Wiadomości - Kultura i twórczość - Kaszëbi na Gòdë II- 22.12.2005- kùpta gazétã!!!
Losowe zdjęcie
Pręgowo. Prywatne muzeum Szczepana Czerwińskiego
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kultura i twórczość : Kaszëbi na Gòdë II- 22.12.2005- kùpta gazétã!!!
Wysłane przez: fopke dnia 20.12.2005 22:10:00 (6425 odsłon)

Bôłtëcczi Dzénnik rëchtëje dlô swòjëch czëtińców platkã z kaszëbsczima gòdowima spiéwoma. Je to dalszi cyg tegò, co bëło dwa lata temù- http://www.naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=162.
Na platce „Kaszëbi na Gòdë II” nalézą sã dwadzescë trzë dokazë spiéwóné. Wiele z nich òstało napisóné specjalno na tã leżnosc. Platka mô trafic do krómów jesz przed latosyma Gòdama- 22 gòdnika.
W akcją zaangażowóné je wiãcy jak 350 spiéwôków, jinstrumentalistów, utwórców tekstu i mùzyczi ë jinëch, dlô chtërnëch kòlãdowanié w kaszëbsczim jãzëkù je wôżné. Pòstrzód wëkònôwców nalézeta rozmajité karna: òd 85- latnégò chùru do dzysdniowëch, młodzëznowëch “malisów”. Òd klasyczi do rocka. Kąsk do smiéchù, përznã do przemësleniô... Leno tuwò trafi folkòwé granié krótkò rockn’rolla. Mdze rock, ùczëjemë téż bossanowã i gospel.
Nagriwô “North Studio” z Pôłczëna.
Patronatë wzãlë téż przédnik ZK-P, Artur Jabłońsczi i Radio Kaszëbë.
Rëchtowóné na platkã są dokazë:


- „Ni ma arbadżi”- sł. i mel. Sztefan Bieszk
- „Jak nen król Herod królowôł”- mel. lëdowô, „Jezu, òstaw szopã”- ks. Antoni Peplińsczi, „Czemù ptôchë dzys spiéwają” ”- mel. lëdowô, „W stajeneczce narodzoné” ”- ks. Antoni Peplińsczi, „Na kòlãdze” ”- mel. lëdowô, „Hej, braco!”- mel. Kazimierz Guzowski, „Kòlãda szewskô” !”- mel. Kazimierz Guzowski, „Bibi, synkù, bi...”- mel. Witosława Frankòwskô, „Spiéwta ptôszczi” ...”- mel. Witosława Frankòwskô – suitë na wiolonczele
- „Gòdowô nôdzeja” – sł. Tomôsz Fópka, mel. Jerzi Stachùrsczi- zdrzë tuwò: http://www.naszekaszuby.pl/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=88&forum=1&post_id=3586#3586
- „Kòlãda ùbëtkù”- sł. Eugeniusz Prëczkòwsczi, mel. Jerzi Stachùrsczi
- „Żużkôj, Jezëskù ”- sł. Eugeniusz Prëczkòwsczi, mel. Agnieszka Bradtke
- „Tëlkò Tobie”- sł. i mel. Damroka Kwidzyńskô
- „Ta cëchô noc”- sł. i mel. H2O, tłum. na kaszëbsczi- Tomôsz Fópka- zdrzë tuwò: http://www.naszekaszuby.pl/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=88&forum=1&post_id=3588#3588
- „Bëtowskô kòlãda”- sł. Róman Drzeżdżón, mel. „Pò drëdżi starnie“
- „Na gòdë znad wòdë”- sł. Léòn Roppel, mel. znónô „Z narodzenia Pana“
- „Wilijnô żużónka”- sł. Tomôsz Fópka, mel. Jerzi Stachùrsczi- zdrzë tuwò: http://www.naszekaszuby.pl/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=88&forum=1&post_id=3597#3597
- „Kòlãda”- sł. ks. Bernat Sëchta, mel. znónô „Lulajże, Jezuniu“
- „Wilijné żëczbë”- sł. Eugeniusz Prëczkòwsczi, mel. Jerzi Stachùrsczi
- „Twòje przińdzenié”- sł. Kazmierz Jastrzãbsczi, mel. Tomôsz Fópka
- „Gwiôzdka samòtnika”- sł. Eugeniusz Prëczkòwsczi, mel. Tomôsz Fópka
- „Wilijny wieczór”- sł. Eugeniusz Prëczkòwsczi, mel. Jerzi Stachùrsczi
- „Jezë, òstaw szopã”- sł. i mel. ks. Antoni Peplińsczi
- „Swiat przed Tobą klãkł”- sł. Jan Rompsczi, mel. Renata Gleinert
- “Zwònią zwònë”- sł. Róman Drzeżdżón, mel. Tomôsz Fópka
- „Cëchô noc“- sł. kasz. Jan Trepczik, mel. znónô- Gruber
- "Nad stajenką w Betlejemie", sł. i mel. ks. Antoni Peplińsczi

Czëtôjta „Bôłtëcczi Dzénnik”! Ju òd 5-gò gòdnika przedstôwióny są artiscë i dokôzë platczi!

Strona do wydruku Poleć tę stronę (e-mail)
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002