Wiadomości - Miesięcznik "Pomerania" - "Pomerania" nr 9/2006
Losowe zdjęcie
Pocišg 14
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)

« 1 ... 5 6 7 (8) 9 »
Wysłane przez: sgeppert dnia 29.8.2006 16:00:00 (3426 odsłon)

Pomerania 9/2006Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jako wydawca „Pomeranii”, zdecydował się na poszerzenie oferty składanej co miesiąc czytelnikom tego pisma o dodatek „Stegna”. U niektórych tytuł ten może przywoływać na pamięć zrzeszeniowy informator z lat 80. Ta nowa „Stegna” będzie jednak miała charakter krytyczno-literacki. Ma się ukazywać co kwartał, a w przyszłości być może częściej, jeśli siły redakcyjne i środki finansowe na to pozwolą. (Artur Jabłoński, Stegna – kaszubski dodatek do „Pomeranii”więcej w „Pomeranii”)

>> Więcej >> | (23224 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 12.7.2006 13:42:17 (3933 odsłon)

Pomerania 7/2006Czasem kierowane są do mnie takie zapotrzebowania: Opisz szlaki kajakowe w województwie gdańskim (dawniej) lub pomorskim (obecnie). Otóż są to życzenia formułowane fałszywie. Wszystko, co dotyczy problematyki wodnej, np. zlewni, może bowiem być sensownie rozpatrywane tylko w ich obszarach, a przecież nie pokrywają się one z granicami administracyjnymi. (Janusz Kowalski, Pomorskie szlaki kajakowe).
Nowa, wakacyjna „Pomerania” (nr 7-8) ukaże się 14 lipca br. W numerze:

>> Więcej >> | (26732 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 12.6.2006 22:03:38 (2617 odsłon)

Szósty numer „Pomeranii” ukazał się 8 czerwca br.
Większość Polaków nie zawsze dostrzega znaczenie mediów lokalnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W najbardziej nośnym przekazie – ogólnopolskich programach informacyjnych ich problemy i podejmowane przez nie sprawy mają szanse zaistnieć wyłącznie poprzez poruszanie kontrowersyjnej tematyki. Przy takich okazjach czasami pojawia się problem zachowania niezależności w relacjach z lokalnymi politykami czy urzędnikami. Dowodem na to są np. głośne sprawy redaktora „Wieści Polickich” – Andrzeja Marka czy Jerzego Jureckiego i „Tygodnika Podhalańskiego”. (Piotr Tyma, Media lokalne – zwierciadło demokracji, s. 4)

>> Więcej >> | (20488 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 9.5.2006 18:30:52 (3250 odsłon)

Pomerania nr 5/2006Nowy numer „Pomeranii” ukaże się 16 maja br.

Jednym z głównych celów wprowadzanej od 1999 roku reformy oświaty miało być wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich. Hasło piękne, ale narzędzia jego realizacji, niestety, źle dobrane. Rozwiązaniem podstawowych problemów oświaty jakimi są wysokie koszty utrzymania małych wiejskich szkół i zmniejszająca się liczba dzieci, miała się stać „racjonalizacja sieci szkolnej”, czyli innymi słowy likwidacja takich placówek. Rządzący wykazali się w ten sposób brakiem zrozumienia specyfiki wsi, tego, czym jest dla niej szkoła, jaką pełni rolę. Na szczęście mieszkańcy wsi okazali się niezwykle twórczy. Znaleźli sposób na rozwiązanie problemów ekonomicznych i demograficznych, z którymi nie dają sobie rady politycy. Stworzyli program Mała Szkoła, który nakreśla drogę nie tylko do pokonania problemów w oświacie, ale znacznie więcej – pokazuje jak należy rozwijać wieś. (Alina Bałdyga-Kozińska, Małe szkoły szansą rozwoju wsi, s. 4)

>> Więcej >> | (16392 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 4.4.2006 22:34:29 (5139 odsłon)

Pomerania nr 4/2006Najnowszy numer „Pomeranii” ukaże się w czwartek, 6 kwietnia.
W numerze m.in.:

Społeczeństwo oczekuje podania do publicznej wiadomości nazwisk kapłanów, którzy splamili się współpracą z aparatem bezpieczeństwa. Od pięciu lat czytam dokumenty pozostawione po tajnych służbach i dziś mogę potwierdzić, że rzeczywiście wiele z nich dotyczy kapłanów. Trudno się dziwić, iż tak wiele miejsca poświęcono właśnie im, skoro Kościół był dla komunistów aż do roku 1989 wrogiem numer jeden. Praca funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa polegała głównie na szukaniu tzw. haków na ludzi związanych z Kościołem i ograniczaniu ich „wrogiej roboty”. Lektura pozostawionej przez nich spuścizny aktowej chwilami może szokować.

