Forum
Losowe zdjęcie
Zima w Gostomiu
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strona główna forum
   Historia
     Swiãti Wòjcech

| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Koniec
Nadawca Wątek
CzDark
wysłane dnia: 21.3.2012 22:44
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Swiãti Wòjcech
Prowadzenié dali dëspùtë zez: lënka

Cytat:
A jakô je filozofijô Behemotha? Bò mie nie je wiedzec.


Jô chcã le zacëtowac:

Behemoth "Chwała mordercom Wojciecha"


Tysiąc lat, tysiąc pierdolonych lat, dziesięć ciemnych wieków
Dlaczego!?
Gnuśnieliśmy w wilczych norach, a naszą świętość czas pogrzebał
i krzyż wielki, drewniany, wciąż rzuca krwawy cień na waszą przeszłość!
Co potrzebujecie będzie wam dane.
Czy ta zdradziecka bestia wciąż żyje?
I nikt, nikt nie zapomni, nikt!
Że już czas prócz tego powolnego, który taki zgarbiony, niedołężny, ślepy na tronie Watykanu.
Hail!
To my jesteśmy morzem Apokalipsy, ostatnią nadzieją odradzającej się istoty,
Waszym piekłem, naszym ukojeniem.
I nie topory, lecz wspomnienia będą piły krew Waszą tam, na Armagedońskich polach
Dziś my karcimy waszego, ścinamy głowę Watykanu
Którą wyślemy zanim przyjdzie tam, gdzie wasza wiara rozpostarła swe brudne skrzydła
Hail!
Dzisiaj... ścinamy głowę Watykanu, w koronie
Ludzie, ludzie się od śmierci ociągają
Nienawiść...
Lecz tego miejsca już nie ma!
Hail!
Pomścimy!!! Pomścimy, tak!!!
Hail!
Wojna!!!LËNKA


Cytat:
Rozmiejã, że to, éż krzescëjóntwò bëlo mòcniészé (a zbùdelë swòjã mòc na dorobkù Rzimù a Grecje (chcemë rzec - nie nôbarżé krzescëjónsczich jimperiów)), dôwalo jim prawò do nikwieniô cëzy kùlturë a religie? Prawò sële? Cëż to za dolmaczenié? :) Òkróm te, cziledzesąt lat pò przejimniãcym ti religie, Pòlską a Pòmòrzką ògarnãla reakcjô pògańskô, przede wszëtczim w Pòmòrzce ë na Mazowszu, wic nie wiém, czë bëlë tak rôd z rëchcaniznë.


Nawet kòmùnisticzni dzejopisôrze jaczi bëlë materialistama nie cwierdzelë (przënômnii w wikszoscë) jëż pògańskô reakcëjô béła czim dobrim.


Cytat:
Jeżlë jidze ò etikã, mëszlã, że je czësto procëmno. Ale to téma na dlëgszą rozprawã.


To je mòżno przedëskùtowac przë piwie Brateczno roczã (darkzcz@gmail.com)

Cytat:
Nawet nie piszesz "wedle krzescëjónów", "wedle mòji wiarë", Të jes tak gwës wszëtczéwò, co piszesz, że mést nawet niżóden rzimsczi papa nie bél tak pewny ti swòji bezzmilkòwòscë :)


Bóg zapłac za miłé słowa, chòc nie chwôlë mie za baro bò jô jesz stónã sã baro bùszny, a bùcha to nëna wszëtczich grzechów A tak pò prôwdze to jô nie piszã nick nowégò. Madżisterëjô Katolëcczi Cerczwi je baro klôr bò mô sã ùceróné przez 2000 lat.


----------------
Zdrzë: Peccunia non olet (Piniądz nie smierdzy)

Pomuorshi_Wend
wysłane dnia: 25.3.2012 22:40
Stały bywalec
Zarejestrowany: 22.1.2011
z:
Wiadomości: 51
Re: Swiãti Wòjcech
Rozmiejã, że, pòdle Cebie, mój pòzdrzatk nie apartni sã za baro òd newò tekstu? ;) Cekawé.

