en.kaszubia.com | pl.kaszubia.com

Data 23.9.2008 18:28:09 | Kategoria: Aktualności

Jesma rad z tegò, że mòżemë Wama dac wiédzã ò tim, że 20. séwnika mómë òficjalno zrëszoną anielskòjãzëkòwą wersëjã starnów kaszëbijë: en.kaszubia.com . Dzél nen pòwstôł je dzãka robòce ë wespółrobòce z Jureka Hinzã, jaczi je ùsôdzcą dolmaczënków tekstów na anielsczi ë jich dofùlowaniów. Mómë nôdzejã na nen ôrt rozszérzëc wëdowiédzã ò Kaszëbach ë Kaszëbskô westrzód czëtińców co rozmieją anielsczi jãzëk.

Przë ti leżnoscë, mómë téż zreòrganizowóny pòlskòjãzëkòwi dzél starnów kaszubia.com, jaczi je òd terô na nowim placu:pl.kaszubia.com. Starnë mómë nié le blós przeniosłé, le téż rozbùdowóné ò dodôwną wëdowiédzã (òsoblëwié z kaszëbiznë w infòrmatice), mómë téż zreòrganizowóné zamkłoscë kategòrëjów z mëszlą ò prostszi nawigacëji pò starnach.

Rôczimë do czëtnictwa!

PL

Miło nam poinformować Państwa o tym, że 20. września uruchomiliśmy oficjalnie anglojęzyczną wersję stron kaszubia.com: en.kaszubia.com .
Dział ten powstał dzięki pracy i współpracy z Jurkiem Hinzem, który jest autorem zarówno tłumaczeń tekstów na język angielski, jak i ich uzupełnień. Mamy nadzieję dotrzeć w ten sposób z informacjami o Kaszubach (ludziach i ziemi) do zainteresowanych czytelników anglojęzycznych.

Przy tej okazji, zreorganizowaliśmy również polskojęzyczną część stron kaszubia.com, która znajduje się obecnie na nowym miejscu: pl.kaszubia.com . Strony nie tylko przenieśliśmy, ale również rozbudowaliśmy o dodatkowe informacje (szczególnie z zakresu kaszubszczyzny w informatyce), zreorganizowaliśmy również część zawartości kategorii z myślą o uproszczeniu poruszania się po stronach.

Zapraszamy do lektury!Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=1641