Wiadomości - Kultura i twórczość - Konkurs literacki „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”
Losowe zdjęcie
Tëchòlô
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kultura i twórczość : Konkurs literacki „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”
Wysłane przez: paulk dnia 16.2.2005 14:41:35 (2696 odsłon)

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie ma zaszczyt zaprosić do udziału w OTWARTYM KONKURSIE LITERACKIM „GNIEWIŃSKIE PIÓRO” - IV edycja. Na wniosek uczestników wracamy do terminu zimowo-wiosennego, który sprzyja twórczości literackiej.

REGULAMIN
OTWARTEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„GNIEWIŃSKIE PIÓRO” – IV EDYCJA

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie

Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino.

1. Cele konkursu:
- zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych,
- wyłowienie talentów literackich,
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
- spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia
literackiego.

2. Adresaci konkursu:
- mieszkańcy gminy Gniewino w każdym wieku,
- wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie, również spoza terenu
gminy Gniewino.

3. Zasady uczestnictwa:
Do konkursu można zgłosić utwory dotąd nie publikowane i nie
nagradzane w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w trzech
kategoriach: proza, poezja i scenariusz. Prace mogą być ilustrowane. Utwór
należy opatrzyć godłem (pseudonimem), to samo godło powinno występować
na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze ( imię,
nazwisko, wiek, adres, numer telefonu ). Na pracy, przy godle, należy
również, w przypadku dzieci i młodzieży, podać wiek autora.

4. Termin składania prac:
Prace należy składać do dnia 15.05.2005 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Gniewinie, bądź przesłać pocztą na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie
Gniewino 80
84-250 GNIEWINO

5. Kryteria ocen:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa.

6. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora.
Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs i zastrzega sobie prawo
do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu
publikacji.

7. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
Organizatora i Sponsorów.

8. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje
telefonicznie lub pisemnie.

9. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną
decyzję podejmą Organizatorzy w porozumieniu z Jury.

10. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu
(0 58) 670 69 38.

Strona do wydruku Poleć tę stronę (e-mail)
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002