Forum
Losowe zdjęcie
Tępcz
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strona główna forum
   Sprawë
     LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ

Poprzedni wątek | Następny wątek
Nadawca Wątek
m_narloch
wysłane dnia: 4.5.2009 19:33
Aktywny użytkownik
Zarejestrowany: 23.4.2008
z: Łąg, Śliwice,Gdynia
Wiadomości: 39
LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ
Szanowni Państwo, przyklejam do nowego wątku treść listu otwatrego pani Sławiny Kosmulskiej do Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Przykro mi, że z treścią tego listy niestety muszę w zupełności się zgodzić.

Gdańsk 02.05.2009 r.Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Gdańsku

Szanowni Państwo,

Zabranie głosu na temat misji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w najbliższej przyszłości uważam za swój obowiązek. Obowiązek wynikający z poczucia odpowiedzialności płynącego stąd, że Lech Bądkowski, współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, był moim Ojcem, a i ja sama przez wiele lat byłam członkiem ZKP oraz prezesem Pomoranii.
Od pewnego czasu śledzę różne głosy na ten temat i czuję się ogromnie zaniepokojona, że wysiłek dwóch pokoleń ludzi związanych blisko z ideą ruchu pomorskiego może pójść na marne, ponieważ odnoszę wrażenie iż próbuje się dokonać w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim powrotu do formuły organizacji tylko kaszubskiej.
Myślą polityczną Lecha Bądkowskiego formułowaną już w 1944 roku w słynnym eseju „Pomorska myśl polityczna” było scalenie Pomorza w jeden duży organizm i oparcie państwa Polskiego o Bałtyk właśnie z udziałem całego Pomorza. Pomorze to jest widziane przez Bądkowskiego następująco: Pomorze jest jedno, niepodzielne, ciągnie się od Strzałowa po Elbląg, od Bałtyku po Drwęcę , Wisłę, Noteć, Wartę, Odrę i Zaodrze- oraz stanowi całość etniczną, historyczną, gospodarczą i administracyjną.
W swoim kolejnym szkicu napisanym w 1968 roku „Kaszubsko-Pomorskie drogi” Lech Bądkowski przedstawia historię ruchu kaszubsko-pomorskiego i w kontekście połączenia się Zrzeszenia Kaszubskiego ze Zrzeszeniem Kociewskim w 1964 roku wypowiada następujące słowa: To przekształcenie, które spowodowało odpowiednie zmiany poszerzające w statucie, stanowiło doniosły krok w dziejach współczesnego regionalizmu kaszubsko-pomorskiego, stawiając go mocno na gruncie tak zwanego zapisu Mestwina, nawiązywało do linii programowej „mestwinowców” rozwijając ją w aktualnych warunkach.
Wiele innych słów wypowiedział i napisał Lech Bądkowski przy innych okazjach i zawsze twierdził to samo: Pomorze – to nie tylko Kaszuby- to także Kociewie, to także Toruń, Elbąg i Szczecin.
Pamiętam jak bardzo zabiegał, żeby odrodził się oddział Zrzeszenia w Słupsku i Toruniu. Te zabiegi obserwowała z niepokojem Służba Bezpieczeństwa, co mogłam przeczytać w aktach dotyczących inwigilacji Ojca udostępnionych mi przez IPN. Każdy kto kontaktował się z Ojcem w tamtym czasie w sprawach ZKP był obiektem zainteresowania bezpieki. To świadczyło o tym, że idea ta była z jednej strony uważana przez ówczesne władze za niebezpieczną, a z drugiej strony świadczyło o tym, jak jest ona istotną dla ruchu pomorskiego.
Działania Ojca i innych członków ZKP w latach 60-80 polegały na tym, żeby połączyć wysiłki w stworzeniu silnego ruchu pomorskiego.
Dlatego nie mogę nie zabrać głosu dzisiaj, kiedy Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zamierza ograniczyć ruch pomorski do ruchu wyłącznie kaszubskiego. Nie zgadzam się na to zarówno jako córka Lecha Bądkowskiego jak i osoba czynnie zaangażowana w życie obywatelskie na Pomorzu.
Takie działanie jest sprzeczne z podstawowymi celami Zrzeszenia nadawanymi mu przez jego wieloletnią historię. To działanie spowoduje osłabienie samego Zrzeszenia, jego podzielenie i skłócenie społeczności mieszkających na terenie całego historycznego Pomorza.
Nie wiem jakie cele przyświecają takiemu działaniu i czy jego konsekwencje są możliwe do przewidzenia. Uważam, że w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim musi być miejsce zarówno dla Kaszubów jak i dla Kociewiaków, mieszkańców Żuław i wszystkich, którzy czują się Pomorzanami, a w organie Zarządu Głównego, jakim jest pismo „Pomerania” powinny być poruszane sprawy dotyczące wszystkich grup na Pomorzu. Kaszubi są niewątpliwie najliczniejszą i najsilniejszą grupą społeczności pomorskiej i mogą i mają obowiązek odgrywać wiodącą w niej rolę, ale nie mogą tym samym odgradzać się i zamykać na problemy i osiągnięcia innych grup społecznych Pomorza.Z poważaniem

