Forum
Losowe zdjęcie
Pomnik gen. Hallera
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Strona główna forum
   Sprawë
     Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)

Poprzedni wątek | Następny wątek
Nadawca Wątek
mkwidzinski
wysłane dnia: 16.3.2005 20:01
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszëbsczi zemi
Wiadomości: 467
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Witôj Wòjk

Cytat:
Taczi dispùtë ju dôwno bëłë i ju dôwno jich efektë òstałë wprowadzoné do ùżëtkù.

Co to mô òznôczac?
Czë chtos tuwò zakôziwô rozkòscerzania w ùrzãdach rozwiązaniégò polskò-kaszëbsczégò? Jakòs nie wëdiwô mie sã bë tak bëłó. Proszã zrozmiec, że nie mòżno je zakazac lëdzom miec starã ò jak nôlepszé rozwiązanié do pisaniégò pò kaszëbskù na klawiaturze – to je tak pò prôwdze feler Wòjkù, bò piszącë
Cytat:
Taczi dispùtë ju dôwno bëłë i ju dôwno jich efektë òstałë wprowadzoné do ùżëtkù.

wëchôdô na to, że jesma ju doskònałi. Proszã cã òbacz jakno to je z pòlsczim jãzëka – nawetka tuwò dô do dzysô (pòd windowsã) dwa ôrte wëdostaniegò pòlsczich diaktyków.

Cytat:
Wëwòłiwanié ti dispùtë ùwôżóm za nômni na czasù. Taczé zdania trzeba bëło wërażac z górą dzesąc lat przódë.

Ta diskùsëjô nie je nowi, jakòs sã to terô tak zbiegło ë sã perzna rozwinãła.
Dzesãc lôt nazôd piszesz – no jo tuwò mie môsz, bò mie pò prôwdze przë tim nie bëło. Le co z tegò? To mòże warcemë sã jesz do DOS 5.0? A mòże sã warceme z pisaniém do wersëji L.Roppla?
Cytat:
Naszą szansą je standarizacja. Jeżlë mdzemë òd ni ùcékalë, to sami so tą szansã òdbiérómë.

Wòjk – (jakno wëżi) tuwò nicht nie pisôł (blós le të to sugerëjesz), że nie nôleżi promòwac ë wprowôdzac w żëcé Staszkòwegò rozwiązaniégò.
Jiwer je blós w tim, że të namôwisz do tegò bë òstac sã stac, czëgò ju nie mògã zrozmiec. To co, mómë dali brëkòwac blós Kaszeda ë jesz za 10 lôt gôdac ò nim jakno ò nôwikszi kaszëbsczi pòmòcë ë że nama to sygnie ë nié mô sã co brac za co nowegò?

Cytat:
I jesz jedno na kùńc.
Ùżëtkòwnicë brëkùją dobrich rozwiązaniów. To jinfòrmaticë (kaszëbsczi) mùszą jima taczi dac. Jeżlë më sami ni mòżemë przedstawiac jedny wersje, to tim barżi niezòrientowóny ùrzãdnik sã z tim nie pòradzy.

Taczé pòzdrzatk je zmiłką – programista mùszi słëchac brëkòwników ë miec starã ò to bë jima zletczic robotã w brëkòwanim. Infòrmaticë doch baro czãsto zdrzą kąsk jinaczi na bëdënk.
Piszã to jaknò brëkòwnik a nié niżódën infòrmatik, bò nim nie jem. Móm téż nôdzejã, że nie bãdzé mie zabronioné (blós dlôtë, że jem robòtnikã) miec starã ò rozkòcërzanié kaszëbiznë ë próbë dolmaczënków czë pisnié tesktów ò internecé w jãzëkù kaszëbsczim (chòc z felrama).

Wòjk – tak pò prôwdze to nie ma sã ò co sromic a jesz barżi zakôziwac lëdzom chtëtni na gwës nie chcą sã copac z promòwaniém kaszëbiznë.

Pòzdrôwiôm

Mark


----------------
Ò mòwa starków nad twój zwãk
nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
ce stracëc strach mie zjimô.


Jan Trepczik

Poprzedni wątek | Następny wątek

Temat: Nadawca Data
   Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 26.12.2004 21:45
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Realista 26.12.2004 22:05
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 30.12.2004 18:54
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 30.12.2004 19:35
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 2.1.2005 8:31
           Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) sgeppert 2.1.2005 19:39
             Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 4.1.2005 19:05
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Mahdi 5.1.2005 20:53
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 6.1.2005 20:34
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 7.1.2005 18:45
           Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 9.1.2005 20:22
             Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 9.1.2005 21:18
               Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 10.1.2005 18:13
                 Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 10.1.2005 18:31
                   Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 11.1.2005 17:50
                     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 12.1.2005 14:21
                       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 6.3.2005 14:12
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) sgeppert 6.3.2005 15:06
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 6.3.2005 15:47
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 11.3.2005 22:19
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Krzych 14.3.2005 18:39
           Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwidonus 14.3.2005 21:28
             Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Krzych 15.3.2005 4:05
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Wojtek 15.3.2005 17:17
         » Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 16.3.2005 20:01
             Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) Wojtek 23.3.2005 18:05
               Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 24.3.2005 9:19
     Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) gwaragoralsko 25.8.2012 0:05
       Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) mkwidzinski 25.8.2012 6:25
         Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows) sgeppert 28.8.2012 22:23

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002