Wiadomości - Aktualności - Nie tylko tabaka czyli chwyty poniżej pasa
Losowe zdjęcie
III Międzynarodowa Konferencja WIELKIE POMORZE
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej


« 1 ... 266 267 268 (269) 270 271 »
Wysłane przez: sgeppert dnia 12.6.2002 11:40:00 (2489 odsłon)
Aktualności

Tomasz Antoni von Piechowski, 12.07.2002

Jeśli ktoś mówi co wie, to wcale nie znaczy, że wie co mówi. Jan Chrzan na łamach „Dziennika Bałtyckiego” (7.06.2002 r.) snuje kasandryczne wizje: niektórzy Kaszubi (w tym niżej podpisany), wzywali swoich ziomków do deklarowania narodowości kaszubskiej w czasie minionego spisu powszechnego. Zdaniem Redaktora jest to „jawna głupota i brak szczypty instynktu państwowego” (toporna aluzja do nazwiska redaktora naczelnego „Òdrodë” Pawła Szczypty). W felietonie pobrzmiewa też „schadefreude” – J. Chrzan rzekomo przewidział obecną sytuację, zaś władze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego były głuche na te mądre rady i teraz mają za swoje. Jego zdaniem jest ona rezultatem „podbijania bębenka Kaszubom” po roku 1989, poprzez przypisywanie nam szeregu cech pozytywnych. Chrzan domaga się, aby Kaszuba o autorytecie ogólnopolskim skrytykował publicznie „pomysł na >>odrębny naród<<”, w przeciwnym bowiem razie możemy się doczekać sytuacji, przy której słynne plagi egipskie, to bułka z masłem: eliminacja nie władających kaszubskim z administracji lokalnej, gorszego traktowania nie-Kaszubów przez „aparat władzy”, żądania autonomii „w stylu baskijskiej ETA”. Zdaniem Chrzana „W takiej autonomii wilniucy, galicyjskie antki, stanowiliby mniej uprzywilejowaną obcojęzyczną mniejszość”. Włos się na głowie jeży. Kaszubska hydra głowę podnosi...

>> Więcej >> | (8349 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 7.6.2002 11:30:00 (5223 odsłon)
Aktualności

Narodowość śląska w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań. Komunikat RAŚ dla mediów zachodnioeuropejskich, 7.06.2002

Szanowni Państwo,

Zalecony przez ONZ i przeprowadzany w Polsce w dniach od 21 maja do 8 czerwca br. Powszechny Spis Ludności i Mieszkań, jest obecnie jednym z najważniejszych wydarzeń w kraju. Głównym celem spisu jest pozyskanie informacji na temat rozmieszczenia ludności, kwestii społecznych i demograficznych, aktywności zawodowej, standardów mieszkaniowych, życia, itd.

Wśród pytań zadawanych respondentom dwa dotyczą szeroko pojętej etniczności, tzn. pytanie o narodowość i język jakim posługuje się pytany. Chociaż władze podkreślają, że wszystkie odpowiedzi muszą być wpisane do formularzy w takiej formie w jakiej podaje to osoba spisywana, zasada ta jest masowo naruszana w kontekście pytania o narodowość.

>> Więcej >> | (8140 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 7.6.2002 11:30:00 (2407 odsłon)
Aktualności

7.06.2002

Pan Krzysztof Janik, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pan Tadeusz Toczyński, Generalny Komisarz Spisowy

Do Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce napływają sygnały, że podczas Narodowego Spisu Powszechnego mają miejsce nieprawidłowości, które mogą w rezultacie wpłynąć na ustalenia statystycznej liczby obywateli polskich, którzy zadeklarowali przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych.

>> Więcej >> | (3470 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 29.5.2002 11:30:00 (2332 odsłon)
Aktualności

Depesza PAP, 29.05.2002

Zarząd Główny Towarzystwa Słowaków w Polsce domaga się wymiany rachmistrzów i powtórzenia spisu powszechnego wśród przedstawicieli tej narodowości na Orawie.