>> Więcej >> | (19749 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 2.3.2006 19:04:08 (3310 odsłon)

Pomerania nr 3/2006Nowy numer „Pomeranii” ukaże się 9 marca br.
W numerze m.in.:

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jako reprezentant największej organizacji etniczno-regionalnej w północnej Polsce, z wielkim niepokojem obserwuje inicjatywy mające doprowadzić do podziału naszego regionu. Stanowczo sprzeciwiamy się oderwaniu od województwa pomorskiego jego zachodnich powiatów i wcieleniu ich do mającego powstać województwa środkowopomorskiego. (więcej w „Pomeranii”)

>> Więcej >> | (17047 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 10.2.2006 14:00:00 (3770 odsłon)

Pomerania nr 2/2006
Nowy numer „Pomeranii” ukaże się 9 lutego br.

Spis treści:

2. Złoty jubileusz Zrzeszenia

3. Komunikat

4. Artur Jabłoński, Polityka celów
Okres ostatnich kilkunastu lat przemian politycznych, jakie zaszły w Polsce i odcisnęły piętno na każdym z jej obywateli, to także czas istotnych przewartościowań w ruchu kaszubsko-pomorskim. Jego uczestnicy szybko dojrzeli do nowej sytuacji i już podczas II Kongresu Kaszubskiego, który odbył się w Gdańsku w 1992 roku sformułowali główne kierunki „przebudowy struktur życia publicznego”, zapisane w kongresowej uchwale. W tym samym dokumencie postulowano, żeby Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie „jako współtwórca i reprezentant ruchu kaszubskiego” dopracowało się „wyraźnie sprecyzowanego programu działań politycznych” niezbędnych dla realizacji działań statutowych Zrzeszenia. Program taki formułowano i modyfikowano przy okazji kolejnych walnych zjazdów delegatów Zrzeszenia, odbywających się co trzy lata, opowiadając się przy tym za niezależnością od jakichkolwiek partii politycznych. (więcej w „Pomeranii”)

>> Więcej >> | (16205 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 2.1.2006 16:10:00 (4334 odsłon)

Pomerania nr 1/2006 Nowy numer „Pomeranii” ukaże się do 17 stycznia br.
Spis treści:

4. Listy

7. Iwona Joć, O współczesnej architekturze Gdyni
Wyobraźmy sobie morze. Na nim masę statków zmierzających do portu, pasażerów ze swoich kabin przez bulaje wypatrujących lądu. Wyjące, na znak przybijania olbrzymów do brzegu, syreny. Następnie spójrzmy na Gdynię, miasto, które z morskich fal się wynurza. Na tutejszych ludzi mieszkających w domach niejednokrotnie statki przypominających, przemierzających, niczym pokłady, współcześnie powstałe centra handlowe, restauracje... O tym, że morze inspiruje wielu – pisarzy, muzyków, a nawet reżyserów – wiadomo nie od dziś. Ale mało kto ma świadomość, że jest natchnieniem także dla architektów. (Więcej w „Pomeranii”)

>> Więcej >> | (10309 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 14.12.2005 16:00:40 (4614 odsłon)

Redakcja miesięcznika "Pomerania" przyznała nagrody "Skra Ormuzdowa" za rok 2005. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 15 grudnia br. o godz. 17:30, w Tawernie Mestwin w Gdańsku, ul. Straganiarska 20-22.

>> Więcej >> | (1013 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 22.11.2005 23:04:47 (4011 odsłon)

Pomerania nr 6/2005Już 7 grudnia br. ukaże się kolejny, szósty w tym roku, numer „Pomeranii”. Dla Czytelników naszego pisma mamy niespodziankę – dwustronny kalendarz na rok 2006, formatu A-3, z nazwami miesięcy w językach kaszubskim i polskim. Jednocześnie informujemy, że od stycznia pismo, jak dawniej, ukazywać się będzie co miesiąc.

>> Więcej >> | (24215 bajtów)
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 »
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002