Wiadomości - Imprezy - Zetkanié w Lëzënie
Losowe zdjęcie
Wiele - "U Adama"
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Imprezy : Zetkanié w Lëzënie
Wysłane przez: slowk dnia 11.1.2011 11:33:27 (1645 odsłon)

9 stëcznika latosygò rokù lëzińsczi part K-PZ, zòrganizowôł wespół z lëzińsczim Kòłã Wiéjsczich Gòspòdeniów, gdze przédniczką je wastnô Maria Witstock, ë lëzińsczim gimnazjum miona Kaszëbskò-Pòmòrsczich Pisôrzów, òpłatkòwé zetkanié.

Na zetkanié jesmë ùszëkòwalë dosc teli kùchów, napitków ë pòòstałëch smaczków, co bë nie zafelało.
Za przëjãcy rôczbë chcã pòdzãkòwac naszemù wikariuszowi ksãdzowi Janowi, jaczi nie dosc że pòsłùgã kapłańskô wëfùlowôł, jak sã nôleżi, to jesz wespół z nama mésterskò zagrôł na skrzëpicach.
Méstersczi òdczëtanié ewanielie przez Mieteka Bistronia dozwoliło nama łamac sã òpłatkã ë òdspiéwac kòlãda. Òpłatk – znanka ùbëtkù i drëszbë - całowno zmienił lëdzy, pòzdzéjszé samòczëcy lëdzy bëło ju redosniészé, tim barżi, że òd samégò zôczątkù przëspiéwałë nama dzôtczi – môłi Kaszëbczi, jaczich dozérała òddónô dzejoszka naszégò partu – Alicjô Klinkòsz. Do te naszé pòtkanié achtnął wasta Pioter Skrzëpkòwsczi ze swòjima dwùma rozspiewónëma córeczkama. Ale to dopiérze ba przëgriwka, bò dali wëstąpiłë białczi KGW z trzema kòlãdama (przëgriwający Edmùńd Klas). Òbczas negò ùbëtnygò spiéwaniô, part nasz bédowôł pòspólno ùczba spiéwaniô kaszëbsczi kòlãdë – jedny, zó to bëlno zaspiéwóny. Do te nasz fòtograf sprawił òdjimczi (Roman Klinkòsz), jaczi bãdą do òbzéranio, bëłë darënczi ë rozegracja z nôgrodama.
Jesmë nie zabôczëlë ò patronie łońsczégò rokù - Janie Karnowszim. Kòrbiónkã na téma Karnowsczégò ë jegò lëtëracczégò ùrobkù pòprowadzył nasz gòsc, wasta Eugeniusz Prëczkòwszczi. Ba téż zaprezentowónô mùzycznô platã „Wãdzëbôków” z piesniama do wierztów Jana Karnowsczégò. Adóm Hébel nadczidnął ò zdrzódłach ë zwëkach zrzëszonëch ze swiãta, znónégò jakno DJK. Latos nasz part achtnié no swiãto 18 strëmiannika ùroczëstą, z kaszëbską lëturgią słowa mszą sw. z pasowną mùzyczną òprawą. Pò ny mszë swiãty, do grëpë z młodëma, mdze miôł swòj pierszi rôz pòkôz teatru, jaczi pòkôże...
Co pòkôże - to bãdzemë mùszimë òbôczëc.
Wszëtczima dzãkùjã za bëtnosc na tim zetkaniém

Strona do wydruku Poleć tę stronę (e-mail)
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002