Według sekretarza towarzystwa Ludomira Molitorisa, rachmistrzowie odwiedzający domy Słowaków w gminie Jabłonka w powiecie nowotarskim rubrykę dotyczącą narodowości wypełniają ołówkiem. Słowacy obawiają się, że taki sposób wypełniania formularzy może grozić zafałszowaniem wyników spisu.

>> Więcej >> | (1718 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 28.5.2002 11:30:00 (2071 odsłon)
Aktualności

Prof. dr hab. Brunon Synak, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

TADEUSZ TOCZYŃSKI
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
ul. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Z wielkim zaniepokojeniem otrzymujemy informację o tym, że rachmistrzowie spisowi nie zadają pytań o narodowość i język, a nawet odmawiają wpisania podawanego przez respondentów języka kaszubskiego do kwestionariusza. Ten ostatni przypadek miał miejsce w Bytowie, w dniu 27 maja br. o godz. 17.30, kiedy to rachmistrz Renata B. [pełne personalia przekazane adresatowi] odmówiła wpisania tego języka.

Uprzejmie proszę o natychmiastową interwencję w tej sprawie.

prof. dr hab. Brunon Synak
Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Komisarz Spisowy w Gdańsku
2. Gminny Komisarz Spisowy w Bytowie

28.05.2002

Wysłane przez: sgeppert dnia 27.5.2002 11:20:00 (2518 odsłon)
Aktualności

Tomasz Antoni von Piechowski - Prezes Oddziału ZK-P w Toruniu, Odpowiedź na list prof. Brunona Synaka z 18.05.02, 27.05.2002

Wielce szanowny Panie Prezesie,

Niepodważalną zasługą pańskiego pokolenia jest to, że żyjemy dzisiaj w wolnym i demokratycznym państwie – III Rzeczpospolitej. Zasługą najistotniejszą, jest możliwość nieskrępowanego głoszenia własnych poglądów, dlatego cieszę się, że mogę z tej wolności korzystać. Nie podzielam Pańskiego zdziwienia z powodu zastosowania formy „Listu otwartego”, która Panu kojarzy się ze „środowiskami skompromitowanymi, skonfliktowanymi i podzielonymi”. Uznałem, że sprawa statusu grupowego Kaszubów, zwłaszcza w kontekście „Spisu Powszechnego 2002” jest kwestią, zbyt ważną by ograniczyć ją do kurtuazyjnej wymiany korespondencji pomiędzy nami. Dotyczy ona bowiem nie tylko społeczności zrzeszonej, ale także pozostałych Kaszubów żyjących w Polsce i poza granicami naszej Ojczyzny. Nie podzielam również Pańskiego zmartwienia z tego powodu, że wystąpiłem jako prezes jednego z oddziałów Zrzeszenia, kierując do Pana wspomniane pismo. Miałem do tego prawo, ponieważ zostałem wybrany prezesem w demokratycznym głosowaniu. Nie rozumiem jak należy interpretować Pańskie stwierdzenie, że nikt nie upoważnił mnie „do podpierania się pełnioną (...) funkcją w Zrzeszeniu”, gdy kierowałem do Pana swój list. Czy to oznacza że głos szeregowego członka ZK-P liczy się mniej niż głos prezesa czy wiceprezesa?

>> Więcej >> | (5446 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 24.5.2002 11:20:00 (2300 odsłon)
Aktualności

Stanisław Geppert, List otwarty do posła Jerzego Czerwińskiego, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Sopot, 24.05.2002

Panie Pośle,

Zwracam się do Pana związku z depeszą PAP podającą, iż zwrócił się Pan do Generalnego Komisarza Spisowego o uniemożliwienie wpisywania w rubryce "narodowość" przynależności do grupy etnicznej, obawiając się, iż w przeciwnym razie może się okazać, "że Polaków jest w Polsce ok. 25 mln a reszta to będą Górale, Ślązacy, Mazowszanie i Kaszubi".

