Wiadomo?ci - Aktualno?ci - Podzi?kowania
Losowe zdj?cie
Dzie? Jedno?ci Kaszubów 2005, Gda?sk 18
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Aktualno?ci : Podzi?kowania
Wysłane przez: Redakcja-nk dnia 29.12.2012 9:23:59 (8409 odsłon)
Aktualno?ci

Po ponad dwóch latach od reaktywacji portalu naszekaszuby.pl nadszed? czas na zmiany. Z pocz?tkiem Nowego Roku 2013 zarz?dzanie portalem przejmuje nowy w?a?ciciel. To ju? on w I kwartale przysz?ego roku b?dzie podejmowa? decyzj? o formie i dalszych planach rozwoju portalu. W zwi?zku z wdra?anymi zmianami od dzi? zawieszone zosta?o dodawanie nowych wpisów i komentarzy.

?egnaj?c si? z u?ytkownikami i sympatykami portalu naszekaszuby.pl chc? podzi?kowa? Wam za wiele "dyskusji", za zdj?cia, za emocje, za zainteresowanie sprawami Kaszub i Pomorza. Szczególnie chc? te? w tym podzi?kowaniu wyró?ni? BCirock?, która pomaga?a mi przez dwa lata w prowadzeniu naszychkaszub.pl oraz TomaszaZ i Kmicica, którzy dbali o powi?kszanie naszej galerii zdj??. Mam nadziej?, ?e b?d? móg? "spotyka?" si? z Wami nadal na innych portalach, cho?by na facebooku. Mo?e przyjedzie te? czas, ?e spotkamy si? w nowym internetowym projekcie po?wi?conym Pomorzu.

Jark

Strona do wydruku Poleć tę stronę (e-mail)
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002