Komendant Józef Gierszewski i TOW Gryf Pomorski - zaproszenie

Data 1.12.2006 8:10:00 | Kategoria: Imprezy

Z a p r o s z e n i e – Informacja.

Szanowni Państwo - Drodzy Przyjaciele !

9 grudnia 2006 r. w Dziemianach (pow. Kościerzyna) i na terenie Leśnictwa Dywan (Nadleśnictwo Lipusz) odbędzie się uroczystość ku pamięci Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski i jej Komendanta mjr Rysia - Józefa Gierwszewskiego. (W 106. rocznicę Jego urodzin)

Jednocześnie zostanie przekazana uczniom szkoły w Dziemianach i szkół noszących im. TOW GP (Chojnice, Lębork i SP w Borzyszkowach, której sukcesorem jest SP i G w Lipnicy)
Leśna Izby Patriotyzmu i Tradycji im. Józefa Gierszewskiego Komendanta TOW GP

Jest to skromny wkład Fundacji i dwumiesięcznika Naji Gochë
w uświetnienie nie tylko rocznicy urodzin Komendanta, ale także 50 rocznicy powstania Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

Uroczystość tą możemy zorganizować dzięki wsparciu i pomocy Instytutu Kaszubskiego, Oddziału ZK-P w Karsinie, władz samorządowych i oświatowych gminy Dziemiany, Nadleśnictwa w Lipuszu i zaangażowaniu wielu indywidualnych Darczyńców i Sponsorów, a zwłaszcza dzięki wsparciu Pana Leszka Gierszewskiego – właściciela firmy Drutex w Bytowie.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Kaszubów – Pomorzan, którym droga jest nasza historia, w tym do Drechów Prezesów Oddziałów Kaszubskich i Kociewskich oraz organizacji regionalnych o udział przedstawicieli Waszych Oddziałów i ich sztandarów w tej uroczystości.

Liczymy na udział przedstawicieli środowisk weteranów i kombatantów pomorskiego Ruchu Oporu i uczestników II wojny światowej. To dla nich i ich nieżyjących już współtowarzyszy kaszubsko-pomorskiej konspiracji, organizujemy to spotkanie, chcąc wyrazić tym samym naszą wdzięczność a młodzieży na ich przykładzie pokazać, jak należy godnie żyć i kształtować swe obywatelskie i pronarodowe postawy.

W związku z powyższym prosimy Szanownych Państwa - Zrzeszyńców, aby w naszym wspólnym imieniu zwrócili się do członków tych organizacji i w miarę możliwości pomogli oraz zachęcili ich do udziału w tym patriotycznym spotkaniu, by m.in. mogli oni na przykładzie swego życia zaświadczać o naszym kaszubskim i polskim patriotyzmie.

Stąd także wystąpiliśmy z apelem do nauczycieli i uczniów szkół na Zaborach, w Borach i Gochach o wzięcie udziału w tej żywej lekcji patriotyzmu i kultywowania chlubnej regionalnej tradycji społeczno-obywatelskiej

Mamy nadzieje, że tę uroczystość licznie zaszczycą osobistości
naszego życia polityczno-społecznego, przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i samorządowych a także instytucji i jednostek państwowych, w tym wojska policji, a także innych organizacji a przede wszystkim Kaszubi – mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny.


*

Program uroczystości:

11:00 - uroczysta Msza św. w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach, którą poprowadzi ks. kanonik Józef Empel proboszcz parafii

12:15 - przejazd autokarami (7 km) na teren Leśnictwa Dywan w okolice „bunkra -kwatery - mjr Rysia", gdzie nastąpi uroczyste poświecenie krzyża i tablicy pamięci oraz przekazanie uczniom pod opiekę Leśnej Izby Patriotyzmu i Tradycji im. Józefa Gierszewskiego.

13:45 - w auli miejscowego Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego spotkanie Kombatantów z uczestnikami uroczystości a zwłaszcza z młodzieżą. Spotkanie to będzie miało charakter lekcji historyczno-patriotycznej, do której wprowadzenia dokona prof. Józef Borzyszkowski - dyr. Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku. Przewidziane są także inne wystąpienia w tym uczniów.

15:30 - Szkoła Podstawowa - okolicznościowy poczęstunek „kawą i kaszubskim kuchem".

Mszę świętą, jak uroczystość poświecenia kaplicy - krzyża, uświetni kompania honorowa Marynarki Wojennej WP oraz zespół Kaszuby z Karsina - Wiela.


**

Wprowadzenia do niniejszej „lekcji” dokona prof. Józef Borzyszkowski - dyr. Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.

Ponadto będą (jak wspomniałem wyżej) wygłoszone trzy wystąpienia przygotowane przez uczniów ze szkół biorących udział w tej dyskusji nt.

1.Józef Gierszewski - nauczyciel (w szkołach w Czarnowie, Przymuszewie, Brusach, Kowalewie i Chełmży) historyk (monografia Kowalewa) i wychowawca młodzieży.

2. Gochy - miejsce urodzenia i wychowania a także działalności patriotycznej i konspiracyjnej mjr Rysia. Na ile żywa jest na Gochach i Zaborach pamięć o tym Bohaterze ...?

3. Życie i działalność Alojzego Bruskiego - kpt. "Grab" z Piechowic gm. Dziemiany, żołnierza AK (rozstrzelany na mocy stalinowskiego wyroku w 1946 roku w więzieniu we Wronkach). Jego działalność konspiracyjna w tym współpraca z mjr Rysiem. Przykład wierności patriotycznym ideałom

***

A więc do zobaczenia w Dziemianach!

Serdecznie pozdrawiam Wszystkich, szczególnie w dniu dzisiejszym, bo (jak ten czas leci) w rocznicę mych 64 urodzin.

Zbigniew Talewski Słupski Zaborak Goch

Fundacja i dwumiesięcznik Naji Gochë

22 listopada 2006 r.
Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=1282