Forum
Losowe zdjęcie
Grobowiec 2 (2)
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Strona główna forum
   Sprawë
     Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)

Poprzedni wątek | Następny wątek
Nadawca Wątek
Wojtek
wysłane dnia: 15.3.2005 17:17
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscérzna
Wiadomości: 202
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Witóm!

Jô jem jak nôbarżi za wprowôdzanim standarozacje. Przëchòdzy czas na dispùtë ò tim jaczé z mòżlëwëch rozwiązaniów je nôlepiszi i jaczi nôlepi przejącz za standardowi. Taczi dispùtë ju dôwno bëłë i ju dôwno jich efektë òstałë wprowadzoné do ùżëtkù.

Mëslenié ò jak nôwiãkszi mòżnoce wëbiéraniô je baro krótkòwzroczné. Prôwdą je, że czédes w jinfòrmatice reusing nie bëł ùżiwóny. Wszëtkò bëło tak, jak so twórca ùmëslëł. Jeżlë chcemë jic do przódkù (a mëszlã, że chcemë) té mùszimë sã òprzéc na tim, co ju mómë. Mòże braknie nama òdgórnégò czierowaniô bez jakąs hamerikańską jinstitucjã, chtrna bë rzekła, że mô bëc tak a nie jinaczi. Më, miast ceszec sã, że swòje standardë mòżemë twòrzëc sami, za wiele kąbinujemë.

Wëwòłiwanié ti dispùtë ùwôżóm za nômni na czasù. Taczé zdania trzeba bëło wërażac z górą dzesąc lat przódë.
Naszą szansą je standarizacja. Jeżlë mdzemë òd ni ùcékalë, to sami so tą szansã òdbiérómë.

I jesz jedno na kùńc.
Ùżëtkòwnicë brëkùją dobrich rozwiązaniów. To jinfòrmaticë (kaszëbsczi) mùszą jima taczi dac. Jeżlë më sami ni mòżemë przedstawiac jedny wersje, to tim barżi niezòrientowóny ùrzãdnik sã z tim nie pòradzy.


----------------
Pòzdrôwióm
                     Wòjk

--
Wiedno Kaszëbë !

.....

Poprzedni wątek | Następny wątek

Temat: Nadawca Data
   Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 26.12.2004 21:45
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Realista 26.12.2004 22:05
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 30.12.2004 18:54
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 30.12.2004 19:35
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 2.1.2005 8:31
           Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) sgeppert 2.1.2005 19:39
             Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 4.1.2005 19:05
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Mahdi 5.1.2005 20:53
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 6.1.2005 20:34
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 7.1.2005 18:45
           Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 9.1.2005 20:22
             Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 9.1.2005 21:18
               Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 10.1.2005 18:13
                 Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 10.1.2005 18:31
                   Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 11.1.2005 17:50
                     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 12.1.2005 14:21
                       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 6.3.2005 14:12
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) sgeppert 6.3.2005 15:06
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 6.3.2005 15:47
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 11.3.2005 22:19
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Krzych 14.3.2005 18:39
           Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 14.3.2005 21:28
             Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Krzych 15.3.2005 4:05
       » Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Wojtek 15.3.2005 17:17
           Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 16.3.2005 20:01
             Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Wojtek 23.3.2005 18:05
               Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 24.3.2005 9:19
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwaragoralsko 25.8.2012 0:05
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 25.8.2012 6:25
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) sgeppert 28.8.2012 22:23

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002