? dworsko-parkowy w KolibkachPopularne
NadesłałJaros?ôw ÉllwartWięcej zdjęć od Jaros?ôw Éllwart   Aktualizacja: 13.11.2011 10:36
Odsłon: 2001  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Dawna posiad?o?? rycerska, odnotowana w 1323 roku, nale??ca m.in. Wejherów, Ostromeckich, Heynów, Sobieskich, Przebendowskiemu oraz od 1920 roku rodziny Kukowskich. W 1935 toku Kolibki administracyjnie przy??czono do Gdyni. Istniej?cy dwór powsta? oko?o 1830 roku. S?siaduj?ce z nim za?o?enia folwarcze (kamienno-ceglane stajnie) pochodz? z ko?ca XIX wieku. Po 1920 Kukowscy rozbudowali i unowocze?nili sam pa?ac.
Obiekt ze wzgl?du na nie uregulowane kwestie prawne (roszczenia spadkobierców Kukowskich) od kilku lat stoi opustosza?y czekaj?c b?d? na inwestora-dzier?awc?, b?d? na nowego w?a?ciciela.

G?uszyno

G?uszynoPopularne
NadesłałTomaszZWięcej zdjęć od TomaszZ   Aktualizacja: 14.1.2012 21:44
Odsłon: 2117  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Pa?ac zosta? zbudowany oko?o 1926 r. w stylu neoklasycystycznym W?a?cicielem rezydencji by?a prawdopodobnie rodzina Pollnau, która u?ytkowa?a go do ko?ca II wojny ?wiatowej. Od 1945 roku do ok. 1949 pa?ac zajmowa?a Armia Radziecka. Nast?pnie a? do roku 1992 – siedziba miejscowego PGR. Od 1994r – obiekt mieszkalny wielolokalowy. Obiekt wielokrotnie przebudowywany. Stan z 05.2011r

Sul?czyno - Dwór ?aszewskich

Sul?czyno - Dwór ?aszewskichPopularne
NadesłałJaros?ôw ÉllwartWięcej zdjęć od Jaros?ôw Éllwart   Aktualizacja: 8.10.2011 8:13
Odsłon: 2155  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Wybudowany w ko?cu XVIII wieku, pó?niej rozbudowany i na prze?omie XIX i XX stulecia przystosowany do potrzeb nowo utworzonego nadle?nictwa. Obecnie pe?ni (od blisko 30 lat) funkcj? hotelowe.

Le?no

Le?noPopularne
NadesłałJaros?ôw ÉllwartWięcej zdjęć od Jaros?ôw Éllwart   Aktualizacja: 30.10.2011 17:59
Odsłon: 2181  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Pa?ac od strony parku

P?ocko

P?ockoPopularne
NadesłałJaros?ôw ÉllwartWięcej zdjęć od Jaros?ôw Éllwart   Aktualizacja: 24.11.2011 22:29
Odsłon: 2200  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Odrestaurowany w ostatnich latach klasycystyczny pa?ac wybudowano w po?owie XIX wieku. Od 1752 roku P?ocko nale?a?o do rodziny Zitzewitzów. Ostatni? w?ascicielk? P?ocka przed 1945 rokiem by?a Hannelise von Borce, z domu Zitzewitz. Obecnie pa?ac pe?ni funkcje hotelu.

Warcino - pa?ac

Warcino - pa?acPopularne
NadesłałJaros?ôw ÉllwartWięcej zdjęć od Jaros?ôw Éllwart   Aktualizacja: 26.11.2011 23:28
Odsłon: 2250  Komentarzy: 0    6.00006.00 (1 głos)OceńOceń
Dawna ulubiona siedziba ?elaznego Bismarcka, od 1945 roku Technikum Le?ne.

Kòscérzëna-Strzelnica. Tipòwi przëmiôr ??ë-òdbùdowaniégò

Kòscérzëna-Strzelnica. Tipòwi przëmiôr ??ë-òdbùdowaniégòPopularne
NadesłałDariusz ?uroch-CzôpiewscziWięcej zdjęć od Dariusz ?uroch-Czôpiewsczi   Aktualizacja: 6.2.2012 18:45
Odsłon: 2287  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
(arch.: D?Cz)

Pa?ac w Tursku

Pa?ac w TurskuPopularne
NadesłałJaros?ôw ÉllwartWięcej zdjęć od Jaros?ôw Éllwart   Aktualizacja: 24.11.2011 22:24
Odsłon: 2415  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Tursko to stare dobro rycerskie po?o?one na pó?noc od Miastka. Przed wojn? maj?tek nale?a? do Zitzewitzów. Pa?ac wybudowano oko?o roku 1900. Obecnie pe?ni funkcje o?rodka szkolno - wychowawczego.

Charbrowo

CharbrowoPopularne
NadesłałTomaszZWięcej zdjęć od TomaszZ   Aktualizacja: 5.2.2012 12:21
Odsłon: 2552  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń
Pa?ac wybudowany w 1660r przez ówczesnego w?a?ciciela miejscowo?ci Charbrowo Lorenza Christophera Von Somnitz

Dwór w Ma?ej Komorzy

Dwór w Ma?ej KomorzyPopularne
NadesłałJaros?ôw ÉllwartWięcej zdjęć od Jaros?ôw Éllwart   Aktualizacja: 31.7.2012 20:31
Odsłon: 2658  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Odrestaurowany dwór w Ma?ej Komorzy ko?o Tucholi przez stulecia nale?a? do rodziny Janta-Po?czy?skich. W latach 90. rodzina ta odkupi?a dwór z przyleg?ym parkiem od Agencji Nieruchomo?ci Rolnych i dzi? dzia?a tu niewielki, prywatny o?rodek konferencyjny.

Zdjęcia nr 1-10 (spośród 48)(1) 2 3 4 5 »Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002