Zdj?cia
Losowe zdj?cie
Ko?cio?y w Bytowie
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjęcia

Zdjęcia : Redakcja_nk : 28

Porządkuj wg:  Tytuł () Data () Ocena () L. odsłon ()
Bieżące uporządkowanie: Tytuł (A-Z)

Zdjęcia nr 1-10 (spośród 28)(1) 2 3 »Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 1.

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 1. Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 13:22
Odsłon: 2178  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Jurorka w nagrodzonym poje?dzie nowoczesnego rolnika. Pojazd wykonali m?odzi ludzie z so?ectwa Kie?pin.
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 10.

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 10. Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 14:13
Odsłon: 2465  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Zwyci?zca w kategorii najlepsze (najciekawsze, najpi?kniejsze, najstaranniejsze, najbardziej zgodne z tradycj?) stoisko.
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 11.

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 11. Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 14:15
Odsłon: 2487  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
I to stoisko by?o pi?kne, i wszystkie inne! Dokonanie wyboru by?o zadaniem arcytrudnym.
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 12

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 12Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 14:32
Odsłon: 2495  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Redakcja_nk podczas pracy. Oceniam grochówk?. Wszystkie by?y smakowite: o cudownym zapachu majeranku, w sam raz g?ste, z kie?bas?/mi?sem/boczkiem i ziemniakami, groch by? w sam raz sp?cznia?y i ugotowany. Sze?? dozna? smakowych, podobnych, acz nie identycznych. I jak tu wybra? najlepsz?? G?osowali?my. Najwi?cej punktów uzyska?a zupa z Zielonej Chociny.
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 13

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 13Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 17.9.2012 16:49
Odsłon: 5408  Komentarzy: 2    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Uszcz??liwione jury (pe?ny sk?ad: Fela Baska-Borzyszkowska, Zbyszek Talewski, wójt Konarzyn Jacek Warsi?ski i redakcja_nk) - nareszcie uda?o nam si? ustali? ostateczny werdykt - ju? wiemy, do kogo trafi nagroda za osi?gni?cie najwy?szej liczby punktów we wszystkich konkurencjach (przyznane przez nas punkty zosta?y zsumowane). Najwi?cej punktów uzyska? gospodarz do?ynek - Konarzyny.
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 2.

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 2. Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 13:25
Odsłon: 2220  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Najnowocze?niejszy rolnik z so?ectwa Ciecholewy.
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 3.

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 3. Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 13:28
Odsłon: 2401  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń
Parada pojazdów - przejazd z konarzy?skiej ?wi?tyni na boisko przy Gminnym O?rodku Kultury.
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 4.

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 4. Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 13:35
Odsłon: 2284  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Uroczy zespó? dzieci?cy, chyba z konarzy?skiej szko?y (sprawdz? to i uzupe?ni?). Dzieci wspaniale ta?czy?y przy oryginalnym tle muzycznym: ?piewie a cappella ich opiekunki.
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 5.

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 5. Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 13:38
Odsłon: 2277  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Do?ynkowe dzie?o konarzy?skich mistrzów (wykonane, podobno, w ramach prac interwencyjnych).
Fot. Arianna Sugier

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 6.

Do?ynki gminne Konarzyny 2012. Fot. 6. Popularne
NadesłałRedakcja_nkWięcej zdjęć od Redakcja_nk   CategoryMigawki    Aktualizacja: 13.9.2012 13:52
Odsłon: 2446  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Na scenie organizatorka do?ynek, dyrektorka GOK w Konarzynach Marlena Bakhaus, i jej wspó?pracowniczki, wspó?prowadz?ce imprez?.
Fot. Arianna Sugier

Zdjęcia nr 1-10 (spośród 28)(1) 2 3 »Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002