Pògańskô reakcëjô: ti, tfu, kòmùnisticzny, tfu, dzejopisôrze piselë, że nie bëla dobrô dlô kòwò? To bëla barzo nôtërnô reakcëjô procom ti situacëji, òsoblëwò w latach, ga lëdze nie bòjelë sã biotkòwac ò swòjã òtczëznã a kùlturã, nawet jeżlë szansa na dobëcé bëla môlô.

To na piwkò rôczã do Trzëgardu :)

A jô mëszlã, co to niżódnô chwala nie miec wątplëwòtów, bò wiara to nie wiedzba, chto nie wątpi, nen nie wierzy. Procemno: gwësnota co do sprawów, chtërné nie mògą bëc gwësnymy, to wiôlgô zmilka. A jész barżé niedopùszcziwanié mëslë, że mòże bëc jinak, niż bë sã chcalo. Swiat to nie kòńcert żëczbów.

CzDark
wysłane dnia: 26.3.2012 3:42
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Re: Swiãti Wòjcech
Cytat:
Pògańskô reakcëjô: ti, tfu, kòmùnisticzny, tfu, dzejopisôrze piselë, że nie bëla dobrô dlô kòwò? To bëla barzo nôtërnô reakcëjô procom ti situacëji, òsoblëwò w latach, ga lëdze nie bòjelë sã biotkòwac ò swòjã òtczëznã a kùlturã, nawet jeżlë szansa na dobëcé bëla môlô.


Jo, ale pògańskô kùltura stoji niżi chrzescëjóńsczi.

Cytat:
A jô mëszlã, co to niżódnô chwala nie miec wątplëwòtów, bò wiara to nie wiedzba, chto nie wątpi, nen nie wierzy. Procemno: gwësnota co do sprawów, chtërné nie mògą bëc gwësnymy, to wiôlgô zmilka. A jész barżé niedopùszcziwanié mëslë, że mòże bëc jinak, niż bë sã chcalo. Swiat to nie kòńcert żëczbów.


Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; J 14, 8; 1 J 3, 2). (bł. Jón Paweł II).

Cytat:
To na piwkò rôczã do Trzëgardu :)


Nôpisze mie w méjlu czéj Cë pasëje. Jô mdã miôł starã przëjachac.


----------------
Zdrzë: Peccunia non olet (Piniądz nie smierdzy)

Pendzel
wysłane dnia: 31.3.2012 0:55
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 7.1.2011
z: Kãbłowò
Wiadomości: 115
Re: Swiãti Wòjcech
Na zôczątkù chcã rzec, że Behemoth to je lëché karno ë mie sã nie widzy, bò to je Death Metal, a deathmetalowcama òstawają szpringle, chtërny sã ùprocëmniają do rëchcaniznë, bò Cerczew zabroniwô bëcô szpringlã (wëbôczta, nie znajã jinszégò słowa na szpringlów jak szpringel), a pòzdze spiéwają ò diôchłach.

Dlôcze rodnô kùltura stoji niżi jak krzescyjóńskô? Ò tim jô bë téż chcôł wiedzec. Kò doch je wicy jak 2000 lat stôrô a wëwòdzy sã jesz z tegò samégò zdrzódła, co Wedë. Mògã téż przëlézc na piwkò? Nie mdã pił, bò nie brëkùjã alkòhòlu, le jakąs Pepsi bëm mógł wząc. Jak cos, to mie PW rzecze, le jô sã blós pitóm, czë mògã.


Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; J 14, 8; 1 J 3, 2). (bł. Jón Paweł II).

Piszę teraz wg teologii katolickiej, której sam się nauczyłem w seminarium rozmawiając z księżmi, bo klerycy nic o niej nie wiedzieli za bardzo. Zaszczepił tylko pragnienie (u większości się nie ujawnia chyba) poznania prawdy, samo jej poznanie jest niemożliwe. Dopiero po śmierci, kiedy dusza ludzka jest całkowicie czysta, może człowiek kontemplować boga całym sobą przed jego obliczem. Człowiek ma dochodzić na tym świecie do prawdy o sobie samym przede wszystkim rozumem zgodnie ze swoją wiarą. Do prawdy o sobie dociera tylko za pośrednictwem boga, a więc po śmierci lub gdy otrzyma specjalną łaskę. Wiara nie moze być czymś pewnym, bo nie jest wiarą, może tylko mieć racjonalne powody do istnienia i owszem, wierzenie jest czymś racjonalnym, przedmiot wierzenia niekoniecznie.

