Forum
Losowe zdjęcie
--11.08.4-6 Przystanek Woodstock Kostrzyn
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strona główna forum
   Sprawë
     Autonomia Śląska bliżej?

Poprzedni wątek | Następny wątek
Nadawca Wątek
CzDark
wysłane dnia: 28.11.2008 4:31
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Re: Autonomia Śląska bliżej?
>>Jak jest sie pracownikiem etatowym to sie wlasnie korzysta ze wszystkich zdobyczy socjalizmu, m.in. urlopów :) :) :) W moim zawodzie jednak jest sie przeważnie wolnym strzelcem, jak to zwą "wolnym artystą w wolnym kraju".

To je wiedno ta sama kòrunka kòl socjalëstów. Jëż jak państwò nie mdze rozsądzac ò ùrlopach to jich wcale nie mdze. Doch ò tim jaczi ùrlop mdze miôł robòtnik winno zanolegac òd ùgodë z miéwcą kòmpanijë przed naczãcem robòtë.
Jedén miéwca zgòdzy sã na wikszi ùrlop, ale zó to miészi zôróbk; a jinszi proc (wikszi zôróbk; ale miészi ùrlop; 2+2 =4). Czasã ùrlopë są skùtkã apartnotë jaczi branże - np. w rëbôczëznie.

>>W moim zawodzie jednak jest sie przeważnie wolnym strzelcem, jak to zwą "wolnym artystą w wolnym kraju".

Tej jô rozmiem Të nie chcesz bëc "wòlną". To pòcwierdzô jëż socjalësce chcą lëdzy zniewòlëc.

>>Czy Senyszynowa, której ani nie lubię ani nie reprezentuje moich poglądów przegrała w debacie z Korwinem - nie interesuje mnie to, bo wygrana debata pokazuje tylko kto jest lepszy w retoryce i tylko w Stanach decyduje o tym czy ktoś ma rację.

A jaczi są apartnotë mizë Twòjima a Szenyszonowima pòzdrzatkama? Jô tam wiôldżich jinoscë nie widzã.

>>Twoje badania i Twój doktorat (które cenię bardziej niż myślisz) i twoja wypowiedź świadczy o tym, że jednak prywatna firma nie stwarzała Ci tych możliwości które stwarza państwowa politechnika.

Fabrika to je fabrika, a pòlitechnika to je pòlitechnika. Fabrika niga nie mdze pòlitechniką ë proc.

>>Oczywiście - w kraju liberalnym jakim jest PL - państwowe uczelnie mają mało pieniędzy, ale to wynika tylko z filozofii liberalizmu, polegającej na tępieniu wszystkiego co nie jest prywatne.

Z Pòlsczi to je taczé liberalné państwò jak z kòzy rzëcë trąbka. Môsz prôwdã jëż kòl priwatnëch ùczebniów je widzec wikszi pòkrok (chòc òne naczinãłë z niższi niwiznë bò òne pòwstałë dopiérze pò 1990 rokù). Tej jô mëszlã jëż w kóńcu òne wëminą państwòwé ùczebnie; chòc jô mëszlã jëż to mdze dôłgò warało. Bë nie bëło tegò jiwru jô bedëjã prosto spriwatizowac państwòwé ùczebnie, ale proc temù są prawie ne priwatné bò òni wiedzą jëż tej òni nëch nie wëminą.

>>Myślę summa summarum, że bardzo dobrze, że robisz doktorat, kształtujesz kaszubską naukę a nie dajesz się wyzyskiwać kapitaliście, któremu zależy tylko na zysku (a każde świadczenie dla pracownika jest wymuszone przepisami) a nie na twoim rozwoju ani na kaszubskiej nauce.

W czësto priwatny kòmpanijë je le jedén "wyzyskiwacz" - miéwca. W socjalëznie "wyzyskiwaczama" je całô armijô ùrzãdników. Na przëmiôr w Pòlsce na ùczebniach je wicy ùrzãdników jak ùczałëch.

>>Jak kiedyś będziesz miał znów możliwość poznać detale realiów kapitalizmu - to pogadamy.

Jô móm nôdzejã jëż jô dożëjã kapitalëznë w Pòlsce.


Wedle twòjégò mëszlëniô jak chto je za priwatizacëją banów to nié mòże jachac państwòwą baną. To je téż stôri sztëczk socjalëstów. Wszëtkò ùpaństwòwic, a pózdni zabarnic jinszim co są proc nacjonalizacëji zwënégòwac z tegò (vide: Wiôldżi Głód na Ùkrôjnie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_g%C5%82%C3%B3d_na_Ukrainie )

To mie téż przëbôczô mòjégò kùzyna jak ten bëł môłdi. Jedną rãką òn szczipôł pòd kòdrą mòją kùzynkã (tej òna bëła bibiątkã) tak bë nicht nie widzôł; a drëgą rãką òn ją mùjkôł. A tej stôrszi gôdalë co òna tak beczi, doch òn ją mùjka pò gôłwie.


