Forum
Losowe zdjęcie
Grobnô plata na pòdwórzim Francëszkańsczégò Klôsztoru
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strona główna forum
   Sprawë
     Wiérztczi do smiéchù II

| Od najstarszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Koniec
Nadawca Wątek
Belok
wysłane dnia: 4.11.2007 12:06
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II - strzébro
Strzébro

Môłczënié je złotã –
Gwës znajesz to zdanié
A jô, przék mądroscë
Chcã słëchac Twòjëch
W strzébro òblôkłëch
Lëpów plestaniô


Wëcmanizna

Białka bùksë noszi –
Feminystka wrzeszcza
A chłopi wëcmani
Wzérôjącë na niã
Tak jã pòdkôrbialë:
Ta cë mô bùksëszcza!


Wół

Swinia zabëła, jak prosëcã bëła –
Szkalowa na knura locha
A wół, co celątkã béł
Rozmarzony rzekł:
Jô bë téż chcôł
Bë mnie tak białka kòcha


Szczescé

Dëtk szczescô nie dôwô –
W ny ùdbie Reszka z Òrzłã żëlë
A gôłô biéda
Z pracharską nãdzą
Wespólno jima
Dëtuszczi mnożëłë


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysłane dnia: 11.10.2007 17:11
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II - tëpa
Tëpa

Dwaji chłopi na drągù nioslë –
Czuł Jónk żoków szukającë
A welech pùrtôk
Pòd tëpą je krëł
Na drągù bùszno
Jak graf sedzącë


Piôrd

Mni wiész, dali mdzesz –
Tak krajã prezydent rządzëł
A niewiedzącë dze jidze
Jak piôrd
Pò bùksach
Wcyg błądzëł


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysłane dnia: 28.9.2007 23:11
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II - remònt
Remònt

Nie taczi pùrtk straszny, jak go malëją –
Czôrcy artista niebò pãdzlowôł
A diôblą skórã
Szpérë ë rodżi
Na czas remòntë
Pòd zemią schòwôł


Król

Góra mësz ùrodzëła –
Pizgòlëł ùrzasłi szur
A wtim strachlëwi
Ùczëł òn głos
Të sã nie jiszczë
Të jes nasz król


Zwësk

Rëbóm wòda, lëdzóm zgòda –
Pòsélc w jadro wpôdł
A môłi pòmùchel
Czëjącë zwësk
Na mòrsczi bôt
Wskòknął rôd


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysłane dnia: 20.9.2007 23:36
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II - Jesce, jes, jesta
Scyrz

Tuwò je scyrz pògrzebóny –
Czuł jem sedzącë na grzëpie
A negò scyrza szczekanié
W niemiecczi
Òwczarka gôdce
Do dzysô hòlëje mie w łepie


Złoto

Nie wszëtkò złoto, co mô blãk –
Z czôrcym ùsmiéchã rzekł ksądz
A krótkò przed szlubã
Radzył òn nóm
Złoté òbrączczi
Z pôlców zdjąc


Nôdzeja

Zelony nôdzeji farwą –
Chłopòwi Éwka rzekła
A czej lubòtno
Òn do ni cknął
Òna lëstową
Sëkniã zeblôkła


Klénotë

Białka z wòza, kònióm lżi –
Smiôł sã ùżarti chłop
A tak nieszczestlëwie
Z kòzła spôdł
Że jegò klénotë
Mùszôł zjesc kòt


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysłane dnia: 10.6.2007 14:53
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II - Jesce, jes, jesta
Tobaka

„Dobrô je tobaczka…”
spiéwôł Ksawer młąc tobakã
a że miôł òn dobri szmak
piesniã spiéwôł w ritmie RAP:

„Krãc sã krãc, krãc sã wkół
Të jes elektriczny wół
Mëlión krãcków na minutã
Z młika dô tobaczną szrótã
Fejn ékbabą doprawionô
Szpirtã fëste òbwònionô
Mdze tobaczka jak nen miód
Richtisz ekspòrtowi cud!”Chcôł Ksawerek fejn zarobic
Le mònopòl to państwòwi!

W sądze wszëtcë zażiwalë
Dowód winë rôd szmakalë
Sãdza w knérã wcygającë
Dôł Ksawrowi trzë miesące


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysłane dnia: 10.3.2007 11:58
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II - Jesce, jes, jesta
Jesce, jes, jesta

Czej chcész do starszégò człowieka co rzec
Tej pëszno do niegò gôdôj przez „wë”
Wë jesce, wë jédzce, wë pijce, wë dôjce
Sadnijce, wzérôjce, gôdôjce a pòjce,

Do swòji drëszczi nie rzeczesz ju „wë”
Ji mòżesz spòkójno gadac na „të”
Të jes, të jédz, të pij, të dôj
Sadnij, wzérôj, gôdôj ë pòj

Drëchòwie a drëszczi – to wielnô lëczba
Nie sromôj sã do nich gadac przez „wa”
Wa jesta, wa jédzta, wa pijta, wa dôjta
Sadnijta, wzérôjta, gôdôjta a pòjta


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysłane dnia: 25.2.2007 18:57
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II - Cëzé jãzëczi
Cëzé jãzëczi

„Ùcze sã cëzëch jãzëków!” –
Tak codzéń mie w szkòle gôdalë
„Ruskij jazyk – charoszyj jazyk”
Stąd znajã „spasiba” ë „Tanie”

Pózni „dojcz szprechnym” „gut morgiem”
Germańcë mie chcelë zaznobic
Rechòwac na pôlcach „kajn problem”
Rozmiejã téż „hende hoch” zrobic

Anielsczi móm kąsk pòszmakóné
„Fenkju” a „sory” rôd „spiknã”
Nawetka „heloł” ë „fa…ju”
Z dobrim akceńtã zakrziknã

Jitalsczi, francësczi a chińsczi
Wnetk kòżden jãzëk je letczi
Blós klopòt sã tedë zaczinô
Jak przińdze w nima do gôdczi


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysłane dnia: 16.2.2007 23:07
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II - Kaszëbskô gôdka
Kaszëbskô gôdka

Kaszëbskô gôdka je baro pësznô
Në bò: „Co wies, to jinszô piesń”

Niejedny mówią, drëdżi gôdają
Tamti zôs kôrbią, a ti plëstają

Tu bómë roscą, a tam drzéwiãta
Nierôz są czipczi, a czasã kùrczãta

Jedny na frisztëk jedzą prażnicã
Kòl jinëch zwie sã to jajecznica

Kaszëbi z pôłniô na òbiôd czekają
Zôs ti na nordze na pôłnié żdają

Bëlôcë rôd lubią wëmawiac „l”
Dze wszëtcë jinszi gôdają zwãk „ł”

Chòc czasã jeden z drëdżégò sã smieje
Kaszëb Kaszëba wiedno zrozmieje!


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

Belok
wysłane dnia: 16.2.2007 23:04
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Wiérztczi do smiéchù II
Në cëż... Ò chlopach téż cos napiszã


----------------
zdrzë: www.zymk.net, www.belok.kaszubia.com

bcirocka
wysłane dnia: 16.2.2007 22:56
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 10.12.2004
z: Przodkowo
Wiadomości: 530
Re: Wiérztczi do smiéchù II
Mnie to nie śmieszy :(
(1) 2 »
| Od najstarszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Top

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002