Wòjcech sã nie rozmiôł zachòwac na gòscënie, tej gò szmërgnëlë weg! a pózdni zabilë, jô sã jima nie dzywiã. Dali ni mògã zrozmiec, dlôcze rodnô kùltura je gòrszô jak zagreńcowô. Doch bëlë bògòwie, bëłë normalné religiowé prakticzi, bëło wòjskò, co mògło zabijac, bëlë normalny lëdze, co robilë z chãcë, nié z mùszu, pòmôgelë so, pò smiercë szlë do Nawie, bë so wëpòczic pòd dozérã Wòłosa ë wszëtkò bëło bëlno. Przëszlë krzescyjónie, znikwilë wësok rozwiniãtą kùlturã, pòseklë drzewa, a z nich zrobilë krziże, bò sã bòjelë mòcë tëch bómów (czejbë mòcë ni miałë, to za czim je scynac?) ë wëstawilë swiątnicë człowiekòwi ë jesz taczémù, co ùmiarti béł. Jô mògã wlézc do kòscoła i mie sã nick nie stónie, krzescyjón ni mòże wlézc do mòji swiątnicë, bò mdze ekskòmùnikòwóny, czëlé wëchòdzy na to, że mòji bògòwie mają mòc, chtërny bòji sã bóg rëchaniznë, a bóg rëchcaniznë ni mô mòcë, chtërny bòjelë bë sã mòji bògòwie.


----------------
Bëcë Kaszëbą òznôczô bëcë Słowianinã.

Pendzel
wysłane dnia: 31.3.2012 17:41
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 7.1.2011
z: Kãbłowò
Wiadomości: 115
Re: Swiãti Wòjcech
Jakoby na potwierdzenie słów moich, Weles objawił moc swoją i sypnął śniegiem z niebiosów dziś.


----------------
Bëcë Kaszëbą òznôczô bëcë Słowianinã.

Pomuorshi_Wend
wysłane dnia: 1.4.2012 14:13
Stały bywalec
Zarejestrowany: 22.1.2011
z:
Wiadomości: 51
Re: Swiãti Wòjcech
Hmm, chcôlbëm równak Darkù, co bë na kòżdéwò w debace zdrzec apartno, nié jak na jeden "front" ;)

Terô nie bëlo wiele czasu, ale pò ti paùze swiąteczné mëszlã, że bélobë fejn sã na to piwkò dac, dlôcze nié w grëpie z Pendzlã?

Cëż môsz na mëslë, że słowiańskô kùltura stojala niżé krzescëjónsczi, téż nie wiém. Przede wszëtczim nie wiém, jak tu równac ze so kùlturã lëdów pól-kòczowniczich ë kòczowniczich (Żëdzë), chtërné równak òsadlë przë wësok rozwiniãtich kùlturach Imperium ë mòckò z nich czerpalë.

CzDarkù, napiszã do Ce za jaczis czas, gwës :)
pienczke
wysłane dnia: 5.4.2012 8:54
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 31.5.2004
z: lasów Nowego Pomorza
Wiadomości: 310
Re: Swiãti Wòjcech
"Dlôcze rodnô kùltura stoji niżi jak krzescyjóńskô"

Mëslã, że to je czësto klôr: naszi przodkowie cziej jesz bëlë pògónama nie rozmiele ani pisac ani czëtac. Słowiance nie budowale z kamienia a na kôżdim placu bele slôde nenczasnegò swjata chrzescyjańsczégò z jaczigò przecygôł Swiãti - w technice, w materialnéj kulturze, w niematerialnéj kulturze.


