Forum
Losowe zdjcie
Kocierzyna
Pomerania
Wygld strony

(2 skrki)
Strona gwna forum
   Spraw
     Wirztczi do smichù II

| Od najnowszych Poprzedni wtek | Nastpny wtek | Koniec
Nadawca Wtek
Belok
wysane dnia: 16.2.2007 22:24
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Wirztczi do smichù II
Anka

Anka brzdk jak noc ba
Krzw szpr òna mia
Krtczi wid, w òczach strit
klapiast ùszka dwa

Ref.
Co za szpòrt, co za wic
To ja nie do wiar
Anka brzdk jak noc ba
Ale… mia hektar

St rzc, wildi cc
W gãbie krzw zãb dwa
Gos jak kùr, mòc jak tur
Sld òna pùczel mia

Ref.
Co za szpòrt, co za wic…

W chlwie mia pruch dwa
Gùlczw ja dwasta
Las sztk, czi flk
Dtkw ca kastã

Ref.
Co za szpòrt, co za wic…

Tna, Rmk, Frãc a Tmk
Jak bùloszczi cknel
Dz a noc, noc a dz
Do ni wrjarzl

Ref.
Co za szpòrt, co za wic…

Chòce brzdk Anka ba
To ja nie do wiar
Pszny Tna Ankã dost
Anczi… hektar!

Ref.
Co za szpòrt, co za wic…


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

bcirocka
wysane dnia: 16.2.2007 22:56
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 10.12.2004
z: Przodkowo
Wiadomoci: 530
Re: Wirztczi do smichù II
Mnie to nie mieszy :(
Belok
wysane dnia: 16.2.2007 23:04
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Re: Wirztczi do smichù II
N c... Ò chlopach t cos napiszã


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysane dnia: 16.2.2007 23:07
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Re: Wirztczi do smichù II - Kaszbsk gdka
Kaszbsk gdka

Kaszbsk gdka je baro pszn
N bò: „Co wies, to jinsz pies”

Niejedny mwi, drdi gdaj
Tamti zs krbi, a ti plstaj

Tu bm rosc, a tam drzwiãta
Nierz s czipczi, a czasã kùrczãta

Jedny na frisztk jedz pranicã
Kòl jinch zwie sã to jajecznica

Kaszbi z pni na òbid czekaj
Zs ti na nordze na pni daj

Blc rd lubi wmawiac „l”
Dze wsztc jinszi gdaj zwãk „”

Chòc czasã jeden z drdgò sã smieje
Kaszb Kaszba wiedno zrozmieje!


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysane dnia: 25.2.2007 18:57
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Re: Wirztczi do smichù II - Cz jãzczi
Cz jãzczi

„Ùcze sã czch jãzkw!” –
Tak codz mie w szkòle gdal
„Ruskij jazyk – charoszyj jazyk”
Std znajã „spasiba” „Tanie”

Pzni „dojcz szprechnym” „gut morgiem”
Germac mie chcel zaznobic
Rechòwac na plcach „kajn problem”
Rozmiejã t „hende hoch” zrobic

Anielsczi mm ksk pòszmakn
„Fenkju” a „sory” rd „spiknã”
Nawetka „helo” „fa…ju”
Z dobrim akcetã zakrziknã

Jitalsczi, francsczi a chisczi
Wnetk kòden jãzk je letczi
Bls klopòt sã ted zaczin
Jak przidze w nima do gdczi


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysane dnia: 10.3.2007 11:58
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Re: Wirztczi do smichù II - Jesce, jes, jesta
Jesce, jes, jesta

Czej chcsz do starszgò czowieka co rzec
Tej pszno do niegò gdj przez „w”
W jesce, w jdzce, w pijce, w djce
Sadnijce, wzrjce, gdjce a pòjce,

Do swòji drszczi nie rzeczesz ju „w”
Ji mòesz spòkjno gadac na „t”
T jes, t jdz, t pij, t dj
Sadnij, wzrj, gdj pòj

Drchòwie a drszczi – to wieln lczba
Nie sromj sã do nich gadac przez „wa”
Wa jesta, wa jdzta, wa pijta, wa djta
Sadnijta, wzrjta, gdjta a pòjta


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysane dnia: 10.6.2007 14:53
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Re: Wirztczi do smichù II - Jesce, jes, jesta
Tobaka

„Dobr je tobaczka…”
spiw Ksawer mc tobakã
a e mi òn dobri szmak
piesniã spiw w ritmie RAP:

„Krãc sã krãc, krãc sã wk
T jes elektriczny w
Mlin krãckw na minutã
Z mika d tobaczn szrtã
Fejn kbab doprawion
Szpirtã fste òbwònion
Mdze tobaczka jak nen mid
Richtisz ekspòrtowi cud!”Chc Ksawerek fejn zarobic
Le mònopòl to pastwòwi!

W sdze wsztc zaiwal
Dowd win rd szmakal
Sãdza w knrã wcygajc
D Ksawrowi trz miesce


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysane dnia: 20.9.2007 23:36
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Re: Wirztczi do smichù II - Jesce, jes, jesta
Scyrz

Tuwò je scyrz pògrzebny –
Czu jem sedzc na grzpie
A negò scyrza szczekani
W niemiecczi
Òwczarka gdce
Do dzys hòlje mie w epie


Zoto

Nie wsztkò zoto, co m blãk –
Z czrcym ùsmichã rzek ksdz
A krtkò przed szlubã
Radzy òn nm
Zot òbrczczi
Z plcw zdjc


Ndzeja

Zelony ndzeji farw –
Chopòwi wka rzeka
A czej lubòtno
Òn do ni ckn
Òna lstow
Skniã zeblka


Klnot

Biaka z wòza, kònim li –
Smi sã ùarti chop
A tak nieszczestlwie
Z kòza spd
e jegò klnot
Mùsz zjesc kòt


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysane dnia: 28.9.2007 23:11
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Re: Wirztczi do smichù II - remònt
Remònt

Nie taczi pùrtk straszny, jak go malj –
Czrcy artista niebò pãdzlow
A dibl skrã
Szpr rodi
Na czas remònt
Pòd zemi schòw


Krl

Gra msz ùrodza –
Pizgòl ùrzasi szur
A wtim strachlwi
Ùcz òn gos
T sã nie jiszcz
T jes nasz krl


Zwsk

Rbm wòda, ldzm zgòda –
Pòslc w jadro wpd
A mi pòmùchel
Czjc zwsk
Na mòrsczi bt
Wskòkn rd


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysane dnia: 11.10.2007 17:11
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Plckòwò
Wiadomoci: 295
Re: Wirztczi do smichù II - tpa
Tpa

Dwaji chopi na drgù niosl –
Czu Jnk okw szukajc
A welech pùrtk
Pòd tp je kr
Na drgù bùszno
Jak graf sedzc


Pird

Mni wisz, dali mdzesz –
Tak krajã prezydent rzdz
A niewiedzc dze jidze
Jak pird
Pò bùksach
Wcyg bdz


----------------
zdrz: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

(1) 2 »
| Od najnowszych Poprzedni wtek | Nastpny wtek | Top

 
Wyrnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002