Zdj?cia
Losowe zdj?cie
DJK Tuchomie
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjęcia

Zdjęcia : Tematycznie : Architektura, budownictwo : Pomniki i nekropolie : Kamienne kr?gi : Odry :  : 28

Porządkuj wg:  Tytuł () Data () Ocena () L. odsłon ()
Bieżące uporządkowanie: Tytuł (A-Z)

Zdjęcia nr 11-20 (spośród 28)« 1 (2) 3 »Odry kurhan

Odry kurhanPopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 0:41
Odsłon: 6365  Komentarzy: 0    7.00007.00 (7 głosów)OceńOceń
Cmentarzysko w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry oczko polodowcowe

Odry oczko polodowcowePopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 0:52
Odsłon: 6567  Komentarzy: 0    7.50007.50 (4 głosów)OceńOceń
Ma?e oczko polodowcowe w pn. cz??ci rezerwatu (latem wyschni?te). Znaleziono tu resztki pomostu i spalone szcz?tki ludzkie. By? mo?e oczko by?o miejscem pogrzebu tych, którzy nie zas?ugiwali na pochówek w ziemi lub pod kurhanem. Cmentarzysko w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry plansza - grób kobiecy

Odry plansza - grób kobiecyPopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 0:56
Odsłon: 5637  Komentarzy: 0    9.00009.00 (1 głos)OceńOceń
Szkic wyposa?enia grobu cia?opalnego kobiecego: 1) elementy do pasa z br?zu 2) szpila, ig?a i klamerka z br?zu spinaj?ce koli? 3) wisior do pasa z br?zu 4) zapinki ze srebra 5) bransoleta z br?zu 6) zapinka z br?zu 7) zapinka ze srebra 8) wisior z muszl? kauri 9) gliniany ci??arek tkacki. Plansza w rezerwacie w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry plansza - grób m?ski

Odry plansza - grób m?skiPopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 0:58
Odsłon: 4963  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Szkic wyposa?enia grobu cia?opalnego m?skiego: 1) sprz?czka do pasa z br?zu 2) bransoleta ze srebra 3, 4) zapinka z br?zu 5)  zapinka ze srebra. Plansza w rezerwacie w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry plansza - kurhan

Odry plansza - kurhanPopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 0:59
Odsłon: 4980  Komentarzy: 0    8.00008.00 (1 głos)OceńOceń
Przekrój kurhanu z grobem szkieletowym i cia?opalnym. Plansza z rezerwatu w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry plansza - kurhany i pochówki szkieletowe

Odry plansza - kurhany i pochówki szkieletowePopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 1:17
Odsłon: 5481  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Szkic kurhanu i opis pochówku szkieletowego. Plansza z rezerwatu w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry plansza - pochówki cia?opalne

Odry plansza - pochówki cia?opalnePopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 1:16
Odsłon: 5062  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Szkic grobu popielnicowego i jamowego. Plansza z rezerwatu w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry plansza kr?g

Odry plansza kr?gPopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 1:15
Odsłon: 4949  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Przekrój kr?gu kamiennego ze znajduj?cym si? w jego obr?bie grobem cia?opalnym. Plansza z rezerwatu w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry porosty

Odry porostyPopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 1:13
Odsłon: 5113  Komentarzy: 0    7.00007.00 (1 głos)OceńOceń
Cmentarzysko jest rezerwatem nie tylko archeologicznym, ale te? przyrodniczym - lichenologicznym. Na kamieniach wyst?puje ok. 100 gatunków porostów, niektóre z nich s? unikatowe. Zwiedzaj?c rezerwat nale?y pami?ta?, by nie niszczy? porostów! Cmentarzysko w Odrach. Fot. S. Geppert

Odry stela centralna

Odry stela centralnaPopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 1:10
Odsłon: 7399  Komentarzy: 4    9.40009.40 (5 głosów)OceńOceń
Centralna stela jednego z kr?gów, sk?adaj?ca si? z jednego du?ego i dwóch mniejszych kamieni. Jej kszta?t nie ?wiadczy chyba, ?e kr?g by? miejscem kultu p?odno?ci? Cmentarzysko w Odrach. Fot. S. Geppert

Zdjęcia nr 11-20 (spośród 28)« 1 (2) 3 »Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002