----------------

Pomuorshi_Wend
wysłane dnia: 13.4.2012 13:03
Stały bywalec
Zarejestrowany: 22.1.2011
z:
Wiadomości: 51
Re: Swiãti Wòjcech
Je potrzéb wiedzec rozdzelac "krzescëjónską kulturą" wot "kulture lëdów, chtoré przejimnąlë rëchcanizną". Mje są zdôwô, éż to drëgé niechtërni za chątno so zarabczëwajų pod stanicą pjerszéwô.

Dzedzëctwo dôwnu Rzimu a Grecëje to NIE je "krzescëjónskô kultura". Jistno z arabskų medicënų, lacëznų, europejskimi pjismionami, architekturų atd.

To sų dobroctwa kulture, chtërné TÉŻ dzëk krzescëjónski cerkwji, szlë z zapadu a z pôłniô na nordą a porénk. ALE, tu wjedno je wiélgô zmjilka, to niga nie bëla jedurnô darga.

Technika dochôdala ë rozwijala są czësto nôtërno, przez hańdel, sųsedztwo, morskų dargų. Dzëwotné je rozmjenié niechtërnëch lëdzi, chtorzi zdôwajų są mëszlëc: "nie jesce krzescëjónami to nie możece budaac np. z kamów." Co to wot téwô chce?

"naszi przodkowie cziej jesz bëlë pògónama nie rozmiele ani pisac ani czëtac." - wierzce mje, ga bëlë krzescëjónami - téż nie rozmielë... To, że pôrą lëdzi z dworu panowników wjedzalo pjisac a czëtac to ju chudzé téż bëlo. Jinak to są mjalo do hańdlowich gardów a héwotnéwô mjeszczanstwa.

Skorno jesmë w Pomorsce, to chcemë le rzec wo Wolinie. W X stalatim, przed rëchcaniznų, jedno z nôwjitszich gardów a hańdlowich wostrzodków w Europie. Gard tak piąkny a bogati, éż kôrbilë wo nim legeńdë (Wjineta). Zamjeszkóny przez Pomorzónów, Polabjónów, Greków, Wjikingów, lëdë z calé Europë (a nie le stųdka). Môl przenikaniô są wszelejakich kulturów, religij, technologij, morskô latarniô, grecké wognie, wokrątë. Swjątnica slowjanskich Bogów stojala niedalek swjątnice Skandinawów. Krzescëjónie, króm te, éż nie moglë wobnaszac są ze swojų znakowjiznų, téż tam pojużno żëlë. Je widzec, bëlo to możebné.

Adam z Bremy ( od 1068 r. w Hamburgu ):

„ Za Lucicami … biegnie rzeka Odra, najobfitsza z rzek Słowiańszczyzny. W jej ujściu leży przesławne miasto Jumne ( Winieta ), nader uczęszczane przez barbarzyńców i Greków. Ponieważ na chwałę tego miasta wypowiada się rzeczy wielkie i i zaledwie godne wiary, chętnie dorzucę kilka słów godnych opowiedzenia. Jest to rzeczywiście największe z miast, jakie są w Europie. Zamieszkują je Słowianie łącznie z innymi narodami, Grekami i barbarzyńcami; także i sascy przybysze otrzymują prawo zamieszkania, byleby tylko przybywając tam nie występowali z oznakami swego chrześcijaństwa. Mieszkańcy bowiem podlegają jeszcze błędom pogaństwa. Poza tym pod względem obyczajów i gościnności nie znajdzie się lud bardziej uczciwy i obcym przychylny. Owe miasto, które stało się bogate dzięki towarom wszystkich północnych narodów, posiada wszelaki wygody i niezwykłości. Tu znajduje się garniec Wulkana ( latarnia morska), przez mieszkańców nazywany ogniem greckim, który obmyślił Solinus. Pokazuje się tam Neptuna na trzy sposoby, gdyż każda z wysp jest przez trzy morza oblewana, jedno zielone, drugie białe a trzecie sztormami nawiedzane, gniewnie wzburzone.
Z Jumne płynie się krótko do miasta Dymin ( Demmin), położonego na brzegu rzeki Peanis ( Piany ),gdzie zamieszkują także Rauen ( Ranowie ). Podróż z Hammebure ( Hamburga), albo rzeką Elbe w 7 dni do miasta Jumne, , kto zaś chce stamtąd podróżować wodą, musi ze Slesweg ( Szlezwik ) albo Aldinbure ( Oldenburg ) na statek wejść, by dojechać do Jumne. Żeglując z Jumne w 14 dni ląduje się w Ostragrod in Rutizen ( Rosja )."