Sławina Kosmulska
Poprzedni wątek | Następny wątek

Temat: Nadawca Data
 » LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ m_narloch 4.5.2009 19:33
     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 4.5.2009 21:58
       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 4.5.2009 22:47
         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Korda 4.5.2009 23:26
     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ m_narloch 5.5.2009 14:02
       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 5.5.2009 16:01
         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 5.5.2009 16:19
           Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ miloslawa 6.5.2009 17:39
             Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 6.5.2009 20:18
               Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Korda 6.5.2009 21:25
                 Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ miloslawa 6.5.2009 22:16
                   Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Korda 6.5.2009 22:53
     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ CzDark 7.5.2009 8:50
       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 7.5.2009 11:09
         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ miloslawa 7.5.2009 16:47
           Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ mkwidzinski 7.5.2009 18:10
             Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ CzDark 7.5.2009 18:26
               Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ mkwidzinski 7.5.2009 19:03
                 Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ CzDark 8.5.2009 9:11
                   Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 8.5.2009 10:55
                     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Remus 8.5.2009 14:20
                       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 8.5.2009 16:41
                         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Remus 13.5.2009 16:13
                     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Alicja 9.5.2009 23:41
         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Alicja 7.5.2009 23:47
           Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ sgeppert 8.5.2009 10:51
             Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ m_narloch 8.5.2009 17:39
               Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 8.5.2009 21:37
                 Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ mkwidzinski 9.5.2009 1:57
                   Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ fmeier 9.5.2009 16:02
                     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 9.5.2009 19:43
                 Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ m_narloch 9.5.2009 22:06
                   Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 9.5.2009 23:01
                     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ fmeier 10.5.2009 0:52
                       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 10.5.2009 10:12
                         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ fmeier 10.5.2009 11:49
                           Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ sgeppert 10.5.2009 12:12
                             Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ fmeier 10.5.2009 12:41
                               Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 10.5.2009 14:03
                                 Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 10.5.2009 14:25
                                   Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ sgeppert 10.5.2009 15:32
                                     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 10.5.2009 17:01
                                       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ sgeppert 10.5.2009 18:06
                                         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 10.5.2009 18:32
                                           Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ fmeier 10.5.2009 23:01
                                             Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 11.5.2009 6:21
                                               Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ fmeier 11.5.2009 7:45
                                                 Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ sgeppert 11.5.2009 8:19
                                                   Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ kaszeba 11.5.2009 8:58
                                                     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ wotoch 11.5.2009 9:21
                                                       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 11.5.2009 18:31
                                                         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ mkwidzinski 11.5.2009 18:45
                                                         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ sgeppert 11.5.2009 19:37
                                                         Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ bora 11.5.2009 21:33
                                                           Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 11.5.2009 22:07
                                                     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ fmeier 12.5.2009 14:13
                                                       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ wotoch 12.5.2009 19:15
                                                       Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ cosiq 12.5.2009 19:42
               Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Remus 13.5.2009 16:32
                 Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ budrys 14.5.2009 12:14
                   Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ cosiq 14.5.2009 14:25
                     Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Michal 15.5.2009 15:17
             Re: LIST OTWARTY PANI SŁAWINY KOSMULSKIEJ Alicja 8.5.2009 22:51

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002