„Lato na Kaszubach i Pomorzu” - konkurs „Pomeranii”

Data 27.8.2007 20:17:47 | Kategoria: Miesięcznik "Pomerania"

Dobre tradycje wymagają pielęgnowania. Tak jest i w przypadku organizowanego – po dłuższej przerwie – przez redakcję „Pomeranii” konkursu „Lato na Kaszubach i Pomorzu”. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo podzielić się swoimi wrażeniami z czasu spędzonego w naszym regionie. Oczekujemy na teksty zawierające refleksje o zachodzących w nim zmianach społeczno-gospodarczych, przejawach lokalnej kultury, tradycji i obyczajowości.
Prace mogą mieć formę wspomnień, reportażu, szkicu lub felietonu i nie powinny przekraczać 6 stron znormalizowanego maszynopisu. Te najciekawsze, nigdzie wcześniej nie publikowane i nienagradzane zostaną zamieszczone na łamach miesięcznika, a ich autorzy otrzymają honoraria w wysokości 600, 400 lub 300 złotych.

Termin składania tekstów w formie papierowej i zapisie na CD bądź dyskietce upływa 17 września 2007 roku. Należy je dostarczyć na adres: Miesięcznik „Pomerania”, ul. Straganiarska 21-22, 80-837 Gdańsk, z dopiskiem „Lato na Kaszubach i Pomorzu”. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora oraz dokładny adres i telefon kontaktowy (ewentualnie e-mail). O wynikach konkursu redakcja poinformuje w numerze listopadowym.Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=1447