Wjele wspanialëch, wësok rozwjiniątich gardów bëlo na przëbôłtny zemji przed przinscym rëchcaniznë, Arkona, Wolin, Szczecëno, Gdónsk, prëské Truso a drëgé mjasta. Jejich potencjal wostôl równak znikwjony razą z nadeńscym jedné baro diktatorské religije a tej wszëtko mjalo kónc. Wiéta dlôcze? Jô so tak mëszlą, éż dlôte, co trzimala to w grëpje jińszô wëszosc jak materialnô - wona niematerialnô, eticznô, pozdrzatkowô, barżé lëdzkô a nôtërnô.
IsabellaK
wysłane dnia: 16.5.2012 10:32
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 26.7.2011
z:
Wiadomości: 125
Re: Swiãti Wòjcech
Sw. Wojciech urodzil sie w hrabstwie Lubik Czechach rok 950.
Rodzina Slawnikow, matka o imieniu Strzezyslawa krewna domu panujacego,moze siostra ksiazat Boleslawa II i Waclawa Czeskiego.
Bracia jego Sobiebor, Spieimierz, Dobroslaw, Poraj, Czeslaw.
Byl chorowity i rodzice przyzekli go kosciolowi za wyzdrowienie.
Dalsza nauke pobieral przy kosciele Sw. Maurycego w Magdeburgu.
Przewodnik szkoly Magdeburskiej- Otherich .
Jego przykladem byl arcybiskup Albert ,dlatego przy swieceniach
zmienil imie na Albert.
Wojciech poszedl na dwor Ottona II.Jego ukochany arcybiskup Albert zmarl w 981 roku a Wojciech wrocil do
Czech - Pragi i pod arcybiskupem Diethmarem, zostal we wladzach kosciola.
Albert zostal biskupem w roku 983 , po ta godnosc udal sie do Werony do cesarza Ottona i arcybiskupa mogunckiego pod ktorego wladza zostawalo biskupstwo Praskie.
Wojciech byl bardzo koscielny i przestrzegal wszystkich praw koscielnych.
Wojciech widzial Jezusa we snie i zaczal pielgrzymowac najpierw do Rzymu w roku 984.Oddal biskupstwo cesarzowi, gdyz owieczki wcale go nie sluchaly.
Udal sie do klasztoru w monte Casino i do Jerozolimy ,podobalo mu sie te zycie klasztorne.
Pieniadze na pielgrzymke do Jerozolimy dostal od Teofano -cesarzowej.
Rozdal je biednym i potrzebujacym. Z Monte Cassino udal sie do Vallis Luccis a z tad znow do Rzymu.
Na Awetynskiej gorze zostal mnichem i pozostal tam kilka lat.
Byl tam z Gaudencyuszem przyjacielem jego ,gdzie wykonywal wszystkie poslugi, dbal o chorych.
Spal na sienniku i glowe kladl na kamieniu.Pozniej udal sie do Rzymu skad wezwano go do Pragi w roku 983.
W tym czasie jakas kobieta zyla z ksiedzem bez slubu w Pradze, Wojciech schowal ja w klasztorze sw. Jerzego ,
ale rodzina meza rozwalila mur i zabrala kobiete.Ukarano ja przez sciecie glowy za zdrade.
Za to Wojciech zlozyl swoje biskupstwo w roku 995, gdyz nie poszanowano jego woli i udal sie ponownie do Rzymu.
Papiez obciazyl klatwe Czechow za co winili rodzine Wojciecha i wymordowali prawie wszystkich.
Cesarz Otto udal sie do Rzymu z biskupem Mogunckim po Wojciecha w roku 996,ale ten nie chcial wracac do bezboznikow i zostal w klasztorze.
Przybl do Moguncji na dwor cesarza, byl tu szanowany.
Powstanowil pojsc miedzy pogany-Slowian do Polski, gdzie sluzyl jego brat w wojsku,ktory zbiegl z Czech. Zwiedzil klasztory Paryza, Tours i Fleury we Francji.
Z Polski poszedlo do Wegier i krajow sasiedzkich.Pozniej wrocil .
Wojciech = Albert znal jezyk Polski i jezyki germanskie.
W Polsce zastanawial sie gdzie ma isc do Prus, Lutykow czy Pomeranii.
Boleslaw dal mu 30 wojow . Z nim poszedl jego przyjaciel Gaudencyusz- Radost i Benedykt kaplan.
Plyneli Wisla na polnoc i chrzcili wielu ludzi.
Pozniej udali sie do Prus Wschodnich .
Wojciech wystraszyl sie zgraji ,ktorzy krzyczeli i byli przeciw niemu.Wojciech spiewal psalmy.Od jednego z nich dostal wioslem i upadl. Wowczas wypadl mu Psalterz a on powiedzial te slowa:
".. Dzieki ci Panie Jezu, zes mnie godnym osadzil, choc jedno uderzenie za ukrzyzowanego cierpiec."
Wojciech udal sie na druga strone ,gdzie 1 ludek zaprosil ich do siebie i uzyczyl gosciny.
Rano ludzie pytali ich skad, po co przybyli i co chca tutaj robic ?

