Pomóżmy MARKOWI WAŁDOCHOWI!!!

Data 19.1.2008 2:40:00 | Kategoria: Aktualności

W naszej społeczności zrzeszonej nikt nie powinien czuć się osamotniony, zwłaszcza w chwilach najtrudniejszych. Dlatego oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Kolbudach zainicjował zbiórkę pieniędzy na leczenie Marka Wałdocha – założyciela tego partu i byłego prezesa, człowieka z całego serca oddanego kaszubszczyźnie.


Marek Wałdoch od lat zmaga się z ciężką chorobą wątroby. Jedynym ratunkiem dla niego jest przeszczep tego organu. Przeprowadzenie operacji oraz dalsza rekonwalescencja wymagają jednak środków finansowych. Wiemy, że osób, które znają, cenią i chcą wspomóc chorego nie brakuje. Z myślą o nich utworzone zostało konto, z którego środki przeznaczone zostaną na ten szczytny cel.

Wszystkim ofiarodawcom składamy gorące podziękowanie za okazanie serce.

Na konto w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gd. o/Kolbudy
nr 93 8335 0003 0402 0406 2000 0002
z dopiskiem „Na leczenie Marka"


Pozdrawiam
Anna MilochPowyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=1529