Mam szczęście mieszkać w Trójmieście, mając bliski kontakt z fenomenem kaszubszczyzny. Uprawiając turystykę poznałem również fascynującą różnorodność kulturową, w tym również etniczną, różnych regionów Polski. Jestem głęboko przekonany, że właśnie ta różnorodność jest naszym ogromnym bogactwem, mogącym owocować kulturowo, intelektualnie i - oby - komercyjnie. Kulturową różnorodność Polski należy utrzymywać i stwarzać lokalnym społecznościom warunki do nieskrępowanego rozwoju, ku naszemu wspólnemu dobru.

>> Więcej >> | (5117 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 22.5.2002 11:20:00 (2495 odsłon)
Aktualności

depesza PAP, 22.05.2002

Posłowie LPR zwrócili się do Generalnego Komisarza Spisowego o skorygowanie instrukcji dla rachmistrzów tak, by w formularzach spisowych nie można było wpisywać przynależności do grupy etnicznej, a jedynie narodowość.

"Tak się nieszczęśliwie złożyło, że Generalny Komisarz Spisowy rozszerzył w instrukcji dla rachmistrzów pytanie o narodowość poprzez domniemanie, że w odpowiedzi można wpisywać również przynależność do grupy etnicznej" - powiedział w środę na konferencji prasowej Jerzy Czerwiński, poseł LPR z opolskiego i wiceszef sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych.

>> Więcej >> | (2225 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 21.5.2002 11:10:00 (2649 odsłon)
Aktualności

Mariusz Szmidtka "Dziennik Bałtycki", 21.05.2002

Dziś rozpoczyna się spis powszechny, który potrwa do lipca. Ma on charakter wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii polskiej administracji zostaniemy zapytani o język i narodowość.

- W czasie przygotowań do spisu pojawiły się sygnały, że na szkoleniach rachmistrzów uczono, iż kaszubski to nie jest język, a Kaszubi nie są grupą etniczną. Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wystosował ostry protest do generalnego komisarza spisowego - mówi Artur Jabłoński, starosta pucki, a wiceprezes zrzeszenia. W efekcie komisarze spisowi zostali pouczeni o właściwym zachowaniu się ,przy pytaniach o narodowość, tj. niekwestionowanie odpowiedzi przekazywanych przez respondenta". Wczoraj w niektórych miastach kaszubskich m.in. Kartuzach, Wejherowie, Pucku i Kościerzynie pojawiły się ulotki, w których zachęca się do deklarowania narodowości i języka kaszubskiego w spisie powszechnym. - Zdecydowanie odcinamy się od tego typu działań - mówi prof. Brunon Synak, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

>> Więcej >> | (4205 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 21.5.2002 11:10:00 (2186 odsłon)
Aktualności

Janusz Kowalski, 21.05.2002

Kaszubi byli, szczególnie od połowy XIX do połowy XX wieku, poddani silnej germanizacji i polonizacji, a wraz z tym Kaszuby były areną polsko-niemieckiej walki narodowej. Elity kaszubskie wmówiły wówczas Kaszubom, że są Polakami. Uczyniły tak wobec słowiańskości Kaszubów i w obawie, że w warunkach walki narodowych gigantów: polskiego i niemieckiego, mały ich naród zostanie starty z powierzchni ziemi. Tych przesłanek, kierujących działaniami ówczesnych elit kaszubskich, obecnie nie ma.

Jest odrębny język kaszubski, są odrębne zwyczaje, kultura, literatura, etos pracy i w ogóle życia. Kaszubi mają silne poczucie własnej tożsamości. Są więc warunki do narodowego kaszubskiego określenia się.

>> Więcej >> | (2696 bajtów)
« 1 ... 266 267 268 (269) 270 271 »
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002