Wojciech odpowiedzial: jestem Slowianinem z kraju Czeskiego, bylem biskupem, mnichem a teraz jestem apostolem waszym,
chce wam podarowac Boga mojeg jednego.
Kazali mu uciekac ,zeby ratowal swoje zycie, inaczej jutro je straci.Wojciech poplynal do Lutykow, ktorych nawracal.
pozniej wrocil do Prusow i tu stracil zycie. Za to Krzyzowcy gnebili narod Pruski, przez wiele wiekow.
Wojciech zmarl 20.04.997 roku
Pogrzeb zrobiono najpierw w Trzemesznie a pozniej w Gnieznie.
Tak wyglada prawdziwa historia Wojciecha, opisana w XVIII wieku.
Pendzel
wysłane dnia: 20.5.2012 3:50
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 7.1.2011
z: Kãbłowò
Wiadomości: 115
Re: Swiãti Wòjcech
Prawdziwa? Jakbym ja znał choć jedną rzecz naprawdę, bym wiedział na pewno, całkowicie byłbym pewny, że coś jest prawdą, to sądzę, że byłbym najmędrszym człowiekiem na świecie. Jednak nie jestem, we wszystko można wątpić, nawet we własne istnienie i nie oznacza to wcale lelekowatości. Ehej! Pycho ludzka, dokąd sięgasz? Czyżby pod niebiosa same? Możemy się kłócić o to, kto ma rację, ale w sporach religijnych i wszyscy, i nikt zarazem racji nie ma. Wiara jest przypuszczeniem, nie wiedzą. Wiem dużo rzeczy, ale każdej z nich mogę zaprzeczyć, mogę każdą zanegować i w każdą zwątpić. Wierze nie mogę zaprzeczyć, bo nie ma podstaw racjonalnych. W ogóle jak to sobie wyobrażacie, że kiedyś te duchy, co wszędzie wokół są, były, a teraz co? Zniknęły, bo nastąpił postęp cywilizacyjny? Dalej są, ale nikt ich nie dostrzega, nikt nie chce w nie wierzyć, ale wszyscy się ich boją, właśnie dlatego, że są. Przynajmniej ja w to wierzę i się nie boję dzięki temu. Wojciecha zabili na jego własne życzenie, bo był na tyle pyszny, że chciał zginąć jako męczennik, a jest wiadomym, że dobrowolne wystawianie się na jakąkolwiek śmierć jest grzechem śmiertelnym przeciw przykazaniu bożemu piątemu. Dobrowolna śmierć męczeńska nie jest żadną chwałą, to zwykłe samobójstwo okraszone dewocją i pychą.


----------------
Bëcë Kaszëbą òznôczô bëcë Słowianinã.

(1) 2 »
| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Top

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002