Forum
Losowe zdjcie
Mrzezino
Pomerania
Wygld strony

(2 skrki)
Strona gwna forum
   Spraw
     Wlc galã...

| Od najnowszych Poprzedni wtek | Nastpny wtek | Koniec
Nadawca Wtek
fopke
wysane dnia: 9.2.2004 16:44
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczno
Wiadomoci: 462
Wlc galã...
Chcbm sã z Wama pòdzelc mòjima nnowszima dokzama. Colemao piszã do nich zar melodie- tak t bierzta na to pòprwkã...
Mm ndzejã, e tej sej, tamsam to sã przd...

Tmk Fpka


Czc

Ptszczi spiwi, chrochce aba
Zgrzbiã zarzi, szczeknie tsz
to ntra dn sprawia,
e je czjesz, e je znsz
Ùsz tuwò s pòmòg
w czcym rnch zwãkw, mòw
Czasã m, tej sej wiksz
Rz jak diel- bli gow

Czed zdrokù ju nie syg
Abò ùsz drzmi t
Ted, drchù prznlg
ùc rãkw. Jak? Kò wisz!
Rãk chãtno cos pòmaklsz
Statczi, abò jinsz rzecz
Òbrz farwny w gowie flot msz
Sztt "òd rãczi" mòesz miec

Czc czasã przidze z cknieni-
Tam sam wny zachtny nos
A w caosc, czej na blace
cos sã pli, li cos
To za spraw prawie nosa
retac mòesz swj dobtk
Czed w lfce czc ce d sã
zpch ògnia- nksz wnet.

Leno jedno òstnie czc,
chtrno samò rzdzy sã
Òkrm jinch, je wseczc-
z gòrzu ja pò miotã
Serce piersz skrzpczi graje-
Dw wskz lubny spiwie
Na to czc kòdi daje.
Czej sã kòch- c tej li je!

Tmk Fpka

Kalisz, 18 stcznika 2004 rokù


----------------
"Pòjm w przdk z kaszbizn!"- J. Trepczik- www.fopke.pl

fopke
wysane dnia: 9.2.2004 16:45
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczno
Wiadomoci: 462
Re: Wlc galã...
Czrn balada

Je dzes w swiece tak strona,
W jaczi wsztkò je na czrno
Czrn suce, czrn bln
Czrny bãks i czrn zrno

Czrn msl ò przpnim
Z rena czrno w kùchni, dmie
A pòd wieczr czrn chlbczi
Kùpiac mùszisz w czrnym krmie

Czrn ùsz, czrn nokce
Czrn ruchna, czrn bt
Krj w czrnch, mch chczach
Czrn dwirze, czrn rut

W czrnch pickach czrny wãdel
W caach rzdzy czrn chra
Czrn gòdzna je wszãdze
Bùten, bne- w czrnch wrach

Ldzska na czrno robi
Tak jich czrny kawel crn
Nczrnisz msla tak:
Chto tak zrobi jich na czrn?


Tmk Fpka
Chwaszczno, 24 stcznika 2004 rokù, gòdz. 10.34
fopke
wysane dnia: 9.2.2004 16:47
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczno
Wiadomoci: 462
Re: Wlc galã...
Wsztkò pòmãk

Zejc na dakù, bòcn w chlwie
Mùcha w nosu òkã zwie...
Wsztkò pòmãk, pòmiszn!
Gws na rãb wkrãpn!

Bùnczi w zupie, nudle w kawie
Chop prz grpkach, wieprz na awie
Biaka w trekrze liwczi wiãze
Z pgã cygn kòt rãd

Bùwrn w sucu brunosc chwt
Zs wãdzbk z òrzã lt
Wòda pli, òdin znobi
Bezrobòtny kòdi robi

Wsztkò prwda, piãkno wszãdze
Spòkj w rzdze, mir w ùrzãdze
Leno rodzy sã pitani-
Skd to ca zamiszani?!