A co do argùmeńtów ad personam:

je takô pòlskô rzeklëna: "Barnij mie Bòże przed drëchami, przed wargami jô jem w sztądze barnic sã sóm"; a téż serbskô "Przë taczich drëchach më nie brëkùjemë wargów"
Socjalëzna

przedszkòlanka miast nënczi
pòlitruk miast òjca
stołówka miast stołu
bezpiek miast wòlnotë
A co do tzw. "Matrixa". To trza bëc slepim, głëchim abò głëpim bë nie widzec co sã dzeje . Nen wideoklip to téż mòże mô nagróné JK-M ?


http://video.google.com/videoplay?docid=2393871897217445281

----------------
Zdrzë: Peccunia non olet (Piniądz nie smierdzy)

Poprzedni wątek | Następny wątek

Temat: Nadawca Data
   Autonomia Śląska bliżej? tczewianin 7.5.2008 2:59
     Re: Autonomia Śląska bliżej? wilem 7.5.2008 17:13
       Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 7.5.2008 21:24
         Re: Autonomia Śląska bliżej? budrys 18.5.2008 10:16
         Re: Autonomia Śląska bliżej? Realista 18.5.2008 18:49
           Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 18.5.2008 22:42
             Re: Autonomia Śląska bliżej? Realista 19.5.2008 0:35
               Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 19.5.2008 1:17
                 Re: Autonomia Śląska bliżej? Realista 19.5.2008 1:38
                   Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 19.5.2008 1:48
                     Re: Autonomia Śląska bliżej? Realista 19.5.2008 2:35
                       Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 19.5.2008 22:14
                         Re: Autonomia Śląska bliżej? Realista 30.5.2008 21:19
                           Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 31.5.2008 20:00
                             Re: Autonomia Śląska bliżej? Realista 31.5.2008 22:16
                               Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 2.6.2008 21:44
                                 Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 6.1.2009 22:34
                           Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 31.5.2008 20:05
                     Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 19.5.2008 11:23
               Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 2.6.2008 21:52
             Re: Autonomia Śląska bliżej? Realista 30.5.2008 21:47
               Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 31.5.2008 19:47
                 Re: Autonomia Śląska bliżej? Realista 8.6.2008 18:03
                   Re: Autonomia Śląska bliżej? marcinlezmik 10.6.2008 13:43
                     Autonomia Śląska bliżej? KruszynskiS 10.6.2008 22:14
                   Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 11.6.2008 21:48
                   Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 11.6.2008 21:53
                     Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 12.6.2008 10:23
                       Re: Autonomia Śląska bliżej? Jupcew 12.6.2008 14:05
                       Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 3.10.2008 3:13
                         Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 5.10.2008 2:32
                           Môłi ksyżyc mkwidzinski 5.10.2008 12:08
                           Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 7.10.2008 0:25
                             Re: Autonomia Śląska bliżej? sgeppert 7.10.2008 9:01
                               Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 11.10.2008 10:33
                                 Re: Autonomia Śląska bliżej? Jupcew 11.10.2008 11:03
                                 Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 13.10.2008 23:37
                               Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 15.11.2008 1:26
                                 Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 15.11.2008 23:41
                                   Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 16.11.2008 17:13
                                     Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 17.11.2008 1:10
                                     » Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 28.11.2008 4:31
                                         O Ślązakach w sejmowej komisji wotoch 5.12.2008 11:43
     Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 18.5.2008 23:09
     Niemiecka organizacja chce zmienić polskie granice wotoch 13.11.2008 12:17
     Re: Autonomia Śląska bliżej? stolem2 5.1.2009 15:55
       Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 5.1.2009 16:48
         Re: Autonomia Śląska bliżej? Jark 5.1.2009 22:49
         Re: Autonomia Śląska bliżej? stolem2 5.1.2009 22:55
           Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 5.1.2009 23:30
             Re: Autonomia Śląska bliżej? tczewianin 5.1.2009 23:37
             Re: Autonomia Śląska bliżej? stolem2 6.1.2009 1:19
               Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 6.1.2009 13:17
                 Re: Autonomia Śląska bliżej? stolem2 6.1.2009 14:01
                   Re: Autonomia Śląska bliżej? wotoch 6.1.2009 15:39
                     Re: Autonomia Śląska bliżej? stolem2 6.1.2009 16:03
                       Re: Autonomia Śląska bliżej? wotoch 6.1.2009 16:52
                         Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 6.1.2009 20:16
                 Re: Autonomia Śląska bliżej? stolem2 6.1.2009 23:01
                   Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 7.1.2009 1:39
                     Re: Autonomia Śląska bliżej? tczewianin 7.1.2009 11:20
                       Re: Autonomia Śląska bliżej? Michal 7.1.2009 14:19
                         Re: Autonomia Śląska bliżej? tczewianin 7.1.2009 14:40
                           Re: Autonomia Śląska bliżej? wotoch 16.2.2009 20:06
                             Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 16.2.2009 20:24
                             Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 17.2.2009 0:25
                               Re: Autonomia Śląska bliżej? wotoch 17.2.2009 9:27
                                 Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 18.2.2009 1:33
                                   Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 28.2.2009 3:39
                                     Re: Autonomia Śląska bliżej? wotoch 17.3.2009 21:01
                                       Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 17.3.2009 23:28
                                       Re: Autonomia Śląska bliżej? dino888 18.3.2009 13:47
                                 Re: Autonomia Śląska bliżej? CzDark 28.2.2009 3:17
                                   Re: Autonomia Śląska bliżej? mocny 25.3.2009 11:02
                                     Re: Autonomia Śląska bliżej? pittmirg 25.3.2009 11:52
     Re: Autonomia Śląska bliżej? mocny 24.3.2009 8:44
       Re: Autonomia Śląska bliżej? Alicja 24.3.2009 11:00
         Re: Autonomia Śląska bliżej? mocny 25.3.2009 10:46
           Re: Autonomia Śląska bliżej? maras84 25.5.2009 21:55

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002