Wiadomości - Aktualności - XXXIV Konkurs ”Ludowe talenty”
Losowe zdjęcie
Nadole
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Aktualności : XXXIV Konkurs ”Ludowe talenty”
Wysłane przez: Michal dnia 16.3.2005 16:30:53 (4988 odsłon)
Aktualności

Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w XXXIV Konkursie “LUDOWE TALENTY”. Celem Konkursu jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji kulturowej Kaszub i Pomorza poprzez rozbudzanie zainteresowania regionalną twórczością artystyczną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przydatność użytkową wyrobów; wyszukiwanie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży naszego regionu oraz pobudzanie młodych twórców do doskonalenia swego warsztatu.

Przedmiotem konkursu są następujące dziedziny sztuki ludowej: rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plastyka obrzędowa, kwiaty z bibuły, haft, intarsja, zabawki, ptaszki, instrumenty muzyczne, tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo, wyroby z rogu.

W Konkursie „LUDOWE TALENTY” mogą wziąć udział dzieci i młodzież z woj. pomorskiego w trzech kategoriach wiekowych: 7 – 10, 11 – 15 i 16 – 21 lat. Każdy uczestnik może uczestniczyć w kilku różnych dziedzinach Konkursu, pod warunkiem przedstawienia zestawu 3 prac w każdej dziedzinie. Nadesłane prace nie mogły być wcześniej prezentowane w Konkursie „LUDOWE TALENTY” ani w żadnym innym. Każda praca konkursowa musi być opatrzona dobrze umocowaną trwałą metką zawierającą: imię, nazwisko, adres i wiek autora, tytuł pracy oraz nazwisko opiekuna/instruktora – dane na rzeźbach można wyryć, a na intarsjach i malowidłach na szkle wypisać. Dane twórców haftów należy umieścić na łatkach po lewej stronie pracy.

Przedstawione prace oceni powołany przez organizatora zespół jurorów, w skład którego wejdą profesjonalni plastycy, etnografowie, uznani twórcy ludowi i nauczyciele plastyki. Ilość i kategorie nagród ustala Jury. Przewiduje się nagrody specjalne za szczególną wartość użytkową prac i prace w ginących dziedzinach twórczości ludowej. Jury może przyznać wyróżnienia dla opiekunów/instruktorów młodych artystów. Prace finałowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. Po zakończeniu wystawy uczestnicy Finału przekazują jedną ze swoich prac konkursowych – wybraną przez Jury – na rzecz organizatorów Konkursu.

Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać na adres Oddziału Gdańskiego ZK-P: 80-834 Gdańsk, ul. Szewska 1/4 (tel. 301-32-35) do dnia 15 kwietnia 2005 r. Prace należy dostarczyć w dniach 20-21 maja między godz. 10-13 do Zielonej Bramy w Gdańsku (Długi Targ 24, wejście od Długiego Targu z lewej strony). Finał Konkursu odbędzie się 4 czerwca 2005 r. w Gdańsku w Zielonej Bramie.
Karta zgłoszenia oraz pełna dokumentacja Konkursu dostępne pod adresem wkonkel@wp.pl.

Koordynator Konkursu
Wojciech Konkel
REGULAMIN XXXIV KONKURSU
“LUDOWE TALENTY”

Cele Konkursu:
- rozbudzanie zainteresowań regionalną twórczością artystyczną Kaszub i Pomorza, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przydatność użytkową wyrobów
- wyszukiwanie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży naszego regionu
- pobudzanie młodych twórców do doskonalenia swego warsztatu
- podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji kulturowej Kaszub i Pomorza

Przedmiotem konkursu są następujące dziedziny sztuki ludowej:
rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plastyka obrzędowa, kwiaty z bibuły, haft, intarsja, zabawki, ptaszki, instrumenty muzyczne, tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo, wyroby z rogu

Uczestnicy
- w Konkursie „LUDOWE TALENTY” biorą udział dzieci i młodzież z woj. pomorskiego w trzech kategoriach wiekowych: 7 – 10, 11 – 15 i 16 – 21 lat
- każdy uczestnik może wziąć udział w kilku różnych dziedzinach Konkursu pod warunkiem przedstawienia zestawu 3 prac w każdej dziedzinie
- nadesłane prace nie mogły być wcześniej prezentowane w Konkursie „LUDOWE TALENTY” ani w żadnym innym
- każda praca konkursowa musi być opatrzona dobrze umocowaną trwałą metką zawierającą: imię, nazwisko, adres i wiek autora, tytuł pracy oraz nazwisko opiekuna/instruktora – dane na rzeźbach można wyryć (o ile to możliwe), a na intarsjach i malowidłach na szkle wypisać. Dane twórców haftów prosimy umieścić na łatkach po lewej stronie pracy
- przedstawione prace oceni powołany przez organizatorów zespół jurorów, w skład którego wejdą profesjonalni plastycy, etnografowie, uznani twórcy ludowi i nauczyciele plastyki
- ilość i kategorie nagród ustala Jury. Przewiduje się nagrody specjalne za szczególną wartość użytkową prac i prace w ginących dziedzinach twórczości ludowej
- Jury może przyznać wyróżnienia dla opiekunów/instruktorów młodych artystów
- na Wystawie Pokonkursowej będą prezentowane tylko prace finałowe
- po zakończeniu wystawy uczestnicy Finału przekazują jedną ze swoich prac konkursowych – wybraną przez Jury – na rzecz organizatorów Konkursu.

Zgłoszenia

- Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać na adres Oddziału Miejskiego ZK-P w Gdańsku: 80-834 Gdańsk, ul. Szewska 1/4 tel. 301-32-35 do dnia 15 kwietnia 2005 r. (prosimy wypełnić kartę drukowanymi literami i bardzo dokładnie).
- Prace należy dostarczyć w dniach 20-21 maja między godz. 10-13 do Zielonej Bramy w Gdańsku (Długi Targ 24, wejście od Długiego Targu z lewej strony)
- Finał Konkursu odbędzie się 4 czerwca 2005 r. w Gdańsku w Zielonej Bramie (szczegółowy harmonogram Finału uczestnicy otrzymają w późniejszym terminie)

Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdański
Współpraca: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Klub Studencki "POMORANIA"

Strona do wydruku Poleć tę stronę (e-mail)
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002