Tmk Fpka
Chwaszczno, 7 gromicznika 2004 rokù, gòdz. 21.11
fopke
wysane dnia: 9.2.2004 16:47
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczno
Wiadomoci: 462
Re: Wlc galã...
Kabaret

Ref: Ò tim. co ce bòli, gniece- w kabarece
Co w szeroczim czc je swiece- w kabarece
Wicw upa tùwò de ce- w kabarece
Czas pòwdi maskã zdrzcc- w kabarece

Ldzcz fele, sab stron
bd wnet wnagòlon

Ref:

Pòliticzn wid spraw
Kò ne t s dosc cekaw

Ref:

Z chopw biaczi, z biakw chopi
Md czichrotac, szport robic

Ref:

Na wszczrczi pòj z kùlturk
Wlz bne smichù prtk

Ref:


Tmk Fpka
Chwaszczno, 7 gromicznika 2003 rokù, gòdz. 21.04
fopke
wysane dnia: 25.2.2004 19:40
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczno
Wiadomoci: 462
Re: Wlc galã...
Mster c

Wiedno nlepszim bls chcã bc!- wn dl mie to rzecz!
Dobc wic na skarniach miec- nick wicy nie mùszi chcec!

Ref: Temù wcyg mm starã now cznic miarã- wiedno wi jic!
Dlte mòja zgrwa: Czp drch brac òd nowa! Czestnic kòdi dz!

Z mlã npierszim z szkò wc- starszim tim bùchã niesc.
Tej do robòt blny, b biace halac dtkw miech.

Ref:

Prz tim ò rodze nie zabc- ldzom nie robic przk.
Drszno t z drdim wespc- miec ù jinszch dl se mir.

Ref:

Czed prz kùcu c mdzesz, przzdrz sã smiao w ti.
Ùczjesz gos, co rzeknie ce : Ten prwdzwie gòdno i!

Ref:


Tmk Fpka

Chwaszczno, 21 gromicznika 2004 rokù, gòdz. 11.40
sgeppert
wysane dnia: 25.2.2004 22:46
Dobrzic Najich Kaszb
Zarejestrowany: 17.6.2003
z: 索波特
Wiadomoci: 1608
Re: Wlc galã...
Jakby tak jeszcze nuty... moe by gif na priv, to sam dorzuc do postu

Staszk
Go
wysane dnia: 27.2.2004 8:45
Re: Wlc galã...
Chãtno! Do nch wsztczich sztczkw mm ju kòmpùtrowò przrchtown nt z akordama. Tczel w tim, e ni mm skanera. Nli bob je Cebie przswac pòczt.
Pòzdrwk

Tmk
fopke
wysane dnia: 3.4.2004 13:03
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczno
Wiadomoci: 462
Re: Wlc galã...
Prta

Za cemn, nieòdgad prt gòr c...
Czc je zwn npiartgò serca...
A dsza nabir lftu i chùch...
Òcz stoj na stari wseczcowi krejamnot...
Rãce smùkaj jawernotã...
Cos tej sej sã tmlje, kùlduks, szpkùje
I wstec drch w bezspikù...

Chto pòd klucz zadinionmù w mslach...?
Chto mieszk za cãczima dwirzama...?
Cz w caosc...?
Cz...?

Zmnyma sowama nawetka anio
Nie mdze w sztãdze òdsztkac zarostowngò zmkù
Leno chto dzys dnia pòtk anioa...?
Zmerk jem bls dzlk jegò ruchna...
Wicy nie d sã ldzczmù robkowi òbjimnc rozmã...

Tmk Fpka

Kalisz, 28.03.2004
fopke
wysane dnia: 3.4.2004 13:04
Nie mog oderwa si od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczno
Wiadomoci: 462
Re: Wlc galã...
Òkrszna suca
(mòji creczce, Anulce Damroczce)

Parmi sd na kam i czno gò smùcze...
W rsn zazr, òkã dzyrzkòsc chwli...
Pò òkrãglznie sã pùrg, w nrckù sã li...
Szuk w cai cwiardosc sowa- klucza...

Tmk Fpka

Chwaszczno,4.04.2004
Go
wysane dnia: 3.4.2004 22:13
Re: Wlc galã...
Bardzo mi sie podobaj twoje nowe utwory, (chocia aden nie jest "po belacku"). Pozdrowienia znad morza. Dominika
(1) 2 3 4 ... 18 »
| Od najnowszych Poprzedni wtek | Nastpny wtek | Top

 
Wyrnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002